נפש יהודה על מנורת המאור - הסכמות

איזהו מקומן, מרפסן איגרי, ראה זה חדש
שלח תגובה
הודעה
מחבר
אורח

נפש יהודה על מנורת המאור - הסכמות

#1 שליחה על ידי אורח » ג' מאי 19, 2020 4:57 pm

דבר פלא ראו עיני, בספר מנורת המאור שהודפס באמשטרדם הובאו הסכמותיהם של גדולי ישראל על פירוש נפש יהודה.
וראה זה פלא, מהדפסה הבאה ואילך לא הודפסו בשום צורה הסכמות אלו.
היש מי מקוראי פורום נכבד זה שיאיר את עיני, מדוע? על מה ולמה?

מתודה
הודעות: 620
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: נפש יהודה על מנורת המאור - הסכמות

#2 שליחה על ידי מתודה » ג' מאי 19, 2020 5:15 pm

מה זה מהדורת אמסטרדם, זו? https://beta.hebrewbooks.org/reader/rea ... hlts=&ocr=מתודה
הודעות: 620
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: נפש יהודה על מנורת המאור - הסכמות

#5 שליחה על ידי מתודה » ג' מאי 19, 2020 8:57 pm

אז כבר אתה רואה שזה לא הדפוס היחיד עם ההסכמות. כי גם בלינק שהבאתי בהודעה 3 יש הסכמותת.

אורח

Re: נפש יהודה על מנורת המאור - הסכמות

#6 שליחה על ידי אורח » ד' מאי 20, 2020 12:08 pm

ידידי הנכבד, טעות בידך, שם לא הודפס ההסכמה של בעל מסורת הש"ס, וזו התמיהה שלי.

אורח

Re: נפש יהודה על מנורת המאור - הסכמות

#7 שליחה על ידי אורח » ד' מאי 20, 2020 2:52 pm

בס"ד
אכתוב לציבור הקוראים את אשר עלה בידי בענין זה:
ואתחיל מתחילה, אתמול נגש אלי יהודי תלמיד חכם ושאל אותי שתי שאלה, הוא קרה באיזה מקום שבעל "מסורת הש"ס" כתב בהסכמתו לפירוש "נפש יהודה" על מנורת המאור שללמוד בספר מנורת המאור הוא סגולה לרפואה, הוא חיפש בכל מקום את ההסכמה ולא מצא, וביקשני לברר את הדברים.
חיפשתי בכמה מהדורות ואכן מצאתי הסכמה לפירוש נפש יהודה שנדפס רק במהדורת אמסטרדם ושם מופיע סגולה זו.
כאן תמהתי מדוע נעלמה הסכמה זו משאר המהדורות, ושאלה זו הצגתי כאן בפורום.

אלא שהתמיהה האמיתית רק התחילה, כי אותו בעל ההסכמה במנורת המאור נקרא רבי שמואל מפרנקפורט, ואילו אותו יהודי ציטט לי סגולה זו בשם בעל "מסורת הש"ס", גם בספר "סגולות ישראל" מביא את הסגולה המדוברת בשם בעל "מסורת הש"ס" בהסכמתו לפירוש נפש יהודה.
מי אם כן בעל הסגולה?
תמיהתי גדלה בראותי כותב צעיר במחקרו על ספר מנורת המאור שמביא סגולה זו בשם רבי ישעיה פיק.
למען האמת בתחילה לא התייחסתי לאותו כותב והיה ברור לי שטעה, כי אותו כותב בעצמו כתב בתוך דבריו כי הספר מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב מושפע מספר מנורת המאור לרבי ישראל אלנקוה, והוא מגוחך כי ידוע לכל צורב שהספר מנורת המאור לרבי ישראל אלנקוה חובר ארבע מאות שנה אחרי ספרו של רבי יצחק אבוהב, אז איך הספר שנכתב לפני ארבע מאות שנה הושפע מן הספר שנכתב לפני פחות ממאה שנה, לכותב הנמרץ פתרונים.
עכ"פ בראותי כל אלה נבוכתי, רגע, מי בעצם בעל הסגולה האם בעל מסורת הש"ס שכידוע שמו היה רבי יהושע בועז, או שמא ר' ישעיה פיק וכדברי האי קולמוס, ואולי בכלל זה רבי שמואל הנ"ל שהוא זה שמופיע בספר מנורת המאור.
חישבתי דרכי, והתחבטתי, עד אשר הבנתי את הטעות שלי ושל בעל הקולמוס.
ובכן:
את החיבור הזה הנקרא "מסורת הש"ס" המודפס על גבי הגליון בכל ש"ס וש"ס חיברו שלושה מגדולי ישראל. הראשון הוא רבי יהושע בועז שיותר מוכר לציבור כבעל מחבר ספר מסורת הש"ס, לאחריו הוסיף רבי שמואל מפרנקפורט [בעל ההסכמה לפירוש נפש יהודה על מנורת המאור] מראי מקומות נוספים, ואת החיבור השלים רבי ישעיה פיק.
כנראה לכותב הנמרץ מהאי קולמוס היה ידוע שבעל מסורת הש"ס הוא רבי ישעיה פיק ולא טרח לבדוק את הדברים בפנים, ולכן ככה הוא ציטט את הדברים.
ומה שכתב בספר "סגולות ישראל" הוא אמת, והוא נתכוון למחבר האמצעי של מסורת הש"ס, שהוא רבי שמואל הנ"ל שבאמת יש לו הסכמה לפירוש נפש יהודה.
והכל כפתור ופרח!!!!

ענף עץ אבות
הודעות: 95
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: נפש יהודה על מנורת המאור - הסכמות

#8 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ד' מאי 20, 2020 4:55 pm

ראיתי בשם הגדולים (לחיד"א) [מערכת גדולים אות י' ס"ק קפ"א ערך מהר"ר יוסף שמואל מקראקא] שכתב עליו שבחים רבים:
מהר"ר יוסף שמואל מקראקא אב"ד בק"ק פרנקפורט הוא הגאון אשר הפליא לעשות בהגהותיו לתלמוד ורש"י ותוספות והרא"ש והרבה לזכות הרבים להציב ציונים ומורה מקום בש"ס והרמב"ם בכל התלמוד עשר ידות ממה שהיה קודם בדפוס אמשטרדם שנת או"ת לטובה:
ושמעתי ששנה משנתו כל הש"ס מ"ב פעמים וחקר וחקק וזיקק הש"ס וקיים ודברת ב"ם ויקדש ב"ם. וצוה לבנו חתן הרב כוס הישועות להדפיס התלמוד ע"פ הגהותיו והדפיס קצתו באמשטרדם וכלו בפרנקפורט. ושמעתי נפלאות על הרב הנזכר שלמד כ"ה שנה תורה מעומד ולמד תורה לשמה והיו דבריו נשמעים בשמים כאחד מהראשונים זכותו יגן עלינו:
אכן תעלומה מדוע נשמטה הסכמתו.

דוד ריזל
הודעות: 673
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: נפש יהודה על מנורת המאור - הסכמות

#9 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מאי 20, 2020 6:34 pm

מדובר על דפוסים לפני כמה דורות ?
מסתבר שזה מפני חיסכון מקום, הוצאות הדפוס היו גדולות.

וכמו הלשון "כדי שלא להותיר את הגיליון חלק אציג ..."

מתודה
הודעות: 620
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: נפש יהודה על מנורת המאור - הסכמות

#10 שליחה על ידי מתודה » ד' מאי 20, 2020 7:11 pm

ייש"כ לאורח על דבריו.

רק לגבי מש"כ על הסגולה ללמוד במנורת המאור, לפום חורפיה לא דקדק בדבריו, וזה לשונו של רי"ש מקראקא-מפרנקפורט:
נשתרב[ב] מנהג בישראל מי שיש לו חולי בתוך ביתו או איזה צרה רחמנא לשזבן מאסף עשרה אנשים בעלי תורה שיתאספו ללמוד יחד על כל פנים משך שעה אחת ושב ורפא לו, והמנהג ללמוד ספר מנורת המאור שמעורר יראת שמים ע"פ הנגלה לפי שהלומד צריך להבין מה שמדבר
כלומר, הסגולה היא שעשרה אנשים בעלי תורה יתאספו ללמוד יחד לפחות שעה אחת. אין שום סגולה מיוחדת במנורת המאור, אלא שהוא הספר הטוב ביותר שגם מעורר ליר"ש עפ"י הנגלה.

ענף עץ אבות
הודעות: 95
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: נפש יהודה על מנורת המאור - הסכמות

#11 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ד' מאי 20, 2020 7:58 pm

דוד ריזל כתב: מסתבר שזה מפני חיסכון מקום, הוצאות הדפוס היו גדולות.
בדומה לזה נמצא כמדומני בסוף ה"חפץ חיים" שכותב שהיה ברצונו להאריך בדוגמאות והמחשות נוספים כדי לברר הלכות לשה"ר,
על בוריין, אלא שדמי הדפוס יקרים לכן מקצר. הרי שעד לפני מאה שנה לא היה פשוט כ"כ להדפיס ספרים!
אולם לכאורה להדפיס הסכמה של רב גדול, שבודאי משבחת את החיבור באיכות קוראיו הוגיו ומעייניו,
מסתבר שלא היו חוסכים סתם כך דמי דפוס, אם לא שהיה טעם הגון שמסתורר מאוחריו, וצ"ע.

אורח

Re: נפש יהודה על מנורת המאור - הסכמות

#12 שליחה על ידי אורח » ה' מאי 21, 2020 4:24 pm

[quote=מתודה post_id=5682 user_id=64]
ייש"כ לאורח על דבריו.

רק לגבי מש"כ על הסגולה ללמוד במנורת המאור, לפום חורפיה לא דקדק בדבריו, וזה לשונו של רי"ש מקראקא-מפרנקפורט:
[quote][b]נשתרב[ב] מנהג בישראל מי שיש לו חולי בתוך ביתו או איזה צרה רחמנא לשזבן מאסף עשרה אנשים בעלי תורה שיתאספו ללמוד יחד על כל פנים משך שעה אחת ושב ורפא לו, והמנהג ללמוד ספר מנורת המאור שמעורר יראת שמים ע"פ הנגלה לפי שהלומד צריך להבין מה שמדבר[/b][/quote]
כלומר, הסגולה היא שעשרה אנשים בעלי תורה יתאספו ללמוד יחד לפחות שעה אחת. אין שום סגולה מיוחדת במנורת המאור, אלא שהוא הספר הטוב ביותר שגם מעורר ליר"ש עפ"י הנגלה.
[/quote]

צודק מאוד, ישר כוחו על התיקון.

שלח תגובה