הנחה לכתחילה בקוגעל מהמקרר על פלטה

בירורי הלכות וחקרי מנהגי ישראל
שלח תגובה
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

הנחה לכתחילה בקוגעל מהמקרר על פלטה

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מאי 20, 2021 1:48 pm

הייתי בשמחה והמלצר הניח קוגעל מהמקרר לחמם על הפלטה. ושמעתי מרב שהיות והמיקל יש לו על מי לסמוך להניח על הפלטה.
לכן בדיעבד ודאי שאין איסור של 'מעשה שבת' לאכלו חם.

והסיבות להקל הם:

א. שלדעת הרב עובדיה יוסף 'פלטה' היא לא נקראת מקום בישול, ולכן אין איסור להניח עליה לכתחילה.

ב. בקוגעל יש לדמות זאת לפאנדי"ש, כיון שהדבר מוכיח שעושה כן רק לחימום ולא לאפיה, כיון שהוא מצטמק ורע לו שאנשים נזהרים שלא יחרך ויישרף, וא"כ ניתן לצרף את דברי הבית יוסף בדעת הר"ן.
וז"ל הבית יוסף אורח חיים בסוף סימן רנג:
"ולענין מה שנוהגין בקצת מקומות להחזיר תבשיל לתוך התנור בשבת, וכו' ומכל מקום דבר שאין דרכו לאפות בתנור כגון עניני בצק המטוגנים בשמן אפשר דשרי על פי מה שכתב הר"ן (יט. סוד"ה ת"ר מביא) דאפשר דשרי לתת פנאד"ש על גבי כירה או על גבי כסא ברזל כל שהוא מצטמק ורע לו שהדבר מוכיח שאינו נעשה אלא בשביל שיתחמם ואף על גב דלא בריר ליה היתרא שאני התם שהוא מחממן על האש ממש אבל בכהאי גוונא דלאו על האש ממש הוא אפשר דפשיטא ליה דשרי ומכל מקום נכון לאסור אפילו בכהאי גוונא כדי שלא יבואו להתיר את האסור וכל שכן שאין הדבר ברור כל כך להיתרא:

ג. שאלו את הרב שמואל הלוי ואזנר על מי שהניח בכה"ג על פלטה, והורה שלא להעיר למי שהניח.

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: הנחה לכתחילה בקוגעל מהמקרר על פלטה

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מאי 20, 2021 1:51 pm

ראיתי שמביאים שגם הגרשז"א התיר להניח על פלטה לכתחילה,
בשש"כ בההערות במהדורה הראשונה.

מעניין אם חזר בו לפני המהדורה המתוקנת.

שניאור
הודעות: 94
הצטרף: ב' אוגוסט 19, 2019 6:25 pm

Re: הנחה לכתחילה בקוגעל מהמקרר על פלטה

#3 שליחה על ידי שניאור » א' מאי 23, 2021 7:32 pm

דוד ריזל כתב: הייתי בשמחה והמלצר הניח קוגעל מהמקרר לחמם על הפלטה. ושמעתי מרב שהיות והמיקל יש לו על מי לסמוך להניח על הפלטה.
לכן בדיעבד ודאי שאין איסור של 'מעשה שבת' לאכלו חם.

והסיבות להקל הם:

א. שלדעת הרב עובדיה יוסף 'פלטה' היא לא נקראת מקום בישול, ולכן אין איסור להניח עליה לכתחילה.
היום לכאורה נשתנה קצת הדבר לחומרא, כי הפלטות יותר טובות, ורגילים בהרבה מקומות לבשל עליהם בבישול איטי, עדיין יש מקום להקל, אבל יש מקום גדול להחמיר.

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: הנחה לכתחילה בקוגעל מהמקרר על פלטה

#4 שליחה על ידי דוד ריזל » ב' מאי 24, 2021 4:25 pm

שניאור כתב:

היום לכאורה נשתנה קצת הדבר לחומרא, כי הפלטות יותר טובות, ורגילים בהרבה מקומות לבשל עליהם בבישול איטי, עדיין יש מקום להקל, אבל יש מקום גדול להחמיר.
רגילים בהרבה מקומות ? אני שמעתי מאדם אחד שכך עושה.
רב אמר לי שההגדרה מה נקרא "מקום בישול" היא, כשאדם ייכנס לחנות ויבקש מהמוכר כלי לבשל עליו, האם הוא יציע לו פלטה.

שניאור
הודעות: 94
הצטרף: ב' אוגוסט 19, 2019 6:25 pm

Re: הנחה לכתחילה בקוגעל מהמקרר על פלטה

#5 שליחה על ידי שניאור » ד' מאי 26, 2021 11:34 am

דוד ריזל כתב:
שניאור כתב:

היום לכאורה נשתנה קצת הדבר לחומרא, כי הפלטות יותר טובות, ורגילים בהרבה מקומות לבשל עליהם בבישול איטי, עדיין יש מקום להקל, אבל יש מקום גדול להחמיר.
רגילים בהרבה מקומות ? אני שמעתי מאדם אחד שכך עושה.
רב אמר לי שההגדרה מה נקרא "מקום בישול" היא, כשאדם ייכנס לחנות ויבקש מהמוכר כלי לבשל עליו, האם הוא יציע לו פלטה.
לא אמרתי שזה נקרא מקום בישול, וודאי שיש הרבה מקילים בדבר, רק אמרתי שהדבר נשתנה קצת, כי אם פעם אף אחד לא בישל על פלטה, וממילא לא היה מקום להגדירו כ"מקום בישול", היום יש שמבשלים ע"ז, ואני יודע ע"ז מקרוב אצל הרבה אנשים, ולכן יש מקום לדון.

שלח תגובה