דעת תורה על מגיפת הקורונה

בירורי הלכות וחקרי מנהגי ישראל
הודעה
מחבר
איכא מאן דאמר
הודעות: 73
הצטרף: ד' אוגוסט 12, 2020 7:31 pm

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#41 שליחה על ידי איכא מאן דאמר » ג' אוגוסט 18, 2020 7:04 pm

היה מדובר על כך שמשרד הבריאות הפעיל עליהם לחץ כבד
איני יודע אם זו ההוראה האמיתית או רק הרשמית

דוד ריזל
הודעות: 873
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#42 שליחה על ידי דוד ריזל » א' אוגוסט 30, 2020 10:52 pm

הראוני בספר חתם סופר פרשת עקב:
"כי הדבר מסוכן לעיין ולחשוב בחולי המתדבק וכו'.
כידוע בטבע, הרואה חלאים רעים באיש אחר ונכמרו רחמיו הם מתדבקים בו".

דוד ריזל
הודעות: 873
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#43 שליחה על ידי דוד ריזל » א' אוגוסט 30, 2020 11:05 pm

הנה משמע מהזוהר כי השמירה מן הדבר הוא להסגר בחדרים כאמור בא בחדרך וסגור דלתיך וגו', הנה דבריו אלה יחרדו לבות בני אדם בלי ספק שראוי לאדם להסגיר ולהסתיר עצמו בזמן הדבר, ויעסוק בתורה ויסך ה' בעדו, ונראה כי בזמן הזה שאינן עושים כן אלא הם הולכים ומתפזרים בכפרים בביטול תורה ותפלה, והנפש אבודה והעבירה עשויה, שהרי מתראים יותר ויותר בכפרים בגילוי דרכים, ולא כך דרך התורה אלא שזה חוקת הגוים שלמדו את מעשיהם ואין שומעים אלינו. אמנם בצד מה נראה כי בזמנים הקודמים היה זמן הדבר יום או יומים יעמוד, אמנם עתה יעמוד ג' חדשים או ד', ואם יחזיק האדם בדברים אלו וכיוצא תבאש הארץ מהמתים ואין דורש אותם, אדרבא מצוה לשנס בעז מתניו לבקר את החולים ולקבור את המתים ושומר פתאים ה', ולא עדיפא דא ממים מגולים, וכן שיבתא שהוא רוח רעה שפי' בגמרא ששורה למי שמאכיל התינוקות בלי נטילת ידים, ואינם נזהרים כלל, וכמה ענינים אחרים, ועל כיוצא בזה אמרו מאן דקפיד קפדין ליה, ואין הקדוש ברוך הוא משליט בעולם אלא כדי מה שיכולים לסבול, לכך כל אדם יזהר וישמור מלהסכל בפני הנשים, וכן כמה גופי עבירות שהם גורמים הרעה, ועל היותר יבטח בשם ה' וישען באלהיו, ואם רוצה לקיים דברי הרשב"י שהם דברי הנביא לך עמי בחדרך וסגור דלתיך וגו':
(חסד לאברהם/מעין ה/נהר כח)

דוד ריזל
הודעות: 873
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#44 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' ספטמבר 03, 2020 10:21 pm

https://tora-forum.co.il/download/file. ... &mode=view
רבי אברהם יהושע מבריסק על הקורונה:"האם החילוניים יודעים מה זה 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'? הרי "כל המופקרים בעולם שמטפסים על הרים גבוהים, ולמרות שיש כאלו שנופלים בכל יום ונהרגים, מכל מקום הם ממשיכים הלאה לטפס, יש כאלו בעולם שבכל יום עושים כל מיני דברים שקרובים למיתה מחיים, הפשט הוא, שמי שאין לו תורה, מי שלא יודע שיש הקב"ה בעולם - אז אין לו גם 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'"."צריך לדעת: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם זו הלכה, זה דין! צריכים לדעת על מה כן צריכים לחשוש, על מה לא צריכים לחשוש. אני לא בקי במה שקורה היום, עם כל המחלה הזו... פתאום כל העולם "מבינים" ו"יודעים" מה לעשות. זה אומר לעשות דווקא כך, והשני אומר לעשות בדווקא הפוך, כולם "יודעים" בדיוק מה צריך לעשות. אני לא יודע, וכשאני לא יודע אני לא אומר מה לעשות. יש לי בהחלט דברים לומר בענין, ובעזרת השם עוד נדבר עליהם בעוד שנה-שנה וחצי, ואז כבר נראה כמה כל אומרי הדעות של היום ידעו על מה הם מדברים. אני לא אומר לעשות כך או כך".
בתחילת המחלה, אחד הלך לשאול מה עושים ב'חדרים', וחזר וענה שר' גרשון אדלשטיין אמר: "כל זמן שהצבא עובד - גם אנחנו ממשיכים לעבוד", ומה ר' גרשון אוחז היום? אני אגיד לכם: את הדברים הללו ר' גרשון אמר לפני שהוא פתח את העיתון יתד נאמן וראה שבעצם דעתו אחרת לחלוטין.
דבר אחד אני יודע: לא יכול להיות שהכלל ההלכתי כמה צריכים להיות זהירים - יכול להתאים בדיוק להוראות משרד הבריאות. לא יכול להיות דבר כזה - שהתורה מתאימה עם מה שמשרד הבריאות אומר.
אכן אפשר לשאול רופאים מה היא המחלה, יש 'ניתנה רשות לרופא לרפאות', כשרופא יודע, אפשר לשאול אותו איך המחלה עובדת, כמה המחלה מדבקת וכו' - אבל: כמה צריכים להיזהר מן המחלה?! על זה יש תורה! יש תורה שאומרת כמה צריכים להיזהר.
צריכים לדעת על פי דין כמה צריכים להיות 'זהיר', אבל לא יתכן כזה דבר, שמה שה'שקצים' האלו החליטו - זה מה שמתאים גם עם 'דעת תורה'! לא יתכן שיכתבו על הוראותיהם "דעת תורה"! דבר כזה לא יכול להיות! שני הדברים הללו לא הולכים ביחד!
מלבד זאת: יושבים בממשלה כמה 'שקצים', כל אחד הוא 'שייגעץ' יותר מהשני, והם רבים אחד עם השני, אחד אומר שצריך לעשות כך, והשני אומר שצריך לעשות אחרת, ואחר כך נהיה שם "כל דאלים גבר", ובגלל שה"אלים" יותר גיבור וניצח בממשלה - לכן מי שאומר הפוך ממנו כבר נהיה אצל חלק מהרבנים "המוציא מחבירו עליו הראיה".
כל אחד יוצר לחץ על מה שנראה לו יותר חשוב: אחד אומר שאי אפשר לעצור את המשק, כי זה סכנה למדינה, השני אומר שצריכים להשאיר משרדים פתוחים, כי אם לא זה יזיק למשק וכו', ואז מגיעים כמה יהודים ואומרים שאת התורה אסור גם להזניח!! התורה חשובה אצלנו לא פחות משאצלם חשוב המשק! את התורה אפשר להזניח?? נעלו ישיבות על 'לא דבר', היו בחורים שהסתובבו ברחובות, הלא המצב של הקורונה יכול להימשך זמן ארוך ה' ירחם! עוד מעט וח"ו לא יהיה את מי להכניס לישיבות!.
טוב, היה בחור אחד בישיבה שנדבק והוא לא בריא! נו, אז אפשר כבר לסגור את הבחורים על פי דין? "שמא גיררה חולדה מבית לבית ומחצר לחצר", והם הרי משתוללים על זה! אם "חס וחלילה" יש ישיבה שכן לומדת, וקרה שאיזה אברך אחד נהיה לא בריא, אז מיד מפרסמים בחוצות - "התפרצות בישיבת בריסק", על מה הם מדברים?? על אברך אחד שנדבק? וגם אם היו עוד כמה אברכים שנדבקו, אז מה? אז לכן צריכים לסגור את הישיבה???.
בישיבת 'יד הלוי' (של חתנו של הגרא"י, הגרח"י הרץ) למדו ב'זמן קיץ' כרגיל, והתפרסם ברחוב שיש שם כל כך הרבה חולים, בדיוק שאלתי בישיבה ואמרו לי שהיו שלושה בחורים חולים בכל זמן קיץ כולו, וכל השלושה היו כל הזמן עם מסכות! שנים מהם היו חסידי קרלין, שלא הורידו את המסכה לרגע אחד, והשלישי בכלל לא נכנס לבית מדרש אלא ישב בחדר סמוך לישיבה מרוב פחד... אלו השלושה שנדבקו!
אני אגיד לכם: אם היה הלכה על פי דין שצריך לעשות משהו, אז אי אפשר להביא ראיות ממה שלא קרה כלום. העולם אומר שאם אחד קופץ מהשולחן עשר פעמים ולא שבר את רגליו - הוא לא יכול להדביק מודעה שאין בעיה לקפוץ מהשולחן, היות שבפעם האחת עשרה הוא יקפוץ - ואז הוא ישבור גם את ראשו! העובדות האלו זה לא ה'הוכחה' שלי למה שצריך באמת לעשות. אבל כל ה"מחמירים" הרי משתמשים ב"הוכחות" כאלו... הם הרי צועקים ומפרסמים בכל העולם "הנה, תראו, יש ישיבה שלומדת שיש שם התפרצות". אז אני מביא בפניכם את העובדות האמיתיות! זה לא יאומן שיש כאלו שמפריע להם שיש ישיבה שלומדת!.
אתם יודעים, הקרלינע' חסידים זה ידוע שהם "זהירים" מאוד חזק, מה נהיה פה?? הנושא של המחלה הזו זה נושא פוליטי?? כל אחד נהיה "מאן דאמר" בהלכות 'פיקוח נפש', כל אחד מגיע ותובע: "פיקוח נפש", כל אחד צועק: "צריכים לזרוק את מי שהולך בלי מסכה מהבית מדרש!", אם מגיע איזה כופר בעיקר לבית מדרש אז הם אומרים שאסור להציק לו! אבל מי שבלי מסכה - פתאום מותר להציק לו ולזרוק אותו! איפה נעלם ה"בין אדם לחבירו"??
היה איזה חנות מכולת שהמוכר הלך בלי מסכה, ושלחו הודעה טלפונית לכל הקונים שאף אחד לא ידרוך בחנות שלו, והמסכן נשאר עם כל הלחם והחלב אצלו בחנות. וזה עוד מגיע מאנשים "בעלי מוסר" כביכול! לא "אנשים פשוטים"!.
מה קורה פה? בסדר, אז המוכר הולך בלי מסכה, אז מה?? אתה לא רוצה - אל תקנה אצלו! אבל מה אתה הולך ומפרסם ברבים שלא יקנו אצלו?? וכי העולם הפקר?.
נהיו פה "אומרי דעות" חדשים, הם צועקים על כל העולם ש"צריכים לשמוע לרבנים", כל היום הם צועקים "רבנים" "רבנים", וכי חוץ מהרבנים האלו אין אנשים שיודעים מה זה פיקוח נפש? יש מספיק אנשים שידעו כל החיים שלהם טוב מאוד מה זה פיקוח נפש!! האם פעם שמעו מכל הרבנים בנושאים אחרים של פיקוח נפש??.

דוד ריזל
הודעות: 873
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#45 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' ספטמבר 09, 2020 2:04 pm

פורסם של פסק מרן הגר"ח שליט"א לבני הישיבות שלא יבדקו.

רק היום תפסתי את התרמית הגדולה שהייתה בתקשורת.
הציבור החרדי יצא במתקפה עזה איך גמזו דיבר נגד גדול הדור, החכי"ם שלחו מכתב לנתניהו שיפטר אותו, ושם במכתב הם 'כיבסו' את ההוראה שכביכול היא לא מנוגדת להנחיות משרד הבריאות, הם כתבו שמדובר רק בקפסולות, ובבחורים שכבר נדבקו.
הלחץ עבד' וגם גמזו יצא בהתנצלות, שלא הבין, ואם ר' חיים מדבר רק על מקרה זה דבריו היו שגויים.

מה שגיליתי לפתע, שבעצם אין שום 'תירוץ' שיתיישב לאוזן החילונית שלא מאמינה בחומרה של ביטול תורה.
מה בכך שהם בקפסולות - הם לא יכולים להדביק ?
מה בכך שהם עברו בדיקה אם אח"כ מתגלים תסמינים ?
אבל הפוליטיקה עזרה, נתניהו נכנע גמזו התנצל, וההוראה של הגר"ח הוכשרה בעיניהם.

דוד ריזל
הודעות: 873
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#46 שליחה על ידי דוד ריזל » א' ספטמבר 13, 2020 10:35 pm

מכתב הגרמש קליין 1.PNG
מכתב הגרמש קליין 1.PNG (200.24 KiB) נצפה 205 פעמים
מכתב הגרמש קליין 2.PNG
מכתב הגרמש קליין 2.PNG (381.3 KiB) נצפה 205 פעמים
מכתב הגרמש קליין 3.PNG
מכתב הגרמש קליין 3.PNG (180.3 KiB) נצפה 205 פעמים
הגרמ"ש קליין, רב שכונת אור החיים בבני ברק, מגדולי תלמידיו של מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל, ומגדולי פוסקי ההלכה בדורנו, פרסם מאמר הלכתי מקיף בו הוא מתייחס להיבטים ההלכתיים של החיים היהודיים בעידן הנגיף.
תחת הכותרת 'בואו שעריו בתודה' פותח הגרמ"ש וכותב: "בנידון מה שהתפשט נגיף הקורונה ר"ל ורבים נחלו מזה, וכן יש כמה וכמה מתים מזה, איך צריך להיות ההנהגה בענין תפלה בציבור ובענין לימוד התורה בישיבות וכוללים ובתי חינוך". לאחר הפתיחה המבארת את פרטי וצדדי הספק, פותח הגרמ"ש בהבאת מקורות מהגמ' והפוסקים בדיני 'שלוחי מצוה אינם ניזוקים' והמסתעף. ועובר להתייחסות ההלכתיות האקטואליות הנוגעות לימינו אנו.
"והנה הנהגת הרשויות דאם יש ילד אחד בחידר שנתגלה שיש לו את הנגיף, אז מכניסים את כל הכיתה לבידוד 14 יום ומתבטלים מלימוד התורה כל הכתה הרבה זמן... וע"כ מן הראוי שאם ילד אחד חלה שלא יעשו בדיקות, שעי"ז יתחייבו ע"פ הרשויות לבטל תורה, אלא הילד החולה ישאר בביתו עד שיבריא, וייתכן שישאר עוד שלשה ימים אחר שיבריא, ולא יבטל תורה דאחרים, וכן יעשה באברך בכולל שלא יבטל את כל הכולל על ידו" כותב הגרמ"ש.
בהתייחסות לעטיית מסיכות כותב הגרמ"ש: "הרבה רופאים אומרים שבזמנינו שיש את הנגיף הקורונה יש ללבוש מסיכה על הפה והאף וזה מציל שלא יצא רוק עם הנגיף מאחד לשני, אמנם יש מיעוט רופאים שטוענים שאין המסכה מועלת להציל מההדבקה.. ואף יש קצת נזק מזה מטעם שגורם שהנשימה אינה תקינה כל כך, וגם מתרבים חיידקים הנדבקים במסכה ע"י הנשיפה בזה זמן רב" עוד הוא מוסיף ומדגיש "קשה לומר שרואים חילוק בנדבקים במחלה בין החוגים הלובשים מסכה לבין החוגים שאינם לובשים... משא"כ אלו שאינם עושים עסק מזה עליהם נאמר 'שומר פתאים ה' ומאן דלא קפיד לא קפדינן... ובפרט שלבישת המסכה בזמן התפלה או בשעת לימוד התורה מפריע מאד לעבודת השי"ת, וע"ז בוודאי אמרינן דשלוחי מצווה אינם ניזוקים".
גם לגבי ההרחקות מהזקנים והאוכלוסיות שבסיכון מתייחס הגרמ"ש במאמרו: "עוד יש לעורר, דיש מהרופאים שממליצים שכיון שהזקנים עלולים יותר לחלות ולהסתכן, ע"כ יש למנוע מהילדים והנכדים לבוא לבית זקניהם, וכן שלא להוציאם לשיעורי תורה ותפלה מחמת סכנה זו, אמנם נראה שמן הנסיון אנו רואים שלאלו הזקנים שהפסיקו את סדר יומם ונתקו אותם מהמשפחה היה להם התדרדרות גדולה הן בבריאות הנפש והן בבריאות הגוף, וע"כ צריך לעשות הכל במשקל הנכון שלא להרבות להביאם לכל מקום, אך גם שלא לנתקם מסדר יומם ומן המשפחה".
עוד הוא מוסיף לכתוב: "עוד יש לדעת שהפחדים שמכניסים באנשים לפחד מהנגיף ע"י כלי התקשורת למיניהם, עושה נזק גדול לנפש, וכבר הרבה חלו בנפשם ע"י הפחדים התמידיים שבכל יום אומרים וכותבים כמה נדבקו מהנגיף וכמה מתים וכמה חולים קשים, ויותר מהתועלת שיש בדברים אלו, יש הרבה נזק בזה".
"והנה המצב כהיום שזה כחצי שנה שיש ביטול בתי כנסיות ובתי מדרשות ובתי חינוך וישיבות וכוללים, ויש ירידה גדולה ברוחניות בהרבה מצעירי הצאן הן על ידי כלי האינטרנט למיניהם והן מחמת שלא היה להם מסגרת לתורה ותפלה וסובבו בחוצות, ותורה מה תהא עליה". כותב הגרמ"ש.
ולתפילה בשטחים ציבוריים הוא מתייחס במאמר "וכן צריך לפתוח שערי תפלה להתפלל כראוי לקיים מ"ש בתהילים (ק"ב) 'פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפלתם תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל י-ה' ולא להתפלל ברחובות קריה".
"והקב"ה ישמע שוועתינו ויקבל תפילתינו לרחמים ולרצון, ויצילנו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה ושנוכל לעבוד את השי"ת בלא שום מפריעים ויחיש פדות נפשנו ויבנה במהרה את בית מקדשינו ושנזכה להיות ממקבלי פני משיח צדקינו במהרה בימינו" מסיים הגרמ"ש בתפילה.

דוד ריזל
הודעות: 873
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#47 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' ספטמבר 15, 2020 2:07 pm

נמצא ספר עטרת ישועה על התורה קטע מאוד אקטואלי לעכשיו:
- ליקוטים סוף ספר דברים אות כז

בנוסח הפייט [לשחרית] דר"ה. מוטות צרים שבר והכחידם, זרויך קבץ וחנם תפדם. היינו, מה שהאומות העולם עושין מוטות על הדרכים וסוגרים השערים שלא לכנוס מעיר לעיר מחמת החולאת ר"ל, שבר אותם והכחידם. רק זרויך קבץ, שיוכלו להאסף ולהקבץ יחד באסיפה וצוותא חדא. וחנם תפדם, מאוצר מתנת חנם תפדם שיהיו מנוחות ורפואות בעולם אמן:

דוד ריזל
הודעות: 873
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#48 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' ספטמבר 15, 2020 11:39 pm

התשובה המלאה של הגרמ"ש קליין

דוד ריזל
הודעות: 873
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#49 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' ספטמבר 16, 2020 10:46 am

אברך הוציא קונטרס לבאר בארוכה מדוע חייבים לחבוש מסכה
ספר מעטהו צדקה.pdf
(3.21 MiB) הורד 12 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 873
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#50 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' ספטמבר 16, 2020 10:47 am

הרב משה שטרנבוך לאסור עטיית מסכה בשמונה עשרה.

דוד ריזל
הודעות: 873
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#51 שליחה על ידי דוד ריזל » א' אוקטובר 11, 2020 12:16 am

בלילה שכולו תורה המועבר כמדי שנה עם מיטב המרצים ומגידי השיעורים, המאורגן על ידי ד"ר מנחם ברייר, מסר רב שכונת אור החיים בבני ברק, הדיין הגאון רבי משה שאול קליין, מגדולי פוסקי ההלכה בדורנו שיעור בענייני דיומא במהלכו עמד על עניינים הנוגעים לנגיף הקורונה.


להלן עיקרי דבריו של הדיין.

בדבריו אמר: "אני לא אומר מה לעשות למעשה, אלא מה ההסתכלות על פי ההלכה - אין בעיה להתכנס על פי ההלכה לצורך מצווה כי המצווה שומרת, זה לא נחשב שכיח הזיקא לפי האחוזים הקיימים".

"ההסתכלות של אנשי הרפואה היא לא של תורה...אלו שלא אנשי תורה לא מבינים שהתורה והמצוות הם החיים של עם ישראל. בדבר הרשות צריך לשמוע בקול הרופאים, אבל בדבר מצווה ההסתכלות היא אחרת אם הרמטכ"ל היה במלחמה, האם היו אומרים הוא בבידוד הוא חולה קורונה אז החיילים אסור להם להתאסף יותר מעשרה ואז הוא לא ינהל את המלחמה? מבינים שזה פיקוח נפש. יודעים שיהיה מוות וודאי לכן לא אומרים את זה".

"אם היו מבינים שהושענא רבה זה יום הדין שצריך להרבות בתפילה, אין יותר חיוני מזה, זה כמו הצבא והם יצליחו זה רק אם יתנו להתפלל וללמוד, ואם לא זה סכנת נפשות ממשית - ביטול תורה ומצוות".

"הפחדים שהרשויות מכניסים בנושא של הנגיף עושים נזקים עצומים בנפש להרבה אנשים. אני מכיר אנשים שהיו חזקים ומהפחדים האלה הם פשוט לוקחים כדורי הרגעה כדי לצאת ממחלות הנפש, וצריך לקחת את זה גם בחשבון ולדעת את המכלול שזה גורם לנזק עצום והפחדה. צריך לדעת שוודאי צריך להיזהר אבל הפחדים שמכניסים זה מזיק מזיק מאוד להרבה אנשים".

"ועוד יותר" אמר הגרמ"ש, "אפילו בנושא של רפואה זה מזיק מאוד מאוד, אני יודע מסיפורים על אנשים שהיו בבתי אבות ולקחו אותם לבתי חולים בגלל הקורונה והם חזרו משם אחרי חמישה שבועות ואמרו לי אלו שמנהלים את בתי אבות שהם חזרו שהם הורידו 15 קילו פחות כי בגלל הפחדים הטיפול הוא לא טיפול כמו שצריך, אמרי לי אחד המאושפזים שהיה אחד שנפל מהמיטה ולקח הרבה זמן עד שהרימו אותו ובגלל המיגון לקח הרבה זמן להרים אותו וזה דבר שזועק לשמים שיש זלזול בנושא של רפואה".

"אני יודע סיפור מקרוב שהיה אדם שהיה לו התקפת לב ובא מד"א ועד שנכנסו לטפל בו הם לבשו קודם את כל המיגון וכבר לא היה במי לטפל היה יותר טוב לקרוא לחברה קדישא ולא למד"א".

"יש את שבועות הרופאים שרופאים נשבע שמטפלים בכל חולה במסירות נפש וכאן נעלמה מסירות הנפש".

"אלו שמתו מהקורונה אם היו עושים פילוח של החולים הקשים וסופניים והחולים הבריאים הרגילים היו רואים שזה פרומיל נמוך מאוד, וזה לא סיבה לא לטפל בחולים כמו שצריך והדברים האלה מביאים את הפחדים".

הגרמ"ש קליין סיים את דבריו ואמר: "צריכים להסתכל רק לגופם של דברים כי לנו יש דברים אחרים ואנחנו לא יכולים לחיות בלי תורה ומצוות".

לדבריו: "אסור לסגור בתי כנסת, אסור לסגור ישיבות, זה כמו דגים בלי מים, להתפלל ברחוב זו תחלופה לא נכונה, הישיבות זה החיים שלנו, אי אפשר להגיד תתפללו בחוץ, אי אפשר להתפלל וללמוד כמו שצריך כך הישיבות ובתי הכנסת זה חיים שלנו".

דוד ריזל
הודעות: 873
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#52 שליחה על ידי דוד ריזל » א' אוקטובר 11, 2020 2:55 pm

האדמו"ר מבעלזא דיבר במוצאי שמח"ת:

אנו עומדים כעת בזמן קשה,
מקווים שהכל יעבור, ונחזור לזמנים היותר טובים, הזמנים הטובים.
אבל כעת, כל דבר שרוצים לעשות ולנהוג,
הכל מגיע מתוך קושי,
בפנים לכאן ופנים לכאן,
וכל רב מ... מתערב, אומר דעות ואומר עצות,
כל אחד יש לו את התורה בכיס,
רבנים רוצים למצוא חן אצל השלטונות,
והשלטונות רוצים למצוא חן אצל הרבנים,
זה לא עסק..
צריכים להתנהג כמו שתמיד נהגו.
והקב"ה יעזור שלא יהי' שום נזק.


האדמו"ר מדבר על קשיים, התערבות של גורמים.
ושצריכים להתנהג הלאה כמו שתמיד נהגו, [משפט מעומעם]

דוד ריזל
הודעות: 873
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#53 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' אוקטובר 15, 2020 9:00 pm

דרש ר' פנחס בר חמא כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנא' (משלי טז, יד) חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה.
עכ"ל הגמרא בבא בתרא קטז.

כאן לא מוזכר שילך אצל רופא, אלא שילך אצל חכם.

חוטרא
הודעות: 59
הצטרף: ה' יולי 18, 2019 3:15 pm

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#54 שליחה על ידי חוטרא » ב' אוקטובר 26, 2020 9:52 pm

מאן דכאיב ליה כאבא אזיל לבי אסיא - זה סברא פשוטה, לזה לא צריך לדרוש מהפסוק.
ללכת אצל חכם - זה צריך דרשה!

סערצע
הודעות: 105
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#55 שליחה על ידי סערצע » ג' אוקטובר 27, 2020 7:50 pm

ומלבד זה, כבר אמרה תורה: "וְרַפֹּ֥א יְרַפֵּֽא", ותנא דבי רבי ישמעאל - מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות (ב"ק פה, א).

ובכה"ג - האי 'רשות' חובה היא, וכעין דרשת ר"י גבי 'אם' שבא לחובה (מכילתא עה"פ יתרו כ, כב. משפטים כב, כד. - הובא ברש"י שם).

דוד ריזל
הודעות: 873
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#56 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' אוקטובר 27, 2020 9:12 pm

תודה על הערותיך @סערצע אבל אחרי הצורך ברופא, חז"ל מחדשים כאן שצריך את הכח של החכם,
איש חכם יכפרנה, לחכמים יש תפקיד מרכזי בטיפול במחלות. בלי לגרוע מהחלק של הרופאים.

סערצע
הודעות: 105
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#57 שליחה על ידי סערצע » ג' אוקטובר 27, 2020 11:29 pm

פשוט.
וידוע מ"ש בספה"ק, דגם מה ש'ניתן רשות לרופא לרפאות' - ה"ז מחמת שכך 'אמרה תורה'.

דוד ריזל
הודעות: 873
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#58 שליחה על ידי דוד ריזל » ש' אוקטובר 31, 2020 9:47 pm

י"ג חשון תשפ"א
בסעודה השלישית בבית המדרש הגדול בבני ברק נשא האדמו''ר מויז'ניץ דברים חריפים ותקף את אותם אלו שמוסרים לרשויות על אנשים שמקיימים מנייני תפילה וחנויות בניגוד ל''חוק''. הרבי אמר כי בתקופה האחרונה היו חורבנות רבים ברוחניות בעקבות הוראות הממשלה.

במהלך דברי התורה בסעודה שלישית בבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בבני ברק תקף מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א את ה'מלשינים' אשר "מבחוץ הולכים כאחד היראים, אולם המה האנשים הכי נמוכים בכלל ישראל, הדיוטא התחתונה של המחנה".

בהמשך דבריו הרחיב האדמו"ר מויזני'ץ בדברים אודות התקופה האחרונה אשר בהם כלל העולם נמצאים במיצר בעקבות הנגיף וירוס 'קורונה'. האדמו"ר בדבריו הדגיש את חובת השמירה מפני הסכנה ושכל אחד ימנע את עצמו מלהיכנס לסכנה וישמרו את הוראות הבריאות כל אחד כפי יכולתו.

האדמו"ר המשיך בהרחבה בהזכירו את ימי חודש ניסן אייר בהם התפללו כלל ישראל במרפסות הבתים, תוך שמירה אדוקה כל כל הוראות המרחק. אכן המשיך הרבי ואמר ראו דברים נשגבים בכך, הן מצד הגשמי והן מצד הרוחני, את קרבת אלוקים לי טוב. אולם ראו המון חורבנות ברוחניות, ממש לא יאומן כי יסופר כמה בחורים וילדים נפלו לרשת היצר בכל מיני אופנים.

"בתקופה האחרונה החלו להקל במקצת על ההוראות בפתיחת כל בתי החינוך, בתי המדרש והיכלי הישיבות. אי אפשר להמשיך במצב של סגירת בתי החינוך אין זה פיתרון נאות. אולם קמה וגם ניצבה חבורת 'מלשינים" הזדעק הרבי.

"זקיני הקדוש בעל ה'אמרי חיים' זיע"א היה אוהב ישראל בכל מאודו, אהב כל יהודי, אולם נגד מלשינים דיבר כל דבר אסור. מצד התורה מותר להחרימם מכלל ישראל, אסור לתת להם למלאות רצונם הנזולה. מלאים רשעות לשמה יש בהם, לדאבוננו יכולים המה להתפלל ג' תפילות ביום ולהניח תפילין , שום דבר לא שווה אצלם , צריכים להוקיעם ממחננו".

הרבי המשיך וסיפר את מה שסיפר הרה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א בשבוע האחרון, כאשר בחור טירפד שמחת חתן וכלה, והמה מחלו לו לבסוף, וראו ישועה כאשר ניצלו מתאונת דרכים.

"אנשי המשטר המה אחראים לקיים סדר ולשמור על סדר הציבור לא ח"ו להרביץ ולהפריע לשמחות. אולם אלו מגיעים רק כתוצאה מהלשנות של מלשינים רח"ל. בדורות קודמים ראינו שהחרימו מלשינים מהמחנה ממש".

את דבריו חתם הרבי ברוב ברכות , שיתמו חטאים מהארץ בקרוב בימינו.

אורח

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#59 שליחה על ידי אורח » ב' נובמבר 09, 2020 7:25 pm

תשובת הגאון ר' ישראל לנדא להגרמ"ש קליין
https://www.prog.co.il/threads/%D7%97%D ... st-8436524

שלח תגובה