מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

בירורי הלכות וחקרי מנהגי ישראל
שלח תגובה
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 752
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' ינואר 07, 2020 2:40 pm

אציע למע"כ חברי הפורום, להעלות כאן באשכול מצוות קלות שאדם מקיימם לרוב ואינו יודע \ זוכר שמקיים בזה מצווה.
והנפ"מ, לחיזוק ושמחה בעבודת ה'. וזה מביא לרצון וחשק לקיים עוד מצוות.
ועוד נפ"מ שאמר הח"ח לרוקח בעיירתו, שאם יכוון בזה לשם מצוה, יצא ידי חובה גם למ"ד מצוות צריכות כוונה.

וזה החלי בעז"ה:

א. לעשות למען פרנסתו, יש בזה מצווה, שנפסק בשו"ע שלצורך מצווה זו מותר לצאת מארץ ישראל.
ב. לפרנס ילדיו מעל גיל שש, שמקיים בזה מצוות צדקה. ובוודאי כל מה שנותנים כדי לחתן ילדים ממון רב, כולו מצוות צדקה.
ג. לפגוש חבר ולהתרועע עמו בידידות, שנפסק בשו"ע שלצורך מצווה זו מותר לצאת מארץ ישראל.
ד. לשיר שיר שמעורר את הנשמה להתקרב לבוראה, אמר לי על זה אחד מגדולי הדור שמקיימים בזה מצוות דביקות בה', (ונראה לפרש זאת עפ"י היסוד העבודה שהמצווה בכל חובות הלבבות שאינם ביד האדם, המצווה היא להשתדל להגיע לכך).
ה. מילה אחת של תלמוד תורה היא מצווה.
ו. בקשה מהרבש"ע היא מצוות תפילה מן התורה (זכור לי לפי הרמב"ם), "ולעבדו בכל לבבכם".
ז. ראיתי בחור שהתגבר על עצמו ולא נכשל בחשש גזל, אם איזה קומבינה בחנות.

ח. בשו"ע סימן רלא שכל כוונתיו יהיו לשם שמים יש רשימה ארוכה של מעשים טובים.
ובין הדברים כתב "וכן אפילו לישב בסוד ישרים ולעמוד במקום צדיקים ולילך בעצת תמימים, אם עשה להנאת עצמו – להשלים חפצו ותאותו – אינו משובח, אלא אם כן עשה לשם שמיים".
אני מבין שמדובר על מי שמתוועד עם חברים כדי להתחזק בעבודת ה' (אולי אפילו כאן בפורום הדיגיטלי), ועל מי שמכבד את חכמי ישראל ומסתופף בצילם, ושומע לעצתם.

ט. פרעון חוב בזמן.
י. תשלום שכר שכיר בזמן.
יא. מצוות הלוואה. (אדם נותן לקרובו בגלל הידידות ולא תמיד זוכר שקיים מצוה)
יב. לשמח חתן וכלה.
יג. לנחם אבלים.
יד. כיבוד אב ואם, כבוד רבו, כבוד חכם.
טו. ואהבת לרעך כמוך - להצטער בצער של יהודי, לשמוח בשמחתו, לכבד אותו בכל צורה שהיא. לספר בשבח יהודי, לתת לו הרגשה טובה.
טז. לשבת בבית הכנסת - רמב"ם פי"א מהלכות תפילה ה"ט "שהישיבה שם מעסקי המצות היא שנאמר אשרי יושבי ביתך וגו'".

דוד ריזל
הודעות: 752
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' ינואר 07, 2020 2:41 pm

יז. מי שהחזיק ותמך בבנו \ חתנו שלומדים תורה. או שנותן סוכריה לילד שלמד וקיים מצוה.
יח. מצוות חינוך. שלום בית.
יט. לשון הט"ז באבן העזר כה:
מצינו שכתב הרמב"ם על פסוק בכל דרכיך דעהו דהיינו מי שאוכל ושותה ומעדן נפשו כדי שיהיה ברי וחזק לעבודת השי"ת יש לו שכר כמו שמתענה. ודברים אלו אסמכת' אקר' שוא לכם משכימי קום כולי, דהיינו שיש ת"ח מנדרין שינה מעיניהם ועוסקים בתורה הרבה ויש ת"ח שישינים הרבה כדי שיהיה להם כח החזק וזריזות לב לעסוק בתורה. ובאמת יכול ללמוד בשעה א' מה שזה מצטער ועוסק בשני שעות.
ובודאי שניהם יש לכם שכר בשוה, ע"כ אמר שוא לכם דהיינו בחנם לכם שאתם מצטערים ומשכימים בבוקר ומאחרי שבת בליל' וממעטים שנתם זה בחנם, כי כן יתן ה' לידידו שינה דהיינו מי שישן הרבה כדי שיחזק מוחו בתורה נותן לו הקב"ה חלקו בתורה כמו אותו שממעט בשינה ומצטער עצמו כי הכל הולך אחר המחשבה.

דוד ריזל
הודעות: 752
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#3 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' ינואר 07, 2020 2:45 pm

כ. תלמיד חכם ויהודי חרדי שמתנהג בעדנות ואצילות, מקיים מצוות קידוש השם, כלשון הגמרא "מה הבריות אומרים עליו ראו פלוני שלמד תורה, כמה נאים דרכיו כמה נאים מעשיו".
כא. הנזהר בבריאות גופו מקיים מצוות ונשמרתם.
כב. הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצוק"ל ביאר במענה למחנך יחיאל יעקובזון כשהיה ילד, מה דאיתא (מתני' מכות כג:) ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות...שישהרבה דברים שגם לולא שהיו בהם מצוה היה האדם עושהו מעצמו מטבעו או ממנהג העולם וכו', ועל זה נאמר שרצה הקב"ה לזכות את ישראל ועשה מדברים אלה מצוה כדי לזכות את ישראל.
ונתן לזה דוגמא כגון ללבוש יד ימין קודם בלבישת בגדים או לנעול נעל ימין קודם או להחזיק דבר מצוה ביד ימינו, שמטבע האדם אם הוא 'ימני' אז הוא לובש או נועל ימין קודם לשמאל, וכן מחזיק דברים ביד ימינו, וא"כ גם לולא המצוה היה עושה כן, ורצה הקב"ה לזכות את ישראל שכל פעם שיקייים דין זה יקבל עליו שכר, לכן הפך את זה למצוה.


ובדרך אגב רואים מזה שכל דבר שהאדם עושה כדי לקיים איזה דין בשו"ע, זה ג"כ נקרא שעושה מצוה.

דוד ריזל
הודעות: 752
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#4 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' ינואר 07, 2020 2:48 pm

כג. לאכול סעודת שבת, זוהי מצווה.
וסופגניה שאוכל בחנוכה, אם זה עם דברי תורה \ שירות ותשבחות זוהי גם סעודת מצווה.

* ואהבת את השם. גם כשיש צרות רגילים לומר זה לטובה (דבר שבטח היה לחידוש עבור כל הדורות ואצלנו רגיל אפומה)
* ואהבתם את הגר, כשרואים איזה גר לחבב אותו.
* ואהבת לרעך כמוך. כשמפרגנים לשני ונותנים לו בשמחה ובהארת פנים.
* כשעני מבקש צדקה, אם יש נותנים בשמחה. וגם אם אין, מתיחסים, מסתכלים, ומתנצלים "אין לי" .. ומקיימים "אל ישוב דך נכלם".
או מה שאני כן יכול לתת לו:
1. לחייך, להלבין שיניים.
2. להקשיב לו, להזדהות באמפתיה, לומר לו מילה טובה של עידוד.
3. לעזור לו באיסוף - גדול המעשה יותר מהעושה.

מתודה
הודעות: 633
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#5 שליחה על ידי מתודה » ג' ינואר 07, 2020 3:31 pm

קודם כל צריך להגדיר מהי 'מצוה'.
כל דבר חיובי הוא מצוה? או שב'מצוה' אין הכוונה ליותר מסתם משהו חיובי?

דוד ריזל
הודעות: 752
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#6 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' ינואר 07, 2020 5:24 pm

מתודה כתב: קודם כל צריך להגדיר מהי 'מצוה'.
כל דבר חיובי הוא מצוה? או שב'מצוה' אין הכוונה ליותר מסתם משהו חיובי?
מה שה' ציוה הוא בכלל מצוה, בין אם היא מדאורייתא בין אם היא דרבנן. וכל מה שכתוב בשולחן ערוך בכלל, אם כי יש דברים, שאינם חיוב, אלא טוב ונכון - והם בגדר מעשים טובים.
אגב, האחרונים חידשו שיש מצוה קיומית, וכמו המצוה לאכול מצה כל הפסח (חוץ מהלילה הראשון) וכן לאכול מסעודת מצוה, שאין זה חיוב אבל מי שמקיים זאת מקיים מצוה, והקשו מדוע נקרא בלשון מצוה, אם אין בזה ציווי.
ולענ"ד נראה ליישב הלשון עפ"י המבואר בספה"ק שמצוה, היא מלשון צוותא, שמתחברים על ידה לקב"ה. ולשון זו שייכת גם במצווה קיומית, למרות שאין בזה חיוב אבל היא מחברת לקב"ה.

מתודה
הודעות: 633
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#7 שליחה על ידי מתודה » ג' ינואר 07, 2020 10:15 pm

דוד ריזל כתב: מה שה' ציוה הוא בכלל מצוה, בין אם היא מדאורייתא בין אם היא דרבנן. וכל מה שכתוב בשולחן ערוך בכלל, אם כי יש דברים, שאינם חיוב, אלא טוב ונכון - והם בגדר מעשים טובים.
ההכללה הזו מוכיחה שמצוה זה לא דווקא "מה שה' ציוה", אלא כל דבר חיובי שראוי ונכון לעשותו, והחילוק בין החיוב לבין הטוב ונכון הוא לא ברובד של ה'מצוה' (ודוגמא נחמדה, הביטוי המתייחס לקושיא "ומצוה ליישב". ודוגמא עוד יותר קיצונית זה אות ג שהבאת).
ולכן גם אכילה ושתיה וכל צרכי הגוף הם מצוה.

ולכן לענ"ד אין רווח בכך שנגדיר פעולה כלשהי כ'מצוה', כיון שכמש"נ אין בזה תוספת הגדרה. ויתירה מזו זה נותן הרגשה שמצות ביומו תתן שכרו (שהיא מצוה חיובית מדאורייתא!) שווה ל'מצוות מפגש עם רעהו' (אות ג)...
אלא צריך לדעת שכל פעולה שהאדם צריך לה באמת הרי הוא מקיים בזה את רצון ה' שהניחו בזה העולם ובתנאים שבהם הוא נתון כדי שינהג בהם כפי שינהג (ואין בזה דין מצוות צריכות כוונה כמובן). וזה כמובן לא כולל את המצוות החיוביות שבאמת צריך לשים לב אליהן שהרי קיי"ל דמצוות צריכות כוונה.

ובלי קשר למה שכתבתי, יישר כח על הרשימה הנפלאה.

איינער מענטש
הודעות: 126
הצטרף: ה' מרץ 28, 2019 2:12 pm
עיסוק תורני: חבר פורום נדברו

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#8 שליחה על ידי איינער מענטש » ד' ינואר 08, 2020 1:52 am

דוד ריזל כתב: וסופגניה שאוכל בחנוכה, אם זה עם דברי תורה \ שירות ותשבחות זוהי גם סעודת מצווה.
אם גם ד"ת מהפכים את האכילה לסעודת מצוה אז לא רק בחנוכה.

דוד ריזל
הודעות: 752
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#9 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' ינואר 08, 2020 8:09 pm

איינער מענטש כתב:
דוד ריזל כתב: וסופגניה שאוכל בחנוכה, אם זה עם דברי תורה \ שירות ותשבחות זוהי גם סעודת מצווה.
אם גם ד"ת מהפכים את האכילה לסעודת מצוה אז לא רק בחנוכה.
הרמ"א סימן תר"ע כותב זאת דווקא על חנוכה.

ויש אומרים שיש קצת מצוה בריבוי הסעודות, משום דבאותן הימים היה חנוכת המזבח (מהר"א מפראג). ונוהגין לומר זמירות ושבחות בסעודות שמרבים בהם, ואז הוי סעודת מצוה.

דוד ריזל
הודעות: 752
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#10 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' ינואר 08, 2020 8:30 pm

מתודה כתב: דבר חיובי שראוי ונכון לעשותו, והחילוק בין החיוב לבין הטוב ונכון הוא לא ברובד של ה'מצוה' (ודוגמא נחמדה, הביטוי המתייחס לקושיא "ומצוה ליישב". ודוגמא עוד יותר קיצונית זה אות ג שהבאת
ולכן גם אכילה ושתיה וכל צרכי הגוף הם מצוה.
דווקא על מצווה זו של להתרועע עם רעהו, היא מצוות ואהבת לרעך כמוך שהיא דאורייתא, והיא לא פחות ממצוות ביומו תתן שכרו. וזה פשוט.
ואם בעיניך זה לא פשוט, אומר לך ששמעתי זאת גם מאחד מגדולי ישראל.
והסביר שאנשים טועים וסבורים שרק מצווה מעשית נחשבת למצווה, ומצווה שהיא מחובת הלבבות לא נראית להם כ"כ מצווה.

בקשר ל"בכל דרכיך דעהו" הרחיב בזה בספר נתיבות שלום. שיש 2 מצוות שאינם חיוביות והראשונים מחשיבים אותם כמצוות. "קדושים תהיו" לפי פירוש הרמב"ן שלא יהא נבל ברשות התורה, ומצוות "ועשית הישר והטוב".
ומקשה שם, איך יתכן שזו מצוה, הרי אין בזה גדרים ברורים, והתורה לא דורשת מחילוני שמתחיל לחזור בתשובה, להתקדש בענייני היתר כמו שדורשת מצדיק בן צדיק שאין לו קשר לעולם הזה.
ויש גמרא בסיפור בגמרא שמפליג בגודל הדרגה שנהגו אמוראים בועשית הישר והטוב: "רבה בר בר חנן, תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא (נושאי משאות שברו לו חבית בפשיעה), שקל לגלימייהו (נטל את מעיליהם כתשלום על הנזק). אתו אמרו לרב, אמר ליה: הב להו גלימייהו (תן להם בחזרה את מעיליהם), אמר ליה דינא הכי ? אמר ליה, אין, 'למען תלך בדרך טובים' (משלי ב, כ). יהיב להו גלימייהו, אמרו ליה, עניי אנן, וטרחינן כולה יומא וכפינן ולית לן מידי (עניים אנחנו וטרחנו כל היום ורעבים אנו), אמר ליה, זיל הב אגרייהו (אמר רב לרבה בר בר חנן: לך תן להם שכרם), אמר ליה דינא הכי ? אמר ליה, אין, 'וארחות צדיקים תשמור'" (בבא מציעא פג ע"א).
וכל זה צריך ביאור, שאם מצוות ועשית הישר והטוב, היא מצווה דאורייתא, מדוע לא מחייבים את כולם לנהוג כך מן הדין, ולמה זה רק לפנים משורת הדין.
ומבאר בנתיבות שלום ששתי המצוות האלו, הם מצוה גמורה מן התורה, אך החיוב בהם הוא לכל אחד לפי דרגתו, ולכן רב פסק לרבה בר חנן, שכך הוא חיובו מן הדין. כי לפי דרגתו הוא מחוייב בדבר מצד מצוות עשה של ועשית הישר והטוב. וכן הוא במצוות קדושים תהיו, שלא נאמרו בזה גדרי מצווה השווים לכולם, אלא כל אחד נצטווה לפי דרגתו.

מתודה
הודעות: 633
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#11 שליחה על ידי מתודה » ד' ינואר 08, 2020 9:31 pm

המצוה היא לאהוב את הרע, לא להתרועע איתו (אלא אם ההתרועעות מוסיפה אהבה).
לגבי דבריו הנפלאים של הנתיבו"ש, זה מוכיח את מה שכתבתי שמצוה זה לא משהו מוגדר.

דוד ריזל
הודעות: 752
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#12 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' ינואר 09, 2020 6:02 pm

מתודה כתב: המצוה היא לאהוב את הרע, לא להתרועע איתו
אתה צודק מאוד, נזכרתי שאותו חכם שהורה לי שיש מצוה בדיבור עם חבר, לא דיבר על סתם פטפוט עם חבר, אלא על שיחה לעודדו ולתרום לו.

אליקים
הודעות: 362
הצטרף: ו' אוקטובר 12, 2018 11:40 am

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#13 שליחה על ידי אליקים » ה' ינואר 16, 2020 2:04 pm

דוד ריזל כתב: ו. בקשה מהרבש"ע היא מצוות תפילה מן התורה (זכור לי לפי הרמב"ם), "ולעבדו בכל לבבכם".
אאל"ט לפי הרמב"ם המצוה להתפלל רק פעם אחת ביום.

דוד ריזל
הודעות: 752
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#14 שליחה על ידי דוד ריזל » ו' ינואר 17, 2020 11:24 am

אליקים כתב:
דוד ריזל כתב: ו. בקשה מהרבש"ע היא מצוות תפילה מן התורה (זכור לי לפי הרמב"ם), "ולעבדו בכל לבבכם".
אאל"ט לפי הרמב"ם המצוה להתפלל רק פעם אחת ביום.
פעם אחת זה חיוב, אבל גם תפילין אחרי שהנחת פעם אחת, הנך יכול לקיים מצוה זו עוד הרבה פעמים.

דוד ריזל
הודעות: 752
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

#15 שליחה על ידי דוד ריזל » ו' ינואר 31, 2020 12:39 pm

לקנות ספרים לבית כנסת או להשאילן לאחרים.
הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד רב.
"רב הונא ורב חסדא חד אמר זה הלומד תורה ומלמדה, וחד אמר זה הכותב
תורה נביאים וכתובים ומשאילן לאחרים (כתובות נ.)

שלח תגובה