הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

עניני אגדה ומחשבת ישראל, יסודי המוסר ועבודת ה'
הודעה
מחבר
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#81 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ש' נובמבר 06, 2021 8:29 pm

סערצע כתב:
למה זה תשאל לשמי כתב: אני דיברתי על קודם ג' תמוז כמובן.
גם אני.

קשה אכן לקבל את טעותם הקשה של כו"כ ת"ח וגאונים וכו', אך מהכרות אישית עם רבים מהם - עיקר הטעות הוא במה שאינם מודיעים לקהל־עדתם את השקפותיהם האמיתיות... (מפני פחדם מה'שפטים' שיעשו בהם אז, וד"ל), ולא בעצם הענין.
הנזיפה בש"פ נח תשנ"ב היתה מיועדת להרשד"ב הלוי לבדו?! המחיקה בהגהת שיחת ש"פ חיי־שרה תשנ"ב? (למען הסר ספק, מילים אלו לא יצאו מפ"ק. וד"ב ליודעים). המענה מתקופת אד"ר תשנ"ב "אין חיוב כלל" וכו'?
ייש”כ, אך גם בעזרת בינג לא הצלחתי להגיע לאמירות הנ''ל, זולת הא.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#82 שליחה על ידי סערצע » ש' נובמבר 06, 2021 8:33 pm

דוגמא לסילוף ועיוות מצוי...

בבקשה.

המחיקה בשיחת ש"פ חיי־שרה אכן לא הוכנסה שם (על־אף דיון בנושא ב'דף השיחה'), ומצו"ב:
תצלום ההגהות בגוכתי''ק - שיחת ש''פ חיי־שרה תשנ''ב.JPG
תצלום ההגהות בגוכתי''ק - שיחת ש''פ חיי־שרה תשנ''ב.JPG (44.54 KiB) נצפה 7984 פעמים
פענוח הדברים:
בראשונה - עמ"ש "אלע פרטים אין דער עבודת השליחות . . דארפן זיין דורכגענומען בגלוי מיט דער נקודה - ווי דאס פירט צו קבלת פני משיח צדקנו" [תרגום חפשי: כל הפרטים בעבודת השליחות . . עליהם להיות חדורים בגלוי בהנקודה - היאך באים עי"ז לקבלת פני משיח צדקנו], העביר הקולמוס על תיבת 'בגלוי'.
בשני' - עמ"ש "צוגרייטן אלע אידן . . צו מקבל זיין פני משיח צדקנו, דורך דעם וואס ער איז מסביר דעם ענין פון משיח און ווער איז משיח באופן המתקבל צו יעדערן לפי שכלו והבנתו . . וואס דורך דעם ווערט אפגעלייגט בשכל האדם צו מקבל זיין דעם שליח ומשיח שבדורנו, ’שלח נא ביד תשלח’" [תרגום חפשי: להכין את כל בנ"י . . לקבל פני משיח צדקנו, עי"ז שהוא מסביר הענין דמשיח - ומיהו משיח - באופן המתקבל לכאו"א לפי שכלו והבנתו . . שעי"ז מתקבל בשכל האדם לקבל (על־עצמו) את השליח והמשיח שבדורנו, 'שלח נא ביד תשלח'], העביר הקולמוס על תיבות 'און ווער איז משיח' [= ומיהו משיח] וכתב במקומן "כמבואר בתושב"כ ובתושבע"פ", וכן מחק את כל המשפט 'וואס דורך דעם ווערט אפגעלייגט בשכל האדם צו מקבל זיין דעם שליח ומשיח שבדורנו, ’שלח נא ביד תשלח’'.

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#83 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ש' נובמבר 06, 2021 10:29 pm

רבנו @סערצע, עברתי על הערך כולו (בפעם המי יודע כמה...), ועדיין סבורני כי אין הוכחה חד משמעית לכאן או לכאן, גם מהמחיקה הנ''ל איני רואה ראיה כלל, ובכל מקרה מדובר על חיוב לחפש מיהו משיח ולא על שאלת 'מי המשיח'.

ובר מן דין - הלא קודם ג' תמוז היו כל האמירות הנ''ל ידועות, ולא גרמו לשינוי בדעת הקהל של החסידים נ''י, ומדוע אחר ג' תמוז נשתנה הדבר? כמדומה שהצדדים עסקו ראשית ב'מה הם עצמם סבורים' ולאחר מכן 'מה כוונת הרבי'.

אגב, אם ג' תמוז גרם לשינוי הדעה, לענ''ד שאלת הפטירה היא שאלה זוטרה ביותר, ביחס לכל מה שאיננו יודעים על דרך התגלות גוא''צ, ואני אישית תמה על היות אירוע זה אירוע מכונן בשאלה המדוברת.

סליחה על הסטת האשכול, אך אני חש צורך לברר לעצמי עניין זה, ואין לי דרך אחרת זולת כאן, כאמור.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#84 שליחה על ידי סערצע » א' נובמבר 07, 2021 12:05 am

למה זה תשאל לשמי כתב: סליחה על הסטת האשכול
איני יודע עד כמה יש בכך משום סטי'...

לגופו של דבר:
למה זה תשאל לשמי כתב:
ש' נובמבר 06, 2021 10:29 pm
כמדומה שהצדדים עסקו ראשית ב'מה הם עצמם סבורים' ולאחר מכן 'מה כוונת הרבי'.
וכדאמרן:
סערצע כתב:
ו' נובמבר 05, 2021 12:57 pm
[גם בשנים תשנ"ג־ד לא הובאו ראיות ממשיות מדברי והוראות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש עצמו, אלא הי' זה בגדר 'הרגשים' חסידיים וכה"ג].
בלהט אותה השעה (ואכמ"ל) 'התעלמו' - מתוך רצון לא־מודע - מההוראות המפורשות הנזכרות; ארועי ג' תמוז נתנו כמו 'זעץ' מעורר, שהי' די בו כדי להחזיר את הדעה השפוי' למקומה (למי שהיתה בו מעיקרא...).

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#85 שליחה על ידי סערצע » א' נובמבר 07, 2021 12:17 am

למה זה תשאל לשמי כתב: ובכל מקרה מדובר על חיוב לחפש מיהו משיח ולא על שאלת 'מי המשיח'.
כמבואר לעיל, כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לא ראה לנכון להתערב ולהכריע בשאלת 'מי המשיח' כפי נטיית לבו האישית של כאו"א (מלבד הדבר הפשוט - עליו עורר פעמים רבות - כי מוכרחים להתקיים בו סימני הרמב"ם בהל' מלכים); הסוגיא כולה מתחילה בשאלת פרסום הזהות ('החיוב לחפש מיהו משיח'), והיא גם קוטב המחלוקת כיום.
כיון שכך הם פני הדברים, הרי אין תשובה ברורה יותר מזו שבמענות והשיחות המובאים לעיל.

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#86 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » א' נובמבר 07, 2021 11:14 pm

רבנו @סערצע, אקדים כי אני כותב את התרשמותי בלבד, כבור ועם הארץ מאין כמותו בנושא זה.

מכל האמירות המצוטטות, המסקנה העולה היא, עכ''פ מבלי לאחוז בשום קרן מזבח על כל צדדיה:

נשיא הדור הוא משיח שבדור.

הרבי אמר מספר פעמים כי הוא שליח חותנו, וה''ה לכאן לגבי הבאת הגאולה. כלומר: אי''ז סותר לכך שהוא המשיח או לא, אלא שבכל מקרה יהי איך שיהיה - הוא שליח חותנו.

הרבי אמר 'מופרך לגמרי כפשוט' על הטענה כי על כל כלל ישראל לקבלו, ולא על עצם הטענה על 'מיהו המשיח'

ודאי שאין חולק כי מטרת הרבי לא הייתה לפרסם את עצמו, שהרי המטרה היא 'הגאולה השלמה', ואני חושב כי מיותר לציין זאת. וכל ההתנגדויות שראיתי היו על דרך זו. ראיתי גם הבעת הסתייגות של 'לע''ע משמים לא גילו לי'.

איני חושב כי הדבר היה סוג כמוס מה החסידים חושבים, שנוכל לומר שהרבי התנגד בתוקף למחשבה זו.

תבנא לדינא לענ''ד: אין שום הוכחה נחרצת לאף צד. יתירה מזאת: אני סבור כי כל מתבונן מבחוץ יאמר כי מקריאת הציטטות האמורות נראים דברי המשיחיים קרובים לאמת טפי (לי אישית אין הכרעה, כיון שגם אמירה מחייבת בפירוש לא הייתה וכנ''ל).

מכל הנ''ל - כמתבונן מבחוץ - נראה, כי הנטייה אחר ג' תמוז לומר כי נשתנה משהו חלילה, אינה נטייה המבוססת על 'דברי הרבי' שהוזכרו כבר באשכול, שהרי לא נתחדשו אמירות מהרבי מהאירוע המצער בתאריך כ''ז אד''א תשנ''ב ואילך, ואולי היא היא 'הרגשים חסידיים'. רק שמחשבה מעיקה היא כיצד ייתכן לא רק לומר כי הרבי סתר בפירוש את הקביעה הנ''ל אלא גם לכנות בכינויי גנאי מעליבים את החושבים אחרת, שדבריהם נראים מבוססים ומקובעים לא פחות מצד האנטי.
נערך לאחרונה על ידי למה זה תשאל לשמי ב ב' נובמבר 08, 2021 12:42 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#87 שליחה על ידי סערצע » א' נובמבר 07, 2021 11:41 pm

למה זה תשאל לשמי כתב: [א] . . אי''ז סותר לכך שהוא המשיח או לא, אלא שבכל מקרה יהי איך שיהיה - הוא שליח חותנו.
[ב] הרבי אמר 'מופרך לגמרי כפשוט' על הטענה כי על כל כלל ישראל לקבלו, ולא על עצם הטענה על 'מיהו המשיח'
[ג] . . וכל ההתנגדויות שראיתי היו על דרך זו. ראיתי גם הבעת הסתייגות של 'לע''ע משמים לא גילו לי'.
[ד] איני חושב כי הדבר היה סו[ד] כמוס מה החסידים חושבים, שנוכל לומר שהרבי התנגד בתוקף למחשבה זו.
[ה] . . רק שמחשבה מעיקה היא כיצד ייתכן לא רק לומר כי הרבי סתר בפירוש את הקביעה הנ''ל אלא גם לכנות בכינויי גנאי מעליבים את החושבים אחרת, שדבריהם נראים מבוססים ומקובעים לא פחות מצד האנטי.
א. השליחות אינה נוגעת לכאן. בענין המדובר התבטא כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע במפורש ('תורת מנחם' ח"א ס"ע 100), כי כ"ק חותנו אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע יקום לתחי' (אם אכן יהי' הוא משיח צדקנו).
ב. כמדומני שהמאמר הי' אודות עצם החיוב להאמין כי משיח הוא בו"ד החי עמנו. ועכ"פ, לשון קדשו במענה הנז' כך הוא (הדגשות המילים שלי הן. הקו תחת תיבת 'כפשוט' - בגוכתי"ק):
באם רח"ל יכניס מעין דמעין דהנ"ל
קדימה שיסגור את המכ"ע לגמרי
המוסג"פ מופרך כפשוט אזכיר עה"צ
ג. כאמור לעיל, הטעם לזה פשוט הוא - כי אין ענינו למחות על מחשבת החסידים בינם לבין עצמם, כל עוד הדבר עומד בגדרי ההלכה ואינו מזיק להפצת החסידות והרחבת לימודה בכמות ובאיכות. הבעת ההסתייגות הנז' היא בשם הריל"ג, שכבר הספיק להפוך עורו כשחפץ בקרבת אנשים מסוימים, ובכללות - הייתי מסתייג מלתת לו אמינות מוחלטת...
ד. אתן דוגמא נוספת: כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע הורה כמ"פ כי על חסידיו בני א"י הבאים לחצרו ו'דעתם לחזור' (רווקים או נשואים שנשותיהם בל עמם) - לנהוג יו"ט א' לענין תפילין ותפלה, והוא ע"פ הוראת כ"ק קודמיו רבוה"ק נ"ע זי"ע. עם השנים, התפשטה מסיבות מסוימות ההנהגה בשני י"ט, אך כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מנע עצמו מלמחות בעדם (ורק הפנה לרבנים ומורי־הוראה, כשבד"כ פסק־הדין צפוי הי' - יו"ט א') מלבד כשנהגו בפניו בדבר שיש בו איסור [למשל, כשניגש בן א"י להתפלל לפני העמוד ביו"ט שני (דחה"ס תשמ"ג)]. והטעם נתבאר על־ידו בכ"מ, כשהתייחס לענינים דומים - שאין דרכו 'להתערב' בהנהגת הקהל, ואין ענינו בפסיקת הלכה. הא ותול"מ.
ה. היכן הם "’דברי הרבי’ שלא נתחדש מאומה בדבר מתאריך אד''ב תשנ''ב ואילך"? עכ"פ, כמובן שמֵרֹ֥ב שִׂיחִ֛י גו' היו דברי דלעיל, המבוססים על המציאות המכאיבה שבשטח. ומסיימין בטוב.
נערך לאחרונה על ידי סערצע ב ב' נובמבר 08, 2021 12:33 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#88 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ב' נובמבר 08, 2021 12:23 am

סערצע כתב: ומסיימין בטוב.
ייש''כ על המענה האדיב היעיל והענייני בספ''י, וכדאמרינן בשבת לא. - ירבו כמותו בישראל.

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#89 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ב' נובמבר 08, 2021 12:41 am

לגבי השאלה באות ה, לא התכוונתי לאמירה ספציפית, ולשוני צריכה תיקון. המכוון הוא שהיות ומאד''ר (כצ''ל) תשנ''ב לא נמסרו שום הוראות מהרבי, לא ניתן לומר כי ישנם אמירות חדשות בעניין, למעט כלל האמירות שהובאו כבר באשכול.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#90 שליחה על ידי סערצע » ב' נובמבר 08, 2021 12:58 am

אם כך, יש להבהיר כי ההנחה ש'נשתנה משהו' בג' תמוז - מבוססת היא על צוואתו הק' משלהי שנת תשמ"ח.

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#91 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ב' נובמבר 08, 2021 1:19 am

סערצע כתב: אם כך, יש להבהיר כי ההנחה ש'נשתנה משהו' בג' תמוז - מבוססת היא על צוואתו הק' משלהי שנת תשמ"ח.
יש לי בעיות עם מנועי החיפוש, ואני מָנוּעַ חיפוש, ולא מצאתי הנ”ל. אולי אפשר להעלות? ייש”כ.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#92 שליחה על ידי סערצע » ב' נובמבר 08, 2021 2:02 am

ראה ב'חשבונו של עולם' (ליפקין) ע' 47 ואילך, וכן בסוף כתבה זו.

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#93 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ב' נובמבר 08, 2021 1:32 pm

סערצע כתב: ראה ב'חשבונו של עולם' (ליפקין) ע' 47 ואילך, וכן בסוף כתבה זו.
עיינתי ובעניי לא הבנתי שייכותו לכאן.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#94 שליחה על ידי סערצע » ב' נובמבר 08, 2021 5:27 pm

הכוונה פשוטה היא: ברור מנוסח דברי־קדשו שם, כי מאורע כ'ג’ תמוז' אינו 'מושלל ומופרך לחלוטין' (ודאי שלא כוודאות זריחת השמש בבוקר המחר) - ושיש מן הצורך להתכונן אליו (וכדברי־קדשו - ברבים ובפומבי - בשיחת מוצש"ק פ' תרומה, ב' אדר תשמ"ח).

כּוֹתָר
הודעות: 1265
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#95 שליחה על ידי כּוֹתָר » ג' נובמבר 09, 2021 12:22 am

סערצע כתב: ראה ב'חשבונו של עולם' (ליפקין) ע' 47 ואילך, וכן בסוף כתבה זו.
מדהים לראות צוואה מלאה המפרטת את סדרי הלוויה, לתועלת הרבים אני מעלה את זה גם בקובץ
צוואת הרבי מליובאוויטש זיע.docx
(577.63 KiB) הורד 154 פעמים

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#96 שליחה על ידי סערצע » ג' נובמבר 09, 2021 12:42 am

אגב, לימים נדפסו הדברים במלואם ב'הוספות' ל'התוועדויות' תשמ"ח ח"ד (ע' 397 ואילך. ענין 'חשבונו של עולם' כו' מתחיל בס"ע 401).

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#97 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ג' נובמבר 09, 2021 1:02 pm

אגב רבנו @סערצע אשמח - במחכ''ת - אם יחווה דעתו אם ריי''צ נ''ע ורמ''מ חזרו כל העת שהגאולה אינו 'תהליך עתידי', אלא 'תהליך בהתהוות', לדעת מתנגדי המשיחיות היכן אנחנו אוחזים עכשיו בעצם?.

ראוי לציין, כי ככל שהבנתי עקר התנגדות מר היא למשיחיות צעירי הצאן שהרבי נמצא במובן גשמי בה770 וכו', אבל בזה הלא דעת הרה"ג יוסף יצחק וילשאנסקי (ר"י חב''ד צפת השייכת כמדומה לזרם המשיחי), וכן הרה"ח משה אורנשטיין ע"ה (משפיע ראשי דצפת) וכו' - מנהגם הוא להיכנס ליחידות אצל הרבי באוהל הק', ורואים ב770 את בית מדרשו הנצחי שעדיין מאוד קשור אליו והוא אף נמצא בו באיזשהי דרגא (אולי לא במובן גשמי ממש), אבל עולים לקבר וכנ''ל בשונה ממנהג צעירי הצאן הע''י (אגב גם עליהם סבור מר כי הסתירו דעתם פן יבולע להם ח''ו?).

או שגם על דעתם הנ''ל סבור מר אחרת שגם גישה זו לא ניתנת להיאמר?

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#98 שליחה על ידי סערצע » ג' נובמבר 09, 2021 2:18 pm

א. בשלבי־ההכנה האחרונים אלי' (והמונח 'גאולה בהתהוות' שגוי הוא, כפי שהבהירו כמ"פ כי אין זו אפילו אתחלתא דאתחלתא).
ב. לא 'גם' עליהם... ולא 'אולי' לא במובן גשמי ממש. גישה זו הינה לגיטימית לחלוטין, ואף יותר מכך (כל עוד אינה מלווה בתופעות שליליות אחרות, ואכ"מ).

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#99 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ג' נובמבר 09, 2021 2:35 pm

אולי המילה התהוות אינה מדוייקת. אנסה במשל: נתיב בתכנון ('עתידי') נתיב בסיום הליכי הבנייה (מה שכניתי: 'התהוות' ולאו מילתא היא וכנ''ל), טקס גזירת הסרט (כנראה תחושת המשיחיים) נסיעה בפועל (הגאולה בפועל).

בכל מקרה, 'התופעות השליליות' מוכרחות המציאות, וכמדומני ההבדל בין גישת הרבנים הנ''ל לגישת תלמידיהם (כמדומה שדעתם נפלה על אוזניים ערלות, מהתרשמות בביקור בצפת) הוא בין מי שזכה לראות את הרבי שהוא יכול לקבל רגשית שהמקום הראוי עתה לתפילה וברכה הוא האוהל, לבין צעירי הצאן שלא זכו לראותו וחפצים בקירבה גשמית אל הרבי. איני פסיכולוג אבל ככה זה מרגיש לי...

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#100 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ה' נובמבר 11, 2021 2:57 pm

סערצע כתב:
למה זה תשאל לשמי כתב: אני דיברתי על קודם ג' תמוז כמובן.
גם אני.

קשה אכן לקבל את טעותם הקשה של כו"כ ת"ח וגאונים וכו', אך מהכרות אישית עם רבים מהם - עיקר הטעות הוא במה שאינם מודיעים לקהל־עדתם את השקפותיהם האמיתיות... (מפני פחדם מה'שפטים' שיעשו בהם אז, וד"ל), ולא בעצם הענין.
ברצוני לצרף טור מהיום אודות הרב זלמן נוטיק ע''ה, בו כותב חסיד גור על 'ניפוץ סטיגמה' בעניין המשיחיים שאירעה עמו (ותוכ''ד כתיבה מראה כי הסטיגמות אצלו כדי להישאר...). ולואי ותהיה נחלת־הכלל.

https://chabad.info/blogs/630313/

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#101 שליחה על ידי סערצע » ה' נובמבר 11, 2021 6:00 pm

למה זה תשאל לשמי כתב: [א] . . כמדומה שדעתם נפלה על אוזניים ערלות, מהתרשמות בביקור בצפת
[ב] . . איני פסיכולוג אבל ככה זה מרגיש לי...
א. מהכרות קצת יותר עמוקה: מעולם לא 'טרחו' משפיעיהם להשמיע השקפתם האמיתית באזניהם (אמנם מחשש אמיתי, וכנ"ל, אך לפענ"ד אין בכך די השב).
ב. אף שגם אני אינני משמש בתפקיד זה, עכ"ז הביאור הנז' נשמע משונה באזני - שכן, ת"ל, ישיבות תות"ל מלאות בבחורים יר"ש השוקדים על תלמודם ודבקים ברבם, מבלי לעוות את האמת בשביל תחושה כזו או אחרת.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#102 שליחה על ידי סערצע » ה' נובמבר 11, 2021 6:04 pm

למה זה תשאל לשמי כתב: ברצוני לצרף טור מהיום אודות הרב זלמן נוטיק ע''ה
לא נתפרסם מכבר? לאתר הנז' הגיע באיחור, אאל"ט.
עכ"פ, איזו 'סטיגמה' נופצה בפניו? שהגרזנ"פ נאטיק הי' בקי וגאון? שיש בקרב 'הפלג המשיחי' (כפי הכינוי המקובל) רבנים וגאונים, חסידים ועובדי ה'? נו, באמת. איש לא חלק על כך.
'גם' גאון גדול, ואף עובד ה' בקדושה וטהרה, יכול לטעות (לעתים, גם בענינים קריטיים) - ובפרט כשמתערב שוחד עצמי בנושא. לית דין צריך בשש.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#103 שליחה על ידי סערצע » ה' נובמבר 11, 2021 6:06 pm

למה זה תשאל לשמי כתב: ולואי ותהיה נחלת־הכלל.
אם כבר יש משהו אותו חשוב להפוך ל'נחלת הכלל', הוא ניפוץ הסטיגמה ש'כל החב"דניקים משיחיסטים'.
זה מזיק הרבה יותר, כואב הרבה יותר, ושגוי הרבה יותר.

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#104 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ג' נובמבר 16, 2021 8:19 pm

סערצע כתב:
למה זה תשאל לשמי כתב: ברצוני לצרף טור מהיום אודות הרב זלמן נוטיק ע''ה
לא נתפרסם מכבר? לאתר הנז' הגיע באיחור, אאל"ט.
עכ"פ, איזו 'סטיגמה' נופצה בפניו? שהגרזנ"פ נאטיק הי' בקי וגאון? שיש בקרב 'הפלג המשיחי' (כפי הכינוי המקובל) רבנים וגאונים, חסידים ועובדי ה'? נו, באמת. איש לא חלק על כך.
'גם' גאון גדול, ואף עובד ה' בקדושה וטהרה, יכול לטעות (לעתים, גם בענינים קריטיים) - ובפרט כשמתערב שוחד עצמי בנושא. לית דין צריך בשש.
כן, אבל איש לא כותב 'למרות היותו נמנה על חוג פלוני, הוא מהלך על שניים', ר''ל, הסטיגמה הייתה שלילת כל הנ''ל, ובא להדגיש דלא כן הוא. וכפי שרימזתי, באותה ידיעה גופא נשאר עם הסטיגמה, דוק היטב...

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#105 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ג' נובמבר 16, 2021 8:32 pm

סערצע כתב:
למה זה תשאל לשמי כתב: ולואי ותהיה נחלת־הכלל.
אם כבר יש משהו אותו חשוב להפוך ל'נחלת הכלל', הוא ניפוץ הסטיגמה ש'כל החב"דניקים משיחיסטים'.
זה מזיק הרבה יותר, כואב הרבה יותר, ושגוי הרבה יותר.
לענ''ד לכתוב כך על עדת המשיחיסטים המסולאה אינו מדרך הראוי. לעיקר הדיון, לא שמעתי ולו חסיד ליובאוויטש אחד שכשנשאל 'האם הרבי הוא המשיח' השיב ב:'לא'! והיות וכך, שוב עולה התמיהה מדוע בחר הרב הנ''ל לכתוב כך עליהם. וכפי שכבר כתבתי פעם, בעצם אמונת המשיחיסטים איני רואה פגם כולי האי, כדי שאטיל עליהם רפש, ומי שאינו אוהד חב''ד לא תזיז אותו עמדת האנטי במאומה, ואדרבה וכו' כפשוט, שהרי עמדת ה'אנטי נתפסת כניסיון טיוח, שלא לומר זריית חול, במחילה על הביטוי המוגזם מעט.

אולי כוונתו, ואשמח אם יחווה רבנו @סערצע דעתו בזה, שדבריו הכואבים נסובו על האמונה המשיחית כפי הנתפס ברחוב ('חי וקיים בגוף גשמי ב-770'), אבל איני בטוח כי זו ההגדרה. שמעתי נוסח כזה פעם, אך ככל שהבנתי המכוון הוא כי 'גוף גשמי' הוא משהו הנראה בעין בשר, כנראה הכוונה לשהייה רוחנית, או ע''ד רבי יהודה הנשיא שעשה קידוש לב''ב אחר פטירתו. עכ''פ לא חושב כי ההתרשמות החיצונית היא שכל חב''דניק סבור כי יש שם גוף גשמי (ייתכן שיש הסוברים ל'גוף גשמי ממש', ולאו דווקא בעלי קנטרין, אבל קיימת תחושה טורדנית בקרבי כי ה'אנטי' עסוקים ב'מה לא' במקום ב'מה כן'. (כמה משיחיסטים ביארו לי בשמחה את דעתם הברורה בעניין, בלא עמימות גרעינית).

כך או כך, כך הדברים נתפסים אצלי כצופה מבחוץ. הלא המשיחיסטים הם חוד החנית בכל מפעלי הרבי, וזה לכאו' יוסכם על הכל.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#106 שליחה על ידי סערצע » ג' נובמבר 16, 2021 8:57 pm

אנסה להגיב, לאו דוקא על סדר הנאמר:
א. כשיש 'שיטה' סדורה - ניתן לבארה. הזרם המרכזי (ככינויו בויקי') אינו אוחז בשיטה 'בהירה', ולכן גם לא יוכל להסבירה... ועד"ז נשמע כמ"פ מפי־קדשו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע (שיחות שמחת בית השואבה וש"פ לך־לך תשי"א).
ב. אכן, לתפיסתי רוח המקובל ב'רחוב' הוא כעין הניסוח המתמצת הנפוץ הנזכר. כבר כתבתי לעיל דשיטת 'השהי' הרוחנית' לגיטימית ('גם' בעיני) ומקובלת 'אף' בזרם המרכזי.
ג. אינני מסכים כלל להגדרה הנז' אודות מפעלות המשיחיים, ומנסיון. חוששני כי הגדרת מר אכן נובעת מהיותו 'צופה מן החוץ', לרבות אי־הכרות עם חסידי חב"ד 'שגרתיים'.
ד. בהמשך להנ"ל - שמא התחושה אודות 'נסיון הטיוח' וזריית החול נתפס כך מתוך חוסר הכרות עם עמדת 'הזרם המרכזי' ודעתם האמיתית? לכאו' יש טעם בבירור הענין.

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#107 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ג' נובמבר 16, 2021 10:43 pm

סערצע כתב: אנסה להגיב, לאו דוקא על סדר הנאמר:
א. כשיש 'שיטה' סדורה - ניתן לבארה. הזרם המרכזי (ככינויו בויקי') אינו אוחז בשיטה 'בהירה', ולכן גם לא יוכל להסבירה... ועד"ז נשמע כמ"פ מפי־קדשו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע (שיחות שמחת בית השואבה וש"פ לך־לך תשי"א).
ב. אכן, לתפיסתי רוח המקובל ב'רחוב' הוא כעין הניסוח המתמצת הנפוץ הנזכר. כבר כתבתי לעיל דשיטת 'השהי' הרוחנית' לגיטימית ('גם' בעיני) ומקובלת 'אף' בזרם המרכזי.
ג. אינני מסכים כלל להגדרה הנז' אודות מפעלות המשיחיים, ומנסיון. חוששני כי הגדרת מר אכן נובעת מהיותו 'צופה מן החוץ', לרבות אי־הכרות עם חסידי חב"ד 'שגרתיים'.
ד. בהמשך להנ"ל - שמא התחושה אודות 'נסיון הטיוח' וזריית החול נתפס כך מתוך חוסר הכרות עם עמדת 'הזרם המרכזי' ודעתם האמיתית? לכאו' יש טעם בבירור הענין.
א. לא הייתי מרחיק לכת עד כדי כך. קשה לומר למשל - על הגרמי''ל ורבי יואל זללה''ה, שלא הייתה להם משנה סדורה, איני יודע אם ראוי לומר כן.
ב. אתנה שוב את צערי כי אינני מצליח להגיע לשיחות הנ''ל עקב כשלי־חיפוש...
ג. אפשר שלא להסכים על זה. אבל עדיין... תא חזי בצמתים, בבתי חב''ד, בעלוני בתי הכנסת, וב'שטורעם' המגונה כ''כ על ידו...
ד. כבר כתבתי שהוא ביטוי מוגזם... עכ''פ, אשמח כמובן למענה אמיתי אודות שאלתי העקרונית, ואנסח בבהירות.

האם תתכן חסידות, כל שהיא, שלא מינתה ממשיך אחריה, ולו רק בגלל שלא נמצא מתאים, אלא שהדבר לא יעלה על הדעת, לולא ההבנה המוסכמת, כי השפעת הרבי לא פסקה כלל, בפועל, בתחושה מציאותית, בהסכמת כל זרם שהוא בחב''ד וכלל אוהדיה מבחוץ?
האם ניתן לומר, כי לדעת ה'אנטי', הרבי איננו המשיח? [כן / לא יהוו תשובה לשאלה].
האם אנשים גאונים בעלי שאר רוח שחיים את הרבי בכל ליבם ונפשם, ייטעו בדבר גורלי כל כך?
מהי נקודת הטעות לדעת מר של המשיחיסטים?

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#108 שליחה על ידי סערצע » ג' נובמבר 16, 2021 11:38 pm

א. הכוונה היא לרובא דרובא. מר הרי לא שוחח אודות כך עם הגר"י הכהן והגרמי"ל... [ואם חפצך בהסבר סדור ונהיר, קחנו מקונטרס 'הנקודה החב"דית' (מצוי באוצה"ח. המכונה שם גל' 2 אינו אלא פארודי' עלובה)].

ב. 'תורת מנחם' ח"ב ע' 22, ושם ע' 75-76.

ג. הצמתים אינם שבח, אלא אדרבא (וד"ל).
בבתי חב"ד - לפי הבדיקה האחרונה שערכתי(...), שלוחי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע מונים למעלה מ-5,000 משפחות - כ"י - הפזורות ברחבי תבל; ב'כינוס המקביל' נצפו בקושי עשרות, ואם נתאמץ - נגרד את המאות.
גם בעלוני בתי־הכנסת - 'שיחת השבוע' (שככל הזכור לי, עדיין נמנה על 'הזרם המרכזי'...) מופץ ברבע מיליון עותקים, ונחשפים אליו קרוב ל-700,000 איש; וזה אינו אלא עלון אחד מתוך כמה, ובאה"ק ת"ו לבדה.

ד. את השורה הראשונה לא הצלחתי כ"כ להבין. מה 'לא יעלה על הדעת'? נראה שנחסרו כמה תיבות.
עכ"פ, לשאר שאלותיו: משיח עכשוי אינו (כפס"ד הרמב"ם בהל' מלכים). רבים מקוים ומייחלים כי בבוא העת יקום כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לתחי' ויגאלנו מן הגלות המרה, כמארז"ל (סנהדרין צח, סע"ב) "אי מן מתיא הוא" [וכמ"ש ב'תורת מנחם' ח"ב ע' 228], אך אינו גדר הכרחי.
לגבי טעות הגאונים - כאמור, השוחד יעור עיני פקחים, ובכלל זה רצון נפשי עז ביותר (שזוהי, כנראה, 'נקודת הטעות' אצל הצעירים שבהם); ובפרט שברובא דרובא אינו אלא מצד עניני פרנסה, וד"ל.

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#109 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ג' נובמבר 16, 2021 11:46 pm

רבינו @סערצע, הנני בודק את המובאות. 'לא יעלה על הדעת' היינו, כי כל חב''די הבין שלא יעלה על הדעת לחשוב שיש צורך בכלל ברבי אחר...

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#110 שליחה על ידי סערצע » ד' נובמבר 17, 2021 10:04 am

למה זה תשאל לשמי כתב: כל חב''די הבין שלא יעלה על הדעת לחשוב שיש צורך בכלל ברבי אחר...
אי משום הא, הרי כן מבואר באגה"ק סי' זך וביאורו. אלא שבדורנו זכינו לראות ד"ז בעינינו (ובזה יובן למעיין מה שמקשים מלקו"ש חכ"ו ע' 7, ע"פ המבואר שם ע' 8... ודו"ק).
נערך לאחרונה על ידי סערצע ב ה' נובמבר 18, 2021 2:02 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#111 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ד' נובמבר 17, 2021 1:47 pm

הציטוט אינו מדבריי, עכ''פ ייש''כ. (איני דובר יידיש לצערי).

לבי במערב
הודעות: 1
הצטרף: ג' נובמבר 16, 2021 10:48 pm

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#112 שליחה על ידי לבי במערב » ד' נובמבר 17, 2021 11:28 pm

למה זה תשאל לשמי כתב: א. לא הייתי מרחיק לכת עד כדי כך. קשה לומר למשל - על הגרמי''ל ורבי יואל זללה''ה, שלא הייתה להם משנה סדורה, איני יודע אם ראוי לומר כן.
לתשו"ל, 'כמדומני' כי רצון הגר''י הכהן ע''ה היה שלא לעסוק בנושא זה כלל, ותול"מ.

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#113 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ד' נובמבר 17, 2021 11:54 pm

רבנו @לבי במערב במחכ''ת, כתבתי תגובה ארוכה בוורד ובאתי להעתיקה לכאן, ואיככה אוכל למחותהּ כלא - הייתה. גם איני בטוח כי כך היה רצון ר' יואל, גם אם איני בטוח שכל מה שאכתוב היה לרצונו (אבל כמובן שמעלתו מבין יותר ממני)...

****************
בס''ד

אוי ויי.

לוקחים ציטוטים של הרבי, שכלל לא נאמרו בקשר לעניינינו, ומדביקים אותם בגסות לעניין.

א. כצפוי, המילה 'פטירה' לא עלתה על דל שפתותיהם. אלא 'הסתלקות'.
ב. שם עמוד 6: הרבי מתבטא בפירוש 'וגם אצלנו לא נעשה שינוי שנחשוב שהרי לא נמצא אתנו ח"ו', אם אין בכך שלילה מוחלטת של ה'אנטי', איני יודע מהי שלילה (אגב באותו ציטוט נדצ"ל 'יעזוב').
ג. שם 'מצב יותר רוחני, וגופא בתר רישא גריר'! כנ"ל.
ד. שם עמוד 7. כאן ניתן לראות אולי מעין רמז, 'צדיקא דאתפטר', ועמ' 10 'הגוף שנקבר בעפר'.
ה. שם עמ' 8: שרועי ישראל לא ייפרדו מעל צאן מרעיתם.
ו. עמוד 13: על השאלה 'האם יש הבדל בין י' שבט לג' תמוז, 'מבין' הכותב סוכ"ס כי ישנו הבדל 'קל' בין פטירת רבי כשיש ממשיך לבין כשאין [שהלא לא ייתכן נשיא שמיני], לפתע כבר 'אין לו עסק בנסתרות', כאשר גם הרבי לא התבטא עד קבלת הנשיאות על 'הדור השביעי' אלא שהרבי הוא הריי"צ בפועל ממש, ובגיחוך רב הוא עושה 'פלגינן', כלומר הרבי ממשיך להנהיג אותנו, שום דבר לא השתנה, וכל ההבדל 'הקטן' הוא 'הסתלקות'... כמה צריך להתאמץ להוציא את דברי הרבי מפשטן? הרבי אמר בהתבטאו על הריי"צ 'נשמתו בי' והצביע על עצמו. מובן איפוא כי עקב חסרון ממשיך כיום מוכרח להיות הנהגה גשמית (אם כי לא בגוף ממש וכו').
ז. עמוד 14: גם לדעת הכותב, הרבי מרגיש אותנו בדיוק כמקדם, 'כמדומה' שרגשות הם דבר שאינו שייך אצל אלו שאינם בין החיים.
ח. שם. הכותב שואל גם הוא כיצד כל המפעלים ממשיכים. הוא אינו מקבל את זה שהמנהל כאן למעשה, אלא ע"ד 'אבא מסתכל מלמעלה', וכלשונו 'עם כל הסימנים של דבר חי'. מה שהולך כמו חי פועל כמו חי ומשפיע כמו חי, הוא חי!. נו באמת.
ט. שם ס"ע 16: ואין לטעון וכו'. אם היה הרבי מתבטא 'קיום השליחות' ותו לא, מילא, אבל הוא מדגיש דמיירי בנשיא דורנו... אז 'מדביקים' את זה על עכשיו, והנה 'יש לנו הוראה מפורשת מהרבי'. האם אין זה פארודיה מניה וביה בלא צורך בחוברת פארודית?
י. עמ' 17. כאן מגיע הכותב המלומד ל'מודל קובלר – רוס' של הכחשה כתגובה לאסון. ומי לנו יתקע, שמעדת ה'אנטי' אינה הכחשה, של אינספור התבטאויות אחרות של הרבי בעניין? ואיך יפרנס את אמירות הרבי גופא על הריי"צ? אלו מודלים ידביק להם?
יא. עמ' 17: 'אצלנו המגמה הפוכה, ותארי הרבי ע"י המוסדות וכו'. נו. להביא ראיה להאנטי ממנהג האנטי... בבחינת: 'וכי מי שזכה לגילוי אליהו לא ידבר אמת?...'
יב. עמ' 18 'איש לא טרח להתייחס לטענות אלה ברצינות'. נו, אולי הגיע הזמן סוכ"ס? לכתוב העלבות לענקי רוח וכנ"ל אינם מדרך הישר אחר המחילה מהכותב הנ"ל.
יג. עמ' 18: ראיה מ'בית משיח' לכך שהתגובות השתנו. כידוע בית משיח הוקם עקב בבתעלמות מהמשיחיים בכת"ע אחרים. מה רצה הכותב, שהעתון יופיע בד' תמוז תשנ"ד? ברור שהדבר ייקח זמן והפנמה כי אין ברירה אחרת וכו'.
יד. עמ' 19: קמו אנשים שחושבים שהם מבינים כל דבר. ממש לא! גם המשיחיסטים לא מתיימרים להבין הכל, ואדרבה... אולי ה'אנטי' חייבים להבין כל דבר, ואינם מוכנים להישאר בצ"ע מול אירועי ג' תמוז?


עקב חוסר זמן כאן יעמוד הקולמוס ואמשיך בעז"ה מיד כשיתאפשר.

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#114 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ה' נובמבר 18, 2021 12:24 am

סערצע כתב: ג. הצמתים אינם שבח, אלא אדרבא (וד"ל).
בבתי חב"ד - לפי הבדיקה האחרונה שערכתי(...), שלוחי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע מונים למעלה מ-5,000 משפחות - כ"י - הפזורות ברחבי תבל; ב'כינוס המקביל' נצפו בקושי עשרות, ואם נתאמץ - נגרד את המאות.
גם בעלוני בתי־הכנסת - 'שיחת השבוע' (שככל הזכור לי, עדיין נמנה על 'הזרם המרכזי'...) מופץ ברבע מיליון עותקים, ונחשפים אליו קרוב ל-700,000 איש; וזה אינו אלא עלון אחד מתוך כמה, ובאה"ק ת"ו לבדה.

ד. את השורה הראשונה לא הצלחתי כ"כ להבין. מה 'לא יעלה על הדעת'? נראה שנחסרו כמה תיבות.
עכ"פ, לשאר שאלותיו: משיח עכשוי אינו (כפס"ד הרמב"ם בהל' מלכים). רבים מקוים ומייחלים כי בבוא העת יקום כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לתחי' ויגאלנו מן הגלות המרה, כמארז"ל (סנהדרין צח, סע"ב) "אי מן מתיא הוא" [וכמ"ש ב'תורת מנחם' ח"ב ע' 228], אך אינו גדר הכרחי.
לגבי טעות הגאונים - כאמור, השוחד יעור עיני פקחים, ובכלל זה רצון נפשי עז ביותר (שזוהי, כנראה, 'נקודת הטעות' אצל הצעירים שבהם); ובפרט שברובא דרובא אינו אלא מצד עניני פרנסה, וד"ל.
ג. אני בספק אם הבנתי ההערה בקשר לצמתים, וצא ולמד בבחירות לכנסת ה-12 שנציגי שתי המפלגות יצאו לצמתים. כשמשהו בוער בך, אתה יוצא לצמתים! (וגם חסידי ברסלב המסולאים העומדים בצמתים בכלל ה'וד''ל'? הלא כל רואה יראה את נצירת עיניהם הפלאית!).
אני מקוה כי אין כוונתו לומר כי כל ה5000 הם אנטי משיחיסטים (זה בערך כמו לומר להאא''ה שעצרת יום הזיכרון המרכזית היא של ימנים והטקס האלטרנטיבי הוא של שמאליים, ודוק מינה ואוקי באתרה).

לא נעים לומר אך אני מתקשה מאוד לראות בשיחת השבוע עלון הפועל להפצת דברי הרבי בצורה מיטבית, מכמה טעמים.

אגב, אולי שיחת הגאולה קטן יותר, אך זוכרני בישיבה שלמדתי בה שלא ממש התכתבה עם חסידות חב''ד, על חסיד חב''ד המגיע להניח 'שיחת הגאולה' בצורה פלאית מדי שבוע בשבוע, בלהט שהלוואי על כולנו. לא צריך אפילו לכתוב ש'אנטי' מעולם לא היה פועל כך.
מהתרשמות חיצונית, שיחת הגאולה גם מעניין יותר, ואני רואה זאת בכמה מקומות ובתיכ''נ, דשיחת הגאולה נעלם מהר ורעה 'המרכזי' - דורש אין לה (אולי בגלל העיצוב החדגוני הארכאי - צבעי האגרון של הרב ברוד - אך זה מעליב לטעון שזו הסיבה היחידה).

לדברי הרמב''ם קשה להתייחס כי לכל הצדדים ביאורים בדבריו, אך אם הבנתי נכון אין הכוונה 'הכרחי' לכורח המציאות, אבל אין לדמיין מציאות אחרת (בדמות משיח אחר), וכמובן ניתן לטעון שגדול בישראל אחר יהיה המשיח וכו', אבל הרבי הוא מרא דשמעתא דגאולה ולכן הוא כביכול בשפת עמי הארץ 'המועמד הטבעי'.

לצערי אינני 'חכימא' ולכן לא הבנתי מה הכוונה 'לענייני פרנסה', ואחר המחילה, דומני כי נכון שלא אתאמץ להבין.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#115 שליחה על ידי סערצע » ה' נובמבר 18, 2021 2:07 am

לבי במערב כתב: לתשו"ל, 'כמדומני' כי רצון הגר''י הכהן ע''ה היה שלא לעסוק בנושא זה כלל, ותול"מ.
ויש שחלקו עליו. עכ"פ, כל עוד הדיון נערך במגבלות המתאימות לפורום אינטרנטי ובכבוד הנדרש משני הצדדים - אינני רואה בו פגם.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#116 שליחה על ידי סערצע » ה' נובמבר 18, 2021 2:08 am

למה זה תשאל לשמי כתב: איני דובר יידיש לצערי.
באוצה"ח יוכל מר למצוא כרך מתורגם. הדברים שאליהם כוונתי נדפסו שם ס"ע 7 וריש ע' 9.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#117 שליחה על ידי סערצע » ה' נובמבר 18, 2021 3:39 am

הקדמה כללית: כאמור, עצם הענין לנסח 'מתודה' ברורה ושיטתית בנושא אינה מקובלת על הכל ב'זרם המרכזי'. המהלך הרווח הוא שמדובר ב"רבי'שע ענינים', כאלו שאין לנו בהם שיג ושיח, והעיקר הוא לקיים הוראות־קדשו ולשמור לעשות ככל המצוה אשר ציוה ה"א אותנו (דהיינו: לא להתעלם מעצם ענין ההסתלקות, אלא לומר קדיש ומשניות וכו' כנהוג, ויחד עם זאת - ברור לַכֹּל כי אין בכך נפק"מ להתקשרות האישית כלפי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע). רק היות ומר ביקש לחזות ב'שיטה סדורה' - ציינתי לספר הנזכר... (יש גם קיצוניות הימנה. יעו"ע ס' 'יתבררו ויתלבנו' להגרי"ח סופר שליט"א).


וכעת להערות, על סדרן:
למה זה תשאל לשמי כתב: א. כצפוי, המילה 'פטירה' לא עלתה על דל שפתותיהם. אלא 'הסתלקות'.
ודאי שלא יתבטאו כך!
וכנהוג במקהלות חסידים כשמדברים אודות רבותיהם.


למה זה תשאל לשמי כתב: ב. שם עמוד 6: הרבי מתבטא בפירוש 'וגם אצלנו לא נעשה שינוי שנחשוב שהרי לא נמצא אתנו ח"ו', אם אין בכך שלילה מוחלטת של ה'אנטי', איני יודע מהי שלילה (אגב באותו ציטוט נדצ"ל 'יעזוב').
כדאי להסתכל במקור (כנסמן שם: 'תורת מנחם' ח"א ע' 16).
הלשון הוא "שנחשוב שהרבי לא נמצא אתנו ח"ו"; וגם מפורש שם דמ"מ צ"ל 'קדיש' וכו', ואין בזה סתירה.
והן־הן הדברים המבוארים באגה"ק סי' זך וביאורו.


למה זה תשאל לשמי כתב: ג. שם 'מצב יותר רוחני, וגופא בתר רישא גריר'! כנ"ל.
מהו 'כנ"ל'?
ככלל, המלצתי היא לעיין במקור. כנראה בחוש, הדבר מוסיף בהבנת הדברים לנכון - עד שבלתי־אפשרי לדון בלא זה.


למה זה תשאל לשמי כתב: ד. שם עמוד 7. כאן ניתן לראות אולי מעין רמז, 'צדיקא דאתפטר', ועמ' 10 'הגוף שנקבר בעפר'.
סליחה, אך מה שח מר?!
שיחות־קדשו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע בתקופה זו, וגם לאחרי', מלאות בהתאוננות על שארעה ההסתלקות כו'. בשנים האחרונות הי' זה כמעט כמטבע־לשון: "והקיצו ורננו שוכני עפר, וכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בתוכם ובראשם"!


למה זה תשאל לשמי כתב: שם עמ' 8: שרועי ישראל לא ייפרדו מעל צאן מרעיתם.
ולכן?! ראה להלן ס"ז.
שמא נדרש להזכיר: מקור הביטוי הוא ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מליובאוויטש נ"ע, אודות הסתלקות כ"ק אביו אדמו"ר מהורש"ב נ"ע! (נדפס באגרות־קדשו ח"א ע' קמא). 'כמדומני' שאין חולק כי באותם ימים כיהן רבי 'ממשיך' וממלא־מקום, ואעפ"כ התבטא כנ"ל.


למה זה תשאל לשמי כתב: ו. עמוד 13: על השאלה 'האם יש הבדל בין י' שבט לג' תמוז, 'מבין' הכותב סוכ"ס כי ישנו הבדל 'קל' בין פטירת רבי כשיש ממשיך לבין כשאין [שהלא לא ייתכן נשיא שמיני], לפתע כבר 'אין לו עסק בנסתרות', כאשר גם הרבי לא התבטא עד קבלת הנשיאות על 'הדור השביעי' אלא שהרבי הוא הריי"צ בפועל ממש, ובגיחוך רב הוא עושה 'פלגינן', כלומר הרבי ממשיך להנהיג אותנו, שום דבר לא השתנה, וכל ההבדל 'הקטן' הוא 'הסתלקות'... כמה צריך להתאמץ להוציא את דברי הרבי מפשטן? הרבי אמר בהתבטאו על הריי"צ 'נשמתו בי' והצביע על עצמו. מובן איפוא כי עקב חסרון ממשיך כיום מוכרח להיות הנהגה גשמית (אם כי לא בגוף ממש וכו').
כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לא הצביע על עצמו! גם לגוזמאות יש גבול. ובכלל, כדרכו בקודש - ציין כ'מקור' לכך את דברי כ"ק חותנו אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בשעתו (אודות כ"ק אביו אדמו"ר מהורש"ב נ"ע).
ולעצם הנושא: אכן ברור שיש הבדל, וגם פשוט ומובן שאין לנו עסק בנסתרות. הוא כתב זאת, כמה מפליא, מפני שזו האמת...
הוצאת דברים מפשטן היא, למשל, לטעון כי ב'שעתו' הי' אפשר גם לומר קדיש וכו', אך עכשיו הדבר הוא בלתי־אפשרי, שכן (בהוצאת מילים מהקשרן בצורה הגסה ביותר, אחר המחילה) "אין שינוי דגניזה"...
ככל הדברים האמורים שם התבטא כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע בפירוש משך עשיריות בשנים. בשעתו לא הובן מהו הצורך בדיבורים כאלה ומהי התועלת בכך, אך כיום - בבחי' 'חכמה שלאחר מעשה' - מובן היטב, והוא ככלל הידוע [המצוטט גם במאמר האחרון אותו חילק כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע ביד־קדשו לכל הקהל, ד"ה 'ואתה תצוה' ה'תשמ"א ס"ז ובהע' 40] "שלאחרי שהאדם פוסק מדעתו דינו של חבירו, פוסק דין לעצמו שלא מדעתו, כיון שע"פ 'דין' זה עושים 'חשבון' בנוגע למצבו הוא", ובנדו"ד - פסק כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע את ה'דין' על עצמו, כי גם אחר שארע מה שארע כו', מ"מ הנהגתו את צאן מרעיתו ממשיכה כמקדם, בלי שום שינוי ח"ו!
ולענין ההנהגה ה'גשמית' - כבר הורה לנו בזה דברים פשוטים וברורים במילים מפורשות עד לאחת, "ברחל בתך הקטנה": בעניני הלכה יפנו לרב מורה־הוראה דקהלת חב"ד שבסביבתו, בענינים רוחניים - ל'משפיע' (כתקנת־קדשו בחיזוק דברי המשנה 'עשה לך רב'), בעניני רפואה ל'רופא ידיד' (ומה טוב - ב' או ג' רופאים), ובענינים גשמיים - ל'ידידים מבינים'.


למה זה תשאל לשמי כתב: ז. עמוד 14: גם לדעת הכותב, הרבי מרגיש אותנו בדיוק כמקדם, 'כמדומה' שרגשות הם דבר שאינו שייך אצל אלו שאינם בין החיים.
ראה זח"ג עא, ב (ובכל הענין שם): "צדיקא דאתפטר - אשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי"; "ועלמא לא אתקיים אלא בגיניהון דצדיקייא, דאינון מגינין על עלמא" כו'. אכן, "המתים דייקא, דאינון חייבי עלמא" "אינם יודעים מאומה", אבל הצדיקים יודעים בצרת בניהם ותלמידיהם (וכמפורש בעוד ממארז"ל, ולא עתה עת האסף).
וכאמור, דבריו מיוסדים על האמור בשיחות־קדשו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע (למשל, ב'תורת מנחם' ח"א ע' 16, הנסמן לעיל) - שאינן סותרות (כמובן) לעובדה שקרע 'קריעה', וישב 'שבעה', ואמר 'קדיש', ונהג מנהגי הילולא וכו' וכו'.


למה זה תשאל לשמי כתב: ח. שם. הכותב שואל גם הוא כיצד כל המפעלים ממשיכים. הוא אינו מקבל את זה שהמנהל כאן למעשה, אלא ע"ד 'אבא מסתכל מלמעלה', וכלשונו 'עם כל הסימנים של דבר חי'. מה שהולך כמו חי פועל כמו חי ומשפיע כמו חי, הוא חי!. נו באמת.
אמת. הוא חי! בחייהם של הצדיקים, שהם אמונה יראה ואהבה, כמבואר באגה"ק סי' זך וביאורו; ולא כדעת הטועים, המצריכים דוקא 'גוף גשמי' וכיו"ב.


למה זה תשאל לשמי כתב: ט. שם ס"ע 16: ואין לטעון וכו'. אם היה הרבי מתבטא 'קיום השליחות' ותו לא, מילא, אבל הוא מדגיש דמיירי בנשיא דורנו... אז 'מדביקים' את זה על עכשיו, והנה 'יש לנו הוראה מפורשת מהרבי'. האם אין זה פארודיה מניה וביה בלא צורך בחוברת פארודית?
יעוי' לעיל ס"ה.


למה זה תשאל לשמי כתב: י. עמ' 17. כאן מגיע הכותב המלומד ל'מודל קובלר – רוס' של הכחשה כתגובה לאסון. ומי לנו יתקע, שמעדת ה'אנטי' אינה הכחשה, של אינספור התבטאויות אחרות של הרבי בעניין? ואיך יפרנס את אמירות הרבי גופא על הריי"צ? אלו מודלים ידביק להם?
הכותב מביא את מודל קובלר-רוס כ'הרמה להנחתה', שנשתנה בזה הפלג המשיחי מכל דרי עלמא...
וכאמור לעיל, ההוכחה הטובה ביותר היא - מה נהג בפועל כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע ביחס לכ"ק חותנו אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, יחד ו'על־אף' שלל ההתבטאויות הנזכרות.


למה זה תשאל לשמי כתב: יא. עמ' 17: 'אצלנו המגמה הפוכה, ותארי הרבי ע"י המוסדות וכו'. נו. להביא ראיה להאנטי ממנהג האנטי... בבחינת: 'וכי מי שזכה לגילוי אליהו לא ידבר אמת?...'
כנראה לא הובן. הכוונה לאלה הנמנים כיום במוצהר על הפלג המשיחי! (כדוגמת הרשד"ב הלוי וולפא, ועוד).


למה זה תשאל לשמי כתב: יב. עמ' 18 'איש לא טרח להתייחס לטענות אלה ברצינות'. נו, אולי הגיע הזמן סוכ"ס? לכתוב העלבות לענקי רוח וכנ"ל אינם מדרך הישר אחר המחילה מהכותב הנ"ל.
לא מדובר על ענקי־רוח, וכנראה למתבונן בסרט הידוע ממהלך הלוי' ביום ג' תמוז תשנ"ד. וד"ב.


למה זה תשאל לשמי כתב: יג. עמ' 18: ראיה מ'בית משיח' לכך שהתגובות השתנו. כידוע בית משיח הוקם עקב בבתעלמות מהמשיחיים בכת"ע אחרים. מה רצה הכותב, שהעתון יופיע בד' תמוז תשנ"ד? ברור שהדבר ייקח זמן והפנמה כי אין ברירה אחרת וכו'.
מדובר על השנה הראשונה להופעתו (וליתר דיוק: השנתיים הראשונות, שכן - ככל הזכור לי - החל השינוי בזה לקראת תשרי תשנ"ז), בה הוזכרה ההליכה ל'אהל' הק' כדבר הפשוט.
מה בדיוק לא 'הופנם' עדיין?! ש"אין שינוי דגניזה"?...


למה זה תשאל לשמי כתב: יד. עמ' 19: קמו אנשים שחושבים שהם מבינים כל דבר. ממש לא! גם המשיחיסטים לא מתיימרים להבין הכל, ואדרבה... אולי ה'אנטי' חייבים להבין כל דבר, ואינם מוכנים להישאר בצ"ע מול אירועי ג' תמוז?
כבר נתבאר לעיל, ואחזור עוד הפעם: אנשי 'הזרם המרכזי' אינם טוענים ל'שיטה סדורה'. אדרבא: איננו יודעים מפני מה ארע מה שארע, איננו מבינים התבטאויות כאלה ואחרות, ואעפ"כ - נחזיק בכל אומץ ועוז בהמשך עבודתו הק' ככל מפעליו ועניניו ו'מבצעי המצוות' שיסד, בהתקשרות אליו ע"י לימוד תורתו וההליכה בדרכיו אשר הורנו נס"ו.
הפלג המשיחי הוא שטוען כי הכל מובן, וכי מהשיחות בנושא מוכרח לומר כך וכך, וענין 'גוף גשמי' הוא בבחי' זו ולא אחרת, וכו' וכו'.
הקצף יצא במיקומו המדויק.טו. והעיקר: כל הדיונים הללו הם זוטריים, משניים לחלוטין. במדה מרובה, כבר נרגעה המחלוקת בימינו...
הרוצה למדוד את השפעתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע בימינו - יואיל להכנס לשעה קלה בהיכלי ישיבות תות"ל, יתבונן במאות בחורי־החמד השוקדים בלימוד התוה"ק בהתמדה, יעיין בקבצים התורניים היוצאים תמידים כסדרם ומלאים במערכות תורניות מעמיקות. ואם בזוית אחרת רצונו, יפנה לאחד מבתי־חב"ד העוסקים בקרוב בני־הנוער, ויראה בקיום הנבואה "הִנֵּ֣ה ׀ יָמִ֣ים בָּאִ֗ים נְאֻם֙ ה֣' אֱ-לֹקִ֔ים וְהִשְׁלַחְתִּ֥י רָעָ֖ב בָּאָ֑רֶץ לֹא־רָעָ֤ב לַלֶּ֙חֶם֙ וְלֹֽא־צָמָ֣א לַמַּ֔יִם כִּ֣י אִם־לִשְׁמֹ֔עַ אֵ֖ת דִּבְרֵ֥י הֽ'", "וְהָיָ֣' אַחֲרֵי־כֵ֗ן אֶשְׁפּ֤וֹךְ אֶת־רוּחִי֙ עַל־כׇּל־בָּשָׂ֔ר". "מה זרעו בחיים - אף הוא בחיים"!

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#118 שליחה על ידי סערצע » ה' נובמבר 18, 2021 4:05 am

למה זה תשאל לשמי כתב: אני בספק אם הבנתי ההערה בקשר לצמתים, וצא ולמד בבחירות לכנסת ה-12 שנציגי שתי המפלגות יצאו לצמתים. כשמשהו בוער בך, אתה יוצא לצמתים! (וגם חסידי ברסלב המסולאים העומדים בצמתים בכלל ה'וד''ל'? הלא כל רואה יראה את נצירת עיניהם הפלאית!).
אחר המחילה, לא מחכמה היא ההערה אודות תשנ"ו... מאי דהוה הוה, ואת הלקח למדנו על בשרנו. ובכן, ברור ופשוט שדעת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לא היתה נוחה מענינים כאלו (וגם מה שהי' בשעתו - בהוראת בי"ד רבני חב"ד הי', ואינו ענין כלל לנדו"ד - שנאסר במכתבם המפורש מימי תמוז תשנ"ד).


למה זה תשאל לשמי כתב: אני מקוה כי אין כוונתו לומר כי כל ה5000 הם אנטי משיחיסטים (זה בערך כמו לומר להאא''ה שעצרת יום הזיכרון המרכזית היא של ימנים והטקס האלטרנטיבי הוא של שמאליים, ודוק מינה ואוקי באתרה).
רובם ככולם - בהחלט (ועאכו"כ בחו"ל). המיעוט הנשאר בטל באלף...


למה זה תשאל לשמי כתב: לא נעים לומר אך אני מתקשה מאוד לראות בשיחת השבוע עלון הפועל להפצת דברי הרבי בצורה מיטבית, מכמה טעמים. אגב, אולי שיחת הגאולה קטן יותר, אך זוכרני בישיבה שלמדתי בה שלא ממש התכתבה עם חסידות חב''ד, על חסיד חב''ד המגיע להניח 'שיחת הגאולה' בצורה פלאית מדי שבוע בשבוע, בלהט שהלוואי על כולנו. לא צריך אפילו לכתוב ש'אנטי' מעולם לא היה פועל כך.
אם לא הי' מובן, דוקא בשל אי־התכתבותה של אותה ישיבה - טרח אותו חב"דניק להניחו בפתחה... ואכן, אדם הפועל על־פי הוראותיו הברורות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לא הי' נוהג כך.
עכ"פ, ציינתי בפירוש כי אינו העלון היחיד מ'הזרם המרכזי'. אוסיף לציין - למשל - את הקונטרס 'לקראת שבת' ואת גליון 'נשמה' (מבית צאגו"ח).


למה זה תשאל לשמי כתב: מהתרשמות חיצונית, שיחת הגאולה גם מעניין יותר, ואני רואה זאת בכמה מקומות ובתיכ''נ, דשיחת הגאולה נעלם מהר ורעה 'המרכזי' - דורש אין לה
כמדומה לי שהעלמותו המהירה אינה מוכיחה אלא על קיומם של מתנגדים רבים.


למה זה תשאל לשמי כתב: אולי בגלל העיצוב החדגוני הארכאי - צבעי האגרון של הרב ברוד - אך זה מעליב לטעון שזו הסיבה היחידה
הסיבה לעיצוב ה'ארכאי' היא בעקבות סקר־שוק שהוכיח כי השינוי אינו רצוי, ורק ימעט בקוראים. אשאיר למר להבין את המסקנא.


למה זה תשאל לשמי כתב: לדברי הרמב''ם קשה להתייחס כי לכל הצדדים ביאורים בדבריו, אך אם הבנתי נכון אין הכוונה 'הכרחי' לכורח המציאות, אבל אין לדמיין מציאות אחרת (בדמות משיח אחר), וכמובן ניתן לטעון שגדול בישראל אחר יהיה המשיח וכו', אבל הרבי הוא מרא דשמעתא דגאולה ולכן הוא כביכול בשפת עמי הארץ 'המועמד הטבעי'.
ועדיין, גם 'חזקת משיח' לא נתקיימה בו לע"ע, ונטרפה השעה בעווה"ר.למה זה תשאל לשמי כתב: לצערי אינני 'חכימא' ולכן לא הבנתי מה הכוונה 'לענייני פרנסה', ואחר המחילה, דומני כי נכון שלא אתאמץ להבין.
חוששים שיפוטרו ממשרותיהם...

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#119 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ה' נובמבר 18, 2021 2:13 pm

בס"ד

לא הצלחתי לצטט בצורה נאה כל כך כרבו @סערצע, ואבקש מחילתו.


ראשית ייש"כ על המענה וסליחה על ההטרחה הכבדה שגרמתי למר.
אין כל צורך לנסח 'מתודה', אלא לגבש - בם בינו לבין עצמו – עמדה ברוה. ונניח כי זו אינה קיימת, עדיין – בפעם המי יודע כמה – איני מבין את הטינה כלפי אלו שלא ענו על הקושיא בצ"ע אלא ב'וי"ל'.

גם לא ברורה לי נקודת החיכוך המדוייקת. בהגדרת גוף גשמי? נניח וכן או לא? על כך נשתברו קולמוסים ונחלקו מאוחדים, וכל הביטויים הידועים של הרמב"ם בזה (ראיתי לבנים השחירו ופחות נפתחו ומשפחות נספחו ושרים הוסרו מגדולתם ועירות גדולות נתערערו וקיבוצים נפרדו וחסידים נפסדו ואנשי אמונה אבדו ונכבדים נקלו ונתבזו בסיבת המחלוקת נביאים נבאו וחכמים חכמו ופילוסופים חפשו ויספו לספר רעת המחלוקת ולא הגיעו לתכליתה)?

לספר 'יתבררו ויתלבנו כבר ציינו לי במק"א, אבל ככל שזכרוני [לא] מטעני הוא ספר פולמוס ולא מסביר כולי האי. אעיין שוב.

בנוגע לחילוק בין פטירה להסתלקות, אציין רק כי הרבי גופיה הזכיר לשון פטירה המוזכרת בהזוהר בנוגע להרי"צ, וכמובא בחוברת זו גופא.

לגבי הציון למקורות, אעיין שם כמובן בע"ה, נקודת הבעיה היא כפי שכתבתי באיזהו מקומן – הקושי של יהודי מחוץ לחב"ד לעמוד על כוונת הדברים הניסוחים וראשי התיבות.
לגבי עניין 'שוכני עפר', מקבל וייש"כ.

לגבי 'רועי ישראל שלא יפרדו' וכו', הבנתי כי הדבר מכריח כהונת ממשיך. (אגב טעיתי בחשבי כי הריי"צ היה חתנו של מוהרש"ב).

לגבי השאלה אם הרבי הצביע על עצמו, לא הייתי שם, ואנסה לברר זאת עם גורמים נוספים.

לגבי הקדיש (מעניין כי לדעת כותב החוברת אין סתירה בין אמירת קדיש להכחשה...) ברור כי אנו מצווים לומר קדיש כפי הנראה לעינינו, ככל עניין הלכתי (דוגמה לא קשורה: נקודה שחורה שאינה נראית לעין לא פוסלת באתרוג, וכן יצור שאינו נראה, שכל מצות התורה הם כפי הנראה לעינינו).

מר מגדיר את דברי הרבי כשייכים אלינו בבחינת 'חכמה שלאחר מעשה', הלא קיימות אמירות הפוכות כמו שכתב לעיל רבנו 'הלכה כמותו', וא"כ שוב נותרנו נבוכים בשאלת מהיכ"ת להעדיף את האמירות הללו מאשר את חברותיהן, השוללות הסתלקות?

מהיכן הציטוט שהביא מר בד"ה 'ולענין ההנהגה ה'גשמית'?

ייש"כ על ביאור עניין צדיקא דאתפטר. כמובן שלילתי על תיבת 'רגשות' ו'הרבי מרגיש אותנו', שמהם נראה כי גם כותב החוברת אינו מפרש 'הסתלקות כפשוטה', כנראה טעיתי בזה.
לגבי התיקון בד"ה כנראה לא הובן, מקבל וייש"כ.

לגבי ההלויה איני יודע. אבל מדובר על תקופה ארוכה לאחר מכן, הלא כן?

לגבי הפנמה התכוונתי כי המחלוקת לא תפתר ולא יגיעו הפלגים להסכמה.

לא הבנתי תיבות 'הקצף יצא במיקומו המדויק' כלפי לייא.

אני מסכים שנרגעה המחלוקת, ואולי צודק רבנו @לבי במערב שאין תועלת לדוש בכך ושכ''ד מוה''ר יואל כהן, אבל לא ביקשתי אלא לברר זאת לעצמי, חוששני חשש־מה כי גם אם אגבש עמדה זו או אחרת, ייתכן כי לרוע מזלי לא כ-ל חסידי חב"ד יקבלו את דעתי וינהגו לפיה.

לגבי ד"ה הרוצה וכו' על כך לא חלק איש, והם דברים פשוטים שאינם נשוא הנדון, וראיתי בעיני כו"כ פעמים, ישיבת תות"ל ב"ב הייתה בסמיכות לביתי... עכ'פ אם לא ירצה - אניח לנושא במסגרת זו, וסליחה ומחילה אם גרמתי עגמ''נ למר.

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 33
הצטרף: ו' נובמבר 05, 2021 12:51 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#120 שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » ה' נובמבר 18, 2021 2:28 pm

יש כאן בעיה עם הציטוטים. אנסה להדגיש את דבריי האחרונים. דבריי נתערבו עם דברי רבנו @סערצע וכל קשר בין הכתוב למצטט בפועל מקרי בהחלט... לצערי.
סערצע כתב:
למה זה תשאל לשמי כתב: אני בספק אם הבנתי ההערה בקשר לצמתים, וצא ולמד בבחירות לכנסת ה-12 שנציגי שתי המפלגות יצאו לצמתים. כשמשהו בוער בך, אתה יוצא לצמתים! (וגם חסידי ברסלב המסולאים העומדים בצמתים בכלל ה'וד''ל'? הלא כל רואה יראה את נצירת עיניהם הפלאית!).
אחר המחילה, לא מחכמה היא ההערה אודות תשנ"ו... מאי דהוה הוה, ואת הלקח למדנו על בשרנו. ובכן, ברור ופשוט שדעת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לא היתה נוחה מענינים כאלו (וגם מה שהי' בשעתו - בהוראת בי"ד רבני חב"ד הי', ואינו ענין כלל לנדו"ד - שנאסר במכתבם המפורש מימי תמוז תשנ"ד).

סליחה ומחילה, אך הבחירות לכנסת ה-12 לא נערכו בתשנ''ו אלא מעט קודם לכן, וכלל לא דיברתי על חב''ד דייקא, אלא על חסידי גור, חב''ד, ויוצאי ליטא, עם שתי המפלגות החרדיות אז, על שלל סיעותיהן הפנימיות. והיינו שכשרוצים מאד מאד - יודעים להסתדר עם בעיית הרחוב. אולי לא הייתי צריך לכתוב זאת ואבקש ברביעית מחילתו.


למה זה תשאל לשמי כתב: אני מקוה כי אין כוונתו לומר כי כל ה5000 הם אנטי משיחיסטים (זה בערך כמו לומר להאא''ה שעצרת יום הזיכרון המרכזית היא של ימנים והטקס האלטרנטיבי הוא של שמאליים, ודוק מינה ואוקי באתרה).
רובם ככולם - בהחלט (ועאכו"כ בחו"ל). המיעוט הנשאר בטל באלף...

לא ידעתי. מקבל.
למה זה תשאל לשמי כתב: לא נעים לומר אך אני מתקשה מאוד לראות בשיחת השבוע עלון הפועל להפצת דברי הרבי בצורה מיטבית, מכמה טעמים. אגב, אולי שיחת הגאולה קטן יותר, אך זוכרני בישיבה שלמדתי בה שלא ממש התכתבה עם חסידות חב''ד, על חסיד חב''ד המגיע להניח 'שיחת הגאולה' בצורה פלאית מדי שבוע בשבוע, בלהט שהלוואי על כולנו. לא צריך אפילו לכתוב ש'אנטי' מעולם לא היה פועל כך.
אם לא הי' מובן, דוקא בשל אי־התכתבותה של אותה ישיבה - טרח אותו חב"דניק להניחו בפתחה... ואכן, אדם הפועל על־פי הוראותיו הברורות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לא הי' נוהג כך.
עכ"פ, ציינתי בפירוש כי אינו העלון היחיד מ'הזרם המרכזי'. אוסיף לציין - למשל - את הקונטרס 'לקראת שבת' ואת גליון 'נשמה' (מבית צאגו"ח).

לקראת שבת אכן מפיץ את דבר הרבי, אך כדומיו טעון שיפור בכמה פרמטרים מבחינת הגשתו.
למה זה תשאל לשמי כתב: מהתרשמות חיצונית, שיחת הגאולה גם מעניין יותר, ואני רואה זאת בכמה מקומות ובתיכ''נ, דשיחת הגאולה נעלם מהר ורעה 'המרכזי' - דורש אין לה
כמדומה לי שהעלמותו המהירה אינה מוכיחה אלא על קיומם של מתנגדים רבים.

למען הסר ספק דיברתי על כמה בתיכ''נ של יוצאי תימן וכה''ג, ואצ''ל כי שיחת הגאולה נלקח ונקרא בשקיקה (אתאפק לא לכתוב שזה עוד קודם סיום התפילה).
למה זה תשאל לשמי כתב: אולי בגלל העיצוב החדגוני הארכאי - צבעי הארגון של הרב ברוד - אך זה מעליב לטעון שזו הסיבה היחידה
הסיבה לעיצוב ה'ארכאי' היא בעקבות סקר־שוק שהוכיח כי השינוי אינו רצוי, ורק ימעט בקוראים. אשאיר למר להבין את המסקנא.

דווקא לא הבנתי את המסקנה. איני בא לייעץ לפלח שווקים וכדו', אני מספר על מה שראיתי. לא אני קבעתי שעיצוב חדגוני של 'שני צבעים' שהיה נהוג בילדותי בשנות התשעים, אינו 'מוכֵר' היום. 'הידברות', 'משכן שילה' מטעמים לשלחן שבת' נקראים ב ע י ק ר בזכות העיצוב והגרפיקה. אני מדמיין? תכלית, שיחת הגאולה מודפס על כרומו והוא צבעוני וקריא. קשה לצפות שאדם יקרא חוברת שלמה של לקראת שבת כי היא 'כבדה' מדיי. 'כי קרוב' למשל מצליח הרבה יותר מטעם זה לענ''ד.
למה זה תשאל לשמי כתב: לדברי הרמב''ם קשה להתייחס כי לכל הצדדים ביאורים בדבריו, אך אם הבנתי נכון אין הכוונה 'הכרחי' לכורח המציאות, אבל אין לדמיין מציאות אחרת (בדמות משיח אחר), וכמובן ניתן לטעון שגדול בישראל אחר יהיה המשיח וכו', אבל הרבי הוא מרא דשמעתא דגאולה ולכן הוא כביכול בשפת עמי הארץ 'המועמד הטבעי'.
ועדיין, גם 'חזקת משיח' לא נתקיימה בו לע"ע, ונטרפה השעה בעווה"ר.

כאן אכתוב את דעתי (דהיינו אין לי הוכחות לזה). 'השעה' נטרפה, אך ישנן עוד שעות... לגבי 'חזקת משיח' לענ''ד הכוונה לאותה שעה.

למה זה תשאל לשמי כתב: לצערי אינני 'חכימא' ולכן לא הבנתי מה הכוונה 'לענייני פרנסה', ואחר המחילה, דומני כי נכון שלא אתאמץ להבין.
חוששים שיפוטרו ממשרותיהם...
אוי וי. לא מבין. מיעוט כל כך קטן ומאידך כל כך מאיים? רוב החסידי חב''ד שפגשתי היו משיחיסטים, ואני מוכן להעיד כי לא ראיתי בהם שמץ של חיסרון במידות טובות חלילה ואדרבה, וכבר כתבתי במק''א מעשה מופלא עם אירוח נדכאים של אדם 'משיחי' וכו', אין בידי לצטט.

שלח תגובה