נוסטלגיה ממקורות בחז"ל

עניני אגדה ומחשבת ישראל, יסודי המוסר ועבודת ה'
שלח תגובה
הודעה
מחבר
ענף עץ אבות
הודעות: 119
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

נוסטלגיה ממקורות בחז"ל

#1 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ב' מאי 18, 2020 2:25 pm

שלום חברים יקרים,
שאלה שעניינה אותי מזה מכבר, האם יודע לכם במקורות מחז"ל על הערכה או התייחסות כל שהיא למה שנקרא "נוסטלגיה"?
בפשטות זה סתם השראה דמיונית שאין בה ממש, דמה נפק"מ האם היה לנו חוויה עתיקת יומין עם הדבר הזה או לא,
העיקר להתמקד בהווה והעתיד ומאי דהוה הוה. אך מאידך הרי זו תחושה שקיימת בטבעו ונפשו של אדם,
ומסתבר שלא בכדי הטביע הבורא את חותם הטבע הזה להתענג על חוויה מימים עברו.
מצאתי בתנחומא (פרשת מסעי אות ג') דוגמא שלכאורה שייכת לזה [הובא גם ברש"י (במדבר לג, א)] וז"ל:
אלה מסעי בני ישראל. מלה"ד למלך שהיה בנו חולה, הוליכו למקום אחר לרפאותו, כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל המסעות ואמר ליה, כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך. כך אמר ליה הקדוש ברוך הוא, משה, מנה להם כל המקומות היכן הכעיסוני, לכך נאמר אלה מסעי בני ישראל.
אמנם זו דוגמא של זכרון לשם "תוכחת מוסר", להתעורר ולהיזכר בנשכחות עבור ענין הדרוש תיקון.
אך סתם כך להזכר בנוסטלגיה "לשם" נוסטלגיה, לכאורה אין בזה שום תועלת ותוכלת.
אשמח לקבל מידע/מקורות/מחשבות/תובנות בנושא.

ענף עץ אבות
הודעות: 119
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: נוסטלגיה ממקורות בחז"ל

#2 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ב' מאי 18, 2020 2:32 pm

האמת ששמתי לב לאחורנה לדברי הגמ' ביבמות ס"ז ע"א ובכתובות ע"ט ע"ב, שם מוזכר אולי משהו שייך לזה:
א"ר יהודה: הכניסה לו שני כלים באלף זוז, ושבחו ועמדו על שני אלפים, אחד נוטלתו בכתובתה, ואחד נותנת דמים ונוטלתו מפני שבח בית אביה. [יבמות]
מודה חנניה, שאם נתגרשה - נותנת דמים ונוטלתן, מפני שבח בית אביה. [כתובות]
מה זה "שבח בית אביה"? חשבתי לפרש שזה 'נוסטלגיה'!
שהאדם חושק בחפצים שירש מבית אביו, וזה גם כאשר אין שום יחודיות לאותם כלים,
אך עצם זה שזה שימש את בית אביה, הרי שיש לאדם זיקה וקשר מיוחד לאותם הכלים.
[אגב, מעניין שבב' הסוגיות שבש"ס הדנות ב"שבח בית אביה" מתעסקים כלפי האשה.
לא מצאנו שידנו על "שבח בית אביו" של האיש. וזה מאוד מתאים לתכונת נפש האשה
שמתקשרת הרבה יותר עמוק לנוסטלגיות. ברם, כמדומני שהפוסקים לא חלקו בזה].
אמנם ראיתי שבנמוק"י [יבמות כ"א ע"ב בדפי הרי"ף] מפרש את שבח בית אביה באופן שונה לגמרי:
משום שבח בית אביה. שיאהבנה בעל שני, ויהיה לכבוד ולתפארת לאביה, שנתנה לו כלים חשובים כאלה":
אך לצערי לא זכיתי להבין את פירושו [אשמח גם לזאת אם תוכלו לפרש לי, מדוע כלים מבית אביה
גורמים לאהבה מבעל שני, ומה החשיבות של הכלים הללו? וכי כל ירושה מבית אבא זה מחייב לחשיבות?
לפעמים מוצאים גם גרוטאות בתוך רכוש הירושה].

דוד ריזל
הודעות: 696
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: נוסטלגיה ממקורות בחז"ל

#3 שליחה על ידי דוד ריזל » ב' מאי 18, 2020 7:03 pm

ענף עץ אבות כתב:
אך לצערי לא זכיתי להבין את פירושו [אשמח גם לזאת אם תוכלו לפרש לי, מדוע כלים מבית אביה
גורמים לאהבה מבעל שני, ומה החשיבות של הכלים הללו? וכי כל ירושה מבית אבא זה מחייב לחשיבות?
לפעמים מוצאים גם גרוטאות בתוך רכוש הירושה].
זה חשוב בשבילה שהיא ביתו, וכך זה גורם לאהבת בעלה השני, שמביאה לו את הדברים היקרים ביותר אצלה.

ענף עץ אבות
הודעות: 119
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: נוסטלגיה ממקורות בחז"ל

#4 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ב' מאי 18, 2020 9:43 pm

וזה מגלגל גם ש"יהיה לכבוד ולתפארת בית אביה", שרואה עד כמה החפץ מוערך בעיני בתו ובעלה.
עכ"פ אני שומע לפי ביארוך זה, שיתכן שפיר שגם כוונת הנמוק"י שהחשיבות של החפץ היא מתוצאת ה'נוסטלגיה'
שמזה מתגלגל כל שרשרשת הגלגלים הנ"ל:
1. חשיבות החפץ בעיני האשה. שהיא גורמת ל2. אהבת בעלה. ומשניהם נגרם ה3. כבוד ותפארת בית האבא.
מעניין לראות איך שהמושגים הכי חשובים של אהבה ואחוה ורעות, נבנים ע"י איזה דז'וק שנקראת 'נוסטלגיה'...

מתודה
הודעות: 631
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: נוסטלגיה ממקורות בחז"ל

#5 שליחה על ידי מתודה » ג' מאי 19, 2020 5:08 pm

לפו"ר הנוסטלגיה היחידה בתורה היא "זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם"...

ענף עץ אבות
הודעות: 119
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: נוסטלגיה ממקורות בחז"ל

#6 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ג' מאי 19, 2020 7:56 pm

מתודה כתב: לפו"ר הנוסטלגיה היחידה בתורה היא "זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם"...
ומאידך בנביא (ירמיה ב, ב)
הלך וקראת באזני ירושלם לאמר כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה
ועד היום אנו זוכים לאהבה וחיבה יתירה מהקב"ה בזכות הנוסטלגיה הזו!!
וראה גם בשיר השירים פסוקים רבים המדברים מענין זה.

בקיצור, נוסטלגיה הינו 'רגש' חזק מאוד העצור בלבו של האדם, ויש בכוחו להשליך 'חיות' על המעשים שהיו מכבר.
פעמים לטובה, ופעמים לרעה. והוא ככל הנושא של 'רגש' שפעמים מביא לתועלת ופעמים לנזק [וכפי שהאריך החזו"א באמונה ובטחון].
כמובן שזה בנוגע למבטו של בשר ודם, כלפי הקוב"ה האם יש תוספת ברגש הנוסטלגי. או בזכרון שכלי, אינו שייך לקרוץ מחומר לחקור בדברים אלו.

אורח

Re: נוסטלגיה ממקורות בחז"ל

#7 שליחה על ידי אורח » ג' מאי 19, 2020 8:35 pm

[quote="ענף עץ אבות" post_id=5670 user_id=305]

ומאידך בנביא (ירמיה ב, ב)
[quote]הלך וקראת באזני ירושלם לאמר כה אמר ה' [b]זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה [/b][/quote]
ועד היום אנו זוכים לאהבה וחיבה יתירה מהקב"ה בזכות הנוסטלגיה הזו!!

[/quote]

זה לא עניין של נוסטלגיה, אלא הזכות של הביטחון בקב"ה.

ענף עץ אבות
הודעות: 119
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: נוסטלגיה ממקורות בחז"ל

#8 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ג' מאי 19, 2020 9:53 pm

אורח כתב: זה לא עניין של נוסטלגיה, אלא הזכות של הביטחון בקב"ה.
אתה צודק, תמוה להכניס ולייחס להקב"ה רגשות נוסטלגיות [וכפי שכתבתי באמת בסוף דברי האחרונים].
ואכן כל המושגים שאנו דנים בהם בעולם, זה רק מה שיש בתפיסה המוגשמת שלנו,
אך עכ"פ הנביא מוסיף את הנימה ה'רגשית' של "אהבת כלולתיך" ואנו לפי המושגים שלנו ממשילים אהבה כאהבת האב את בנו וכיו"ב.
גם ראה ברש"י [שם] שכותב:
זכרתי לך - אם הייתם שבים אלי תאוותי לרחם עליכם כי זכרת חסד נעוריך ואהבת כלילת חופתך שהכללתיך לחופה
ושוב יש כאן ענין 'רגשי' במערכת היחסים של הקב"ה עם כנסת ישראל, וזה מצוי בביטוים רבים לאורכו ולרוחבו של שיר השירים.
וכמדומני שההשראה ה'רגשית' שמשודרת בזה בתרגום האישי שלנו, היא - ה'נוסטלגיה'. שמתעוררים לימים עברו ומייחלים לחזור לראותם שוב.

תלמיד חכמים
הודעות: 68
הצטרף: ב' נובמבר 05, 2018 1:57 pm

Re: נוסטלגיה ממקורות בחז"ל

#9 שליחה על ידי תלמיד חכמים » ג' מאי 26, 2020 1:25 am

בבא קמא צב, ב
כד הוינן זוטרי לגברי השתא דקשישנא לדרדקי... הרי מתרפק על נוסטלגית העבר.
כמובן שבתורתינו הקדושה אין דבר סתם העלאת זכרונות וכו'. רק הרעיון.

ענף עץ אבות
הודעות: 119
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: נוסטלגיה ממקורות בחז"ל

#10 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ג' מאי 26, 2020 7:31 pm

תלמיד חכמים כתב: בבא קמא צב, ב
כד הוינן זוטרי לגברי השתא דקשישנא לדרדקי... הרי מתרפק על נוסטלגית העבר.
ניתן לפרשו בסגנון של 'טרוניא', כיצד הפסיקו להתייחס אלינו בכבוד בשנות זקנותינו.
[ופוק חזי כיצד מרבים הזקנים לדבר על הדור הצעיר... (ובדרך כלל בצדק גמור)].

שלח תגובה