"ונועדתי לך" בגללך – היסוד להשראת השכינה - פר' תרומה

התבוננות בספר תורת אלוקים ובפרשת השבוע
שלח תגובה
הודעה
מחבר
ימה של תורה
הודעות: 30
הצטרף: ה' ינואר 31, 2019 11:43 pm

"ונועדתי לך" בגללך – היסוד להשראת השכינה - פר' תרומה

#1 שליחה על ידי ימה של תורה » ה' פברואר 14, 2019 10:55 pm

"וְנוֹעַדְתִּי לְךָ שָׁם וְדִבַּרְתִּי אִתְּךָ מֵעַל הַכַּפֹּרֶת". (שמות כה,כב)
ובספרנו: "כי בזה שרתה שכינה, ותשרה בכל מקום אשר שם חכמי הדור אשר מגמת פניהם השכל וידוע אותו וכו', כמו שהעידו ז"ל שקרה להם בהיותם דורשים במעשה מרכבה, כאמרם ז"ל (חגיגה יד,ב) אתה דורש במעשה מרכבה, ושכינה עמנו, ומלאכי השרת מלוים אותנו".
יש להתבונן בעומק פרשתנו, לשם מה שורה שכינה באותו מקום?
עוד יש להתבונן, האם מצאנו השראת שכינה בלימוד מעשה המרכבה בלבד או שבכל עסק התורה יכולה להיות השראת שכינה?

"ואני כאש נאום ה'" – גילוי שכינה באש

בתוס' בחגיגה (טו,א ד"ה שובו) מובא המעשה על סעודת ברית המילה של אלישע בן אבויה לשם הוזמנו ר' אלעזר ור' יהושע וכל גדולי הדור. אמרי [ר"א ור"י] עד שהם עוסקין בדידהו [בשירה וריקודים] אנן נעסוק בדידן. והיתה האש מתלקחת סביבם.
אמר להו אבויה: 'וכי לשרוף את ביתי באתם?'. אמרו לו: 'ח"ו, אלא היינו מחרזים מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים עד שהיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני'.
הרי לנו שגם בעסק התורה שלא במעשה המרכבה יורדת אש משמים וישנה השראת שכינה באש, כמו שנאמר (ירמיה יג,כט) "הלוא כה דברי כאש נאום ה'".
מעתה יש לתמוה, מדוע בכל עסק בתורה שאדם עוסק 'אשר מגמת פניו השכל וידוע אותו', כדברי הספרנו, אין אש מסבבתו, אין את השראת השכינה שהיתה אצל ר"א ור"י? מה איפה נצרך בכדי להשרות שכינה בעת עסק התורה?

"היו הדברים שמחים כנתינתם מסיני" – לימוד תורה בשמחה

כשנדייק במה שענו ר"א ור"י לאבויה, נראה שמצאנו את היסוד להשראת השכינה.
"היינו מחרזים מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים עד שהיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני"
"שמחים" – שמחה זו, מהי?
שמחה באה לאדם כאשר הוא מרגיש מחובר לדבר שחווה.
מצאנו זאת בשמחת בית השואבה שהיו גדולי הדור והצדיקים רוקדים באמצע ושאר כל העם עומדים מבחוץ ואינם מרקדים, מפני שלא כל אחד הגיע לדרגת החיבור להקב"ה שיכל לשמוח.
כך היא שמחת התורה. כשהיו ר"א ור"י עוסקין עד לאמתותה של תורה כנתינתה מסיני, היו שמחים, שהגיעו לדרגת החיבור לשורש קבלת התורה ונותן התורה.
וכאשר כך הוא העסק בתורה, כאשר הלימוד נעשה באופן המושלם, נזקק האדם ל'נתינת התורה'.
תורה – אין ביכולת כל בריה להשיגה מעצמה, "וממדבר מתנה וממתנה נחליאל". תורה אדם זוכה לה במתנה מאת ה', כך זכה משה רע"ה בשמי מרום, שחז"ל אומרים שהיה לומד ומשכח לומד ומשכח עד שהקב"ה נתן לו אותה במתנה.
וכך היא גם צורת קניינה אצל כל צורבא מרבנן, כאשר מגיע לדרגת לימוד של חיבור וקשר לשורש נותן התורה, באה השמחה. וכשבאה השמחה מגיעה נתינת התורה מסיני.
ולשם אותה נתינת מתנה, לשם אותה קבלת התורה לאותו צורבא מרבנן, נצרך להיות מעין 'מעמד הר סיני', באש, ששכינה תשרה על האדם וסביבתו וכך יזכה לתורה.

"ואפי' באחד שכינה כנגדו" – לשם קבלת התורה

מבואר א"כ מה שאמרו חז"ל באבות "עשרה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה ביניהם וכו' ואפילו אחד שיושב ושונה שכינה כנגדו".
אין זה לשם סייעתא דשמיא בלבד שכביכול האדם לומד ומשיג עם סיוע משמים. אלא להיפך, שהשכינה כנגדו היא-היא הנותנת לו את התורה במתנה ובלעדי זה אין אדם יכול להשיג מאומה בתורה.
וזהו שכינה כנגדו, וזו מציאות רק בעסק התורה מתוך חיבור לשורש, למעמד הר סיני ולנותן התורה כמבואר.
ואלו דברי הספורנו בפרשתנו שה'נועדתי לך שמה' הוא, שבביאתו של משה לאהל מועד היה הקול יוצא מעל הכפרת, כי השראת השכינה באה מכח הימצאותו של משה שמגיע לדרגת קבלת דבר ה' כמעמד הר סיני, ואז זוכה לאותה מתנה – הדיבור מאת ה'.
ויה"ר שנזכה להיות מעוסקי התורה בשמחה עד שנזכה בזה ל'ממדבר מתנה' בהשראת השכינה, ו'ממתנה נחליאל' – לנחול עוה"ז ועוה"ב.

שבת שלום ומבורך!
לתגובות: YSHTORA1@GMAIL.COM

עוסק בתורה
הודעות: 368
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: "ונועדתי לך" בגללך – היסוד להשראת השכינה - פר' תרומה

#2 שליחה על ידי עוסק בתורה » ו' פברואר 15, 2019 10:45 am

מענין לענין באותו ענין: יש שואלים מדוע בחג השבועות עוסקים בתורה בעוד בו' סיון לא ניתנה מצות ת"ת אלא שאר מצוות. והתירוץ כמובן שת"ת הוא לימוד כלל המצוות.

אבל נראה שלא צריך להגיע לכל זה. עיקר מה שהיה במתן תורה הוא גילוי כבודו ית"ש שהיה שם, שכלל ישראל ראוהו עין בעין (וקבלת על המצוות היא רק התוצאה), והגילוי הזה נמצא בתורה שהקב"ה ודיבורו חד הוו כידוע מהנפה"ח, ובזמן מתן תורתנו אנו עוסקים בתורה ועי"ז אנו משחזרים את הגילוי שהיה במתן תורה.

ימה של תורה
הודעות: 30
הצטרף: ה' ינואר 31, 2019 11:43 pm

Re: "ונועדתי לך" בגללך – היסוד להשראת השכינה - פר' תרומה

#3 שליחה על ידי ימה של תורה » ו' פברואר 15, 2019 11:32 am

תודה רבה, 'עוסק בתורה', על ה'מענין לענין באותו ענין'.
רעיון נפלא.

עוסק בתורה
הודעות: 368
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: "ונועדתי לך" בגללך – היסוד להשראת השכינה - פר' תרומה

#4 שליחה על ידי עוסק בתורה » ה' יוני 06, 2019 8:45 am

עוסק בתורה כתב: מענין לענין באותו ענין: יש שואלים מדוע בחג השבועות עוסקים בתורה בעוד בו' סיון לא ניתנה מצות ת"ת אלא שאר מצוות. והתירוץ כמובן שת"ת הוא לימוד כלל המצוות.

אבל נראה שלא צריך להגיע לכל זה. עיקר מה שהיה במתן תורה הוא גילוי כבודו ית"ש שהיה שם, שכלל ישראל ראוהו עין בעין (וקבלת על המצוות היא רק התוצאה), והגילוי הזה נמצא בתורה שהקב"ה ודיבורו חד הוו כידוע מהנפה"ח, ובזמן מתן תורתנו אנו עוסקים בתורה ועי"ז אנו משחזרים את הגילוי שהיה במתן תורה.
הקפצה לקראת שבועות

שלח תגובה