המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!

עניני אגדה ומחשבת ישראל, יסודי המוסר ועבודת ה'
שלח תגובה
הודעה
מחבר
ענף עץ אבות
הודעות: 132
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!

#1 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ה' יוני 04, 2020 2:35 pm

מובא בחובות הלבבות (שער הבטחון פ"ד) יסוד גדול ונפלא, אשר בעיקרו 'מחייב' עד למדי. וז"ל:
שגמול העולם הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד, אך יהיה ראוי מן האלקים בשני דברים אחר המעשה הטוב. האחד, שיורה בני האדם עבודת הבורא יתעלה, וינהיגם לעשות הטוב. כמ"ש, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ואמר, ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב. וכאשר יתקבץ למשתדל גמול הצדקתו אל גמול צדקתו, וגמול אמונת לבו וסבלו. יהיה ראוי לגמול העולם הבא אצל הבורא והשני חסד מאלקים ונדבה טובה וכו'
ובאמת הדבר מזקיק לכאו' הסבר, החובות הלבבות מדבר כאן על יהודי צדיק וקדוש,
המקיים את כל מצות התורה, נזהר שלא לעבור בשום עבירה, גומל חסדים לרוב וכו',
אך עכ"ז אם נחסר ממנו החלק של הדאגה לאחרים, שגם הם יעסקו בתורה ובמצות ובעבודת הבורא,
זוהי כבר סיבה שלא יגיע לו שום שכר כלל!, למרות כל מעשיו הטובים לעילא ולעילא.
--- הכיצד? ומדוע? והאם ידוע למשהו לצטט בזה מקור מדברי חז"ל? [אם כי פשוט שחובה"ל בעצמו הינו מקור].

דוד ריזל
הודעות: 997
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' יוני 04, 2020 11:13 pm

המילים: שגמול העולם הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד, לא מחייבים את פירושך - שלא מגיע לו שום שכר.
הוא מדבר על דרגה מסויימת בעולם הבא, שכדי להגיע אליה צריך שני דברים, ולא מספיק אחד מהם.

ענף עץ אבות
הודעות: 132
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!

#3 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ו' יוני 05, 2020 12:27 am

אולי, אם כי איני יודע מנין אתה שואב את החילוקים למדרגות.
[גמול זה תרגום של שכר, האם יש לך מקור שזה סוג מאוד מסויים של שכר?]

ענף עץ אבות
הודעות: 132
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!

#4 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ו' יוני 05, 2020 12:54 am

ארשום את שעלה לי בענ"ד בביאור הענין, כמובן אשמח לשמוע את דעתכם חברים,
אדם שדואג רק על הרוחניות של עצמו, ולא אכפת לו עם מה שקורה מסביבו, פירושו של דבר שלא באמת מעניין אותו מרצון ה'!
כל מחשבותיו ועניניו הם על עצמו, מה שווה לי ומה כדאי לי, ואיך אוכל להשיג את השכר הטוב שלי!!
זה לא רק איזה ביטול מ"ע אחת, אלא זוהי עיוות בכל ההסתכלות של יהודי, שעבודתו היא לקיים רצון אביו שבשמים,
והכיצד הוא נח ושקט בראותו ממעשיהם של כל יתר אחיו שאינם עוסקים בשמירת התורה והמצות?
אצטט דברים נוראים שכותב בזה רבינו יונה בשערי תשובה [שער ג' אות ק"ס], והדברים מבהילים ביותר:
וענין שונאי השם נמצא לפעמים גם באנשים שהם עושים המצוה ונזהרים מכל עבירה במעשה ולשון, אם נפשם רעה ובקרב לבם יקשה להם כאשר חבריהם עוסקים בתורה, וירע ביניהם בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו, כאשר תאמר על האיש אשר לא יחפוץ שיכבדו בני אדם את המלך ושיעבדוהו, כי הוא שונא את המלך, כל שכן אם הוציאו מחשבתם אל הפועל, שהם מניאים את לב בני אדם מעסק התורה ומן המצות, כי הם שונאי ה'. וכן האנשים אשר עינם צרה בכבוד תלמידי חכמים הישרים והצדיקים, ושונאים עטרת תפארתם, או ירע לבבם אם עדיהם תאתה ובאה ממשלת הדור, וכן כתוב (שמואל א ח, ז): "כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם", וכל שכן אם יבקשו כבודם לכלימה או ישפילו. וכן אם יאהבון כבוד הרשעים ומשלם על עפר, כי אלה באמת שונאי השם, ואין רצונם בקיום עבודתו, ולא יחפצו בהדרת קדש יראתו, ואשר ירבון מאד עבדיו ויראיו.
אכן השע"ת מדבר מאנשים שגם פועלים בהנאת מקיימי המצות במעשה, אך מריש דבריו הוא מזכיר את ה"צרות עין"
כלפי מקיימי המצות, שגם בזה טמונה בחינה נסתרת של -------------------- "שנאת ה'"!! ישמרנו ה' ויצילנו!!
וכידוע המעלה הגדולה שבגללה בחר הקב"ה באברהם אבינו, הוא מפני "אשר יצוה את בניו אחריו לשמור דרך ה'",
וגם בזה נראה, דאין הפירוש מפני מצוה אחת של "חינוך", אלא הרעיון בזה היא הגישה לעבוד את ה' במלא המובן של המילה!!

מתודה
הודעות: 642
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!

#5 שליחה על ידי מתודה » ד' יוני 10, 2020 3:26 pm

יש חזו"א בקובץ אגרות (לא זוכר כעת את המיקום המדויק), שאם אחד מהראשונים אומר מילתא דתמיהא, מותר לנו לומר שמהעובדה ששאר הראשונים לא כתבו כדבריו מוכח שאינם סוברים כמותו.

דוד ריזל
הודעות: 997
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!

#6 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' יוני 10, 2020 9:17 pm

מתודה כתב: יש חזו"א בקובץ אגרות (לא זוכר כעת את המיקום המדויק), שאם אחד מהראשונים אומר מילתא דתמיהא, מותר לנו לומר שמהעובדה ששאר הראשונים לא כתבו כדבריו מוכח שאינם סוברים כמותו.
אני לא רואה כאן עוד כזה מילתא דתמיהא, שריך לעשות מחלוקת.

מתודה
הודעות: 642
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!

#7 שליחה על ידי מתודה » ו' יוני 12, 2020 11:13 am

דוד ריזל כתב:
מתודה כתב: יש חזו"א בקובץ אגרות (לא זוכר כעת את המיקום המדויק), שאם אחד מהראשונים אומר מילתא דתמיהא, מותר לנו לומר שמהעובדה ששאר הראשונים לא כתבו כדבריו מוכח שאינם סוברים כמותו.
אני לא רואה כאן עוד כזה מילתא דתמיהא, שריך לעשות מחלוקת.
אדם יושב בעליית הגג כל ימיו ודבוק בקב"ה בלי הפסק, לא פסיק פומיה מגירסא, מקיים את כל המצוות בתכלית הדקדוק וההידור, אינו מסיח דעתו לרגע אחד מבוראו. - לפי החוה"ל הוא לא יזכה לעוה"ב, כי "גמול העולם הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד"!!!
זה לא מילתא דתמיהא???

דוד ריזל
הודעות: 997
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!

#8 שליחה על ידי דוד ריזל » ש' יוני 13, 2020 11:04 pm

תירצתי את זה למעלה.

פניא דמעלי
הודעות: 2
הצטרף: ו' אוקטובר 16, 2020 8:17 am

Re: המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!

#9 שליחה על ידי פניא דמעלי » ו' אוקטובר 16, 2020 12:26 pm

ענף עץ אבות כתב: מובא בחובות הלבבות (שער הבטחון פ"ד) יסוד גדול ונפלא, אשר בעיקרו 'מחייב' עד למדי. וז"ל:
שגמול העולם הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד, אך יהיה ראוי מן האלקים בשני דברים אחר המעשה הטוב. האחד, שיורה בני האדם עבודת הבורא יתעלה, וינהיגם לעשות הטוב. כמ"ש, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ואמר, ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב. וכאשר יתקבץ למשתדל גמול הצדקתו אל גמול צדקתו, וגמול אמונת לבו וסבלו. יהיה ראוי לגמול העולם הבא אצל הבורא והשני חסד מאלקים ונדבה טובה וכו'
ובאמת הדבר מזקיק לכאו' הסבר, החובות הלבבות מדבר כאן על יהודי צדיק וקדוש,
המקיים את כל מצות התורה, נזהר שלא לעבור בשום עבירה, גומל חסדים לרוב וכו',
אך עכ"ז אם נחסר ממנו החלק של הדאגה לאחרים, שגם הם יעסקו בתורה ובמצות ובעבודת הבורא,
זוהי כבר סיבה שלא יגיע לו שום שכר כלל!, למרות כל מעשיו הטובים לעילא ולעילא.
--- הכיצד? ומדוע? והאם ידוע למשהו לצטט בזה מקור מדברי חז"ל? [אם כי פשוט שחובה"ל בעצמו הינו מקור].
טוב מאוחר מלא כלום.
החוה"ל לא אומר שלא יקבל שכר, אלא שהוא לא ראוי לזה בדין(אם לא שזיכה אחרים) , אלא מחסדו של הבורא. הפליאה אינה גדולה בידיעת הפסוק שגם החוה"ל מביא "ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו.

שלח תגובה