עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

עניני אגדה ומחשבת ישראל, יסודי המוסר ועבודת ה'
שלח תגובה
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 673
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מאי 21, 2020 12:31 am

איתא בספר "אליהו ואלישע"
(אולי הכוונה לספר דרושי מהר"י צמח : דרושי אליהו ואלישע / לרב יעקב בר' חיים צמח על פי כתבי רבינו האריז"ל)

"שיזכה האדם ששתעלה תפלתו ישר לקב"ה בעצמו הר"ז מדרגה גבוהה מאוד, ולאו כל אדם זוכה לזה זולת יחידי סגולה.
ע"כ צריכים אנו שתלך תפילתנו למלאך מט"ט והוא יעלה לקב"ה מחמת שהיה מקודם נברא בזה העולם ע"כ יש בכח תפלתנו להתקרב אליו שתעלה ע"י לקב"ה.
אכן עדיין צריכים אנחנו שמקודם תעלה תפילתנו לאליהו ז"ל וממנו למט"ט, כי מט"ט כאשר הוא קבוע בעולם העליון עדיין רחוק הוא מזה העולם, אבל אליהו ז"ל אשר הוא חי וקיים עולה ויורד יד לזה העולם קרוב הוא אלינו לקבל תפלתנו, וממנו למט"ט וממט"ט להקב"ה.
עד כאן דבריו.
אמנם אפילו שתעלה ע"י אליהו ג"כ עדיין בגדר רחוק , וצריכים אנו להתקשרות לרבותינו הצדיקים שעלו לעולם העליון בדורות האלו, שעדין קרובים ולא נתרחקו הרבה מזה העולם עדיין, והמה יעלו תפילותינו לאליהו ז"ל, וזהו הנקרא צדיק עילאה, ושיעלו תפילותינו לצדיקא עילאה בלתי אפשר כי אם ע"י צדיקא תתאה, ע"כ צריכים אנו להתקשר גם עם הצדיק אשר הוא חי וקיים בזה העולם."
(לשון הס"ק ר"א מסלונים זי"ע בכת"י תורת אבות עמ' רלח)

דוד ריזל
הודעות: 673
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מאי 21, 2020 1:37 am

מהרש מבעלזא בראשית.PNG
מהרש מבעלזא בראשית.PNG (47.07 KiB) נצפה 135 פעמים

ענף עץ אבות
הודעות: 95
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#3 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ה' מאי 21, 2020 10:08 am

דוד ריזל כתב: אמנם אפילו שתעלה ע"י אליהו ג"כ עדיין בגדר רחוק , וצריכים אנו להתקשרות לרבותינו הצדיקים שעלו לעולם העליון בדורות האלו, שעדין קרובים ולא נתרחקו הרבה מזה העולם עדיין, והמה יעלו תפילותינו לאליהו ז"ל, וזהו הנקרא צדיק עילאה, ושיעלו תפילותינו לצדיקא עילאה בלתי אפשר כי אם ע"י צדיקא תתאה, ע"כ צריכים אנו להתקשר גם עם הצדיק אשר הוא חי וקיים בזה העולם."
(לשון הס"ק ר"א מסלונים זי"ע בכת"י תורת אבות עמ' רלח)
יש בענין זה גם בספר גנזי ישראל מהאדמו"ר מטשארטקוב זצ"ל (פרשת בחוקותי)
[שנת תרס"א] וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור ‏(כו,‏ מב).‏ ותמהו המפרשים ‏(רש"י ועוד),‏ למה הקדים יעקב ויצחק קודם לאברהם.‏ וגם מהו "והארץ אזכור"?‏ על כן נראה לי,‏ דהנה אבותינו סיפרו,‏ כי בימי קדם היה עת צרה ליעקב,‏ ועשה אז הצדיק הקדוש ר"ר אלימלך זצ"ל עליית נשמה וקבל לפני הצדיקים על זה,‏ והשיבו לו,‏ כי כבר זה זמן רב שנסתלקו מזה העולם ואינם יודעים כלל מה שנעשה פה.‏ ופנה אל הצדיקים אשר זה מקרוב נחו נפשם והמה יש להם שייכות עם זה העולם,‏ ובא אל רבינו הבעש"ט והמגיד זצלל"ה,‏ והשיבו,‏ כי המה רואים שיורדות השפעות טובות לזה העולם,‏ ומה שיתקלקל כאן שייך להצדיקים אשר חיים על פני הארץ לתקן.‏ לענ"ד נראה מזה המאמר,‏ כי הצדיק אשר היה קרוב לזמננו יוכל יותר להגן עלינו מהצדיקים אשר כבר היו לעולמים.‏ ובזה ניחא מאד שיאמר פה,‏ כי האבות יגנו עלינו ויוציאנו על ידם מצרה לרווחה,‏ על כן אמר קודם יעקב,‏ כי הוא מזמן מאוחר בעולם הזה,‏ ואחר כך יצחק,‏ כי היה קודם,‏ ואחר כך אברהם,‏ כי היה עוד יותר קודם בזמן בזה העולם.‏ ותירץ,‏ שלא יתפלאו מדוע הקדים כנ"ל,‏ ע"ז משיב,‏ כי "והארץ אזכור",‏ וצריכים להגן על זה העולם,‏ ועל כן הצדיק שהיה מאוחר בזמן על זה העולם יוכל יותר להגן עלינו.‏

ענף עץ אבות
הודעות: 95
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#4 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ה' מאי 21, 2020 10:33 am

אך כמו כן ראוי להזכיר דברי הגמ' בב"מ נ"ט ע"א:
ואף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש
לכאו' המשמעות שיש כח לדמעות לפעול ולהגיע ישירות עד להקב"ה.

דוד ריזל
הודעות: 673
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#5 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מאי 21, 2020 8:04 pm

ענף עץ אבות כתב: אך כמו כן ראוי להזכיר דברי הגמ' בב"מ נ"ט ע"א:
ואף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש
לכאו' המשמעות שיש כח לדמעות לפעול ולהגיע ישירות עד להקב"ה.
יתכן שמדובר על יחידי סגולה, או על אנשים פשוטים שמקושרים לצדיק תתאה, צדיק עילאה, אליהו הנביא והמלאך מט"ט.

ענף עץ אבות
הודעות: 95
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#6 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ה' מאי 21, 2020 11:08 pm

אמת, לא מוכרח מספיק משם שהקב"ה שומע ישירות, וכדבריך.
אמנם נזכרתי בסוגיא יותר מרכזית שעוסקת לכאו' ממש בנידון הזה, והוא מה שאמרו בסוטה ל"ג ע"א
ותפלה בכל לשון? והאמר רב יהודה: לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית, דאמר רבי יוחנן: כל השואל צרכיו בלשון ארמי - אין מלאכי השרת נזקקין לו, לפי שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי! לא קשיא: הא ביחיד, הא בצבור
מדברי הגמ' הללו מבואר, שבתפילה בציבור לא נצרכים לעזרתם של המלאכים,
ואין קפידא במה שאינם מבינים את הבקשות שבארמית. וכך נפסק גם בשו"ע [או"ח קא, ד].

ענף עץ אבות
הודעות: 95
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#7 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ה' מאי 21, 2020 11:12 pm

שוב חפשתי וראיתי שהראשונים כבר עומדים על כך, יעויין בתוספות רא"ש [סוטה שם] שכבר מזכיר שמלאך גבריאל מבין בלשון ארמית,
ואח"כ מצאתי בשבלי הלקט [סדר ר"ה סי' רפ"ב] אריכות דברים כדלהלן:
ועל מה שאומר בלשון ארמית אין להקשות מהא דאמרינן בסוטה אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית לפי שאין [מלאכי השרת] נזקקין לו דהתם מוקמינן לה דוקא ביחיד אבל צבור רשאין לישאל בכל לשון לפי שהשכינה עמהם. מכל מקום קשה שהרי אומר במטותא מלכון מלאכי מרומא דיבידיכון מפתחא דרחמי ותחנוני וכו' האיך מדברין נגד המלאכים בלשון שאינם מבינים. ונראה לאחי ר' בנימין זצ"ל לפרש שיש במלאכים המבינים בכל לשון כדאמרינן בא גבריאל ולמדו שבעים לשון וכן יש לומר במיטטרון שהוא סופר שהוא מבין כל לשון שהרי יש לו לכתוב זכות כל אומה וחובתה וכן במיכאל שהרי יש לו לדון על כל אומה ואומה וכן יש לומר במלאכים הממונים על שערי התפלה שהן מבינים בכל לשון לשמוע תפלת כל אומה ולשון. או יש לומר יחיד אל ישאל צרכיו בארמית שאין מלאכי השרת המצווין עליו לשומרו נזקקין לו שהרי אינם מבינים אלא לשונן, אבל מלאכים המסורין לצבור הן מבינים בכל לשון.
הרי שלפי דברי הראשונים הנ"ל, מבואר היטב ג"כ הדברים שהבאת בשם הנך צדיקים
שאמרו שהתפילות שלנו מעוברות דרך המלאכים ולא ישירות.
דזה גם על תפילות שבציבור, דאין הפירוש שציבור לא צריכים את המלאכים
[כפי שהבנתי בהודעה הקודמת], אלא שבציבור יש מלאכים מיוחדים שיודעים גם לשון ארמית.

נ.ב. לא בדקתי מספיק האם יש שחולקים על גישה זו, עכ"פ נושא מעניין.

שניאור
הודעות: 50
הצטרף: ב' אוגוסט 19, 2019 6:25 pm

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#8 שליחה על ידי שניאור » א' מאי 24, 2020 1:35 pm

ענף עץ אבות כתב: אך כמו כן ראוי להזכיר דברי הגמ' בב"מ נ"ט ע"א:
ואף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש
לכאו' המשמעות שיש כח לדמעות לפעול ולהגיע ישירות עד להקב"ה.
יתכן ש"דמעות" זה משהו אחר.
וע"ד מה שמסופר שהחוזה מלובלין אמר פעם במוצאי יו"כ להרר"ב מפרשיסחה שהיה אז סוחר שנגזר עליו לירד מנכסיו בשנה זו, וכך היה שבתחילת החורף חלתה אשתו ואח"כ חלתה בתו והוציא כל כספו על רופאים וכו', ובתחילת הקיץ החליט רבי בונם לנסות לסחור ונסע לוורשא, ושם אף אחד לא הסתכל עליו, עד שנשבר לבו וישב באכסניה שלו ובכה מרורות, ומיד למחרת בא אליו שליח מהגבירה המפורסמת תמר'ל שיבוא אליה ולקחה אותו לשותף במסחרה והתעשר שוב [לא הארכתי בפרטי הסיפור, אבל הסיפור ידוע]. ובשובו בסוף הקיץ להחוזה עם פדיון גדול שאלו החוזה אם לא ירד מנכסיו, וכשסיפר לו מה היה אמר החוזה "טרערין האבן מיר נישט גענומען אין חשבון" [דמעות לא לקחנו בחשבון].
אז אולי דמעות גם עולים מיד למעלה ללא מתווך.

שלח תגובה