והשבות אל לבבך - שכל או רגש

עניני אגדה ומחשבת ישראל, יסודי המוסר ועבודת ה'
שלח תגובה
הודעה
מחבר
עוסק בתורה
הודעות: 361
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

והשבות אל לבבך - שכל או רגש

#1 שליחה על ידי עוסק בתורה » ש' פברואר 16, 2019 7:41 pm

מאז ומתמיד ידעתי ש"וידעת היום והשבות אל לבבך" הכוונה שיש להשיב את ידיעת השכל אל רגש הלב. וכמדומה שכך פשוט אצל בעלי המוסר.

אך הלום מצאתי לשני קדמונים שפירשו לא כן. הלא המה שני 'רבינו בחיי': רבינו בחיי בן יוסף אבן פקודה בעל 'חובת הלבבות', ורבינו בחיי בן אשר בעל 'מדרש רבינו בחיי' עה"ת. שניהם פירשו שגם "והשבות אל לבבך" הכוונה לידיעת השכל. ושניהם מביאים לכך ראיה מהפסוק בישעיהו "ולא ישיב אל לבו ולא דעת ולא תבונה".


חובות הלבבות.PNG
חובות הלבבות.PNG (28.78 KiB) נצפה 255 פעמים
רבינו בחיי.PNG
רבינו בחיי.PNG (12.6 KiB) נצפה 255 פעמיםאגב בחוה"ל המצולם כאן יש ט"ס וצ"ל שההשבה אל הלב, וזה אכן מתוקן במהדורות החדשות.


נפשי בשאלתי: האם מצינו למישהו מרבותינו לפני תנועת המוסר, אשר פירש כי כוונת הפסוק "והשבות אל לבבך" על פי פשוטו הוא הרגשת הלב בשונה מ"וידעת" שהוא ידיעת השכל?


מתודה
הודעות: 602
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: והשבות אל לבבך - שכל או רגש

#3 שליחה על ידי מתודה » ג' פברואר 19, 2019 8:47 am

בהוכחת רבינו-בחיי'ס מהפסוק בישעיה ולא ישיב אל לבו וגו', לכאורה היה מקום לומר ש'ישיב אל לבו' הוא ענין אחר מ'דעת' ו'תבונה', ועיי"ש במצודות ובמלבי"ם שפירשו ש"ישיב אל לבו" הוא שימת לב, וא"כ לפי דרכם אין ראיה כלל. אם כי גם לפי דרכם לכאורה עדיין א"א לפרש ש"ישיב אל לבו" זה רגש, דא"כ הפסוק אינו מדבר לפי הסדר והיה לו לקבול בתחילה על העדר הדעת והתבונה ורק אח"כ על העדר הרגש.

עוסק בתורה
הודעות: 361
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: והשבות אל לבבך - שכל או רגש

#4 שליחה על ידי עוסק בתורה » ג' מרץ 26, 2019 11:35 pm

לא הוזכר שם פסוק נוסף: לב לדעת (ירמיהו כ"ד ז'), שמוכח שהידיעה דייקא היא בלב

אורח

Re: והשבות אל לבבך - שכל או רגש

#5 שליחה על ידי אורח » א' מאי 05, 2019 1:04 am

מאז ומעולם תמהתי, שכל רבותינו הראשונים מוצאים מפסוק זה מצוה על חקירה עיונית פילוספית על האמונה. וגם הרמח"ל מוציא מפסוק זה את החיוב להתבונן בעיקרי האמונה (יעוין בתחילת דעת תבונות), ולכאורה אדרבה זהו היפך פשוטו של מקרא, שהוא 'וידעת היום- לאחר מעמד הר סיני ויציאת מצרים, המתוארים קודם לכן בפסוק כי שאל נא - אתה הראת לדעת וכו', ואת ידיעה זו יש להשיב אל הלב לחיותה ולזוכרה תמיד כי ה' הוא האלוקים וכו'.
וראיתי בספר הברית שהעיר בזה, וצ"ע טובא דברי רבותינו.

עוסק בתורה
הודעות: 361
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: והשבות אל לבבך - שכל או רגש

#6 שליחה על ידי עוסק בתורה » א' מאי 05, 2019 2:34 am

אורח כתב: ואת ידיעה זו יש להשיב אל הלב לחיותה ולזוכרה תמיד כי ה' הוא האלוקים וכו'.


דא עקא שנתבאר כאן בראש האשכול ש"השבה אל הלב" אינה קשורה לרגש ולחיות, וגם לא לזכרון, אלא היא ההעמקה נוספת של השכל.
וה"וידעת" אינה הידיעה של יציאת מצרים אלא ידיעת ה' שמתבקשת בעקבות יציאת מצרים, כמש"כ הספורנו.

אורח

Re: והשבות אל לבבך - שכל או רגש

#7 שליחה על ידי אורח » א' מאי 05, 2019 8:31 am

עוסק בתורה כתב:
אורח כתב: ואת ידיעה זו יש להשיב אל הלב לחיותה ולזוכרה תמיד כי ה' הוא האלוקים וכו'.


דא עקא שנתבאר כאן בראש האשכול ש"השבה אל הלב" אינה קשורה לרגש ולחיות, וגם לא לזכרון, אלא היא ההעמקה נוספת של השכל.
וה"וידעת" אינה הידיעה של יציאת מצרים אלא ידיעת ה' שמתבקשת בעקבות יציאת מצרים, כמש"כ הספורנו.
גם מה שכתבתי אינו קשור לרגש אלא לשכל. אחרי שהאדם יודע בעקבות מעמד הר סיני ויציאת מצרים שיש בורא לעולם שהוא ברא את העולם מאין והוא עושה את כל הנעשה בו, אזי יש לחשוב על ה' ככל היותר, וזו ההשבה אל הלב המדוברת. לדעת את ה' יותר, לזכור את ה' יותר. כעין מה שכתוב בתורה 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. והיו הדברים האלה על לבבך וכו', דהיינו שה' אלוקינו ה' אחד יהיה על הלב תמיד, האדם יחשוב ע"ז תמיד, בהתהלכך תנחה אותך.
והרמב"ם בסוף מורה נבוכים כתב זאת.

עוסק בתורה
הודעות: 361
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: והשבות אל לבבך - שכל או רגש

#8 שליחה על ידי עוסק בתורה » א' מאי 05, 2019 9:20 am

לא הבנתי למה 'לחשוב על ה' ככל היותר' זו השבה אל הלב.
אם הלב הוא השכל, אז השבה אל הלב הכוונה 'לשכנע' את השכל. ואיך משכנעים את השכל? בחקירה שכלית!

אורח

Re: והשבות אל לבבך - שכל או רגש

#9 שליחה על ידי אורח » א' מאי 05, 2019 10:01 am

הכונה כך: וידעת היום (אחרי מעמד הר סיני ויציאת מצרים), והשבת אל לבבך, תשיב את הדבר אל החשיבה שוב ושוב, זאת אומר שהידיעה על ה' לא תהיה ידיעה שמאוספנת במאגר מידע במח, אלא תהיה ידיעה שהאדם כל הזמן עימה. לא הכונה להוסיף עוד משהו שלא ידעת, אלא להוסיף עוד חשיבה ועוד חשיבה. כעין מה שכותב הרמב"ם בסוף המורה.

עוסק בתורה
הודעות: 361
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: והשבות אל לבבך - שכל או רגש

#10 שליחה על ידי עוסק בתורה » א' מאי 05, 2019 10:04 am

זה פירוש יפה, אבל מה קשה לך על הראשונים שמפרשים אחרת??? למה אתה סבור שהפירוש הזה הוא יותר פשוטו של מקרא מאשר הפירוש של הראשונים ש"והשבות אל לבבך" הכוונה לשכנע את השכל כמו שביארתי?

אורח

Re: והשבות אל לבבך - שכל או רגש

#11 שליחה על ידי אורח » א' מאי 05, 2019 1:24 pm

עוסק בתורה כתב: זה פירוש יפה, אבל מה קשה לך על הראשונים שמפרשים אחרת??? למה אתה סבור שהפירוש הזה הוא יותר פשוטו של מקרא מאשר הפירוש של הראשונים ש"והשבות אל לבבך" הכוונה לשכנע את השכל כמו שביארתי?
הפשטות יותר של הכתוב הוא שמשיבים ידיעה קיימת אל הלב. ולדבריי הכתוב אומר: את ידיעת ה' דרך מעמד הר סיני ויציאת מצרים תשיב אל הלב, לחשוב בזה תמיד.
לדברי הראשונים הכתוב אומר 'וידעת היום', עפ"י המסורת. ואז ראוי להמשיך לשלב 'והשבת אל לבבך' לדעת את ה' בהוכחות שכליות, א"כ אין כאן השבה של ידיעה מסוימת, אלא יצירה חדשה של ידיעת ה'.

ויש לדחות.

איינער מענטש
הודעות: 126
הצטרף: ה' מרץ 28, 2019 2:12 pm
עיסוק תורני: חבר פורום נדברו

Re: והשבות אל לבבך - שכל או רגש

#12 שליחה על ידי איינער מענטש » ה' מאי 16, 2019 8:46 pm

איך מסבירים בחסידות את 'והשבות'?

עוסק בתורה
הודעות: 361
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: והשבות אל לבבך - שכל או רגש

#13 שליחה על ידי עוסק בתורה » ש' אוגוסט 17, 2019 11:03 pm

הקפצה לרגל פרשת ואתחנן

איינער מענטש
הודעות: 126
הצטרף: ה' מרץ 28, 2019 2:12 pm
עיסוק תורני: חבר פורום נדברו

Re: והשבות אל לבבך - שכל או רגש

#14 שליחה על ידי איינער מענטש » ו' ספטמבר 06, 2019 9:18 am

לשון הרמח"ל בדעת תבונות סימן ל"ד "אלא שחייבים אנחנו להשיב אל לבנו הידיעה הזאת לתקוע אותה בלבבנו בישוב גמור בלי שום פקפוק כלל, והוא מה שמצוינו משה רבנו ע"ה מפי הגבורה וידעת היום והשבות אל לבבך". וממה שכתב בסוף התיאור "בלי שום פקפוק כלל" משמע ש"להשיב אל לבנו" ו"לתקוע אותה בלבבנו" (שזה פי' הפסוק והשבות אל לבבך שהביא אחר כך) הכוונה לבירור השכל עד שלא יימצא שום פקפוק.

עוסק בתורה
הודעות: 361
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: והשבות אל לבבך - שכל או רגש

#15 שליחה על ידי עוסק בתורה » ד' ספטמבר 11, 2019 2:32 pm

כעת מצאתי שהרמב"ם מדבר ע"ז במפורש, במורה נבוכים ח"א פרק לט, שמבאר שם שהלב מורה על השכל, וכותב ע"ז וזה לשונו

והוא שם השכל: "ואיש נבוב ילבב", כלומר ישכיל; וכן: "לב חכם לימינו", שכלו בעניינים השלמים; וזה הרבה. ולפי זה העניין הושאל לשם בכל מקום, רצוני לומר שהוא מורה על השכל, אלא הזר שהוא מורה על הרצון, כל מקום כפי עניינו. וכן: "והשבות אל לבבך", "ולא ישיב אל לבו", וכל מה שדומה לו, כולו בחינת שכל, כמו שאמר: "ולא נתן ה' לכם לב לדעת", כמו "אתה הראת לדעת".

שלח תגובה