עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

עניני אגדה ומחשבת ישראל, יסודי המוסר ועבודת ה'
שלח תגובה
הודעה
מחבר
כּוֹתָר
הודעות: 1258
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#1 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' מאי 21, 2020 12:31 am

איתא בספר "אליהו ואלישע"
(אולי הכוונה לספר דרושי מהר"י צמח : דרושי אליהו ואלישע / לרב יעקב בר' חיים צמח על פי כתבי רבינו האריז"ל)

"שיזכה האדם שתעלה תפלתו ישר לקב"ה בעצמו הר"ז מדרגה גבוהה מאוד, ולאו כל אדם זוכה לזה זולת יחידי סגולה.
ע"כ צריכים אנו שתלך תפילתנו למלאך מט"ט והוא יעלה לקב"ה מחמת שהיה מקודם נברא בזה העולם ע"כ יש בכח תפלתנו להתקרב אליו שתעלה ע"י לקב"ה.
אכן עדיין צריכים אנחנו שמקודם תעלה תפילתנו לאליהו ז"ל וממנו למט"ט, כי מט"ט כאשר הוא קבוע בעולם העליון עדיין רחוק הוא מזה העולם, אבל אליהו ז"ל אשר הוא חי וקיים עולה ויורד יד לזה העולם קרוב הוא אלינו לקבל תפלתנו, וממנו למט"ט וממט"ט להקב"ה.
עד כאן דבריו.
אמנם אפילו שתעלה ע"י אליהו ג"כ עדיין בגדר רחוק , וצריכים אנו להתקשרות לרבותינו הצדיקים שעלו לעולם העליון בדורות האלו, שעדין קרובים ולא נתרחקו הרבה מזה העולם עדיין, והמה יעלו תפילותינו לאליהו ז"ל, וזהו הנקרא צדיק עילאה, ושיעלו תפילותינו לצדיקא עילאה בלתי אפשר כי אם ע"י צדיקא תתאה, ע"כ צריכים אנו להתקשר גם עם הצדיק אשר הוא חי וקיים בזה העולם."
(לשון הס"ק ר"א מסלונים זי"ע בכת"י תורת אבות עמ' רלח)

כּוֹתָר
הודעות: 1258
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#2 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' מאי 21, 2020 1:37 am

מהרש מבעלזא בראשית.PNG
מהרש מבעלזא בראשית.PNG (47.07 KiB) נצפה 1931 פעמים

ענף עץ אבות
הודעות: 136
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#3 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ה' מאי 21, 2020 10:08 am

דוד ריזל כתב: אמנם אפילו שתעלה ע"י אליהו ג"כ עדיין בגדר רחוק , וצריכים אנו להתקשרות לרבותינו הצדיקים שעלו לעולם העליון בדורות האלו, שעדין קרובים ולא נתרחקו הרבה מזה העולם עדיין, והמה יעלו תפילותינו לאליהו ז"ל, וזהו הנקרא צדיק עילאה, ושיעלו תפילותינו לצדיקא עילאה בלתי אפשר כי אם ע"י צדיקא תתאה, ע"כ צריכים אנו להתקשר גם עם הצדיק אשר הוא חי וקיים בזה העולם."
(לשון הס"ק ר"א מסלונים זי"ע בכת"י תורת אבות עמ' רלח)
יש בענין זה גם בספר גנזי ישראל מהאדמו"ר מטשארטקוב זצ"ל (פרשת בחוקותי)
[שנת תרס"א] וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור ‏(כו,‏ מב).‏ ותמהו המפרשים ‏(רש"י ועוד),‏ למה הקדים יעקב ויצחק קודם לאברהם.‏ וגם מהו "והארץ אזכור"?‏ על כן נראה לי,‏ דהנה אבותינו סיפרו,‏ כי בימי קדם היה עת צרה ליעקב,‏ ועשה אז הצדיק הקדוש ר"ר אלימלך זצ"ל עליית נשמה וקבל לפני הצדיקים על זה,‏ והשיבו לו,‏ כי כבר זה זמן רב שנסתלקו מזה העולם ואינם יודעים כלל מה שנעשה פה.‏ ופנה אל הצדיקים אשר זה מקרוב נחו נפשם והמה יש להם שייכות עם זה העולם,‏ ובא אל רבינו הבעש"ט והמגיד זצלל"ה,‏ והשיבו,‏ כי המה רואים שיורדות השפעות טובות לזה העולם,‏ ומה שיתקלקל כאן שייך להצדיקים אשר חיים על פני הארץ לתקן.‏ לענ"ד נראה מזה המאמר,‏ כי הצדיק אשר היה קרוב לזמננו יוכל יותר להגן עלינו מהצדיקים אשר כבר היו לעולמים.‏ ובזה ניחא מאד שיאמר פה,‏ כי האבות יגנו עלינו ויוציאנו על ידם מצרה לרווחה,‏ על כן אמר קודם יעקב,‏ כי הוא מזמן מאוחר בעולם הזה,‏ ואחר כך יצחק,‏ כי היה קודם,‏ ואחר כך אברהם,‏ כי היה עוד יותר קודם בזמן בזה העולם.‏ ותירץ,‏ שלא יתפלאו מדוע הקדים כנ"ל,‏ ע"ז משיב,‏ כי "והארץ אזכור",‏ וצריכים להגן על זה העולם,‏ ועל כן הצדיק שהיה מאוחר בזמן על זה העולם יוכל יותר להגן עלינו.‏

ענף עץ אבות
הודעות: 136
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#4 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ה' מאי 21, 2020 10:33 am

אך כמו כן ראוי להזכיר דברי הגמ' בב"מ נ"ט ע"א:
ואף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש
לכאו' המשמעות שיש כח לדמעות לפעול ולהגיע ישירות עד להקב"ה.

כּוֹתָר
הודעות: 1258
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#5 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' מאי 21, 2020 8:04 pm

ענף עץ אבות כתב: אך כמו כן ראוי להזכיר דברי הגמ' בב"מ נ"ט ע"א:
ואף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש
לכאו' המשמעות שיש כח לדמעות לפעול ולהגיע ישירות עד להקב"ה.
יתכן שמדובר על יחידי סגולה, או על אנשים פשוטים שמקושרים לצדיק תתאה, צדיק עילאה, אליהו הנביא והמלאך מט"ט.

ענף עץ אבות
הודעות: 136
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#6 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ה' מאי 21, 2020 11:08 pm

אמת, לא מוכרח מספיק משם שהקב"ה שומע ישירות, וכדבריך.
אמנם נזכרתי בסוגיא יותר מרכזית שעוסקת לכאו' ממש בנידון הזה, והוא מה שאמרו בסוטה ל"ג ע"א
ותפלה בכל לשון? והאמר רב יהודה: לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית, דאמר רבי יוחנן: כל השואל צרכיו בלשון ארמי - אין מלאכי השרת נזקקין לו, לפי שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי! לא קשיא: הא ביחיד, הא בצבור
מדברי הגמ' הללו מבואר, שבתפילה בציבור לא נצרכים לעזרתם של המלאכים,
ואין קפידא במה שאינם מבינים את הבקשות שבארמית. וכך נפסק גם בשו"ע [או"ח קא, ד].

ענף עץ אבות
הודעות: 136
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#7 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ה' מאי 21, 2020 11:12 pm

שוב חפשתי וראיתי שהראשונים כבר עומדים על כך, יעויין בתוספות רא"ש [סוטה שם] שכבר מזכיר שמלאך גבריאל מבין בלשון ארמית,
ואח"כ מצאתי בשבלי הלקט [סדר ר"ה סי' רפ"ב] אריכות דברים כדלהלן:
ועל מה שאומר בלשון ארמית אין להקשות מהא דאמרינן בסוטה אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית לפי שאין [מלאכי השרת] נזקקין לו דהתם מוקמינן לה דוקא ביחיד אבל צבור רשאין לישאל בכל לשון לפי שהשכינה עמהם. מכל מקום קשה שהרי אומר במטותא מלכון מלאכי מרומא דיבידיכון מפתחא דרחמי ותחנוני וכו' האיך מדברין נגד המלאכים בלשון שאינם מבינים. ונראה לאחי ר' בנימין זצ"ל לפרש שיש במלאכים המבינים בכל לשון כדאמרינן בא גבריאל ולמדו שבעים לשון וכן יש לומר במיטטרון שהוא סופר שהוא מבין כל לשון שהרי יש לו לכתוב זכות כל אומה וחובתה וכן במיכאל שהרי יש לו לדון על כל אומה ואומה וכן יש לומר במלאכים הממונים על שערי התפלה שהן מבינים בכל לשון לשמוע תפלת כל אומה ולשון. או יש לומר יחיד אל ישאל צרכיו בארמית שאין מלאכי השרת המצווין עליו לשומרו נזקקין לו שהרי אינם מבינים אלא לשונן, אבל מלאכים המסורין לצבור הן מבינים בכל לשון.
הרי שלפי דברי הראשונים הנ"ל, מבואר היטב ג"כ הדברים שהבאת בשם הנך צדיקים
שאמרו שהתפילות שלנו מעוברות דרך המלאכים ולא ישירות.
דזה גם על תפילות שבציבור, דאין הפירוש שציבור לא צריכים את המלאכים
[כפי שהבנתי בהודעה הקודמת], אלא שבציבור יש מלאכים מיוחדים שיודעים גם לשון ארמית.

נ.ב. לא בדקתי מספיק האם יש שחולקים על גישה זו, עכ"פ נושא מעניין.

שניאור
הודעות: 94
הצטרף: ב' אוגוסט 19, 2019 6:25 pm

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#8 שליחה על ידי שניאור » א' מאי 24, 2020 1:35 pm

ענף עץ אבות כתב: אך כמו כן ראוי להזכיר דברי הגמ' בב"מ נ"ט ע"א:
ואף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש
לכאו' המשמעות שיש כח לדמעות לפעול ולהגיע ישירות עד להקב"ה.
יתכן ש"דמעות" זה משהו אחר.
וע"ד מה שמסופר שהחוזה מלובלין אמר פעם במוצאי יו"כ להרר"ב מפרשיסחה שהיה אז סוחר שנגזר עליו לירד מנכסיו בשנה זו, וכך היה שבתחילת החורף חלתה אשתו ואח"כ חלתה בתו והוציא כל כספו על רופאים וכו', ובתחילת הקיץ החליט רבי בונם לנסות לסחור ונסע לוורשא, ושם אף אחד לא הסתכל עליו, עד שנשבר לבו וישב באכסניה שלו ובכה מרורות, ומיד למחרת בא אליו שליח מהגבירה המפורסמת תמר'ל שיבוא אליה ולקחה אותו לשותף במסחרה והתעשר שוב [לא הארכתי בפרטי הסיפור, אבל הסיפור ידוע]. ובשובו בסוף הקיץ להחוזה עם פדיון גדול שאלו החוזה אם לא ירד מנכסיו, וכשסיפר לו מה היה אמר החוזה "טרערין האבן מיר נישט גענומען אין חשבון" [דמעות לא לקחנו בחשבון].
אז אולי דמעות גם עולים מיד למעלה ללא מתווך.

כּוֹתָר
הודעות: 1258
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#9 שליחה על ידי כּוֹתָר » ג' ינואר 19, 2021 12:52 am

כשמדברים על כח הצדיקים זה מעורר חשש כאילו יש כאן שמץ ע"ז, כאילו הבשר ודם הוא ח"ו ישות בפני עצמה.

אך האמת שבספרים שמדברים ע"ד פנימיות התורה, השפעת שכינתו יתברך היא בעולם, שנה ונפש.

על בית המקדש (עולם) נאמר בבית אלוקים נהלך ברגש.
על החגים נאמר: זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, והמדרש מעמיד כביכול את קדושת החג מול השי"ת, מה שנראה תמוה מאוד: "איני יודע אם בו - ביום, אם בו - בקב"ה, כשהוא אומר: 'הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך', הוי - 'בו', בקב"ה" (ילקוט שמעוני,במדבר, כ"ט).

כי השפעת קדושתו יתברך מושפעת בעולם ובשנה, במקומות הקדושים ובמועדים הקדושים.

והוא הדבר ממש גם ב'נפש', זה לא דבר של המאות האחרונות. זה התורה בעצמה, "וכי אפשר לדבוקי בשכינה ? אלא הידבק בחכמים ובתלמידיהם".
בזוהר כתוב "מאן פני האדון ה' דא רשב"י ".
איש האלוקים - מובא בתנ"ך על הנביאים והצדיקים.
יכול כמוני ? קדושתי למעלה מקדושתכם, ההו"א והמסקנא מורים על שייכות.
זה השפעת קדושתו יתברך ב'נפש', כי מלא כל הארץ כבודו ואחדותו ממלאת כל הברואים, ויש הרבה רמות של קדושה.
ואצל הצדיקים יש השראת השכינה בדרגה הגבוהה ביותר, ומהם מושפע לכל העולם.

כּוֹתָר
הודעות: 1258
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#10 שליחה על ידי כּוֹתָר » ג' ינואר 19, 2021 12:58 am

וראיתי שהביאו על זה מדרש - שמות רבה ח א
התחיל שלמה אומר (תהלים כד) שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד, אמרו לו השערים מי הוא זה מלך הכבוד, א"ל ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה, כיון שאמר להם כן מיד שככו, אלולי כן בקשו לרוץ את ראשו להמיתו.

ד"א מי הוא זה מלך הכבוד, למה קרא הקב"ה מלך הכבוד, שהוא חולק כבוד ליראיו:

כיצד?

מלך בשר ודם - אין רוכבין על סוסו, ואין יושבין על כסאו:
והקב"ה הושיב לשלמה על כסאו, שנאמר וישב שלמה על כסא ה' למלך.
והרכיב לאליהו על סוסו, ומהו סוסו של הקדוש ברוך הוא סופה וסערה שנאמר ה' בסופה ובסערה דרכו וענן אבק רגליו, וכתיב ויעל אליהו בסערה השמים.

מלך ב"ו - אין משתמשין בשרביטו:
והקב"ה מסר שרביטו למשה, שנאמר ויקח משה את מטה האלהים בידו.

מלך בו"ד - אין לובשין עטרה שלו:
והקב"ה עתיד להלביש עטרה שלו למלך המשיח, ומהו עטרה של הקדוש ברוך הוא כתם פז, שנאמר, ראשו כתם פז, קווצותיו תלתלים שחורות כעורב. וכתיב, תשת לראשו עטרת פז.

מלך ב"ו - אין לובשין לבושו:
וישראל לובשין לבושו של הקדוש ברוך הוא, ומהו לבושו של הקדוש ברוך הוא עוז, שנאמר לבש ה' עוז התאזר, ונתנו לישראל שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

מלך ב"ו - אין נקראין בשמו, קיסר אגוסטא, ואם נקראין בשמו היו ממיתין אותו:
והקב"ה קרא למשה בשמו, שנאמר ראה נתתיך אלהים לפרעה.

הצב''י
מנהל הפורום
הודעות: 99
הצטרף: ה' אוגוסט 02, 2018 4:52 pm
עיסוק תורני: עריכה תורנית מקצועית ביותר, במגוון סגנונות.
פרטים וקו"ח בדוא"ל.
דוא"ל: y0527633424@gmail.com

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#11 שליחה על ידי הצב''י » ג' ינואר 19, 2021 1:34 am

דוד ריזל כתב: בזוהר כתוב "מאן פני האדון ה' דא רשב"י ".
איש האלוקים - מובא בתנ"ך על הנביאים והצדיקים.
אולי זה המקום לעורר על הטעות הנפוצה בדברי הזוהר שהביא מעכ"ת. רבים טועים לפרש את דברי הזוהר: 'מאן פני האדון ה' - פני רשב"י. ולא היא. רשב"י הוא פני האדון ה', ולא חלילה עצמותו יתברך. וכמה תמוהין עלי אותם המשוררים בל"ג בעומר ומלהגין באומרם 'לכבוד התנא האלוקי' כאשר האות ק' בפתח חלף בחיריק. זה משנה את כל המשמעות - אלוקי בפתח, הוא האלוקים שלי. אלוקי בחיריק, הוא אדם שדבוק מאוד באלוקיו עד שהוא 'אלוקי'.

גם 'איש האלוקים' אין משמעותו איש שהוא ... חלילה, אלא איש שבכל מהותו דבוק באלוקיו.

כּוֹתָר
הודעות: 1258
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#12 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' ינואר 21, 2021 1:44 am

הצב''י כתב:
דוד ריזל כתב: בזוהר כתוב "מאן פני האדון ה' דא רשב"י ".
איש האלוקים - מובא בתנ"ך על הנביאים והצדיקים.
אולי זה המקום לעורר על הטעות הנפוצה בדברי הזוהר שהביא מעכ"ת. רבים טועים לפרש את דברי הזוהר: 'מאן פני האדון ה' - פני רשב"י. ולא היא. רשב"י הוא פני האדון ה', ולא חלילה עצמותו יתברך. וכמה תמוהין עלי אותם המשוררים בל"ג בעומר ומלהגין באומרם 'לכבוד התנא האלוקי' כאשר האות ק' בפתח חלף בחיריק. זה משנה את כל המשמעות - אלוקי בפתח, הוא האלוקים שלי. אלוקי בחיריק, הוא אדם שדבוק מאוד באלוקיו עד שהוא 'אלוקי'.

גם 'איש האלוקים' אין משמעותו איש שהוא ... חלילה, אלא איש שבכל מהותו דבוק באלוקיו.
כדי שלא יתבלבלו מכל המקורות שהאור אין סוף מאיר בצדיקים,
נאמר שאפילו בסט"א הוא מאיר, ולית אתר פנוי מיניה.
אלא שהכל בדרך עילה ועלול, שהעליון מאיר לתחתון, עד שפל המדרגה ומדור הסט"א.
והצדיק שהוא עליון, מאיר למי שמקושר אליו. וצדיק יסוד מאיר לכל העולם.

כך מבואר בכל הספרים הקדושים,
וראה כאן:
 
"ורצונו שהוא אורו הוא מקיף את כל העולמות וגם הוא מוקף מהם. היינו שמתפשט קצת אורו בתוך העולמות דרך קו הישר, ואין שום דבר יוצא חוץ ממנו, ואפי' סטרא אחרא יש בו מעט ניצוץ קדושה המחי' אותו, כסוד הכתוב "ומלכותו בכל משלה" כידוע ליודעי חן. שאם לא תאמר כן הרי עשיתיו אותו רשות בפני עצמו".
(מתוך ההקדמה לסידור האר"י - קול יעקב)

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#13 שליחה על ידי סערצע » ג' מרץ 09, 2021 6:12 am

הצב''י כתב: וכמה תמוהין עלי אותם המשוררים בל"ג בעומר ומלהגין באומרם 'לכבוד התנא האלוקי' כאשר האות ק' בפתח חלף בחיריק. זה משנה את כל המשמעות - אלוקי בפתח, הוא האלוקים שלי. אלוקי בחיריק, הוא אדם שדבוק מאוד באלוקיו עד שהוא 'אלוקי'.
אינו אלא הברה פולנית גרידא, ולית בי' שום בית־מיחוש.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#14 שליחה על ידי סערצע » ג' מרץ 09, 2021 6:15 am

הצב''י כתב: . . רבים טועים לפרש את דברי הזוהר: 'מאן פני האדון ה' - פני רשב"י['] . .
איך אפשר לומר כן, והלא מפורש הוא: "פני האדון דא רשב"י" (ולא 'פני האדון דא פני רשב"י').

אם כבר, בלשון שבירושלמי (ביכורים פ"ג ה"ג) - "וה' בהיכל קדשו הא ר' יצחק בר לעזר בכנישתא מדרתא דקיסרין" - איכא למטעי טפי בהכי, אלא שדרכו לקצר ואין בזה ראי'.

איכא מאן דאמר
הודעות: 124
הצטרף: ד' אוגוסט 12, 2020 7:31 pm

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#15 שליחה על ידי איכא מאן דאמר » ב' מרץ 22, 2021 4:28 pm

הצב''י כתב:
דוד ריזל כתב: בזוהר כתוב "מאן פני האדון ה' דא רשב"י ".
איש האלוקים - מובא בתנ"ך על הנביאים והצדיקים.
אולי זה המקום לעורר על הטעות הנפוצה בדברי הזוהר שהביא מעכ"ת. רבים טועים לפרש את דברי הזוהר: 'מאן פני האדון ה' - פני רשב"י. ולא היא. רשב"י הוא פני האדון ה', ולא חלילה עצמותו יתברך. וכמה תמוהין עלי אותם המשוררים בל"ג בעומר ומלהגין באומרם 'לכבוד התנא האלוקי' כאשר האות ק' בפתח חלף בחיריק. זה משנה את כל המשמעות - אלוקי בפתח, הוא האלוקים שלי. אלוקי בחיריק, הוא אדם שדבוק מאוד באלוקיו עד שהוא 'אלוקי'.

גם 'איש האלוקים' אין משמעותו איש שהוא ... חלילה, אלא איש שבכל מהותו דבוק באלוקיו.
ומה אם מאמר חז"ל על משה רבינו "מחציו ולמטה איש מחציו ולמעלה אלקים"?

כּוֹתָר
הודעות: 1258
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#16 שליחה על ידי כּוֹתָר » א' אפריל 25, 2021 8:29 pm

דוד ריזל כתב: איתא בספר "אליהו ואלישע"
(אולי הכוונה לספר דרושי מהר"י צמח : דרושי אליהו ואלישע / לרב יעקב בר' חיים צמח על פי כתבי רבינו האריז"ל)

ומצאתי ספר זה
בשם הגדולים מערכת ספרים אות צ [כ] צמח צדיק
[כ] צמח צדיק לגורי האר"י ז"ל והגהות מהר"י צמח ז"ל בפסוקי אליהו ואלישע ושאר ענינים נדפס בעיר קארעץ שנת תקמ"ה:

ונמצא בהיברובוקס
https://hebrewbooks.org/45154

ובאוצר החכמה
https://tablet.otzar.org/pages/?&restor ... book=12924

עדיין לא הצלחתי למצוא את הציטוט שהביא הרה"ק מסלונים בספר זה.

אורח

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#17 שליחה על ידי אורח » ב' מאי 24, 2021 8:14 pm

בתיקוני זוהר (לג:):
תא חזי, אם בר נש סליק במחשבתיה בצלותא דיליה לשכינתא, או בכל פקודא ופקודא דעביד, מיד דדפיק לפתחא דהיכלא דמלכא, נביא או חוזה או חכם או צדיק או חסיד, מיד דקרא לה לתרעא, אם שכינתא סליקת תמן, הוי"ה יענה מיד, ולא אמתין לעבד וממנא דאפתח ליה, אלא איהו ממש אפתח ליה, מחביבו ורחימו דאית ליה לגבה כחתן לגבי כלה.
ואם שכינתא לא סליקת בההוא צלותא או פקודא, לא חשיב ליה קודשא בריך הוא למפתח ליה היכליה, ואפילו על ידי שלוחא, ולאו איהו כדאי למיעאל להיכלא דמלכא, ועליה אתמר "בחוץ תעמוד", ומלבר יהבין ליה בעותיה, על ידי שלוחא או ממנא. והכי, כד קראן ישראל כל חד וחד לקודשא בריך הוא, בקריאת שמע או בצלותא או בכל פקודא, אם שכינתא לאו איהי תמן לא נחית תמן, הדא הוא דכתיב (שמות כ') "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך", ותרגם אונקלוס "בכל אתר דאשרי שכינתי תמן" וגו', דכד בר נש סליק שכינתא בפקודין דיליה לגבי קודשא בריך הוא, קודשא בריך הוא נחית עליה בגינה.

תלמוד ירושלמי מסכת ברכות דף סג/א : רבי יודן אמר משמיה דידיה בשר ודם יש לו פטרון אם באת לו עת צרה אינו נכנס אצלו פתאום אלא בא ועמד לו על פתחו של פטרונו וקורא לעבדו או לבן ביתו והוא אומר איש פלוני עומד על פתח חצירך שמא מכניסו ושמא מניחו. אבל הקב"ה אינו כן אם בא על אדם צרה לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל אלא לי יצווח ואני עונה לו מיד. הה"ד כל אשר יקרא בשם ה'.

אולם בתלמוד בבלי מסכת שבת דף יב/ב: אמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי ואמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי שאני חולה דשכינה עמו דאמר רב ענן אמר רב מנין ששכינה סועד את החולה שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוי

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף מד/ב : רבי יוחנן אמר לעולם יבקש אדם רחמים שיהו הכל מאמצין את כחו ואל יהו לו צרים מלמעלה.
רש"י: לעולם יבקש אדם רחמים שיהו הכל מאמצים את כחו - שיסייעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים, ושלא יהו לו מסטינים מלמעלה, והכי משמע היערוך שועך אם באתה לערוך שועך כזאת תערכהו לא בצר שלא יהו לך צרים ושהכל יהו במאמצי כחך:

רואים כאן הבדל בזה בין הבבלי לירושלמי, וזה משום שיש הבדל עצום בהנהגה בארץ ישראל להנהגה בחו"ל ששם אין לנו הנהגה ישירה בארץ ישירה מהשי"ת אלא רק ע"י שליחים וממונים, משא"כ ארץ ה' שלא נמסרה לאף אחד ותמיד עומדת מיוחדת לשמו וכמו שהאריך בזה טובא הרמב"ן ויקרא י"ח כ"ה, עיי"ש, וממילא כל הדברים אמורים בעיקר בחו"ל אבל בארץ ישראל העבודה אמורה להשתנות וכל אחד מאיתנו יכול לידבק בעצמו בה' ממש אם רק יכיר ביחודיות הארץ שהיא ורק היא מקום השכינה מקום גילוי מלכותו אשר הוא תלוי בהכרתינו ובהמלכתינו!!!

כּוֹתָר
הודעות: 1258
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#18 שליחה על ידי כּוֹתָר » ג' מאי 25, 2021 1:33 pm

אורח כתב: בתיקוני זוהר (לג:):
תא חזי, אם בר נש סליק במחשבתיה בצלותא דיליה לשכינתא, או בכל פקודא ופקודא דעביד, מיד דדפיק לפתחא דהיכלא דמלכא, נביא או חוזה או חכם או צדיק או חסיד, מיד דקרא לה לתרעא, אם שכינתא סליקת תמן, הוי"ה יענה מיד, ולא אמתין לעבד וממנא דאפתח ליה, אלא איהו ממש אפתח ליה, מחביבו ורחימו דאית ליה לגבה כחתן לגבי כלה.
ואם שכינתא לא סליקת בההוא צלותא או פקודא, לא חשיב ליה קודשא בריך הוא למפתח ליה היכליה, ואפילו על ידי שלוחא, ולאו איהו כדאי למיעאל להיכלא דמלכא, ועליה אתמר "בחוץ תעמוד", ומלבר יהבין ליה בעותיה, על ידי שלוחא או ממנא. והכי, כד קראן ישראל כל חד וחד לקודשא בריך הוא, בקריאת שמע או בצלותא או בכל פקודא, אם שכינתא לאו איהי תמן לא נחית תמן, הדא הוא דכתיב (שמות כ') "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך", ותרגם אונקלוס "בכל אתר דאשרי שכינתי תמן" וגו', דכד בר נש סליק שכינתא בפקודין דיליה לגבי קודשא בריך הוא, קודשא בריך הוא נחית עליה בגינה.

תלמוד ירושלמי מסכת ברכות דף סג/א : רבי יודן אמר משמיה דידיה בשר ודם יש לו פטרון אם באת לו עת צרה אינו נכנס אצלו פתאום אלא בא ועמד לו על פתחו של פטרונו וקורא לעבדו או לבן ביתו והוא אומר איש פלוני עומד על פתח חצירך שמא מכניסו ושמא מניחו. אבל הקב"ה אינו כן אם בא על אדם צרה לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל אלא לי יצווח ואני עונה לו מיד. הה"ד כל אשר יקרא בשם ה'.

אולם בתלמוד בבלי מסכת שבת דף יב/ב: אמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי ואמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי שאני חולה דשכינה עמו דאמר רב ענן אמר רב מנין ששכינה סועד את החולה שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוי

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף מד/ב : רבי יוחנן אמר לעולם יבקש אדם רחמים שיהו הכל מאמצין את כחו ואל יהו לו צרים מלמעלה.
רש"י: לעולם יבקש אדם רחמים שיהו הכל מאמצים את כחו - שיסייעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים, ושלא יהו לו מסטינים מלמעלה, והכי משמע היערוך שועך אם באתה לערוך שועך כזאת תערכהו לא בצר שלא יהו לך צרים ושהכל יהו במאמצי כחך:

רואים כאן הבדל בזה בין הבבלי לירושלמי, וזה משום שיש הבדל עצום בהנהגה בארץ ישראל להנהגה בחו"ל ששם אין לנו הנהגה ישירה בארץ ישירה מהשי"ת אלא רק ע"י שליחים וממונים, משא"כ ארץ ה' שלא נמסרה לאף אחד ותמיד עומדת מיוחדת לשמו וכמו שהאריך בזה טובא הרמב"ן ויקרא י"ח כ"ה, עיי"ש, וממילא כל הדברים אמורים בעיקר בחו"ל אבל בארץ ישראל העבודה אמורה להשתנות וכל אחד מאיתנו יכול לידבק בעצמו בה' ממש אם רק יכיר ביחודיות הארץ שהיא ורק היא מקום השכינה מקום גילוי מלכותו אשר הוא תלוי בהכרתינו ובהמלכתינו!!!
יישר כוחך על המראי מקומות.

איכא מאן דאמר
הודעות: 124
הצטרף: ד' אוגוסט 12, 2020 7:31 pm

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#19 שליחה על ידי איכא מאן דאמר » ג' מאי 25, 2021 7:04 pm

אורח כתב: רואים כאן הבדל בזה בין הבבלי לירושלמי, וזה משום שיש הבדל עצום בהנהגה בארץ ישראל להנהגה בחו"ל ששם אין לנו הנהגה ישירה בארץ ישירה מהשי"ת אלא רק ע"י שליחים וממונים, משא"כ ארץ ה' שלא נמסרה לאף אחד ותמיד עומדת מיוחדת לשמו וכמו שהאריך בזה טובא הרמב"ן ויקרא י"ח כ"ה, עיי"ש, וממילא כל הדברים אמורים בעיקר בחו"ל אבל בארץ ישראל העבודה אמורה להשתנות וכל אחד מאיתנו יכול לידבק בעצמו בה' ממש אם רק יכיר ביחודיות הארץ שהיא ורק היא מקום השכינה מקום גילוי מלכותו אשר הוא תלוי בהכרתינו ובהמלכתינו!!!
הרעיון לחלק בין ארה"ק לחו"ל הוא נפלא
האם זה כתוב?
מעניין מה המקור

אורח

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

#20 שליחה על ידי אורח » ה' מאי 27, 2021 12:24 am

צריך למצוא מקור פרטי לנקודה זאת
אבל באופן כללי, אם לוקחים את דברי הרמב"ן הנ"ל ברצינות.. הלכה למעשה, מתחייב שכל המבט בעבודת ה' בארץ ישראל שונה בתכלית מבחו"ל
ויש בידי הרחבת דברים בזה ומ"מ רבים בנוגע לענינים רבים הנובעים מתפיסה זאת.

שלח תגובה