סיפורי השגחה, ממתי, והיכן הם בש"ס ובראשונים.

עניני אגדה ומחשבת ישראל, יסודי המוסר ועבודת ה'
שלח תגובה
הודעה
מחבר
פשוטו של מקרא
הודעות: 48
הצטרף: ב' פברואר 11, 2019 12:47 am

סיפורי השגחה, ממתי, והיכן הם בש"ס ובראשונים.

#1 שליחה על ידי פשוטו של מקרא » ו' פברואר 15, 2019 12:54 am

ישנה תופעה רווחת היום הנקראת סיפורי השגחה, בדיוק ובדיוק ובדיוק ובאורח פלא וכו' וכו'.
גדול המספרים היום הוא הרב אלימלך בידרמן, אבל לא רק הוא יש קו ועלון של 'השגחה פרטית'
הנושא גם פרנס בעבר ומפרנס גם היום מדורים רבים בעיתונות, ואלפי סיפורי קוטף סיפור של קובי לוי וחיים וולדר משה גוטמן כו'

הנושא הוא: למה לא מצינו סגנון סיפורים כאלו בגמרא, או שאולי מי יודע להצביע היכן כן מצינו.
כמו כן בראשונים לא ידוע.
מה הטעם?


מתודה
הודעות: 631
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: סיפורי השגחה, ממתי, והיכן הם בש"ס ובראשונים.

#3 שליחה על ידי מתודה » ו' פברואר 15, 2019 10:11 am

האורח קיצר בלשונו. יש להוסיף: והיכן היו ספרים בסגנון בעלי המוסר? והיכן היו ספרי למדנות ישיבתית בדרך הגר"ח ותלמידיו? והיכן היו ספרי קיצורי הלכות? והיכן היו ספרי שו"ת עם הגרח"ק?

פשוטו של מקרא
הודעות: 48
הצטרף: ב' פברואר 11, 2019 12:47 am

Re: סיפורי השגחה, ממתי, והיכן הם בש"ס ובראשונים.

#4 שליחה על ידי פשוטו של מקרא » ו' פברואר 15, 2019 1:29 pm

חברה, החלקתם?
תקשיבו, לא באתי להתנצח, באתי להעמיד את הדבר ולברר אותו בצורה ראויה,
אבל כיון שאני מסתפק אם תשובתכם ליצנות או תמימות, מספק אבאר לכם-
אירגוני הקירוב? מצאנו הרבה בש"ס על תנאים שקירבו רחוקים, וראינו כמה השקיעו בנכדו של רשב"י, וכו' וכו' עיי"ש ובעוד מקומות.
יש את רבי חייא שעשה שלא תשתכח תורה מישראל.
שו"ת הלכות עם הגרח"ק הש"ס מלא מזה, וסוגיות רבות בש"ס מתפלפלות בחצאי תשובות שהגיעו דרך האויר הים והיבשה ע"י תלמידים ותלמידי תלמידים.
קיצורי הלכות, יש בש"ס לרוב, גם שיטות לזכור בצורת הסימנים וכו'.
שיטת הגר"ח הישיבתית- הלא זה הש"ס ומי ששאל שאלה כזו כנראה הוא מאותם לומדי הלכות בקיצורים להכעיס, ומסופקני אם יצליח להבין דבר זה.

דוד ריזל
הודעות: 697
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: סיפורי השגחה, ממתי, והיכן הם בש"ס ובראשונים.

#5 שליחה על ידי דוד ריזל » א' פברואר 17, 2019 8:59 pm

הראשון שהוציא סדרת ספרים על הנושא זה ברוך לב,
הוא מביא בראש כל כרך ציטוט מדברי המסילת ישרים פ"ח
"והנה אין לך אדם באיזה מצב שנמצא, אם עני ואם עשיר, אם בריא ואם חולה, שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו...עד שאין לך אדם שלא יכיר עצמו חייב לבוראו.
ובהסתכלו בטובות אלו שהוא מקבל ממנו, ודאי שיתעורר להזדרז לעובדו

וכן מביא שם פסוק " צדקתך לא כיסיתי בתוך ליבי, אמונתך ותשועתך אמרתי

זכור לי מהאוה"ח שכותב שיש יצר מיוחד לשכוח את החסדים והניסים שהקב"ה עשה עמו

פשוטו של מקרא
הודעות: 48
הצטרף: ב' פברואר 11, 2019 12:47 am

Re: סיפורי השגחה, ממתי, והיכן הם בש"ס ובראשונים.

#6 שליחה על ידי פשוטו של מקרא » ב' פברואר 18, 2019 4:06 pm

חיוב הודאה יש והוא כבר מפורש בפסוקים בתורה 'ויספר משה לחותנו' וכו' ברוך ה' וכו', ועי' חי' רי"ז הלוי עה"ת. ועוד מקומות הרבה.
שאלתי על סיפורים כעין המנעולן שהעלו כאן בשם ר' בידרמן וכדו'.

מי זה
הודעות: 26
הצטרף: ד' ינואר 30, 2019 6:08 pm

Re: סיפורי השגחה, ממתי, והיכן הם בש"ס ובראשונים.

#7 שליחה על ידי מי זה » ב' פברואר 18, 2019 4:29 pm

כבר מצאנו לדוד מלכנו שלצד תפילותיו להקב''ה ותיאור שבחיו, פירט גם את הנסים שנעשו עמו.
אמנם לא כ''כ בפירוט כי סו''ס ספר תהלים לפי השגתי הדלה בנוי יותר על בנין השירה מאשר על סיפור דברים.

אורח

Re: סיפורי השגחה, ממתי, והיכן הם בש"ס ובראשונים.

#8 שליחה על ידי אורח » ג' מאי 21, 2019 8:22 am

יש את הגמ' נדה לא:
דרש רב יוסף: מאי דכתיב (ישעיהו יב, א) "אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני"

במה הכתוב מדבר?

בשני בני אדם שיצאו לסחורה.
ישב לו קוץ לאחד מהן, התחיל מחרף ומגדף.
לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים, התחיל מודה ומשבח.

לכך נאמר: "ישוב אפך ותנחמני".

והיינו דאמר רבי אלעזר: מאי דכתיב (תהלים עב, יח) "עושה נפלאות (גדולות) לבדו וברוך שם כבודו לעולם"

אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו.
ממש ממש מסיפורי ר' מיילך

אורח

Re: סיפורי השגחה, ממתי, והיכן הם בש"ס ובראשונים.

#9 שליחה על ידי אורח » ב' מאי 27, 2019 6:41 am

אשכול רדוד.

וכי חסרים סיפורי נסים בתנ"ך, בתלמוד ובמדרשים?
מה תועלת הסיפור? חיזוק באמונה ואהבת ה'.

אורח

Re: סיפורי השגחה, ממתי, והיכן הם בש"ס ובראשונים.

#10 שליחה על ידי אורח » ד' מאי 29, 2019 4:23 am

תשים לב מי פתח את השאלה. פשוטו...מתלמידי...ודוק

דוד ריזל
הודעות: 697
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: סיפורי השגחה, ממתי, והיכן הם בש"ס ובראשונים.

#11 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' ספטמבר 12, 2019 8:15 pm

תשמעו סיפור השגחה פרטית שקרה לי עכשיו:
תוך כדי עבודה אני צופה בשיעור של הרב יהודה יוספי, נכנס יהודי, ואומר לי אתה רואה עכשיו איך שהוא מציג ומשמיע קול פששש.. ומדגים איך הלב דופק. לפני 27 שנה היה בחור חילוני, מחלל שבת יוהכ"פ, נבילות וטריפות, כששמע את הרב יוספי עושה את ה"פששש" הזה, זה עורר אותו ומכך הוא חזר בתשובה.
הייתי בהלם, איך בדיוק כשהגיע זיהה את אותה תנועה, ואז מוסיף ואומר לי:
אתה יודע מי זה היה הבחור הזה ?
זה היה אני.

אורח

Re: סיפורי השגחה, ממתי, והיכן הם בש"ס ובראשונים.

#12 שליחה על ידי אורח » ה' אוקטובר 31, 2019 10:47 pm

[quote="דוד ריזל" post_id=4038 user_id=89]
תשמעו סיפור השגחה פרטית שקרה לי עכשיו:
תוך כדי עבודה אני צופה בשיעור של הרב יהודה יוספי, נכנס יהודי, ואומר לי אתה רואה עכשיו איך שהוא מציג ומשמיע קול פששש.. ומדגים איך הלב דופק. לפני 27 שנה היה בחור חילוני, מחלל שבת יוהכ"פ, נבילות וטריפות, כששמע את הרב יוספי עושה את ה"פששש" הזה, זה עורר אותו ומכך הוא חזר בתשובה.
הייתי בהלם, איך בדיוק כשהגיע זיהה את אותה תנועה, ואז מוסיף ואומר לי:
אתה יודע מי זה היה הבחור הזה ?
זה היה אני.
[/quote]

סיפור מדהים. תודה על הסיפור.

אורח

Re: סיפורי השגחה, ממתי, והיכן הם בש"ס ובראשונים.

#13 שליחה על ידי אורח » ו' נובמבר 01, 2019 2:22 am

[quote="פשוטו של מקרא" post_id=1695 user_id=153]
ישנה תופעה רווחת היום הנקראת סיפורי השגחה, בדיוק ובדיוק ובדיוק ובאורח פלא וכו' וכו'.
גדול המספרים היום הוא הרב אלימלך בידרמן, אבל לא רק הוא יש קו ועלון של 'השגחה פרטית'
הנושא גם פרנס בעבר ומפרנס גם היום מדורים רבים בעיתונות, ואלפי סיפורי קוטף סיפור של קובי לוי וחיים וולדר משה גוטמן כו'

הנושא הוא: למה לא מצינו סגנון סיפורים כאלו בגמרא, או שאולי מי יודע להצביע היכן כן מצינו.
כמו כן בראשונים לא ידוע.
מה הטעם?
[/quote]


יש את מגילת אסתר

אורח

Re: סיפורי השגחה בש"ס

#14 שליחה על ידי אורח » ו' נובמבר 08, 2019 1:35 am

קידושין ע ב

... אמר ליה הכי אמר שמואל כל דאמר מדבית חשמונאי קאתינא עבדא הוא א"ל לא סבר לה מר להא דא"ר אבא אמר רב הונא אמר רב כל ת"ח שמורה הלכה ובא אם קודם מעשה אמרה שומעין לו ואם לאו אין שומעין לו [B] אמר ליה הא איכא רב מתנה דקאי כוותי רב מתנה לא חזייה לנהרדעא תליסר שני ההוא יומא אתא [B/] אמר ליה דכיר מר מאי אמר שמואל כי קאי חדא כרעא אגודא וחדא כרעא במברא א"ל הכי אמר שמואל

שלח תגובה