הסבר במושג התקשרות אל הרבי במשנת חב"ד

עניני אגדה ומחשבת ישראל, יסודי המוסר ועבודת ה'
שלח תגובה
הודעה
מחבר
יוסף אומץ
הודעות: 8
הצטרף: ד' אוגוסט 17, 2022 11:52 pm

הסבר במושג התקשרות אל הרבי במשנת חב"ד

#1 שליחה על ידי יוסף אומץ » ג' ספטמבר 06, 2022 1:26 am

ההתקשרות אל הרבי – התקשרות עצם הנשמה עם עצמות ומהות א"ס ב"ה
יפוצו מעינותיך חוצה – הוא התנאי לביאת המשיח. "מעינותיך" זהו המקור לתורת החסידות, שהוא נשיאי החסידות, מהבעש"ט עד נשיא דורנו.

ומסביר הרבי: רבים המחפשים ומבארים מעלת וגדולת נשיאי חב"ד בכלל, ונשיא דורנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בפרט בענינים שונים: איש המסירות נפש, גאון, בעל מדות, צדיק, בעל רוח הקודש, מלומד בנסים ועוד ועוד…

ובכל זה – העיקר חסר כאן… וזהו – מה שהוא הוא הנשיא, ונשיא חב"ד.

כי – נשיא בכלל, נקרא ראש אלפי ישראל, הוא בחינת ראש ומוח לגביהם, וממנו הוא יניקה וחיות שלהם. ועל ידי הדביקה בו קשורים ומיוחדים הם בשרשם למעלה למעלה.

והנה כמה סוגים בנשיאים: אלו אשר השפעתם בבחי' פנימיות, ואלו אשר השפעתם בבחי' מקיף. ובזה גופא חילוקים: אם השפיעו בתורת הנגלה או הנסתר או בשניהם יחדיו, לימדו דרכי העבודה והחסידות, המשיכו השפעות גשמיות וכו' וכו'.

וישנם כאלו, שהי' בהם כמה מבחינות הנ"ל, או גם כולם.

וזה הי' מאז ועד עתה הנהגת נשיאי חב"ד, מן כ"ק אדמו"ר הזקן ועד כ"ק מו"ח הכ"מ ועד בכלל, אשר כללו כל הסוגים והחילוקים: השפיעו בפנימיות ובמקיף, בתורה, עבודה וגמ"ח, ברוחניות ובגשמיות, ובמילא היתה התקשרותם עם השייכים אליהם בכל תרי"ג אברי נפש וגוף המקושרים.

ועל כל אחד ואחת מאתנו כולנו לדעת, היינו להעמיק דעתו ולתקוע מחשבתו בזה, אשר הוא הנשיא והראש, ממנו ועל ידו הם כל ההשפעות בגשמיות וברוחניות, ועל ידי ההתקשרות אליו (וכבר הורה במכתביו איך ובמה מתקשרים) קשורים, ומיוחדים בשרש ושרש השרש עד למעלה מעלה וכו' (משיחת הרבי, ג' תמוז ה'שי"ת).

ועוד, כל ישראל צריכים לידע שע"י קיום התומ"צ בלבד, ללא התקשרות לרבי, וללא פנימיות התורה שנתגלתה ע"י הרביים, מגיעים אמנם לדרגות הכי נעלות בקדושה, אבל חסרה ההתקשרות דעצם הנשמה עם עצמות ומהות א"ס ב"ה; ובהכרח שתהי' ההתקשרות אל הרבי – משה שבדור, שיש בו כל העצם דמשה – שהוא מקשר את הסתים דישראל, עצם הנשמה, עם סתים דתורה, פנימיות התורה שנתגלתה ע"י הרביים, ועי"ז עם סתים דקוב"ה (הרבי, תורת מנחם ב' עמ' 273).

ולנו אין אלא נשיא דורנו. ראשית, כי כיבוד אב קודמת לכיבוד סב, ועוד ועיקר, שכל נשיא דור כולל בתוכו את כל נשיאי הדורות הקודמים. לא זו בלבד שהוא ממלא את מקום אבותיו אלא שניתוסף אצלו עוד עניין – חידוש, שלפני זה לא היה בגילוי. ובפרט בדורנו – אשר בדור זה תהיה הגאולה שזהו ענין חדש לגמרי (ספר המאמרים ה’תשמ”ח עמ' צז). על כן מסביר הרבי:

וכידוע מענה דמלכא משיחא להבעש"ט, דאתי לכשיפוצו מעינותיך חוצה, אבל אנו אין לנו אלא מעיינות הבעש"ט רבינו הזקן תל' ותלמידי תלמידיהם, וכידוע שבלימוד פנימיות התורה צריך להיות בקבלה רב מפי רב, וכמו שהאריך בזה האריז"ל ותלמידו הרח"ו, יעויין שם דברים מבהילים בזה (הרבי באג"ק חלק יג ד'תשי"ב).


עד כאן.

אני מחפש מישהו שיבאר לי כמה נקודות מוקשות בעיני.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הסבר במושג התקשרות אל הרבי במשנת חב"ד

#2 שליחה על ידי סערצע » ג' נובמבר 22, 2022 1:28 am

יוסף אומץ כתב: אני מחפש מישהו שיבאר לי כמה נקודות מוקשות בעיני.
בכללות, לא מתחילים מהחלק הזה...
או כהתבטאות הרחמ"א חאדאקאוו נ"ע (כנראה - בשם כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע), אודות ענין קרוב (התוכן): "לפני זה יש קילומטרים של שיחות, ואחרי זה יש קילומטרים של שיחות - - - " [ואין סיבה לתפוס דוקא בציטוטים ה'מוקשים' כנקודת־פתיחה].
עם זאת, לשאול תמיד אפשר, ואם אדע - אוכל גם להשיב בל"נ.

אורח

Re: הסבר במושג התקשרות אל הרבי במשנת חב"ד

#3 שליחה על ידי אורח » ו' מאי 24, 2024 5:29 pm

[quote="יוסף אומץ" post_id=7984 user_id=570]
ההתקשרות אל הרבי – התקשרות עצם הנשמה עם עצמות ומהות א"ס ב"ה
יפוצו מעינותיך חוצה – הוא התנאי לביאת המשיח. "מעינותיך" זהו המקור לתורת החסידות, שהוא נשיאי החסידות, מהבעש"ט עד נשיא דורנו.

ומסביר הרבי: רבים המחפשים ומבארים מעלת וגדולת נשיאי חב"ד בכלל, ונשיא דורנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בפרט בענינים שונים: איש המסירות נפש, גאון, בעל מדות, צדיק, בעל רוח הקודש, מלומד בנסים ועוד ועוד…

ובכל זה – העיקר חסר כאן… וזהו – מה שהוא הוא הנשיא, ונשיא חב"ד.

כי – נשיא בכלל, נקרא ראש אלפי ישראל, הוא בחינת ראש ומוח לגביהם, וממנו הוא יניקה וחיות שלהם. ועל ידי הדביקה בו קשורים ומיוחדים הם בשרשם למעלה למעלה.

והנה כמה סוגים בנשיאים: אלו אשר השפעתם בבחי' פנימיות, ואלו אשר השפעתם בבחי' מקיף. ובזה גופא חילוקים: אם השפיעו בתורת הנגלה או הנסתר או בשניהם יחדיו, לימדו דרכי העבודה והחסידות, המשיכו השפעות גשמיות וכו' וכו'.

וישנם כאלו, שהי' בהם כמה מבחינות הנ"ל, או גם כולם.

וזה הי' מאז ועד עתה הנהגת נשיאי חב"ד, מן כ"ק אדמו"ר הזקן ועד כ"ק מו"ח הכ"מ ועד בכלל, אשר כללו כל הסוגים והחילוקים: השפיעו בפנימיות ובמקיף, בתורה, עבודה וגמ"ח, ברוחניות ובגשמיות, ובמילא היתה התקשרותם עם השייכים אליהם בכל תרי"ג אברי נפש וגוף המקושרים.

ועל כל אחד ואחת מאתנו כולנו לדעת, היינו להעמיק דעתו ולתקוע מחשבתו בזה, אשר הוא הנשיא והראש, ממנו ועל ידו הם כל ההשפעות בגשמיות וברוחניות, ועל ידי ההתקשרות אליו (וכבר הורה במכתביו איך ובמה מתקשרים) קשורים, ומיוחדים בשרש ושרש השרש עד למעלה מעלה וכו' (משיחת הרבי, ג' תמוז ה'שי"ת).

ועוד, כל ישראל צריכים לידע שע"י קיום התומ"צ בלבד, ללא התקשרות לרבי, וללא פנימיות התורה שנתגלתה ע"י הרביים, מגיעים אמנם לדרגות הכי נעלות בקדושה, אבל חסרה ההתקשרות דעצם הנשמה עם עצמות ומהות א"ס ב"ה; ובהכרח שתהי' ההתקשרות אל הרבי – משה שבדור, שיש בו כל העצם דמשה – שהוא מקשר את הסתים דישראל, עצם הנשמה, עם סתים דתורה, פנימיות התורה שנתגלתה ע"י הרביים, ועי"ז עם סתים דקוב"ה (הרבי, תורת מנחם ב' עמ' 273).

ולנו אין אלא נשיא דורנו. ראשית, כי כיבוד אב קודמת לכיבוד סב, ועוד ועיקר, שכל נשיא דור כולל בתוכו את כל נשיאי הדורות הקודמים. לא זו בלבד שהוא ממלא את מקום אבותיו אלא שניתוסף אצלו עוד עניין – חידוש, שלפני זה לא היה בגילוי. ובפרט בדורנו – אשר בדור זה תהיה הגאולה שזהו ענין חדש לגמרי (ספר המאמרים ה’תשמ”ח עמ' צז). על כן מסביר הרבי:

וכידוע מענה דמלכא משיחא להבעש"ט, דאתי לכשיפוצו מעינותיך חוצה, אבל אנו אין לנו אלא מעיינות הבעש"ט רבינו הזקן תל' ותלמידי תלמידיהם, וכידוע שבלימוד פנימיות התורה צריך להיות בקבלה רב מפי רב, וכמו שהאריך בזה האריז"ל ותלמידו הרח"ו, יעויין שם דברים מבהילים בזה (הרבי באג"ק חלק יג ד'תשי"ב).


עד כאן.

אני מחפש מישהו שיבאר לי כמה נקודות מוקשות בעיני.
[/quote]


בשביל לקבל תשובה, אתה צריך לבאר מה קשה לך...

שלח תגובה