מהו תיקון סופרים

התבוננות בספר תורת אלוקים ובפרשת השבוע
שלח תגובה
הודעה
מחבר
מרדכי דב זינגר
הודעות: 32
הצטרף: ג' נובמבר 13, 2018 12:06 am

מהו תיקון סופרים

#1 שליחה על ידי מרדכי דב זינגר » א' ספטמבר 22, 2019 2:00 am

מסכת סופרים פרק ט הלכה ח
אילו דברים כתובין ולא נקראין,
כתיב בעפולים, וקרי בטחורים;
כתיב תשגלנה, וקרי תשכבנה;
כתיב רובע הקב חרייונים, וקרי רובע הקב דביונים;
כתיב שיניהם, וקרי מימי רגליהם;
כתיב את חוריהם, וקרי את צואתם;
כתיב וישימהו למחראות, וקרי למוצאות.

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כה עמוד ב
תנו רבנן: כל המקראות הכתובין בתורה לגנאי קורין אותן לשבח,
כגון ישגלנה - ישכבנה, בעפולים - בטחורים, חריונים - דביונים, לאכל את חוריהם ולשתות את מימי שיניהם - לאכול את צואתם ולשתות את מימי רגליהם, למחראות - למוצאות.
רבי יהושע בן קרחה אומר: למחראות - כשמן, מפני שהוא גנאי לעבודה זרה.

דברים פרק כח ל
רש"י
ישגלנה - לשון שגל, פלגש, והכתוב כנהו לשבח ישכבנה
"ותקון סופרים הוא זה"

מנחת שי
"זו הלכה למשה מסיני"

אין זו מחלוקת
אלא כמו שהגמרא בנדרים לז:
אמר רבי יצחק: מקרא סופרים, ועיטור סופרים, וקריין ולא כתיבן, וכתיבן ולא קריין - הלכה למשה מסיני.
רק רש"י קורא לקריין ולא כתיבן, וכתיבן ולא קריין - "תיקון סופרים"

שלח תגובה