דף 1 מתוך 2

הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ג' נובמבר 06, 2018 1:42 pm
על ידי מתודה
היכן ניתן לקרוא אודותיו?
(בהמכלול יש רק קצרמר דלוח)

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ג' נובמבר 06, 2018 5:22 pm
על ידי הצב''י
לע"ע מצו"ב הקדמת עמוד העבודה [ב"פ תשע"ג].

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ג' נובמבר 06, 2018 5:24 pm
על ידי הצב''י
מתוך חב"דפדיה:


רבי ברוך מקוסוב (המוכיח מקוסוב) היה גאון אדיר בנגלה ומקובל, חי בדורו של הבעל שם טוב, ונחשב לתלמידם של המגיד ממזריטש ורבי מנחם מנדל מפרימשלאן שאת תורתם הפיץ בספריו "יסוד האמונה" על התורה, נביאים וכתובים וש"ס, ועוד. השני של ספריו "עמוד העבודה" הוא מפתח לתורת הקבלה, ויכוח השואל ומשיב אודות לימוד הקבלה, ועוד.

גאון דורו רבי יצחק מהאמבורג העיד עליו ש"בצדק כל אמרי פיו ואין בהם נפתל". רבי מנחם מנדל מפרימישלאן מעיד עליו ועל תורתו "שהם עיקר יסודות התורה ויסוד האמונה, ליתן כבוד לה' אלקינו".

יש אומרים כי היה תלמידו של רבי מנחם מנדל מויטבסק אך קמו עוררים על נכונות עובדה זו.

בספריו ישנה גישה דומה לגישתו של אדמו"ר הזקן במאמרי החסידות שלו - לתת ביאורים לשאלות יסודיות "לענינים" בשלמותם.

נפטר בי"ג חשוון תקמ"ב.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ג' נובמבר 06, 2018 5:24 pm
על ידי הצב''י
מתוך 'דעת':


ר' ברוך מקוסוב

מגדולי רבני החסידות - נפטר 1802

למדן מופלג וגדול בתורת הנסתר. מימי צעירותו עסק רבות בקבלה ובכתביו השתדל לברר את עמקי סודותיה בצורה קלה ופופולרית. בשנת תקפ"א מעיד רבי מנחם מנדיל מפרמישלן, תלמיד הבעש"ט שעלה בסוף ימיו לארץ-ישראל, שרבי ברוך שהה אתו במחיצה אחת כמה ימים והציע לפניו -
"מילין מתוקין מדובשין בחכמת הקבלה - ותורת ה' על לשונו להסביר העניין היטב בתכלית הזכות והבהירות".
בחסידות היה רבי ברוך תלמידו של רבי מנחם מנדיל מטימבסק, בספריו ניכרת השפעה חסידית חזקה והוא מביא מתורות הבעש"ט, המגיד ממזריטש, רבי מנחם מנדיל מפרמישלן, רבי נחמן מקוסוב ואחרים. היה סופר חרוץ, דרשן מופלא ובעל הגיון בריא.

ספריו "יסוד האמונה" ו"עמוד העבודה" הכתובים בסגנון נאה, בצורה מושכת ובדרך של הסברה נוחה ומעניינת שהסכימו להם גדולי דורו, נדפסו רק בטשרנוביץ תרי"ד על ידי שני נכדיו: רבי משה בן בנו רבי אברהם ורבי אליעזר בן רבי יחיאל מיכל כ"ץ בן בתו.

רבי ברוך נפטר בי"ג חשוון תקמ"ב (1802).


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ג' נובמבר 06, 2018 5:25 pm
על ידי הצב''י
מתוך 'זושא':


פעם אחת הגיע רבי ברוך מקׂוסׂוב אל בית המדרש בעיירה יהודית אחת ומצא שם תלמידים שלומדים תורה. התלמידים היו צעירים וחריפי דעת והתנצחו בוויכוחים זה עם זה, כשהם מתפלפלים ומחדשים חידושים גדולים בתורה.
ראה ר' ברוך מקוסוב שפלפולם מלא הבלים, וכל תכלית לימודם אינה לשם שמים ולמציאת האמת אלא להתפאר ולהתגאות.
היתל בהם הרב ואמר: "רוב תודות למי שהביאני לבית מלא תורה שכזה!" שמחו התלמידים הצעירים לשמע הדברים ופניהם צהלו, משום שחשבו שהתכוון לשבחם.
"לא לזאת התכוונתי," אמר הרב. "הלא ידוע שכשאדם עוסק בתורה לשמה, לימוד התורה לא נשאר למטה, בעולם הזה, אף לא לרגע אחד. התורה ממהרת לשוב למעלה אל ביתה, אל האלוהים, והיא בוקעת את חלוני הרקיע. אבל אם תכלית הלימוד איננה לשמה, אזי היא נשארת למטה לנצח ואינה עולה למעלה כלל.
ועתה, ראו עיניי כי כל לימודכם ופלפולכם אינו 'לשמה' ולא לשמו של הקב"ה, ואוזניי לא שמעו דבר מלבד פלפולים תפלים. אפילו דף אחד מן התורה שלמדתם לא רצה לעלות מעלה, וכל לימודכם נשאר למטה עד שמילא את הבית כולו. לזאת התכוונתי כשאמרתי שמצאתי פה בית מלא תורה."

==================

הערה: למיטב ידיעתי, הסיפור מסופר אודות הבעש"ט הק'.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ג' נובמבר 06, 2018 7:36 pm
על ידי מתודה
ייש"כ על הכל.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ג' נובמבר 06, 2018 8:26 pm
על ידי הצב''י
בשמחה רבה.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ב' ינואר 21, 2019 11:35 pm
על ידי עוסק בתורה

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ה' ינואר 24, 2019 8:54 am
על ידי עוסק בתורה
מתודה כתב: היכן ניתן לקרוא אודותיו?
(בהמכלול יש רק קצרמר דלוח)
ומכאן יוצאת הקריאה לעורכי המכלול להשלים את הערך על הר"ב מקוסוב עפ"י המובא כאן, ואולי אף ללנקק לאשכול הזה...
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A8%D7% ... 7%95%D7%91

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: א' ינואר 27, 2019 1:37 am
על ידי עמוס חדד
עוסק בתורה כתב:
מתודה כתב: היכן ניתן לקרוא אודותיו?
(בהמכלול יש רק קצרמר דלוח)
ומכאן יוצאת הקריאה לעורכי המכלול להשלים את הערך על הר"ב מקוסוב עפ"י המובא כאן, ואולי אף ללנקק לאשכול הזה...
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A8%D7% ... 7%95%D7%91
התחלתי לעבוד, וללנקק, המשך יבוא בע"ה.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: א' ינואר 27, 2019 7:55 pm
על ידי עוסק בתורה
ממה שהביא למעלה @הצב''י מאתר דעת נראה שר"ב מקוסוב היה קרוב בסגנונו לבעל התניא שעסק יותר ב"דע את אלוקי אביך" ופחות ב"ועבדהו"; יותר בחב"ד ופחות בחג"ת. אמנם ממה שהבאתי כאן נראה שהוא היה עוד יותר "ליטוואק" אף מבעל התניא, עד שהעמיד במרכז קיום העולם את לימוד התורה דווקא (ולא פירט שזה דווקא בתורת הנסתר וידיעת האלוקות).

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ה' ינואר 31, 2019 1:41 am
על ידי אורח
כמדומה שכבר פקפקו בשייכות של רבי ברוך מקוסוב לתנועת החסידות

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ו' מרץ 01, 2019 1:00 pm
על ידי מתודה
אורח כתב: כמדומה שכבר פקפקו בשייכות של רבי ברוך מקוסוב לתנועת החסידות
מפקפקים גם בהיותו תלמיד המגיד?

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ו' מרץ 01, 2019 1:04 pm
על ידי מתודה
בהמכלול ובחב"דפדיה איתא שנפטר בתקמ"ב. ובאתר דעת (המלונקק במכלול) כתוב בכותרת שנפטר ב-1802, הוי אומר תקס"ב, ובערך עצמו כתוב תקמ"ב-1802, שזו סתירה מיניה וביה. ובאיזהו מקומן (לאו דווקא מוסמך) ראיתי כותבים שנפטר בתק"ס.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ו' מרץ 01, 2019 1:08 pm
על ידי מתודה
מתודה כתב:
אורח כתב: כמדומה שכבר פקפקו בשייכות של רבי ברוך מקוסוב לתנועת החסידות
מפקפקים גם בהיותו תלמיד המגיד?


כעת ראיתי בערכו באתר דעת שיש הערה על הערך וז"ל

הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: ב"ה

א. הוא חי בימי הבעש"ט ולא היה תלמיד של ר' מנחם מענדל מויטביסק שהיה תלמיד של המגיד ממעזריטש, ומאוחר לבעש"ט בשני דורות.
ב. הוא לא מביא בספריו כלל מדברי החסידות. אדרבא, הוא קיבל הסכמות מגדולי המתנגדים לבעש"ט (דוג' ר' איצ'לה הורוויץ).
ג. מכיוון שהוא מבאר את תורת הקבלה כמשל שנמשלו מתייחס לעבודה הפרטית של כל אדם, לכן גדולי החסידות לאחר מכן לקחו את ספריו כספרי יסוד בחסידות.
הוא עצמו מביא רעיונות הפוכים לאלה של החסידות (לדוג' שהאדם תמיד צריך להיות בעצבות ולראות את עצמו כאילו הוא תמיד הולך וגוסס).
מקור ההערה: עיון בכתביו

לא יצא לי ברור אם יש המפקפקים בהיותו תלמיד המגיד. ומעניין, מה באמת המקור לכך שהיה תלמיד המגיד ממעזריטש?

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: א' מרץ 03, 2019 3:47 pm
על ידי עוסק בתורה
מי כתב עליו בכלל סמוך לזמנו?

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ג' מרץ 05, 2019 1:41 pm
על ידי מתודה
כנראה צריך לשנות את שם הכותרת להגאון רבי ברוך מקוסוב...

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ג' אוגוסט 13, 2019 2:17 pm
על ידי אורח
עיין בהמכלול מה שהוסיפו והרחיבו בערכו.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ד' אוגוסט 14, 2019 10:52 am
על ידי מלאך
מתודה כתב:
מתודה כתב:
אורח כתב: כמדומה שכבר פקפקו בשייכות של רבי ברוך מקוסוב לתנועת החסידות
מפקפקים גם בהיותו תלמיד המגיד?


כעת ראיתי בערכו באתר דעת שיש הערה על הערך וז"ל

הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: ב"ה

א. הוא חי בימי הבעש"ט ולא היה תלמיד של ר' מנחם מענדל מויטביסק שהיה תלמיד של המגיד ממעזריטש, ומאוחר לבעש"ט בשני דורות.
ב. הוא לא מביא בספריו כלל מדברי החסידות. אדרבא, הוא קיבל הסכמות מגדולי המתנגדים לבעש"ט (דוג' ר' איצ'לה הורוויץ).
ג. מכיוון שהוא מבאר את תורת הקבלה כמשל שנמשלו מתייחס לעבודה הפרטית של כל אדם, לכן גדולי החסידות לאחר מכן לקחו את ספריו כספרי יסוד בחסידות.
הוא עצמו מביא רעיונות הפוכים לאלה של החסידות (לדוג' שהאדם תמיד צריך להיות בעצבות ולראות את עצמו כאילו הוא תמיד הולך וגוסס).
מקור ההערה: עיון בכתביו

לא יצא לי ברור אם יש המפקפקים בהיותו תלמיד המגיד. ומעניין, מה באמת המקור לכך שהיה תלמיד המגיד ממעזריטש?
א. צודק.
ב. הוא מביא בספריו הרבה מגדולי החסידות (כמו המגיד ממעזריטש [-נחמד ונעים, לקוטי אמרים אות צ"ז: ושם אות קכ"ח:], רבי מנחם מנדל מפרמישלן, רבי ליב פיסטינער, ורבי נחמן מקוסוב. וישנם השוואות ומקבילות רבות במאמרים ודברי תורה שהביא בספריו ונדפסו מאוחר יותר גם בספרי תלמידי המגיד ממזריטש (כמו: קדושת לוי, יושר דברי אמת, אורח לחיים, ברית אברם ועוד. [ראה למשל מש"כ בנחמד ונעים, 'דרוש המחשבה' אות מ"ג. על על מאחז"ל 'אותו היצה"ר העבירו מלבבכם' אשר נדפס אח"כ בכמה ספרי חסידות הראשונים ובתוכם צוואת הריב"ש, דרכי ישרים להרה"ק רמ"מ מפרעמישלאן, אמרי אמת, אור אמת, קדושת לוי ועוד, ממש אות באות, (כנראה הייתה זו שיחה שהעתיקו הצדיקים כל אחד לעצמו ורבי ברוך היה הראשון שסדרה בספרו). ועד באותו דרוש אות מ"ד עיי"ש]).
ולגבי ההסכמות, יש מבין המסכימים שהיו מגדולי תלמידי הבעש"ט, כמו רבי מנחם מענדיל מפרמישלאן (שאגב זו ההסכמה היחידה ממנו).
ג. רעיון זה של תרגום מושגי קבלה לעבודת ד', התחדש בבית מדרשו של הבעש"ט, ולא קדמו בזה אף אחד, ומשם ינק רבי ברוך את משנתו זו.
מה גם שחיבורו העיקרי 'יסוד האמונה' המיוסד על הבנת הצמצום שלא כפשוטו, -נושא שעמד במוקד הוויכוח בין החסידים למתנגדיהם- נוקט בו רבי ברוך עמדה חד צדדית וחריפה כדעת הבעש"ט.
וכל סגנון דרשותיו היה בדרך אהבה ונועם ד' להראות לאדם את גודל נשמתו וכו', מה שלא מצאנו בדרשנים שלא נמנו על עדת הבעש"ט.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ד' אוגוסט 14, 2019 1:14 pm
על ידי מתודה
@מלאך,
ב. איפה אפשר לראות את הס' נחמד ונעים ליקוטי אמרים? בהיברובוקס הספר נגמר עם תחילת הליקו"א: http://beta.hebrewbooks.org/reader/read ... hlts=&ocr=
ואגב, הספר נחמד ונעים לא נדפס ע"י ר"ב עצמו אלא ע"י צאצאיו.
לגבי ההסכמות, ברור שיש יותר ראיה מהסכמה של מתנגד (שלא מסתבר שנתן הסכמה על ספר של חסיד) מאשר הסכמה של חסיד (שאין סיבה שלא יתן הסכמה על ספר של מתנגד כל עוד אינו סתירה ממש לתורת החסידות).
ג. מש"כ בסוף שכל סגנון דרשותיו וכו', לא ענית על המצוטט מאתר דעת שיש אצלו דברים הפוכים ממש מדרך החסידות.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ד' אוגוסט 14, 2019 2:37 pm
על ידי מלאך
@מתודה
ב. לספר קוראים 'נחמד ונעים' ויש שם מדור 'ליקוטי אמרים', הספר נמצא במהדורה חדשה באוצה"ח. ואגב, כל ספריו של ר"ב לא נדפסו על ידו אלא ע"י צאצאיו, ספרו הראשון נדפס 74! שנים אחרי פטירתו (תרי"ד), ובאותה שנה נדפסו כל שלושת ספריו. אך כולם נערכו בכתב ידו כמו שמפרטם בהקדמותיו.
ולגבי ההסכמות אין ראיה לא לכאן ולא לכאן, אלא העיקר הוא תוכן הספרים.
ג. אני לא מצאתי את הציטוט המדובר, אבל ברור שספר המיוסד כולו על שיטה השנויה במחלוקת בין הבעש"ט למתנגדיו, הוא ראיה יותר מוכחת. לבד מכל הציטוטים שהבאתי לעיל שהם 'דברי חסידות' להדיא 'בשם אומרם'.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ד' אוגוסט 14, 2019 3:09 pm
על ידי מתודה
@מלאך,
ייש"כ על הדברים.

ב. מה שכתבת שגם הספר נחמד ונעים נכתב ע"י ר"ב עצמו, ערכו בהמכלול חולק עליך, וזה לשונו: "אף ספרו 'נחמד ונעים' נדפס בטעות תחת השם 'יסוד האמונה' או 'יסוד התורה' או 'יסוד האמונה- נחמד ונעים'[9]. שונה ספר זה מקודמיו, שאותו לא סידר רבי ברוך בעצמו, אלא בניו ונכדיו מתוך כתביו".
ולשיטת ערכו בהמכלול יש לעיין עד כמה הציטוטים של המגיד יצאו מתח"י ר"ב עצמו.

לגבי ההסכמות, אין מזה ראיה על דעותיו האמיתיות, אבל יש ראיה על הדימוי שהיה לו בדורו, כי לא יתכן שמי שהיה 'מגדולי המתנגדים לבעש"ט' (כלשון המעיר באתר דעת, אין לי אחריות על אמיתות הדבר כשלעצמו) יתן הסכמה למי שנחשב מההולכים בדרך הבעש"ט. ואכן יתכן שבאותו דור זה לא היה 'שחור לבן', והוא לא היה מסווג כחסיד אף שבדעותיו היה כזה.

ג. לגבי ענין הצמצום שלא כפשוטו, הרי ר"ב היה בתחילת ימי החסידות ממש, ונפטר 18 שנים לפני הגר"א ומסתבר שהיה מבוגר ממנו, וא"כ יתכן שהיה שייך לדור שלפני המחלוקת על החסידות בכלל. ולכן יש לבדוק מה היתה הפשטות לפני המחלוקת על ענין הצמצום, האם כעמדת החסידים או כעמדת המתנגדים.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ד' אוגוסט 14, 2019 7:19 pm
על ידי מלאך
@מתודה
ב. למען הגילוי הנאות, עיין ב'גירסאות קודמות' של ערך זה בהמכלול מבטן מי יצאו הפנינים האלו...
אכן הניסוח שם לא מדוייק (ויתוקן), כוונתי הייתה לומר שהוא לא הספיק להכינו לדפוס וללקט עליו הסכמות (כל ההסכמות שניתנו לו עד תקכ"ה ובכללם ההסכמה המדוברת, התייחסו רק לשני ספריו הראשונים),
אך בהקדמת יסוד האמונה כותב: "ובעזרת הא-ל עוד ידי נטויה לכתוב ביאורים על מקצת מקומות בש"ס. יש מהם אמיתים ממש, ויש מהם קרובים לאמת ונראים אמיתים. ועל כמה דיבורים של רש"י בחומש. קצתם מפי עצמי וקצתם מה שלקטתי מפי סופרים וספרים. ומי יתן ואזכה שיתפרסמו ברבים."
וכוונתו לכתביו אלו -ספר נחמד ונעים, וגם ספר זה כקודמיו נכתב כולו ע"י רבי ברוך, ומוזכר בהסכמות כבר משנת תקנ"ה ביחד עם שני ספריו הקודמים בתור 'כתבי יד'.
ולגבי ההסכמות, מעניין שאותו רבי איציק'ל האמבורגר שהיה 'מגדולי מתנגדי הבעש"ט' (כלשון המעיר שם), לקח לו לחתן לא אחר מאשר את רבי מענדל'י לינסק'ער (אביו של רבי נפתלי מרופשיץ) שהיה 'חסיד' מובהק בכל מובן שהוא.
אם כי איני חולק על תובנתך המסתברת שהעולם לא היה אז שחור -לבן.
ג. ולגבי הצמצום, נושא זה אכן היה שרוי במחלוקת מימים ימימה, אך החריפה ביותר בימי הבעש"ט כאשר הגר"א התבטא על מי שסובר שהצמצום אינו כפשוטו ש'נזרקה בו מינות'.
אך לבד מזאת כבר מילתי אמורה שסגנון מאמריו בהם הוא 'מלביש' בספירות ובמידות העליונות, הדרכות והוראות בעבודת ד', דרך זו נתחדשה בבית מדרשו של הבעש"ט ואין קודם לו.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ה' אוגוסט 15, 2019 1:02 am
על ידי מתודה
נהניתי...

יש הוכחה שהכוונה בדברי ר"ב לספר נחמד ונעים דוווקא? ומנין שהספר כפי שהוא נדפס (שישים שנה אחרי נתינת ההסכמות!) הוא כולו מכת"י של ר"ב? אני רואה עכשיו שהעותק שבהיברובוקס גם בחלק שכן נדפס הוא מסורס לגמרי ואין שם את תחילת הספר זולת השער עצמו. מפורש שם שהכל מכת"י של ר"ב ללא עריכה?

אין ראיה מרמ"מ לינסקער, כי הרי רמ"מ לא נולד חסיד אלא נמשך לחסידות בשלב כלשהו בחייו, ויתירה מזו, אפילו בנו הרה"ק מרופשיץ לא נולד חסיד אלא התקרב לחסידות בצעירותו, א"כ אביו רמ"מ התקרב הרבה אחרי שהוא נישא לבתו של ר' איציקל המבורגר. כמו"כ הרה"ק מרופשיץ למד גם אצל דודו ר' משולם איגרא, חתנו הנוסף של ר' איציקל המבורגר, ור' משולם הרי היה מתנגד חריף כידוע, ומסתבר שכשלמד אצלו עדיין לא נתקרב הרופשיצער לחסידות, וא"כ התקרבותו של ר' מענדל לחסידות היתה בשלב עוד יותר מאוחר בחייו.

לגבי מה שכתבת בהודעה 19 שדבריו נכנסו אח"כ לספרי חסידות, אכן, אך יש לזכור את מה שגרר את כל הדיון הזה - דבריו של ר"ב שנכנסו אח"כ ל...נפש החיים, הספר שחובר כדי לייצג את ההתנגדות לחסידות. ראה באורך באשכול הזה viewtopic.php?f=4&t=72#p277 . ומדובר בענין שהוא 'ליטוויש' מובהק (אם כי ברור שהנפה"ח לא העתיק זאת מהיסוד האמונה, אני מדבר רק על דמיון הרעיון כדי לנסות לדון מזה על ההשתייכות האסכולית).
ולא זו בלבד, אלא שלפי הסברו של החזו"א בדעת הנפה"ח הרי מתברר שר' ברוך מקוסוב היה יותר ליטאי מהנפה"ח עצמו...

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ה' אוגוסט 15, 2019 8:48 pm
על ידי מלאך
@מתודה
א. בכל ההסכמות מדובר על 'כתבים' קונטרסים' וכדו' שנשארו ממנו (יעויי"ש), ואין שום סיבה שיבא אחד וישחיל שני מאמרים מהמגיד בתוך כתבי ר"ב ומובן לכל (חוץ מאם אתה רוצה לצאת בכותרת מרעישה בעולם התורה על "זייופים חמורים ונוראים בכתבי ר"ב מקוסוב שהתגלו 160 שנה אחרי הדפסתם"...)
ב. הראיה מרמ"מ לינסקער אכן אינה ראיה והיא נשלפה לי מהשרוול בלי מחשבה (אך עדיין נראה לי שהיא עומדת מול הטענה ה'חזקה' של המעיר הנ"ל...).
ג. לגבי דבריו שנכנסו לנפש החיים, קודם כל איני רואה בהם שום סתירה לתורת הבעש"ט. שנית, הראיה היתה ממאמרים שלמים שהוא מביא ונכתבו אח"כ בכמה ספרי חסידות מתלמידי המגיד באותו סגנון כולל הפירוש בפסוק, וחלק מהם אף מביאים זאאת בשם המגיד, כך שנראה לי שזו ראיה יותר מוכחת מרעיון שהנה"ח כיוון לדעתו של ר"ב.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ה' אוגוסט 15, 2019 10:44 pm
על ידי מתודה
א. ח"ו, לא טענתי שזה זיוף וכיו"ב אלא שבעקבות מה שכתבת בהמכלול שהספר נערך ע"י צאצאיו הצעתי שצריך לבדוק עד כמה העריכה נגעה בתוכן הספר, ואין בזה זיוף אלא שזה טבעה של עריכה (בפרט אם הכתבים היו גולמיים ולא בצורה המוכנת לדפוס). זו אכן לא 'טענה' של ממש.
ב. יש כאן שני עניינים, א' אם ר' איציקל היה מתנגד לבעש"ט, ב' אם הסכמתו על ספרו של ר"ב מוכיחה משהו על ר"ב עצמו. לגבי החלק הראשון כבר כתבתי שאין שום ראיה מחתנו רמ"מ מלינסק על השתייכותו של ר' איציקל עצמו, לגבי החלק השני כבר כתבתי שאין שום ראיה מההסכמה על דעותיו של ר"ב אלא על דימויו בציבור. ולכן הטענות אינן עומדות זו מול זו, כי גם בלאו הכי טענת המעיר אינה חזקה וכמו שנתבאר...
ג. לא התכוונתי שיש בזה סתירה לתורת הבעש"ט, אלא שזה רעיון ליטאי (או יותר נכון - מתנגדי) מובהק שלא יתכן שהיה יוצא מפיהם של הבעש"ט ותלמידיו. אתה סבור שהבעש"ט או תלמידיו היו אומרים שאם היה העולם בלא תורה אפי' רגע אחד היה חוזר לתוהו ובוהו? הרי החסידות העמידה במרכז עבודת ה' את היראה והאהבה וכו', ולא את לימוד התורה בכלל!
ולכן כנראה שלא רק דימויו של ר"ב לא היה שחור לבן, אלא גם דעותיו; הוא אכן היה תלמיד לתלמידי הבעש"ט וסבר כמותם בעניינים יסודיים (כמו בענין הצמצום), אך היו אצלו גם מוטיבים ליטאיים כגון זה הנ"ל.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ה' אוגוסט 15, 2019 11:15 pm
על ידי מלאך
@מתודה
סוף דבר הכל נשמע
זה ברור כי רבי ברוך לא נמנה במוצהר על החבריא קדישא תלמידי המגיד ובוודאי לא תלמידי הבעש"ט.
ובאותה מידה מוכח מבין דבריו כי הוא נחשף לתורת הבעש"ט (וכנראה אף זכה להכירו) ובוודאי לתורת המגיד (אותו הוא וודאי הכיר כמו שמביא מה ששמע ממנו), והושפע מהם וכל תפיסת עולמו הייתה לשיטתם, כך שעכ"פ לגבי ספריו רואים אנו בהם ספרי חסידות במלא מובן המילה, ואכן נתקבלו ככאלו כמו שמצינו הרבה מצדיקי החסידות (למן ה'תולדות'!) שמצטטים מהם.
ולגבי הציטוט הנ"ל איני מבין מדוע אתה כה נחרץ שאמרה כזו לא יכולה לצאת מבית מדרשו של הבעש"ט, אין בידי עתה לבדוק, אבל אני בטוח שישנם מאמרים כאלו (ועוחל"מ), מה גם שלמיטב ידיעתי הוא עולה בקנה אחד עם תורת הבעש"ט, ןאכהמ"ל.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ה' אוגוסט 15, 2019 11:21 pm
על ידי מתודה
מנין שהוא לא נמנה במוצהר על תלמידי המגיד, יתכן שהוא היה מהם ממש אבל לא היה מוכר בציבור ככזה (אולי לזה התכוונת 'מוצהר').
מה האסמכתא לומר שכנראה הוא זכה להכיר את הבעש"ט?
(ציטוט של ספריו אצל הספרים שאחריו אינם מוכיחים מאומה על דעותיו שלו, אם כי כפי הנראה אין צריך לזה).
אדרבה, אם תמצא מי מגדולי החסידות שכתב דברים כאלו זה יהיה מעניין מאוד.
אתה מערער על מה שכתבתי שהחסידות לא העמידה במרכז את לימוד התורה? (לא מדובר כאן על קוצק או סוכטשוב...)

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ו' אוגוסט 16, 2019 11:09 am
על ידי דוד ריזל
בנודע לחסידות ולימוד התורה.
אספר, הנתיבות שלום בהיותו ראש ישיבה אסף פעם את הבחורים ואמר:
אצל הליטאים אומרים 2 דברים:
1. שבלי תורה אין כלום
2. שעם תורה יש את הכל.
בדבר הראשון גם אנחנו מודים, ולדבר השני איננו מסכימים.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ו' אוגוסט 16, 2019 11:21 am
על ידי מתודה
אף ליטאי לא אומר שעם תורה יש הכל. וראה בנפש החיים, ספר הספרים של הליטאיוּת, שער ד' פרק ד'. ועי' ביבמות ק"ט ע"ב כל האומר אין לו אלא תורה וכו'.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ו' אוגוסט 16, 2019 12:12 pm
על ידי דוד ריזל
מתודה כתב: אף ליטאי לא אומר שעם תורה יש הכל. וראה בנפש החיים, ספר הספרים של הליטאיוּת, שער ד' פרק ד'. ועי' ביבמות ק"ט ע"ב כל האומר אין לו אלא תורה וכו'.
כנראה כוונתך לדברי הנפה"ח שער ד' פרק ד'
"אמנם ודאי דאי אפשר לומר שאין צריך לענין עסק התורה שום טוהר המחשבה ויראת ה' חלילה. ושם מאריך בראיות שצריך יראת ה'."
ובפרק ו'
"לזאת האמת שזו היא הדרך האמתי אשר בזה בחר הוא ית"ש. שבכל עת שיכון האדם עצמו ללמוד. ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל. עכ"פ זמן מועט ביראת ה' טהורה בטהרת הלב. להתודות על חטאתו מעומקא דלבא. כדי שתהא תורתו קדושה וטהורה. ויכוין להתדבק בלימודו בו בתורה בו בהקב"ה".

אבל כל זה אחרי שמאריך לבאר שלא טוב עושים אלו שקובעים הרבה זמן למוסר ויראה. ולפי דעתו יש לקבוע לזה זמן מעט.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ו' אוגוסט 16, 2019 12:14 pm
על ידי מתודה
נכון מאוד. אז התורה היא לא הכל, שהרי צריך לקבוע זמן (ולו מועט) לקניית היראה, בכל פעם לפני שמתיישב ללמוד!

(מה שכתבת שהנפה"ח כותב שלא טוב לקבוע הרבה זמן וכו', עי' בפרק ט שם הוא מחלק בין מי שאינו קבוע בעסק התורה שצריך לעסוק יותר זמן בקניית היראה, לבין "האדם הקבוע בעסק התורה לשמה" שהתנא רבי מאיר מבטיחו "ומלבשתו ענוה ויראה", ואעפ"כ גם הוא צריך עכ"פ זמן מועט ויגיעה מועטת לקניית היראה).

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: א' אוגוסט 18, 2019 1:26 am
על ידי אורח
יש כאן איזה שהוא עירבוב מסויים, ברור שכו"ע מודו שצריך תורה וגם צריך יר"ש, יש כאן רק נושא של סדר עדיפויות. מבחינת השיטה של המתנגדים באם יש לך תורה יש לך הכל שזה כולל יר"ש וממילא כמובן שצריך גם להתבונן ביר"ש וכו'.
מבחינת החסידים זו לא נקודת ההתחלה וגם לא נקודת הסוף, התולדות מבסס בכתביו שפסגת הכל היא הדביקות בה', עכשיו הדרך לשם היא כבר יכולה להתחלק לכל פלגי החסידות, אבל הכיוון הוא אחיד.

לעצם העניין לא חושב שיש מניעה לחסיד לאחוז שאין אפשרות לעולם להתקיים בלי תורה, זה מאמר חז"ל כמעט מפורש, אלא שחסידות ודאי יכולה להסביר שהעולם מתקיים על התורה המסתתרת בתוך חלקי הבריאה ואכמ"ל.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: א' אוגוסט 18, 2019 9:47 am
על ידי מתודה
אם "כמובן שצריך גם להתבונן ביר"ש", וכבר כתבתי שלא מדובר בעשר שניות בחודש אלא בכל פעם לפני שמתיישב ללמוד(!) - אז תורה היא העיקר אבל לא הכל, וזה לא משנה כמה פעמים תכתבו ש"אצל הליטאים התורה היא הכל". ואם לדעתך גם 'האדם הקבוע בעסק התורה לשמה' לא מספיק לו פחות זמן לקניית היראה, אז כנראה כת"ר חולק על התנא רבי מאיר.

כל אחד יודע שאצל החסידים העיקר הוא הדבקות בה'. וזה בדיוק מה שטענתי, שלכן לימוד התורה כשלעצמו אין לו מעמד מרכזי כל כך בחסידות.
וכשרבי ברוך מקוסוב כותב שהעולם בנוי בצורה שכאשר במדינה זו לילה במדינה אחרת יום, כדי שבכל רגע יהיו אנשים שיעסקו בתורה, אז העולם לא מתקיים על "התורה המסתתרת בתוך חלקי הבריאה" (גם אתה תסכים שהתורה מסתתרת בתוך הבריאה גם בלילה כשכולם ישנים), אלא על לימוד התורה.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: א' אוגוסט 18, 2019 1:09 pm
על ידי מלאך
מתודה כתב: מנין שהוא לא נמנה במוצהר על תלמידי המגיד, יתכן שהוא היה מהם ממש אבל לא היה מוכר בציבור ככזה (אולי לזה התכוונת 'מוצהר').
מה האסמכתא לומר שכנראה הוא זכה להכיר את הבעש"ט?
(ציטוט של ספריו אצל הספרים שאחריו אינם מוכיחים מאומה על דעותיו שלו, אם כי כפי הנראה אין צריך לזה).
אדרבה, אם תמצא מי מגדולי החסידות שכתב דברים כאלו זה יהיה מעניין מאוד.
אתה מערער על מה שכתבתי שהחסידות לא העמידה במרכז את לימוד התורה? (לא מדובר כאן על קוצק או סוכטשוב...)
א. אכן זו הייתה כוונתי 'מוצהר', כלומר שאינו נמנה ברשימות כותבי הדורות בין תלמידי המגיד.
ב. לגבי היכרותו עם הבעש"ט, סביר להניח שבהיותו תלמיד וקרוב לדודו רבי משה מקיטוב, רעו ורבו של הבעש"ט, יצא לו להכיר את הבעש"ט. (אגב, גם לדודו השני רבי חיים מהורדנקא (לאביו של ר"ב היו שני אחים), היו קשרים עם הבעש"ט כפי שנראה מאיגרת הבעש"ט לרבי משה)
ג. לגבי הציטוט הנ"ל כבא כתבתי את דעתי הענייה, לפי מה שלימדו אותי על חסידות.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: א' אוגוסט 18, 2019 1:47 pm
על ידי מלאך
"הַּבֹוֵרא יִתְּבֵָרְך ׁשְמֹו ּבָָרא עֹולָמֹו ּבַּתֹוָרה, וְנִמְצָא עִּקָר ּב ַ ְִריאת הָעֹולָם הָיָה עִם
הַּת ַ ֹוָרה. וְא ַחר ּכְָך ּכְׁשֶאֲנַחְנּו לֹומְדִים אֶת הַּתֹוָרה נִמְצָא בָּזֶה מְבִיאִין חַּיּות
וְהַשְּׁפָעֹות קְדֹוׁשֹות אֶל הָעֹולָם, וְעַל יְדֵי זֶה הּוא קַּיָם
, נִמְצָא ׁשֶזֶּה ׁשֶּלֹומֵד אֶת
הַּתֹוָרה נִקְָרא ֵרעַ, ּכִי כְמֹו ׁשֶהַּבֹוֵרא יִתְּבַָרְך ּבָָרא הָעֹולָם ּבַּת ַ ֹוָרה ּכְמֹו כֵן הּוא מְקּיֵם
אֶת הָעֹולָם ּבַּתֹוָרה.
(עבודת ישראל -פרקי אבות פרק ו')

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: א' אוגוסט 18, 2019 1:57 pm
על ידי מתודה
@מלאך ייש"כ על המובאה, אבל אינני חושב שהיא משנה לנידון דידון. כי ציטוטים כאלו מן הסתם יש רבים גם אצל קדמוננו, ומלשון זו אין הכרח שהעולם קיים רק ע"י התורה. אני מחפש ציטוט שאומר שאם יהיה רגע אחד שבו לא יהיה מי שעוסק בתורה העולם יחזור לתוהו ובוהו, אפילו אם יהיו עובדי ה' ומקיימי מצוות.

(לא הבנתי מה כוונתך שכך לימדו אותך על חסידות, האם לימדו אותך שבחסידות התורה היא המרכז שהכל סובב סביבו???)

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: א' אוגוסט 18, 2019 2:13 pm
על ידי מלאך
מתודה כתב: (לא הבנתי מה כוונתך שכך לימדו אותך על חסידות, האם לימדו אותך שבחסידות התורה היא המרכז שהכל סובב סביבו???)
היא לא המרכז ועדיין אין זה סתירה לזה שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיה.
אגב, מעניין מאד שהרה"ק מקוזניץ בקטע הנ"ל כותב: "נִמְצָא ׁשֶזֶּה ׁשֶּלֹומֵד אֶת הַּתֹוָרה נִקְָרא ֵרעַ, ּכִי כְמֹו ׁשֶהַּבֹוֵרא יִתְּבַָרְך ּבָָרא הָעֹולָם ּבַּת ַ ֹוָרה ּכְמֹו כֵן הּוא מְקּיֵם אֶת הָעֹולָם ּבַּתֹוָרה"
אותם מילים בדיוק שר"ב כותב במאמרו המדובר: "והנה לפי שאנחנו מקיימים העולם ע"י עסקנו בתורה,לכן מכונים אנחנו בשם שותפים להקב"ה במעשה בראשית, כי הוא ית' ברא את העולם ואנחנו מקיימים את העולם. לפיכך קורא הקב"ה אותנו 'אחים ורעים', כמ"ש הכתוב למען אחי ורעי וגו'.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: א' אוגוסט 18, 2019 2:19 pm
על ידי מתודה
קיום העולם תלוי בדבר שאינו העיקרי בכלל??? בשלמא אם ר"ב היה כותב שהעולם אינו יכול להתקיים בלי התורה ובלי עבודת ה' וכו' ושאר הדברים שהם המרכזיים בחסידות. אבל בכל התיאורים ר"ב מדבר אך ורק על התורה, לאמור: קיום העולם תלוי אך ורק בה, בלעדיה אין עולם ואיתה יש עולם. אין שום הגיון לומר שהעולם יהיה תלוי בדבר שחשיבותו משנית ולא יהיה תלוי בכלל בדבר שחשיבותו היא העיקרית, ואכן לא פלא שלא נמצאת לשון כזו בספרי שאר גדולי החסידות אלא רק בספר המרכזי של ההתנגדות לחסידות.

אין כאן שום סקופ, ואין כאן 'אותם מילים בדיוק'. זה לא המילים של המגיד מקוז'ניץ ולא של ר"ב, אלא של פסוק מפורש ומשנה מפורשת.

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

נשלח: ד' נובמבר 13, 2019 2:29 pm
על ידי מתודה
שלשום היה היא"צ (ויעויין בהודעה 14 באיזו שנה נפטר)קוסוב דנן היא עירם של אדמור"י משפחת הגר?