כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' (י"ז) - בראשית תשפ"ג

התבוננות בספר תורת אלוקים ובפרשת השבוע
שלח תגובה
הודעה
מחבר
אורח

כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' (י"ז) - בראשית תשפ"ג

#1 שליחה על ידי אורח » ג' דצמבר 13, 2022 12:34 am

ברוך ה' שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

לאחר הפסקה של למעלה משנה, בס"ד כתב העת 'פשטות המתחדשים' חוזר להופיע, ועימו מאמרים נחמדים ומחכימים בעיון המקרא ומפרשיו על דרך רבותינו הראשונים בעלי הפשט.

ניתן להוריד כאן: https://drive.google.com/file/d/1YgDAI2 ... share_link
את שאר הגיליונות ניתן להוריד דרך תקיית הגוגל דרייב: https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link

בשער הראשון נתקבצו שבעה מאמרים ארוכים וערוכים על ספר בראשית:

הרב מאיר שמחה נוימן עוסק בשאלה האם לפי פשוטו של מקרא יום הולך אחר הלילה או הלילה הולך אחר היום, הוא מציע בזה חילוק למדני שעולה עם דברי חז"ל.
הרב מרדכי הלפרין שליט"א עוסק בפסוקי "פרו ורבו" ותמה אם זו ברכה, ציווי, או גם ברכה וגם ציווי? ומצביע על המנגנון לווידוא קיום רצון ה' בנבראים, ועל ההבדל והמשותף בין "פרו ורבו" באדם לפרו ורבו בבעלי חיים.
הרב משה גרינהוט בוחן את פרשת שילוח הגר והקשיים הפרשניים והמוסריים שבה ומציע דרך חדשה לקריאת הפרשה.
הרב חיים מצגר במאמרו על כפילות קניין מערת המכפלה מנסה להבין את פשר הכפילויות על ידי השוואתן זו לזו.
הרב יחיאל ורטהימר סוקר בדברי חז"ל ובדברי הימים כיצד מגיע עשו מהר שעיר ושדה אדום לרומי שבאיטליה האירופית, האם הרומיים הם 'כיתים' מבני יוון או אדומים וכן האם הנוצרים הם בני בניו של עשו הרשע?
הרב נחמיה שטיינברגר בוחן את שורשי מידת הקנאות הנגלים במעמד אליהו בהר הכרמל, ומקשר אותם לפעולות קנאיות קודמות במקרא, בכך הוא יוצר תמונה מקיפה על הרעיון הקנאי המקראי.
הרב נפתלי סופר עומד על הקשיים העולים מתוך לימוד פרשת המבול אשר ראשיתה בקלקול המין האנושי וסופה באות הקשת. ומציע דרך ישוב לפרשה עמוקה זו על פי דרכו של בעל ה"בן מלך" בעניין 'כל פרשה שנאמרה ונשנית..', ומקשר את שני הרבדים שבפרשת המבול לשני הרבדים שביצירת האדם.

שער ראשון חותם במדור הערות ומאמרים קצרים שנתקבלו במערכת ונבחנו בידי העורכים.


השער השני המכונה 'ספרים וסופרים' מחולק לכמה חלקים:

השער פותח במדור 'מתורתו של הרב יהודה קופרמן זצ"ל'. במסגרת המדור אנו שמחים לפרסם כאן מחדש את מאמרו הראשון שראה אור עולם, במאמר הוא בוחן את חסדו של לוט לעומת חסדו של אברהם. המאמר לא הודפס בספריו עד כה, ניתן לראות בהדפסה חוזרת זו מעין 'גאולה' למאמר זה, קטן הכמות ורב האיכות. כבר בהיותו עול ימים נחשפת פרשנותו הבהירה כמו משנתו החינוכית אשר השתקפו לאורך חייו ובהמשך פועליו הרבים.

בשער שני מונח גם מאמר על סכנת הַפְשָׁטַת המקרא וקריאה אלגורית של התורה הקדושה, המאמר נקרא על ידי מחברו הרב טוביה אפרתי "הַפְשָׁטוֹת המתחדשים בכל יום - על סכנת הַפְשָׁטָתוֹ של מקרא".

הגיליון נשלם במדור 'ביקורת ספרים' ובמדור 'ספרים שנתקבלו במערכת'.

במדור הביקורת, שהפעם הוא בעריכת הרב תומר גרינברג, הצענו לו לסקור ולבקר חוברת חדשה ונפלאה, משיעוריו של הרב אליהו מאיר פייבלזון שליט"א בשם 'אדם בגן עדן', הספר עוסק בפרשת אדם בגן עדן שבספר בראשית ועל מה שראוי ללמוד ממנה לחיינו.
הקובץ חותם במדור 'ספרים שנתקבלו במערכת' בו סקרנו בקצרה את דרכם של שני ספרים שהובאו בפנינו ואשר יצאו לאור בחודשים האחרונים.

הגיליון הבא יופיע אי"ה לקראת חודש שבט תשפ"ג הבעל"ט. הגיליון ייסוב על ספר שמות. ניתן לשלוח מאמרים לקובץ הנ"ל לא יאוחר מכ' טבת תשפ"ג.

אורח

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' (י"ז) - בראשית תשפ"ג

#2 שליחה על ידי אורח » ג' דצמבר 13, 2022 12:35 am

לקבלת כתב העת באופן קבוע למייל, יש לשלוח 'צרף אותי' לדוא"ל: pshatot@gmail.com

אורח

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' (י"ז) - בראשית תשפ"ג

#3 שליחה על ידי אורח » ב' אוגוסט 07, 2023 11:12 am

[quote=אורח post_id=8028]
ברוך ה' שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

לאחר הפסקה של למעלה משנה, בס"ד כתב העת 'פשטות המתחדשים' חוזר להופיע, ועימו מאמרים נחמדים ומחכימים בעיון המקרא ומפרשיו על דרך רבותינו הראשונים בעלי הפשט.

ניתן להוריד כאן: https://drive.google.com/file/d/1YgDAI2 ... share_link
את שאר הגיליונות ניתן להוריד דרך תקיית הגוגל דרייב: https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link

בשער הראשון נתקבצו שבעה מאמרים ארוכים וערוכים על ספר בראשית:

הרב מאיר שמחה נוימן עוסק בשאלה האם לפי פשוטו של מקרא יום הולך אחר הלילה או הלילה הולך אחר היום, הוא מציע בזה חילוק למדני שעולה עם דברי חז"ל.
הרב מרדכי הלפרין שליט"א עוסק בפסוקי "פרו ורבו" ותמה אם זו ברכה, ציווי, או גם ברכה וגם ציווי? ומצביע על המנגנון לווידוא קיום רצון ה' בנבראים, ועל ההבדל והמשותף בין "פרו ורבו" באדם לפרו ורבו בבעלי חיים.
הרב משה גרינהוט בוחן את פרשת שילוח הגר והקשיים הפרשניים והמוסריים שבה ומציע דרך חדשה לקריאת הפרשה.
הרב חיים מצגר במאמרו על כפילות קניין מערת המכפלה מנסה להבין את פשר הכפילויות על ידי השוואתן זו לזו.
הרב יחיאל ורטהימר סוקר בדברי חז"ל ובדברי הימים כיצד מגיע עשו מהר שעיר ושדה אדום לרומי שבאיטליה האירופית, האם הרומיים הם 'כיתים' מבני יוון או אדומים וכן האם הנוצרים הם בני בניו של עשו הרשע?
הרב נחמיה שטיינברגר בוחן את שורשי מידת הקנאות הנגלים במעמד אליהו בהר הכרמל, ומקשר אותם לפעולות קנאיות קודמות במקרא, בכך הוא יוצר תמונה מקיפה על הרעיון הקנאי המקראי.
הרב נפתלי סופר עומד על הקשיים העולים מתוך לימוד פרשת המבול אשר ראשיתה בקלקול המין האנושי וסופה באות הקשת. ומציע דרך ישוב לפרשה עמוקה זו על פי דרכו של בעל ה"בן מלך" בעניין 'כל פרשה שנאמרה ונשנית..', ומקשר את שני הרבדים שבפרשת המבול לשני הרבדים שביצירת האדם.

שער ראשון חותם במדור הערות ומאמרים קצרים שנתקבלו במערכת ונבחנו בידי העורכים.


השער השני המכונה 'ספרים וסופרים' מחולק לכמה חלקים:

השער פותח במדור 'מתורתו של הרב יהודה קופרמן זצ"ל'. במסגרת המדור אנו שמחים לפרסם כאן מחדש את מאמרו הראשון שראה אור עולם, במאמר הוא בוחן את חסדו של לוט לעומת חסדו של אברהם. המאמר לא הודפס בספריו עד כה, ניתן לראות בהדפסה חוזרת זו מעין 'גאולה' למאמר זה, קטן הכמות ורב האיכות. כבר בהיותו עול ימים נחשפת פרשנותו הבהירה כמו משנתו החינוכית אשר השתקפו לאורך חייו ובהמשך פועליו הרבים.

בשער שני מונח גם מאמר על סכנת הַפְשָׁטַת המקרא וקריאה אלגורית של התורה הקדושה, המאמר נקרא על ידי מחברו הרב טוביה אפרתי "הַפְשָׁטוֹת המתחדשים בכל יום - על סכנת הַפְשָׁטָתוֹ של מקרא".

הגיליון נשלם במדור 'ביקורת ספרים' ובמדור 'ספרים שנתקבלו במערכת'.

במדור הביקורת, שהפעם הוא בעריכת הרב תומר גרינברג, הצענו לו לסקור ולבקר חוברת חדשה ונפלאה, משיעוריו של הרב אליהו מאיר פייבלזון שליט"א בשם 'אדם בגן עדן', הספר עוסק בפרשת אדם בגן עדן שבספר בראשית ועל מה שראוי ללמוד ממנה לחיינו.
הקובץ חותם במדור 'ספרים שנתקבלו במערכת' בו סקרנו בקצרה את דרכם של שני ספרים שהובאו בפנינו ואשר יצאו לאור בחודשים האחרונים.

הגיליון הבא יופיע אי"ה לקראת חודש שבט תשפ"ג הבעל"ט. הגיליון ייסוב על ספר שמות. ניתן לשלוח מאמרים לקובץ הנ"ל לא יאוחר מכ' טבת תשפ"ג.
[/quote]

שלח תגובה