היכן הוא מקום המקדש בשטח הר הבית ?

דברי הימים, משפחות חכמים וסופרים
שלח תגובה
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 673
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

היכן הוא מקום המקדש בשטח הר הבית ?

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מאי 13, 2020 3:15 pm

בשו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרצ"א הוזכרה המסורת של המוסלמים שאבן השתיה היא האבן שנמצאת בכיפת הסלע, אך רבים התקשו ופקפקו במסורת זו.

שכל הרואה יראה, שמקום התפילה שיהודים מתפללים בו באלפיים שנות הגלות – ה'כותל המערבי', אינו מכוון מול כיפת הסלע. שה'כותל' עומד ברווח שבין שני המסגדים. מצד אחד יש את כיפת הסלע, ומסגד אל-אקצה עומד בצד השני. ביניהם יש רחבה גדולה, והכותל מכוון נגד הרחבה שבאמצע. ומאוד תמוה, מדוע לא נקבע מקום התפילה, מול ההיכל וקודש הקדשים, שלפי המסורת של הערבים הם במקום של המסגד ?

הכותל המערבי, מקום התפילה של היהודים בכל שנות הגלות, ומוחזק בכל הדורות שהוא שריד מבית מקדשינו. כפי שמוזכר כבר במדרש שיר השירים (פרק ב' פסוק ט'), על הפסוק 'הנה זה עומד אחר כתלנו' – "אחר כותל המערבי של בית המקדש. למה ? שנשבע לו הקב"ה שאינו חרב לעולם". עכ"ל המדרש. ואין לנו דבר יותר ברור ממסורת זו בבואנו לשער היכן הוא מקום המקדש.

בספא 'עמק המלך' מביא בשם האר"י הקדוש. שמקום המקדש פנוי ואין עליו שום מבנה. כך שהוא חולק על הרדב"ז.

בדורות האחרונים, הראשון שחלק על המסורת המקובלת, שאבן השתייה נמצאת בכיפת הסלע. היה מרן הרה"ק מוהר"א מבעלזא זי"ע. וזה אנו כותבים עפ"י הסיפור המפורסם, שבבואו לכותל המערבי אחר שניצל מהשואה הנאצית. הצביע על אבן מסוימת בכותל המערבי, (אבן זו נמצאת כיום בשטח רחבת הכותל החיצונה, וכמובן אינה מול המסגד). ואמר: 'אבן זו היא מכוונת מול קודש הקדשים'.
שמעתי מאבי מורי הרה"ח ר' משה ריזל שליט"א שהשתתף בסיור שערך כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'נתיבות שלום' מסלונים זי"ע בעיר העתיקה. היה זה אחרי מלחמת ששת הימים, שירושלים המזרחית שוחררה מידי זדים, השלטון הירדני. בקבוצה שהתלוותה אליו השתתף גם בנו האדמו"ר שליט"א. הגאון רבי הלל רבינוביץ ז"ל - איש ירושלים ומשפיע חבד"י מפורסם, הדריך את פמליית ה'נתיבות שלום' שכיהן אז בראשות ישיבת 'בית אברהם', בין משעולי הרובע היהודי שבעיר העתיקה. ר' הלל שהיה יליד הרובע היהודי בשנים שלפני הכיבוש הירדני, עלה עימם על אחד הגגות שליד ישיבת 'פורת-יוסף'. כדי להשקיף ממקום גבוה ממנו ניתן לצפות ברצפת הר הבית.
בעת עומדם על הגג הראה ר' הלל למרן הנתיבות שלום, שמקום התפילה בכותל המערבי מכוון כנגד הרחבה ולא מול המסגד. הנתיבות שלום הגיב: "עתה תורצה לי קושיא גדולה, כל השנים היה קשה לי וליבי לא נתן לי מנוח, איך יתכן שעל המקום המקודש ביותר, קודש הקדשים, יעמוד בית תפלות של מוסלמים שמאמינים בנביא שקר ?! ועתה ליבי אומר לי, שמקום המקדש הוא במקום הרחבה, שנגדה מתפללים היהודים כל השנים". הנתיבות שלום שמח מאוד על בתגלית זו.

דוד ריזל
הודעות: 673
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: היכן הוא מקום המקדש בשטח הר הבית ?

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מאי 13, 2020 3:18 pm

דברי האדמו"ר מסלונים, שמקום המקדש הוא מול הכותל ולא בכיפת הסלע, נחקקו בליבו של הגאון הרב הלל רבינוביץ ז"ל, ותשוקה גדולה יקדה בליבו לפענח תעלומות, לחקור ולברר היטב את המיקום המדויק של בית המקדש.
כאמור, באותם שנים הדעה המקובלת הייתה שקודש הקדשים הוא במקום של מסגד אל-אקצה, ור' הלל שהוא כמעיין הנובע בתורת הנגלה, ובפנימיות התורה, לא מצא שותפים לדעה זו. עד שהתוודע ר' הלל למחקרו המקיף של האדריכל טוביה שגיב. טוביה שגיב היה זה שהוכיח דעה זו במחקר מדעי. בראיות מוצקות הוא קבע שמקום המקדש הוא מול הכותל. היה בזה סגירת מעגל, וגילוי על חכמתו וידיעותיו של מרן בעל הנתיבות שלום.

דוד ריזל
הודעות: 673
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: היכן הוא מקום המקדש בשטח הר הבית ?

#3 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מאי 13, 2020 3:22 pm

מחקרו של טוביה שגיב מבואר באריכות בספר 'בית המקדש השלישי' (בעריכת שטיינברג).
להלן נביא את עיקרי הדברים.

ראשית, המבנה שעומד כיום בהר הבית לא מתאים למידות של בית המקדש. במסכת מידות מבואר שבית המקדש הוא 500 אמה על 500 אמה. כיום, הר הבית מוקף מארבע רוחותיו, באבנים גדולות באותו סגנון בנייה של הכותל המערבי, זאת אומרת שכל המבנה נבנה יחד. מידות המבנה הן: 500 מטר אורך על 300 מטר רוחב. כשנחשב את זה באמות, זה שטח הרבה יותר גדול מבית המקדש. אם כן ודאי שזה לא הבניין של בית המקדש, אלא בניין שנבנה בשנים יותר מאוחרות. וזה מעורר תמיהה, מי בנה את המבנה הזה ?
[מדברי המדרש שהכותל המערבי לא חרב, אין להוכיח שכל האבנים הגדולות שבכותל הם מבניין בית המקדש. כי יתכן בהחלט, שהאבנים שלמטה בתחתית הכותל הם מאבני בית המקדש ועליהם נוספו שורות אבנים בתקופה יותר מאוחרת. או שאבני בית המקדש נמצאים במקום יותר פנימי מהכותל שנגלה לעינינו. בזה תלוי הדיון הידוע, האם מותר להכניס את אצבעות הידיים בין אבני הכותל. כי לפי הדעה שאבנים אלו הם מבית המקדש, נמצא שברווחים שיש בין האבנים יש כבר את קדושת המקדש. ואסור להיכנס למקדש בטומאה, ואפילו רק את אצבעות הידיים אסור להכניס. אכן רוב העולם אינו נזהר בזה.]

כאן מגלה טוביה שגיב תגלית מרתקת. קיים מבנה כזה בדיוק במקום נוסף. בלבנון עומד עד היום מבנה שהוא ממש 'כפיל' של הר הבית. אבניו גדולות כמו אבני הכותל ומקיפות אותו מארבע רוחותיו, ועליו שני מבנים, באותה צורה בדיוק כמו כיפת הסלע ומסגד אל- אקצה. רואים ששני מבנים אלו על ידי אותו מלך ולאותה מטרה. מה שמעורר אותנו לבדוק בספרי התקופה, מי בנה אותם ? ולשם מה ?
יש כתבים מסופר גוי, רונימוס שמו, רונימוס חי בזמן הגמרא. בכתביו מסופר על אדריינוס קיסר. כידוע גם במקורותינו: 52 שנה אחרי חורבן בית שני, אדריינוס נלחם בבר כוכבא. תחילת המעשה, שיהודים היו סבורים שבר כוכבא הוא המלך המשיח, והוא מרד באדריינוס. אדריינוס בא לירושלים להילחם בבר כוכבא.

מספר רונימוס:

כמו בכל מקום שאדריינוס כבש, גם בירושלים, הוא העמיד עבודה-זרה של רומי והכריח להיכנע לע"ז זה. אדריינוס קיסר ציווה לבנות את המבנה שקיים היום על החורבות במקום המקדש. והעתק שלו ציווה לבנות גם בלבנון.

בכתבי רונימוס מבואר, שאדריינוס ציווה על אומנים להכין פסל מאבן. בדמות פרש עם תואר פניו של אדריינוס, כשהוא רוכב על סוס. עד היום, בכותל הדרומי ניתן לראות את הכתובת שמספרת על פרש זה. גם חלקים מהפסל נמצאו על ידי החוקרים.

שיטת הבנייה באותם ימים הייתה. כשרצו לבנות על עיי חרבות, היו מכסים אותם בשכבת עפר ועליה היו בונים. לא היה להם משאיות לפנות את פסולת הבניה שנשארה מהחורבות, וזו הייתה הדרך המקובלת. כך גם עשה אדריינוס בבניית המבנה לפסל שלו על הר הבית. הוא כיסה את החרבות בעפר ואבנים כדי ליישר את השטח, ולבנות עליו את המבנה.

חוקרים שחפרו תחת ריצפת הר הבית לגלות את מבנה בית המקדש, גילו ממצא מעניין. באמצע ההר במקום בו יש את הרחבה, יש חלל גדול בסלע ההר בעומק 15 מטר ! חלקו מולא בעפר ופסולת בנייה. ובמקומות מסויימים השאירו בורות לאגירת מים. כל השטח הזה כוסה בתקרת אבנים שהיא ריצפת הרחבה שבמרכז הר הבית.

בשנים עברו ירדו חוקרים בחפירות תחת רצפת הר הבית. ושירטטו תרשים, היכן יש חללים בסלע ההר. טוביה שגיב השקיע כספים ועשה צילומי אוויר ממסוקים בקרן לייזר, כעין צילום רנטגן, לצלם מה שמסתתר מתחת לרצפה. ובצילומים אלו ניתן לראות את החללים הגדולים האלו. החללים הם באמצע ההר, אך סביבותם נשאר עדיין הסלע של ההר. מה שמוכיח שסביבות הר הבית לא היה קיים שום מבנה מעולם. ומסגד אל- אקצה בנוי על הסלע, כך שלא יתכן שעומד על מקום המקדש.

(התודה והברכה לחוקר החרדי הרב יוסף רוטשטיין שנעזרתי בידיעותיו הרבות)

אורח

Re: היכן הוא מקום המקדש בשטח הר הבית ?

#4 שליחה על ידי אורח » ה' מאי 14, 2020 9:34 am

אתר בנושא יש שם גם קונטרס שמרחיב בעניין.
https://www.yhe.center/har-habayit

דוד ריזל
הודעות: 673
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: היכן הוא מקום המקדש בשטח הר הבית ?

#5 שליחה על ידי דוד ריזל » ו' מאי 15, 2020 1:01 am

בגמרא (יומא לא,א) אומר אביי שמי עין עיטם הגיעו למקווה שמעל שער המים: "תנו רבנן: חמש טבילות ועשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, וכולן בקדש בבית הפרוה, חוץ מראשונה שהיתה בחול על גבי שער המים, ובצד לשכתו היתה. אמר אביי: שמע מיניה עין עיטם גבוה מקרקע עזרה עשרים ושלש אמות, דתנן: כל הפתחים שהיו שם גובהן עשרים אמה ורחבן עשר אמות, חוץ משל אולם. ותניא: ורחץ בשרו במים - במי מקוה... אמה על אמה ברום שלש אמות".
בתוספתא בפסחים (פ"ד הי"ב) מסופר גם כן על שימוש באמת המים לשטיפת העזרה אחרי קרבן פסח.
על פי ההנחה המקובלת שהמקדש נמצא על הרמה, הצינור לא יכול להוביל מים אל מפלס העזרה, שגבוה ממנו בשלושה מטרים, וק"ו שאינו מגיע למקווה מעל שער המים, שגבוה עוד 23 אמות. משאבות לא היו, וגם חוק כלים שלובים לא יכול היה לפעול, כי אמת המים פתוחה.
על פי החישוב של אביי ניתן למקם במדויק את המקדש בין כיפת הסלע לבין אל-אקצה.

ראיה זו היא מוצקה, החוקרים שמנסים לטעון שמסגד עומר והאבן שם הם על מקום קודש קדשים, כשהגיעו לטענה זו, לא היה להם מה להשיב, ויש מי שאפילו נכשל בדברי אפיקורסות.

דוד ריזל
הודעות: 673
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: היכן הוא מקום המקדש בשטח הר הבית ?

#6 שליחה על ידי דוד ריזל » ו' מאי 15, 2020 3:41 pm

קבוצה של ת"ח עניינו את אריק שרון בכך שאפשר להקריב קרבן בזמן הזה, והוא אמר שהוא חושש מתגובת הדתיים לכן שיפנו לרבנות הראשית, הלכו לרבנות הראשית והם אמרו שחוששים מתגובת העדה החרדית.
הלכו לרבי ישראל יעקב פישר ולרבי משה הלברשטם שבתחילה הם דנו בדבר, כדרכה של הלכה. אך לבסוף לא הסתייע מילתא.

ומספר רבי יוסף רוטשטיין הי"ו שהיה ביניהם:
המחקר של טוביה שגיב מועיל הרבה מאד. כי הלכנו לכמעט כל גדולי ישראל בדבר הזה שבעצם שבית המקדש פנוי ללא בנין כדברי רבי משה ויטאל ואם כן אפשר לבנות את בית המקדש מבלי שיפריע לערבים ולהקריב קרבן פסח מבלי לעבור על חיוב כרת מדי שנה בשנה.

הרי לפי שגיב אפשר לראות בבורות הר הבית את המזבח ואת לשכות עזרת נשים ואת שער שושן אפשר לראות גם מבחוץ וגם מבפנים, בו בזמן שהשיטה השניה של מר זלמן קורן לא מתאימה בתנאי השטח.

ולדוגמא, כידוע ששער שושן נמצאת מול קדש הקדשים ואם אבן השתיה נמצאת בכפת הסלע צריך למצא כנגדו בחומה המזרחית דמות שער.

מר קורן בדק את המקום ומצא שיש שם קבר ערבי גדול שמכסה את הקיר, ומיהר לפרסם שכנראה הערבים בנו את הקבר כדי להסתיר את השער. כמה חברה ששמעו את זה הגיעו באמצע הלילה וחפרו את הקבר וירדו כמה מטרים אל מתחת לאדמה ולא מצאו כלום, שאלתי את מר קורן מה הוא אומר עכשיו?
והוא ענה לי שלבסוף התברר לו שמלכתחילה זה היה טעות מכיון שהגובה לא מתאים שהרי לפי המשנה הבדל הגובה בין אבן שתיה לשער שושן אינו אלא 22 אמות וכאן הוא הרבה יותר. מה זה אומר שאם קדש הקדשים היה בכפת הסלע לא נשאר מכל המקדש והרבה מטר מתחתיו נהיה כיום אויר. ואם כן כל הרעיון ששם נמצא קדש הקדשים בגלל שהוא המקום הגבוה בהר אם מדובר שחלק ניכר מן ההר נעלם כבר לא נוכל לדעת איפה היה ראש ההר הקדום.
ואם תרצו לדעת מה היה בכפת הסלע לפי שגיב הרי מבואר אצל יוספוס שבפנה הצפונית מערבית של בית המקדש היה מקום בשם בירה ולפי המשנה שם היה המקוה והשירותים של בית המקדש ועד היום יש בסלע שבכפה מקוה בדוגמת המקואות שרואים בקרבת שער האשפות. ומי שרוצה לדעת עוד פרטים יכול להתקשר אלי 0504141236

והכי מפליא ששאלתי את הווקף עצמו כמה כסף הוא רוצה בשביל לתת להקריב קרבן פסח והוא ענה "קרבן בשביל כסף? קח בחנם" זה היה לפני יותר מ-10 שנים ומני אז לא עלינו יש בקרבת חג הפסח אסון יוצא מן הכלל כולל השנה שבהגיענו לפרשת החודש בו אנו קוראים שצריך להביא קרבן פסח חייבו אותנו להשאר בבית.

תארו לעצמכם שכל שנה מכריחים אותנו לאכול חמץ בפסח או לא לצום ביום הכפורים וכל שנה אנו עוברים על חיוב כרת רק בגלל שהורגלנו לחשוב שהערבים לא נותנים לנו.
כן יצויין שישנה מסורת בפי זקני ירושלים על מקומה של שרפת פרה האדומה בהר הזיתים שכידוע היה מכוון כנגד קדש הקדשים ושוב למרבה הפלא המקום נמצא בדיוק כמו שגיב. וכמו כן האבן הידוע של האדמור מבלז זי"ע בכותל המערבי שהוא העיד עליה שהוא מול קדש הקדשים הוא בדיוק כמו שגיב ובכלל למה בכל הדורות התפללו היהודים דוקא בקטע הזה של הכותל כשיש גם את הכותל הקטן ואף אחד לא סובב את הראש אל מול המסגד.
האבן של הבלזער רב הוא בדיוק מתאים למחקר של שגיב, ומי שמתעניין אפשר לבוא אלי הביתה ונמדוד את זה יחד. ואחרי כל המקורות יש לנו גם רוה"ק של הרבי מבעלז זי"ע, וספק ודאי לא יהיה ברגע שייכנסו לבורות ויראו את הכל כמו שהוא.
סוף הסיפור היה שאמרתי לווקף, אז סיכמנו שבערב פסח אני מגיע עם כבש, אז בהתחלה הוא שאל בשביל מה לעשות את זה בהר למעלה אם אפשר לעשות בכותל, ואז הסברתי לו שאי אפשר.
אז הוא ביקש שנסור אליו למשרד ושהדבר ייעשה בצורה מסודרת. והיות שזה היה בעיר העתיקה שהכל מצוטט הדברים הגיעו לידי מפקד הר הבית והוא התקשר אלינו וביקש ברחמים שהיות שאנחנו רוצים לעקוף אותו והוא צריך להיות מוכן שנעשה לו טובה ונגיד לו מה זה קרבן פסח, והוא מוכן לבא אלינו הביתה וכו' וכו'.
הסיבה הפשוטה שלא הלכתי אל משרדי הווקף זה פשוט מה הייתי עושה אם הווקף היה מרים טלפון לאדם כמו חרדי שלא מונח בעניין כמוני, ושואל אותו האם זה נכון שיש כזה מצוה להקריב קרבן פסח וכרגיל הוא היה עונה מה פתאום תעזוב את זה והיה יוצא סתם חילול השם, לכן אני נוהג קודם להכין את הציבור שיהא מוכן לזה.

דוד ריזל
הודעות: 673
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: היכן הוא מקום המקדש בשטח הר הבית ?

#7 שליחה על ידי דוד ריזל » ש' מאי 16, 2020 10:41 pm

ציטוטים נוספים מר' יוסף רוטשטיין:
לפני קצת זמן חפרו הערבים בהר הבית לצורך תעלה ואחד עקב אחריהם ומצא שבדיוק!! במקום החומה הצפונית של הר הבית לפי שגיב אכן נמצאה חומה בעובי של 7 !! מטר ושוב בו בזמן שלפי השיטה של קורן יש רק אויר כפי שהעיד בעצמו.
הסיפור על הבלזער רב שמענו מפי המשמש בקודש שחי עד היום בבני ברק שהוא הלך יחד עמו וכשהגיע מול אותו אבן אמר שזהו

באשר לדעת גדולי ישראל, כבר כתבנו שהכפתור ופרח שכל מה שאנו יודעים על ארץ ישראל מסתמכים עליו אינו אומר כך והבאנו עוד הרבה ואדרבה היכן מצא את החפץ חיים והחתם סופר

ובאשר לכל הגדולים שהסכימו עכשיו זה שהיה אצלם מוציא לאור את כל המידע וקוראים לו ישראל אפל.

המקוה לטוב צריך לראות את התמונות מבפנים וכבר יראה את השער במלא הודו והדרו ושוב זה עומד למרבה הפלא בדיוק בין מקום שריפת הפרה האדומה בהר הזיתים לבין האבן של הבלזער רב ומה שהכי חשוב שבדיוק במקום הנכון נמצאים עד היום כל החומות של בית המקדש וקצתם אפי' מציצים למעלה ברחבת הר הבית ומי שמעוניין יכול להתקשר ולקבוע פגישה בביתי ליד המפות והתרשימים וה' יהיה בעזרינו אל לנו לשכוח ש-200 מצות מהתרי"ג א"א לקיימם בלי הבית המקדש

הסיפור עם אריק שרון שכשהוא שמע עד כמה קרוב ענין בנין בית המקדש אילולי .....וכשנפגשו הנציגים של אמריקה שהיה אז קלינטון עם ערפאת וברק שכנע קלינטון את ערפת שיקח את המסגד שבזה כל חפצו ויתן ליהודים את הכותל שבזה כל חפצם ואותו ברק שלא ידע בין ימינו לשמאלו אמר שהוא מוכן לוותר על הכל עד שאמר לו קלינטון בסתר מה קורה לך האם אתה מוותר על בית המקדש שוב חזר בו ברק ואמר שאינו מוותר כלום ולכן לא יצא מזה כלום

וכשנפגשנו עם אריק שרון סיפר לנו בהתרגשות כמה שדאג לגלות את ארון הברית וכששמע שבית המקדש לא נמצא בידים ערביות רעד מהתרגשות

אורח

Re: היכן הוא מקום המקדש בשטח הר הבית ?

#8 שליחה על ידי אורח » ג' מאי 19, 2020 9:24 am

מי שרוצה לראות את אמת המים הבאה מעין עיטם שנמצא כיום לאורך כל הדרך מבית לחם להר הבית יוכל לראות זאת בין השאר בירידה מישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה קצת לפני הבודקה של המשטרה כשיסתכל לכיון צפון הוא יראה תעלה בתוך ההר. דרך אגב מצאתי רמז מעניין על דברי הגמ' סבור למיבנייה בעין עיטם מהפסוק הנה שמענוה באפרתה דהיינו בית לחם מצאנוה בשדי יער דהיינו הר הבית כמ"ש והר הבית לבמות יער. ועוד נקודה למה באמת רצו לבנות דוקא שם ולא בחברון הגבוהה יותר כי בחברון לא היה ניכר שהוא גבוה אבל בעין עיטם רואים בחוש שהמים יורדים ובאים

אורח

האם הרמב"ם נכנס להר הבית

#9 שליחה על ידי אורח » ג' מאי 19, 2020 11:44 am

ראיתי בחוברת שפרסמו את המשפט "זה מופרך לומר שהרמב"ם נכנס להר הבית" ואני עומד ומשתומם האיך אפשר להכחיש דברי החרדים המפורשים, ואיני יודע מה פלא יש בזה הרי כך מעיד המאירי במגילה (ז.) והמנהג פשוט ליכנס שם כפי מה ששמענו ובאמת כך פוסקים כיום לענין מצות התלויות בארץ שאין בא"י קדושה מה"ת וכך משמע בכל הש"ס שאין הגמ' מבדילה בין קדושת מחיצות לקדושת א"י

שלח תגובה