פרשת יתרו - מעמד הר סיני ביראה ובאהבה

התבוננות בספר תורת אלוקים ובפרשת השבוע
שלח תגובה
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 1030
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

פרשת יתרו - מעמד הר סיני ביראה ובאהבה

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ב' פברואר 10, 2020 9:36 pm

במעמד הר סיני היו גילויי אהבה גדולים ומופלאים.

א. במדרש (שהש"ר א,יג) עה"פ ישקני מנשיקות פיהו, שהדיבור עצמו היה מחזר על כל אחד ואחד מישראל ואומר לו מקבלני את עליך, והוא אומר הן והן, מיד הדיבור נושקו על פיו.

ב. כתוב בפסוק: פנים בפנים דיבר ה' עמכם (דברים ה,ד).

ג. אחז"ל (שבת פח:) שבכל דיבור יצאה נשמתן מרוב אהבה ודביקות, כמש"נ נפשי יצאה בדברו.

ד. במדרש (שהש"ר ח,ג) דרשו את הפסוק מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה וגו' (שה"ש ח,ה) על מעמד הר סיני.

ה. בפרשת ואתחנן כתוב (דברים ה,כא) הן הראנו ה"א את כבודו ואת גדלו, והיינו כמש"נ (שם ד,לה) אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו, שנפתחו לפניהם כל ז' הרקיעים וראו הכל שאין עוד מלבדו.

יחד עם זה היו במתן תורה גילויים מופלאים של יראה:

א. (שמות כ,טו) וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק.

ב. ויחרד כל העם אשר במחנה (שם יט,טז).

ג. ארץ רעשה וגו' מפני אלקים זה סיני (תהלים סח,ט).

ד. התורה מציינת במיוחד את מדת היראה בקשר למתן תורה, כמש"נ בפרשת יתרו (שמות כ,יז) ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, וברש"י, ע"י שראיתם אותו יראוי ומאויים תדעו כי אין זולתו ותיראו מפניו, ומשמע שהתכלית של מתן תורה היא להשפיע יראה על עם ישראל.

ה. בפרשת ואתחנן כתוב רק ענין היראה של מתן תורה, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים וגו' ואת בניהם ילמדון (דברים ד,י).

ו. בגמרא ברכות כב. "כתיב יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב... באימה וביראה ברתת ובזיע".

ז. בזוה"ק (ח"ג קכח.) באדרא רבא, דכד אתכנשו חבריא שמעי קלא דכנופייא עלאה וארכובתן דא לדא נקשן, ואמר רבי שמעון ה' שמעתי שמעך יראתי, התם יאות הוה למהוי דחיל, אנן בחביבותא תלייא מלתא.

שלח תגובה