ברכות דף י' - בקריאת שמע מקיימים גם מצוות לימוד התורה ?

עיונים ודיונים במרחבי ים התלמוד כולו ובסדר הדף היומי
שלח תגובה
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 752
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

ברכות דף י' - בקריאת שמע מקיימים גם מצוות לימוד התורה ?

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ב' ינואר 13, 2020 12:44 pm

"אמר רבי מני: גדול הקורא קרית שמע בעונתה יותר מהעוסק בתורה: מדקתני 'הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה' מכלל דקורא בעונתה עדיף".

וצריך ביאור, שלכאורה כשקורא קרית שמע בעונתה הרי מקיים בזה גם מצוות תלמוד תורה, ואם כן פשיטא שהוא גדול מהלומד תורה לבד.

ואולי אפשר לתרץ:
שהערך של לימוד התורה הוא כפי האיכות של הלימוד, עד כמה ההבנה שלו ברורה, וכוונתו טהורה לשמה. לעומת זאת בקיום קר"ש בעונתה, קדושת המצווה מייקרת את ערכה בלי קשר לאיכות הלימוד. וזה החידוש שקר"ש בעונתה אפילו בלא איכות, עדיפה על לימוד התורה באיכות.

ולפי זה מתבאר הגמרא "מבטלין תלמוד תורה לקריאת מגילה", ולכאורה קשה הרי בקריאת מגילה גם מקייימים תלמוד תורה, אלא דמיירי כשיש לו לימוד התורה באיכות, ובקריאת המגילה לא יגיע לאיכות כזאת, נמצא שיש כאן ביטול תורה באיכות, ואעפ"כ מבטלים כדי לשמוע מקרא מגילה.
וכן משמע מבקשת דוד שיהא שכר הקורא תהילים כלומד נגעים ואהלות, משמע שלימוד נגעים ואהלות לולא הבקשה היה עדיף, והרי תהילים הם גם חלק בתורה. אל שאין זה לימוד באיכות ההבנה. אלא רק "קורא תהילים".

תנא היכא קאי
הודעות: 8
הצטרף: ש' ינואר 11, 2020 11:42 pm

Re: ברכות דף י' - בקריאת שמע מקיימים גם מצוות לימוד התורה ?

#2 שליחה על ידי תנא היכא קאי » ה' ינואר 16, 2020 2:56 am

יפה מאוד
בקריאת המגילה אני מכיר כמה תירוצים.
1. כמות ואיכות (וכמו שכתבת)
2. שהכוונה היא רב שהולך ללמד, ובקריאת המגילה מתבטלים האחרים
3. הכוונה היא גם לבטל בהליכה לביה"כ, להשיג מגילה וכדו'
4. שיש שני דינים בתורה, דין ללמוד ודין ידיעת התורה, (כמבואר בברכת שמואל סוף קידושין, ובאור ישראל נ"ל סימן ל') ואדם שכבר יודע את המגילה הרי שהוא מתבטל מלהתקדם במצוות ידיעת התורה.
5. ישנם דעות שבקריאה בעלמא של נ"ך ללא הבנה, לא מתקיימת מצוות לימוד תורה בשלימות, וכיון שישנם מילים שאין אנו מבינים במגילה (וכמו שהגמרא אומרת שהאחשתרנים בני הרמכים - לא ידעינן מאי נינהו) א"כ הויא ביטול תורה (מהרי"ל דיסקין)
6. כיון שקורין אותה בתורת "מגילה" הרי שאינה בתורת "תורה", וכמו שמצינו בת"ב שמותר ללמוד את כל מה שהוא מסדר התפילה
מ"מ הכא שייכים רק התירוץ הראשון והרביעי (שהם דומים) והשישי

צבי
הודעות: 10
הצטרף: ש' פברואר 08, 2020 10:34 pm
עיסוק תורני: אברך

Re: ברכות דף י' - בקריאת שמע מקיימים גם מצוות לימוד התורה ?

#3 שליחה על ידי צבי » ש' פברואר 08, 2020 11:03 pm

ממש הספק של השו"ע בברכות התורה.
"בִּרְכַּת אַהֲבַת עוֹלָם פּוֹטֶרֶת בִּרְכַּת הַתּוֹרָה, אִם לָמַד מִיָּד בְּלִי הֶפְסֵק. "
ובסעיף הבא- וְיֵשׁ לְהִסְתַּפֵּק אִי סַגֵּי בְּקוֹרֵא קְרִיאַת שְׁמַע סָמוּךְ לָהּ מִיָּד בְּלִי הֶפְסֵק, וְלָכֵן יֵשׁ לִזָּהֵר לְבָרֵךְ בִּרְכַּת הַתּוֹרָה קֹדֶם אַהֲבַת עוֹלָם.
אני חושב.
הוורט שאמרת נחמד מאוד!

חפץ בחיים
הודעות: 33
הצטרף: ו' אפריל 24, 2020 1:12 am

Re: ברכות דף י' - בקריאת שמע מקיימים גם מצוות לימוד התורה ?

#4 שליחה על ידי חפץ בחיים » א' מאי 03, 2020 3:18 pm

מסופקני אם צריך לכל הנ"ל באשר קיי"ל מצוות צריכות כונה ואיירי במי שלא כיוון בשעת קרי"ש למצות ת"ת.

שלח תגובה