דעת תורה על מגיפת הקורונה

בירורי הלכות וחקרי מנהגי ישראל
שלח תגובה
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

דעת תורה על מגיפת הקורונה

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מרץ 12, 2020 7:37 pm

הרב יצחק יוסף התייחס לקורונה באריכות בשיעורו השבועי.
קורונה 1.PNG
קורונה 1.PNG (320 KiB) נצפה 290 פעמים
קורונה 2.PNG
קורונה 2.PNG (387.64 KiB) נצפה 290 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מרץ 12, 2020 11:31 pm

מצורף מכתב הרה"ק רבי משה מקוברין בעת מגיפה, להתחזק בבטחון, ולחזור על הפסוק "ה' צבקות אשרי אדם בוטח בך".
אדמו"ר מסלונים שליט"א הורה היום להרבות בצדקה ובמעשים טובים.
מכתב הרהק מקוברין.PNG
מכתב הרהק מקוברין.PNG (118.42 KiB) נצפה 285 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#3 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מרץ 12, 2020 11:42 pm

דרשות הר"ן הדרוש הששי:
ולפעמים מתחדשים מקרים בריחוק מקום ובאיים הרחוקים, כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה, וייראו ויפחדו פן יגיעם הפורענות, והוא מאמר הנביא (צפניה ג ו - ז) הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר, נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב, אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר.
וכשאינם מתיסרים ברעת האחרים, הפורענות הולך הלוך ונסוע, וילך הלוך וקרב. ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות אשר הם באמת התראות השם יתברך, ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה, הוא כמי שעובר עבירה וקיבל עליו התראה, שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך, עכ"ל.

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב
א"ר חייא בר אבא סמוך לימות המשיח דֶבֶר גדול בא לעולם והרשעים כלים, והגפנים סמדר נתנו ריח, אלו הנשארים ועליהם נאמר (שם /ישעיהו/ ד') והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם,

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#4 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מרץ 12, 2020 11:43 pm

מכתב רעקא 1.png
מכתב רעקא 1.png (396.49 KiB) נצפה 282 פעמים
מכתב רעקא 2.png
מכתב רעקא 2.png (492.23 KiB) נצפה 282 פעמים
מכתב רעקא 3.png
מכתב רעקא 3.png (546 KiB) נצפה 282 פעמים
מכתב רעקא 4.png
מכתב רעקא 4.png (497.49 KiB) נצפה 282 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#5 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מרץ 12, 2020 11:45 pm

מכתב היסוד העבודה.PNG
מכתב היסוד העבודה.PNG (573.66 KiB) נצפה 281 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#6 שליחה על ידי דוד ריזל » א' מרץ 15, 2020 1:29 am

מעשה נורא ומופתי היה מספר ר' ישעיה (חשין זצ"ל). בימי המגפות הקשות ר"ל, שפרצו בירושלים בתקופת תלמידי הגר"א, היו נוהגים להוציא את המשפחות אל מחוץ לעיר ע"י מקום קבר שמואל הנביא, ושכנו שם באהלים של מחצלאות עד יעבור זעם, ורק את ילדי התשב"ר ומלמדיהם השאירו בתוך העיר, כי חששו למה שאמרו רז"ל "ויצא מבת ציון כל הדרה" אלו תנוקות של בית רבן, והחזיקו אותם בחצר סגורה לשמור מפני התדבקות המחלה, שבעיקרה באה מתוך השכנים הערבים, שלא ידעו את דרכי השמירה והבריאות. פעם אחת באו הורי הילדים לפני תלמידי הגר"א ר' הלל ור' מנדל והתחננו לפניהם להעביר גם את הילדים אל מחוץ לעיר. תלמידי הגר"א חששו מאד למלא בקשה זו, ויענו להורים הנבהלים לחכות עוד ימים אחדים. בלילה ההוא הלכו לכותל המערבי ויעשו שמה שאלת חלום מרבם הגר"א ז"ל ויקבלו תשובה: "חלילה להוציא את התשב"ר מהעיר, ובערב שבת בשעת הדלקת נרות שבת תפסק המגפה לגמרי". וכך נתקיים הדבר במלואו בסייעתא דשמיא.
הובא בספר דברי ישעיהו בהוספות בסוף חלק ב [מצורף קישור להיברובקס. (באוצר החכמה משום מה נשמט הדף הזה) https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.as ... &pgnum=189].

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#7 שליחה על ידי דוד ריזל » א' מרץ 15, 2020 1:38 am

מכתב הגרח קנייבסקי הדרך להינצל מהמגיפה.png
מכתב הגרח קנייבסקי הדרך להינצל מהמגיפה.png (722.62 KiB) נצפה 249 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#8 שליחה על ידי דוד ריזל » א' מרץ 15, 2020 1:40 am

מכתב ר' אלה.jpg
מכתב ר' אלה.jpg (23.91 KiB) נצפה 248 פעמים

אורח

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#9 שליחה על ידי אורח » א' מרץ 15, 2020 11:19 am

סדר פיטום הקטורת בכוונות האר"י נגד מגיפת הקורונה
https://www.simshalom.co.il/2020/03/15/ ... %a7%d7%95/

שניאור
הודעות: 35
הצטרף: ב' אוגוסט 19, 2019 6:25 pm

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#10 שליחה על ידי שניאור » א' מרץ 15, 2020 4:52 pm

אמנם הרמב"ם כתב בהלכות מלכים פרק יב הלכה ב' וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו שדברים סתומין הן אצל הנביאים, אבל כשרואין דבר מופלא במדרש אני רוצה לשתף בו את הציבור, וז"ל המדרש (במדבר רבה פרשת קרח פרשה יח): ופעמים ע"י צרעה שנאמר (שמות כג) ושלחתי את הצרעה אמרו רבותינו כששלח הקדוש ברוך הוא את הצרעה לפני ישראל להרוג את האמורים ראה מה כתיב בהן (עמוס ב) ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל וגו' היתה נכנסת לתוך עינו של ימין ושופכת אירסה והיה מתבקע ונופל ומת שכן דרכו של הקדוש ברוך הוא לעשות שליחותו ע"י דברים קלים לכל המתגאין עליו שלח להם בריה קלה להפרע מהם להודיעך שאין גבורתן ממש ולעתיד לבוא עתיד הקדוש ברוך הוא ליפרע מן האומות ע"י דברים קלים שנאמר (ישעיה ז) והיה ביום ההוא ישרוק ה' לזבוב אשר בקצה יאורי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור.

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#11 שליחה על ידי דוד ריזל » א' מרץ 15, 2020 11:52 pm

חברי הבד"ץ של ה'עדה החרדית' התכנסו הבוקר (ראשון) במעונו של הראב"ד מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בשכונת הר נוף שבירושלים לדיון חירום בעקבות התקנות החדשות של משרד הבריאות בעניין ההתגוננות מנגיף הקונה. במהלך הדיון החליטו חברי הבד"ץ על המשך הלימודים בישיבות ובתלמודי התורה כרגיל אך בכל זאת ישתדלו להישמע להנחיות משרד הבריאות בצמצום ההיתקהלויות. בטרם פרסמו את החלטותיהם, נערכה ישיבה מצומצמת במעונו של גאב"ד העדה החרדית, מרן הגאון הגדול רבי יצחק טוביה וייס שליט"א, שחתם על החלטות הבד"צ.

במכתבם שהתפרסם שעה קלה לאחר הישיבה כתבו הרבנים הגאונים חברי הבד"ץ, בראשות הגאב"ד והראב"ד, תחת הכותרת "לך עמי בוא בחדרי תורה": "הביד"צ שמעו היום במושב מיוחד על המצב בהתפשטות המכה בארה"ק ובעולם כולו, והצעדים שעומדים להפעיל ושמעו על המנהג בעוד ארצות, ולדעת רבים צריכים להחמיר כי חמירא סכנתא, וכבר שבנו זה פעמיים בקו"ק על חובת התפלה וכו', ומן השמים מעוררים אותנו לחזור בתשובה ולא נבראו אלא לפשט עקמימיות שבלב".

במכתבם כתבו הרבנים כי יש להמשיך את הלימודים כרגיל: "ועתה באנו ע"ד בתי התלמוד תורה לתשב"ר מעיקר הדין לא נבטל חלילה תורה מתשב"ר עליהם עומד העולם, וצריכים להמשיך בלימוד התורה, ומדור דור גם במצבי סכנה לא סגרו ת"ת, כי היא מגינה ומצלת, והיא מבטחינו האמיתי בבוכ"ע, ובסגירתם הסכנה יותר חלילה".

"רק תלמידים שיש בביתם חולה או מי שחש באחד מהסימנים או חום וכו', לא יצא מביתו לת"ת. ושאר התלמידים יבואו לסדר לימודים (או לסדר להם מקום וסדר מיוחד), והמלמדים והמנהלים שיחיו ידאגו לצמצם את הכתות ולהפריד בין הכתות בכל מה דאפשר ללימודי קודש, וכמובן שיש להקפיד ביותר על הוראות הנקיות והשמירה עליהם בכל החומר ולא להקל בזה, כמובן שישיבות לא יסגרו ח"ו את שעריהם, אלא יצמצמו את השהות במקום אחד ככל הניתן, ויקבעו סדר לימודים באופן שימשיכו סדרי הלימודים, ותורה מגינה ומצלי".

את המכתב סיימו חברי הבד"ץ: "והעיקר בימים אלו בהם להתחזק באמונה ובטחון בהשי"ת, ולהוסיף גדרי צניעות וקדושה, ולהרבות בתפלה ותחנונים, ונוסף על קפי' התהילים שקבענו, וסדר קטורת ומאה ברכות שכבר הודענו עליהם, יוסיפו בכל יום תפלת אבינו מלכינו על סדר התפלה ובמיוחד בבתי הת"ת והישיבות הק'. ומן השמים ירחמו עלינו להסיר כל נגע ומחלה, ובין גאולה לגאולה נוושע בתשועת עולמים בעגלא ובזמן קריב בב"א".

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#12 שליחה על ידי דוד ריזל » א' מרץ 15, 2020 11:53 pm

ביד סאטמער על הקורונה.jpg
ביד סאטמער על הקורונה.jpg (123.35 KiB) נצפה 221 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#13 שליחה על ידי דוד ריזל » ב' מרץ 16, 2020 12:12 am

בבית הכנסת 'בני תורה' בשכונת הר נוף בירושלים, נשא רב המקום דברים, הגאון רבי יצחק מרדכי רובין, דיין מפורסם ובעל ה'ארחות שבת', נשא דברים בפני המתפללים הרבים, ותקף בחריפות את אלו המזלזלים בתקנות משרד הבריאות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.

"יש חשש לנדבקים רבים", הסביר הרב, "אבל כולם למדנים... לכל אחד יש 'חבורה', לכל אחד יש סברה איך הקורונה עוברת ואיך היא לא עוברת... זה לא עובד עם סברות ו'חבורות'! צריך לקיים את כל ההוראות, ולהקפיד עליהם".

ואלו דבריו המלאים של פוסק ההלכה:

"כתוב ב'פוסקים' שכשיש דברים שהם 'צורך הציבור', מכריזים עליהם באמצע התפילה, ואפילו לפני 'ברכו' ו'ישתבח'. עת צרה היא ליעקב, ובעזרת השם ממנה נוושע"
"לפי איך שאני רואה, הציבור לא מודע למה שקורה, כיוון שהמערכות הציבוריות לא מסבירות די הצורך, וזה מגיע טיפין טיפין. לכן ההתייחסויות משתנות בין בני אדם, ובין משפחה למשפחה".


הגרי"מ רובין המשיך וסיפר: "אתמול הייתי באיזה שהוא כינוס מאוד חשוב שהיה כאן, כל ראשי הקהילות בירושלים, ודיברו שם אנשים שאחראים ומבינים, בתוך התחום הזה. הנקודה הכי חשובה לדעת, היא שהחולי הזה עובר בצורה כל כך מהירה, ומספיק שיש חמישים אנשים שלא יודעים שהם חולים ואין להם שום תסמינים שהם חולים, בתוך 18 יום עד 20 יום הם יגרמו לכך בצורה ודאית שמיליון ומאתיים חמישים איש יהיו חולים. זה חשבון מאוד מאוד פשוט"."האזור של ירושלים לבד, כולל בית שמש, מישור אדומים ומעלה אדומים, מגיע באופן מאוד פשוט למיליון ומאתיים וחמישים איש. ישנם רק שלושה בתי חולים שמשרתים את האזור, ומספר המיטות הפנויות נכון להבוקר מגיע לצערנו לקרוב לאפס. ברגע שחס ושלום יגיעו אנשים, והם יצטרכו להיות מבודדים עם מכשירי הנשמה, יולדת שתצטרך להגיע לא יהיה לה מקום, אדם שיעבור התקף לב לא יהיה לו מקום, מישהו שנשבר לו יד לא יהיה לו מקום - וכל מערכת הבריאות קורסת".
הרב הדגיש: "מערכת הבריאות בהחלטות שלה לא עושה פה איזה דברים מוזרים או רחוקים מהדעת. הם עושים את הדברים בשיקול דעת. החיסון היחיד שקיים היום לקורונה זה בעצם המרחק שיש בין בני אדם, ולכן הם מבקשים לצמצם כמה שיותר. אי אפשר לבוא ולסגור הכל הרמטי. לעניות דעתי זה יקרה תוך כמה ימים, שיסגרו פה את הכול כמו באיטליה".
"נכון להיום הם עושים את זה בהדרגה. אנחנו רואים שהתחבורה הציבורית עובדת, אז יבוא מישהו וישאל, הרי אמרו שלא יתכנסו יותר מעשרה אנשים, ובאוטובוס מתכנסים יותר מעשרה ונמצאים שם בצורה הרבה יותר צפופה... מה מבקשים? לעשות מה שאפשר. פה בבית הכנסת המקום רחב, אז אפשר לפחות את שני המטרים שמבקשים להקפיד בין אדם לאדם, אז אפשר לעשות את זה ברווח".

"המושג של עשרה אנשים זה לא 'הלכה למשה מסיני' שיבוא מישהו וישאל למה באוטובוס כן נוסעים. צריך לעשות את הדברים הללו עם שכל. למשל, אני ממליץ לרב שמוסר שיעור בדף היומי והמקום צפוף והאוכלוסייה מבוגרת, להעביר את השיעור לאולם למטה", התייחס הרב לבית הכנסת 'בני תורה' שבראשותו. "נצטרך הרי כנראה לסגור את האולם".
"בכל מקרה - למנוע. הסוגיה היא למנוע את ההדבקות של האנשים. לא רואים את זה, אבל מי שיפתח את העיניים ויראה מה שקורה באיטליה ומה שקורה בספרד, זה הסדר, אין משהו שמחביאים".
וכאן הגרי"מ רובין ביקר תופעה המוכרת בציבור החרדי: "הבעיה, שבציבור שלנו כולם למדו בישיבות, וכולם למדנים, ולכל אחד יש 'חבורה', ולכל אחד יש סברה איך הקורונה עוברת ואיך היא לא עוברת... זה לא עובד עם סברות ו'חבורות'. צריך לקיים את ההוראות, להקפיד עליהם ולעשות כל מה שאפשר".
"אני אומר את זה בצורה זהירה", הדגיש רב 'בני תורה': "אחרי שהייתי בכינוס, אני אומר שאם היו יודעים במה מדובר ההתייחסויות היו אחרות. יש חיידר שלם בטלז סטון שנכנסו לבידוד, שישה כבר חולים, ילד אחד יכול להכניס את כולם לסכנה, כדאי לא להיות למדנים, צריך למלאות אחר ההוראות. בכל מקום יש את המנהיג, את הרב, שיכריע".

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#14 שליחה על ידי דוד ריזל » ב' מרץ 16, 2020 9:59 pm

שיחה מוקלטת מהרב ברוך סולבייציק בעת סגירת הישיבה.

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#15 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מרץ 18, 2020 2:04 pm

מכתב חיזוק מהאדמו"ר מסלונים שליט"א
פמליא של מעלה.PNG
פמליא של מעלה.PNG (86.31 KiB) נצפה 188 פעמים

שניאור
הודעות: 35
הצטרף: ב' אוגוסט 19, 2019 6:25 pm

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#16 שליחה על ידי שניאור » ד' מרץ 18, 2020 4:50 pm

דוד ריזל כתב: מכתב חיזוק מהאדמו"ר מסלונים שליט"א
פמליא של מעלה.PNGמכתב חיזוק מכק מרן אדמור שליטא לקהל עדתינו.pdf
מכתב מופלא ומחזק מאוד.
אגב האדמו"ר שלכם כותב בתדירות מכתבים לקהל עדתו או שזה משהו חריג בעקבות המצב?

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#17 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מרץ 18, 2020 7:18 pm

שניאור כתב:
דוד ריזל כתב: מכתב חיזוק מהאדמו"ר מסלונים שליט"א
פמליא של מעלה.PNGמכתב חיזוק מכק מרן אדמור שליטא לקהל עדתינו.pdf
מכתב מופלא ומחזק מאוד.
אגב האדמו"ר שלכם כותב בתדירות מכתבים לקהל עדתו או שזה משהו חריג בעקבות המצב?
במקרים חריגים הוא כותב.

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#18 שליחה על ידי דוד ריזל » ש' מרץ 21, 2020 10:23 pm

מהרב שאול אלתר.PNG
מהרב שאול אלתר.PNG (111.76 KiB) נצפה 141 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#19 שליחה על ידי דוד ריזל » ב' מרץ 23, 2020 10:14 pm

דעת תורה רמ שטרנבוך.pdf
(104.95 KiB) עדיין לא הורד
מכתב האדמור מבעלזא.jpeg
מכתב האדמור מבעלזא.jpeg (344.34 KiB) נצפה 104 פעמים

עושה שלום
הודעות: 2
הצטרף: ג' מרץ 24, 2020 5:01 pm

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#20 שליחה על ידי עושה שלום » ג' מרץ 24, 2020 5:18 pm

קורונה במבט התורה והיהדות
https://bit.ly/2UfF5MU

.
[/url]
קורונה במבט התורה והיהדות.MP3
קורונה במבט התורה והיהדות
(6.68 MiB) הורד פעם אחת
קבצים מצורפים
קורונה במבט התורה והיהדות.MP3
קורונה במבט התורה והיהדות
(6.68 MiB) עדיין לא הורד

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#21 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מרץ 25, 2020 1:40 pm

עושה שלום כתב: קורונה במבט התורה והיהדות
https://bit.ly/2UfF5MU

.
[/url]קורונה במבט התורה והיהדות.MP3
מי מדבר פה ?

עושה שלום
הודעות: 2
הצטרף: ג' מרץ 24, 2020 5:01 pm

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#22 שליחה על ידי עושה שלום » ד' מרץ 25, 2020 2:40 pm

דוד ריזל כתב:
ד' מרץ 25, 2020 1:40 pm
עושה שלום כתב: קורונה במבט התורה והיהדות
https://bit.ly/2UfF5MU

.
[/url]קורונה במבט התורה והיהדות.MP3
מי מדבר פה ?
הרב יהודה אלטר רומפלער שליט"א מבית שמש
השיחה הועברה בשטיבל דחסידי בעלזא בשכונת רמת-אברהם בבית שמש
קבצים מצורפים
קורונה במבט התורה והיהדות.MP3
למי שהקישור חסום יכול להוריד מכאן, מומלץ בחום!
(6.68 MiB) עדיין לא הורד

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#23 שליחה על ידי דוד ריזל » ש' מרץ 28, 2020 9:36 pm


שלח תגובה