כוח תקנות גדולי התורה - לגדור גדר

איזהו מקומן, מרפסן איגרי, ראה זה חדש
שלח תגובה
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 662
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

כוח תקנות גדולי התורה - לגדור גדר

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' ינואר 28, 2020 2:59 pm

כתבו הפוסקים שיש כח מיוחד לגדר קבעו חכמים, כדי להציל מאיסור, שיש לו תוקף מן התורה.

הרמב"ם כתב בהקדמה לפירוש המשניות:
ושמרתם את משמרתי - עשו משמרת למשמרתי, דין התורה שכל דור ודור יש להם לחכמים לעשות תקנות.

הט"ז סימן רכח (בשו"ע סעיף לג) : "ונראה לתרץ שיש חילוק בדבר, אם תקנת הקהל היא למיגדר מילתא דעבירה כההיא דסעיף כט אז אין השבועה שלו חלה כלל, כי הכח והממשלה מן התורה ביד הציבור לעשות גדרים לעבירות שהרי כתיב "ושמרתם את חוקותי" ודרשינן - עשו משמרת למשמרתי ע"כ אין שבועתו של זה חלה כלל. אבל אם הקהל עושים תקנה בשביל תועלת ממון וכו' חלה השבועה.

והב"ח כותב שכל גדול יכול לתקן למיגדר מילתא בעירו.
ב"ח חו"מ בסוף סימן ב':
"מ"מ נראה ברור לפע"ד דלמיגדר מילתא אין חילוק דכל גדול בעירו או בגבולו הוי בית דין יפה, ויש לו כח לתקן אפילו לא קיבלוהו וכו', אם לא שהוא גדול שאין בדורו כמוהו שזה הוא כמו בי"ד הגדול, אותו ודאי יש לו כח לתקן במיגדר מילתא אף כנגד שאר גדולים שאינם גדולים כמותו, ולא בעינן דעתם והסכמתם וצריכים לקיים גזירתו ותקנתו במיגדר מילתא, אם הוא בענין שרוב הציבור יכולין לעמוד בה.

נכתב עפ"י דרשה של הרב מרדכי אייכלר שליט"א

שלח תגובה