רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

דברי הימים, משפחות חכמים וסופרים
שלח תגובה
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 941
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מרץ 18, 2020 7:22 pm

בציפייה שההידבקות ההמונית בכל האומות היא חלק מתהליך של ביאת משיח צדקנו, יהודים טובים מצאו 2 מדרשים שיתכן ורומזים על המתרחש לעינינו. ויה"ר שלא ישמע שום פגע רע בבתי בני ישראל. אכי"ר.

מדרש במדבר רבה פרשת קרח פרשה יח:
"ופעמים ע"י צרעה, שנאמר (שמות כג): ושלחתי את הצרעה. אמרו רבותינו: כששלח הקדוש ברוך הוא את הצרעה לפני ישראל להרוג את האמורים, ראה מה כתיב בהן (עמוס ב): ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל וגו'. היתה נכנסת לתוך עינו של ימין ושופכת אירסה והיה מתבקע ונופל ומת, שכן דרכו של הקדוש ברוך הוא לעשות שליחותו ע"י דברים קלים לכל המתגאין עליו, שלח להם בריה קלה להפרע מהם, להודיעך שאין גבורתן ממש.
ולעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא ליפרע מן האומות ע"י דברים קלים שנאמר (ישעיה ז): והיה ביום ההוא ישרוק ה' לזבוב אשר בקצה יאורי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור."

שיר השירים רבה פרשה ב:

"א"ר חייא בר אבא: סמוך לימות המשיח דֶבֶר גדול בא לעולם וכו' , והגפנים סמדר נתנו ריח, אלו הנשארים. ועליהם נאמר (ישעיהו ד'): והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם".
נערך לאחרונה על ידי דוד ריזל ב ב' אפריל 27, 2020 4:30 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

דוד ריזל
הודעות: 941
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מרץ 18, 2020 7:31 pm

ועכשיו שמעתי על בעל הטורים מעניין בפרשת בא פרק יב פסוק ח':
יאכלוהו. ד' במסורה, בעניני דפסח , ואידך: "אהרן ובניו יאכלוהו". מה התם נצטוו ומפתח אהל מועד לא תצאו ה"נ "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו".
ואידך: כי מאספיו יאכלוהו. דאיתקש גאולה ראשונה לגאולה האחרונה.

ומכאן רמז, שגם בגאולה האחרונה איש לא יצא מפתח ביתו.

דוד ריזל
הודעות: 941
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#3 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מרץ 19, 2020 4:04 pm

באתר הידברות הביאו מדרש
https://www.hidabroot.org/article/1135924
באוצר המדרשים (עמ' 390) מובא מדרש מצמרר ואקטואלי, שמקורו בספר "אבקת רוכל" (דף ב' ע"ב) וכה לשון המדרש:

"עתיד הקב"ה לעשות עשרה אותות קודם ביאת הגואל. האות הראשון, עתיד הקב"ה להעמיד שלשה מלכים וכופרים בדעתם ומשקרים ומראים עצמם לבני אדם שהם עובדים להקב"ה ואינם עובדים, ומתעים ומבלבלים כל הבריות וכופרים אומות העולם בדיניהם, ואף פושעי ישראל המתייאשים מן הגאולה כופרים בהקב"ה ועוזבים את יראתו, ועל אותו הדור נאמר: 'ותהי האמת נעדרת'.

"'ומהו נעדרת?", שואל המדרש ומשיב: "שבעלי האמת נעשו עדרים עדרים והולכים ובורחים ומתחבאים במערות ובמחילות עפר ונאספים כל גיבורי הדור, ובטלו אנשי אמונה, ונגנזין שערי חכמה, והעולם עומד משונה, ובאותו זמן אין מלך ולא נשיא בישראל, שנאמר: 'כי ימים רבים ישבו ישראל אין מלך ואין שר אין זבח ואין מצבה וגו''. ולא ראשי ישיבות וגאון יעקב, לא רועים נאמנים ולא חסידים ובעלי השם, וננעלים דלתי שחקים ונסגרים שערי פרנסה וכלכלה.

"ובזמן שמשיח יתגלה בגבורתו דור הולך ונופל בחייו מפני גזירות קשות ומשונות ומבוהלות שגוזרים שלשה מלכים הללו.

"ועוד שגוזרים לכפור במקדש בה' ובתורה, והקב"ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה חדשים מכיפה לכיפה, שנאמר: 'לכן יתנם עד עת יולדה', ואין 'לכן' אלא שבועה, שנאמר: 'לכן נשבעתי לבית עלי'. וגוזרים גזרות קשות וכופלים מס על ישראל על אחד עשרה, מי שהיה נותן עשרה נותן מאה, וכל מי שהיה נותן שמונה נותן שמונים, וכל מי שאין לו חותכין את ראשו.

"וכל אלו תשעה חדשים מתחדשות גזרות אחר גזרות זו קשה מזו... באותה שעה צועקים ישראל ואומרים: 'ווי ווי', וקטנים מישראל מתבעתים והולכים ונטמנים כל אחד ואחד תחת אביו ותחת אמו ואומרים: 'ווי ווי אבא מה נעשה', ואבותיהם משיבים להם: 'עתה אנחנו סמוכים לגאולתם של ישראל'.

"האות השני", ממשיך המדרש, "מביא הקב"ה חום בעולם גדול מחמתה של חמה עם שחפת וקדחת. ורבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות העולם אלף אלפים בכל יום, וכל רשעים שבישראל מתים, עד שיבכו אומות העולם ויצעקו: 'אוי לנו אנה נלך ואנה נברח', וחופרים כל אחד קברו בחייו ושואלים את נפשם למות, ומתחבאים בצחיחין ובצריחין ובורחין כדי לצנן את עצמם, ובאים במערות ובמחילות עפר. ואם תאמר איך ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב"ה יעשה להם רפואה באותו חום שנאמר: 'וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה'. ועל אותו עדות ניבא בלעם הרשע: 'אוי מי יחיה משומו אל'.

נראה כי כל מילה נוספת מיותרת. האקטואליה מפורשת בדברי המדרש:

"באותו זמן אין מלך ולא נשיא בישראל" - כבר שנה שאין ממשלה בישראל.

"ננעלים דלתי שחקים" - השמים סגורים, אין טיסות, אין יוצא ואין בא מארץ הקודש.

"נסגרים שערי פרנסה וכלכלה" - כה רבים הם שעסקיהם מתבססים על יבוא מסין, כה רבים פרנסתם מבוססת על טיסות (טייסים, דיילים, עובדי התעופה, ורבים מספור המתפרנסים משהותם של התיירים בארץ, כדוגמת מלונות). ובעת שמושבתים הלימודים, מתקשים ההורים לצאת לעבודתם.

"רבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות העולם אלף אלפים בכל יום" - מכת הקורונה שקוטלת אלפים מאומות העולם מדי יום, והגיעה אף לישראל, ונראה כי אף כאן היא עומדת לשתק את כל העוגנים שיש לנו בחיים: הפרנסה, הבריאות, ואפילו מוסדות החינוך מושבתים...

נראה כי כל מילה נוספת מיותרת. המשיח כבר עומד כאן ממש, בורא עולם רוצה לגאול אותנו. הבה נתחזק, נשוב בתשובה שלמה, נזעק לאבא שמשמים שיגאלנו – ונזכה להיגאל מהרה גאולת עולם.

אורח

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#4 שליחה על ידי אורח » ה' מרץ 19, 2020 10:26 pm

ראשי תיבות קורונה
עמוס פרק א פסוק ב: ויאמר ה' מציון ישאג ומירושלם יתן 'קולו 'ואבלו 'נאות 'הרעים 'ויבש 'ראש הכרמל:


קורונה גמיטריה - מי לא יירא אדני
עמוס פרק-ג-ח: אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא:COVID ראשי תיבות של הפסוק כי דבר ה' בזה ואת וגו'.
במדבר פרק טו פסוק לא כי דבר יהוה בזה ואת - מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה:


ומאחד מצדיקי הדור שמעתי שאמר בזו הלשון: מסתובב בעולם רח"ל מחלה ולא יודעים מהיכן זה הגיע בדיוק, ומתי זה ילך, והעולם עומד מתוח בלי לדעת מתי זה ייגמר, מחלה מאד קשה, אבל העצה הרוחנית לזה מרומזת בשם של המחלה, 'קורונה'! מלשון 'קרא-נא', תקרא תצעק להקב"ה תאמין בו ובהשגחתו, כי חושבים שיש 'מקרה' בעולם בגלל זה יש מחלות, אבל כשיודעים שאין עוד מלבדו ואין מקרה בעולם רק אמונה והשגחה, אז נגמרים המחלות, נהיה קרבת אלוקים.

אורח

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#5 שליחה על ידי אורח » ו' מרץ 20, 2020 12:01 am

בשעות האחרונות מסתובב פייק ניוז של נבואה של מפרש בשם רלב"ד על מגיפת הקורונה.
א. אין דבר כזה, ואנשים תמימים נפלו בפח.
ב. רלב"ד ראשי תיבות, "רב לעצמו בודה דמיונות".


ציטוט הודעת הפייק ניוז
"
בישעיהו כ''ו מופיע הפסוק לֵךְ עַמִּי בֹּא בַחֲדָרֶיךָ וּסְגֹר דְּלָתְךָ בַּעֲדֶךָ חֲבִי כִמְעַט רֶגַע עַד יַעֲבָר זָעַם.

הרלב''ד מפרש על הפסוק - לפני 1400 שנה
(ההערות בכתב נטוי בסוגריים הן שלי)
"בעקבתא דמשיחא בערב הפסח אין מלך בישראל (באמת אין ממשלה) ויוצא הנגע מארץ אשכנז (הנגיף התחיל בסין) והוא מספירת כתר (קורונה זה כתר בלועזית!) ויוצא ומכה בצריהן של ישראל ומלכי פרס ומדי נופלים תחתיהן (פורסם בתקשורת שהרבה מהממשלה האיראנית מתו מקורונה) ויד ה' מכה את המינים (בגלל הצנזורה לא כתבו הנוצרים. הכוונה לותיקן שנמצא באיטליה) וישראל יושבים בבתיהם ומנפיצים הודעות פייק.
"

דוד ריזל
הודעות: 941
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#6 שליחה על ידי דוד ריזל » ו' מרץ 20, 2020 2:21 pm

ראיתי ב"פעקלע של נתן" https://mailchi.mp/daa6b5aa96fe/umbhasr93x?e=0398a31d0a
רעיון חמוד, וכפי שלמדנו שבכל תופעה, יהודי צריך לחשוב" "מה ה' אלוקיך שואל מעמך" - לשמוע את קול ה' המדבר אליו מתוך המאורעות. יתכן וזה מה שה' רוצה מעמנו, שנלמד להתכונן לקראת ביאת המשיח, והחזרה לשמירת הטהרה.

וכך כתבו שם:

ארגון "שומרי הקודש מקדש" וארגון "טהרת כהן" מתריע:

נתגלו פרטים נוספים בענין זב מספר 143 לגבי יום השביעי לספירתו:

סיכום החקירה:
בשעה 7 בבוקר ישב על כסא בבית הכנסת. כל היושב על מושבו יטבול וטמא עד הערב.
בשעה 8 בחר עגבניות בחנות הירקות. על פי עדות המוכר העגבניות לא נגעו במים ולא הוכשרו לקבל טומאה.
בשעה 10:45 הלך לחנות החליפות ליבוביץ', והסיט את כל החליפות במידה 56.
בשעה 11:23 ניתז רוק מפיו על עובר אורח.
בשעה 15:00 טבל כדין במים חיים ולאחר זמן מה העריב שמשו.


עדיין אוספים מידע על זב מספר 142 ועל מצורע מספר 55.

[נ.ב. לא עיינתי כל הצורך בהלכות. אם יש טעות תודיעוני]

ציון המצינת
הודעות: 10
הצטרף: ד' נובמבר 27, 2019 12:40 am

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#7 שליחה על ידי ציון המצינת » ג' אפריל 07, 2020 8:59 am

דוד ריזל כתב: ועכשיו שמעתי על בעל הטורים מעניין בפרשת בא פרק יב פסוק ח':
יאכלוהו. ד' במסורה, בעניני דפסח , ואידך: "אהרן ובניו יאכלוהו". מה התם נצטוו ומפתח אהל מועד לא תצאו ה"נ "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו".
ואידך: כי מאספיו יאכלוהו. דאיתקש גאולה ראשונה לגאולה האחרונה.

ומכאן רמז, שגם בגאולה האחרונה איש לא יצא מפתח ביתו.
קיבלתי במייל:
הגש''פ לזמן בית המקדש.pdf
(5.7 MiB) הורד 21 פעמים
ונקריב לפניך באהבה.pdf
(1.51 MiB) הורד 25 פעמים
והשב את העבודה.pdf
(1.88 MiB) הורד 27 פעמים
חג כשר ושמח!

דוד ריזל
הודעות: 941
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#8 שליחה על ידי דוד ריזל » א' אפריל 26, 2020 4:27 pm

רמח"ל כותב שלפני הגאולה ייסגרו בתי הכנסת.
הרמחל לפני הגאולה יסגר בתי הכנסת 1.PNG
הרמחל לפני הגאולה יסגר בתי הכנסת 1.PNG (240.01 KiB) נצפה 623 פעמים
הרמחל לפני הגאולה יסגר בתי הכנסת 2.PNG
הרמחל לפני הגאולה יסגר בתי הכנסת 2.PNG (117.65 KiB) נצפה 623 פעמים

חפץ בחיים
הודעות: 34
הצטרף: ו' אפריל 24, 2020 1:12 am

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#9 שליחה על ידי חפץ בחיים » ו' מאי 01, 2020 9:52 am

מה התועלת בכל החיפושים האלו סביב ראיות שהמשיח יגיע? אנחנו יודעים שהוא יבוא ואנחנו גם יודעים שזה יקרה בקרוב כי לא נשאר עוד הרבה זמן. אז מה הענין להכנס לכל מיני ספקולציות ורעיונות אפשריים או לא מסתברים או לא??

אורח

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#10 שליחה על ידי אורח » ו' מאי 01, 2020 3:24 pm

מי שמחפש כאן את המשיח מראה עד כמה אין לו כח להתחזק ולחזור בתשובה
אני מאמין וכו' אבל לא מתרץ תירוצים למה הקב"ה שלח לנו זאת
הכל סתם התחמקויות

סערצע
הודעות: 107
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#11 שליחה על ידי סערצע » א' מאי 03, 2020 8:32 am

ע"ד אותו ההלך היגע, שכאשר תמשך דרכו זמן רב במאד - כל אור מנצנץ ייראה בעיניו כמחוז חפצו. ואליבא דאמת, אף יש צדק בדבר.

דוד ריזל
הודעות: 941
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#12 שליחה על ידי דוד ריזל » ב' ספטמבר 07, 2020 10:04 pm

חתם סופר פרשת בחוקותי:
(עמוד פו למטה)
"כי א' עם תש"פ הוא אותיות אשפת, כי 'מאשפת ירים אביון' - אם היא בתכלית ההשפלה בחי' אשפת אז ירים קרן לעמו.
משום כן 'בתנור' גימטריה 'תן אור' עם הכולל, אור גי' רז, אז ירומם קרן לעמו. בב"א."

דוד ריזל
הודעות: 941
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#13 שליחה על ידי דוד ריזל » א' ספטמבר 13, 2020 2:46 am

האדמור   מקרטשניף  בשנת תשעח.png
האדמור מקרטשניף בשנת תשעח.png (491.55 KiB) נצפה 179 פעמים
הדברים הפלאיים שאמר האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת בשנת תשע"ח.
העורכים שעובדים על הדפסת הספר נדהמו לגלות עד כמה זה אקטואלי עכשיו.

דוד ריזל
הודעות: 941
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#14 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' ספטמבר 30, 2020 2:38 pm

האותיות של שנת תשפ"א, כשנחליף אותם בחילופי אותיות של א"ת ב"ש, נקבל את המילה "אבות". ת=א, ש=ב, פ=ו, א=ת. והנה, מספר הגימטריה של המילה "אבות", עולה בסך 409. זאת אומרת, שמספר הגימטריה של השנה תשפ"א באותיות של א"ת ב"ש, עולה בסך 409. והנה, מספר הגימטריה של השנה תשפ"א באותיות הרגילות ובצורה הרגילה, עולה בסך 781. ודבר נוסף, מספר הגימטריה של המילה "הקורונה", עולה בסך 372. ועתה, שימו לב. כמה ההפרש בין המספר 781 (תשפ"א באותיות רגילות) לבין המספר 409 (תשפ"א בחילופי אותיות), הרי זה יוצא בס"ה = 372 (מספר הגימטריה של הקורונה).
נפתלי אהרן וקשטיין

אורח

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#15 שליחה על ידי אורח » ה' אוקטובר 01, 2020 12:29 am

לפני אלפיים שנה בדיוק, ג' אלפים תשפ"א, מלך אגריפס המלך שהיה מלך כשר משושלת הורדוס, אחרי כמה מלכים רשעים מאותה שושלת שהציקו והזיקו לישראל.

איש שלום
הודעות: 1
הצטרף: ה' אוקטובר 18, 2018 8:18 am

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#16 שליחה על ידי איש שלום » ג' ינואר 26, 2021 10:00 pm

מתוך סיפור 'הסביבון הקדוש' הנמצא זה כשנתיים בעריכה וטרם יצא לאור עולם:
הרי יודעים אנו שכל הנעשה ומתהווה בעולם - הכל ברצונו ית', אשר הוא יודע את המחשבות אשר הוא חושב עלינו לטובה ולברכה, לקרבנו אליו ולהביאנו אל תכלית הטוב האמתי, ובהנהגת ייחודו הוא מסובב מסבות לפעול בעולמו גדולות ונפלאות. ואמנם נגי"ף ראשי תיבות נ'ס ג'דול י'היה פ'ה.
והנה זה יתר על גאולות הראשונות, כי כבר יודעים אנו ומובטחים מאתו ית' ומעשה אבותינו סימן לנו ולבנינו, והרינו אוחזים אומנות אבותינו, בתורה ובתפילה, בתשובה ובצדקה, ואף גם בכלל זאת מנהג ישראל קדושים שאם לא נביאים הם בני נביאים הם, וכשם שלימדונו לסובב הסביבון על נס שהיה כך ממש יש לנו להכיר סיבובו על נס שיהיה. והנה זה הוא מבטחנו ואליו ית' אנו מקוים, כי כשם שגאלנו וגאל את אבותינו מתחילה כן יגאלנו באחרונה, בחן בחסד וברחמים גדולים, עם כל ישראל אחינו, במהרה בימינו אמן.

שלח תגובה