ברכות ה: - ו. לא להשאיר מתפלל לבד בבית הכנסת

עיונים ודיונים במרחבי ים התלמוד כולו ובסדר הדף היומי
שלח תגובה
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 752
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

ברכות ה: - ו. לא להשאיר מתפלל לבד בבית הכנסת

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' ינואר 09, 2020 1:42 pm

תניא אבא בנימין אומר שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא טורפין לו תפלתו בפניו שנאמר (איוב יח, ד) טורף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל שנאמר (איוב יח, ד) ויעתק צור ממקומו ואין צור אלא הקב"ה שנאמר (דברים לב, יח) צור ילדך תשי ואם המתין לו מה שכרו ?
אמר ר' יוסי ברבי חנינא זוכה לברכות הללו שנאמר (ישעיהו מח, יח) לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך וגו':

ולכאורה בגמרא לא מוזכר שום תנאי בזה.
אמנם בשו"ע סימן צ' סעיף טו, הדעה הראשונה מוסיפה תנאים, שמדובר דווקא בבית כנסת מחוץ לעיר או בלילה, ולכן כשמשאירו לבד, חבירו מפחד ואינו יכול להתפלל.
וז"ל השו"ע:
אם נשאר אדם יחידי מתפלל בבית הכנסת שבשדות או אפילו בבית הכנסת שבעיר אם היא תפלת ערבית שמתפללים בלילה חייב חבירו להמתין לו עד שיסיים תפלתו כדי שלא יתבלבל בתפלתו.
אמנם הרמ"א כתב כפשטות הגמרא, "ויש מחמירין אפילו ביום ובבית הכנסת שלנו שהם בעיר" (הטור ומרדכי בשם ר"י והר"י פרק קמא דברכות).
וכן הוא הנהגת ר"י המוזכרת בתוספות ור"י היה ממתין אף בשלנו ביום - ופירש הבית יוסף דמתוספות משמע שהיה נוהג כן משום חומרא ולא מן הדין, וכן המרדכי כתב: ור"י היה מחמיר אף בבתי כנסיות שלנו, והיה מאריך בתפילתו עד שיצאו כולם, ואם בתוך כך היה אדם בא בבית הכנסת, היה מעיין בספר עד שגמר תפילתו. ונכון אף לנו להחמיר, עכ"ל. אבל ה"ר יונה כתב, דנראה שאפילו בבתי כנסיות שבעיר יש זה הדין, שדרך העולם כשאדם עומד יחידי בתפילה, תפילתו מתבלבלת:

וראיתי בשם הערוך טעם נוסף מדוע לא להשאירו יחידי, כי אז מסתלקת השראת השכינה, ומטעם זה לכאורה ה"ה ביום ובתוך העיר.

שלח תגובה