שמע הכרזת הש"ץ משיב הרוח והוא עדיין לא התפלל שחרית

בירורי הלכות וחקרי מנהגי ישראל
שלח תגובה
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 694
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

שמע הכרזת הש"ץ משיב הרוח והוא עדיין לא התפלל שחרית

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' אוקטובר 22, 2019 9:35 pm

שמע הכרזת הש"ץ מוריד הטל
והוא עדיין לא התפלל שחרית
מחלוקת האחרונים ביו"ט ראשון של פסח, שמע מהש"ץ שהכריז מוריד הטל, והוא עדיין לא התפלל שחרית האם יאמר כבר בשחרית מוריד הטל. (וכן בשמיני עצרת, כששמע הכרזת משיב הרוח ואומר לפני שחרית.)
הביאור הלכה כותב שאף אחרי ששמע ההזכרה ממשיך לומר משיב הרוח, ולא כפי ששמע מהכרזת הש"ץ, כי בשחרית לא תיקנו לומר מוריד הטל. הביאור הלכה מזכיר זאת בדרך אגב כשדן לגבי מנין אחרי מנין באותו בית כנסת, והיה פשוט לו שבשחרית ממשיך לומר משיב הרוח.
וזה לשונו בסימן קיד ד"ה לא יקדים.
" מסתפקנא אם התפללו מנין ותיקין בבהכ"נ זה גופא, והכריזו משיב הרוח כנהוג, אם מועלת זה למנין שני שיהא מותר ליחיד להקדים (להתפלל מוסף). וכו'.
ואפשר דכיון דמנין אחר הוא, וגם דהלא בשחרית יצטרך לומר משיב הרוח, ע"כ לא מהני זה לתפלת מוסף שאח"כ.
וכן מוכח בהרבה אחרונים, תהלה לדוד, פמ"ג, מאמר מרדכי, שו"ע הרב, חק יעקב.

אמנם בפסקי תשובות הביא את דעת החולקים, וביניהם המהרש"ם ורבי שלמה קלוגר בשו"ת שנות חיים.

דוד ריזל
הודעות: 694
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: שמע הכרזת הש"ץ משיב הרוח והוא עדיין לא התפלל שחרית

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' אוקטובר 22, 2019 9:44 pm

ויש מרבני דורנו שהכריעו במחלוקת האחרונים, שיתחיל לומר כפי ההכרזה וביו"ט ראשון של פסח יאמר מוריד הטל, שבזה יוצאים לכולי עלמא.

ולעומתם יש מי שהוכיח שגם אם ימשיך בשחרית לומר משיב הרוח יוצא בדיעבד לכו"ע, כי בשחרית עדיין לא תיקנו לומר מוריד הטל.
וכיון שדעת רוב גדולי האחרונים כביאור הלכה, יאמר משיב הרוח כעיקר הדין של שחרית, ולא כהכרזת הש"ץ.

שלח תגובה