עני שאינו מרגיש צורך האם נחשב לצדקה

בירורי הלכות וחקרי מנהגי ישראל
שלח תגובה
הודעה
מחבר
ענף עץ אבות
הודעות: 136
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

עני שאינו מרגיש צורך האם נחשב לצדקה

#1 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ד' אוגוסט 25, 2021 12:58 pm

עני שלא מרגיש שחסר לו משהו
אבל למעשה חסר לו מוצרים בסיסיים,
אלא שמפאת גדלותו מקיים איזהו עשיר השמח בחלקו.
האם ניתן לתת לו מכספי צדקה?

כּוֹתָר
הודעות: 1264
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עני שאינו מרגיש צורך האם נחשב לצדקה

#2 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' אוגוסט 26, 2021 9:44 am

שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רמט
שמונה מעלות יש בצדקה, זו למעלה מזו:
ובסעיף י
פחות מזה, שיתן לעני בידו, קודם שישאל.

רואים שיש מצוה לתת לעני מה שצריך לו, קודם שישאל.


ובסימן רנ סעיף א
כמה נותנין לעני, די מחסורו אשר יחסר לו. כיצד, אם היה רעב, יאכילוהו. היה צריך לכסות, יכסוהו. אין לו כלי בית, קונה לו כלי בית. ואפילו אם היה דרכו לרכוב על סוס ועבד לרוץ לפניו כשהיה עשיר, והעני, קונה לו סוס א] ועבד. וכן לכל אחד ואחד לפי מה שצריך. ב] (ב') הראוי לתת לו פת, נותנים לו פת. עיסה, נותנים לו עיסה. מטה, נותנים לו מטה. הראוי ליתן לו פת חמה, חמה. צונן, צונן. להאכילו לתוך פיו, מאכילין. (ג') אין לו אשה ובא לישא, משיאין לו. ושוכרים לו בית ומציעים לו מטה וכלי תשמישו, ואחר כך משיאין לו אשה.

ובסעיף ד
אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום, מככר בפונדיון (הרמב"ם פירש שמשקל הפונדיון הוא ח' גרעיני שעורה). מד' סאין בסלע. ואם לן, נותנין לו ה] (ז') מצע לישן עליו וכסת ליתן מראשותיו (ח') ושמן וקטניות. ואם {א} שבת, נותנין לו מזון ג' סעודות ושמן וקטנית ו] ודג וירק. ז] (ט') ואם מכירין אותו, נותנין לו לפי כבודו.

הלשון לפי כבודו, משמע שאנו משערים מה הוא צריך לפי כבודו, ולא ששואלים אותו האם הוא צריך.

ענף עץ אבות
הודעות: 136
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: עני שאינו מרגיש צורך האם נחשב לצדקה

#3 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ה' אוגוסט 26, 2021 11:12 pm

אני שואל על אדם בסדר גודל של רבי זושא מאניפולי זי"ע
שלמרות הדחקות והעניות והיסורין שהיו מנת חלקו,
הוא לא ידע מה זה עניות ומה זה יסורין, את הכל הוא ראה באור מאיר וטוב,
לטענתו לא חסר לו דבר,
אבל למעשה בשטח בודאי חסר לו שאפילו פת לחם אין ברשותו.
האם מקיימים מצות צדקה שנותנים לו מעות לפרנסתו?
כמובן דוגמא מוקצנת מאוד,
אבל גם מי שלא במדרגה של רבי זושא תשאל השאלה אך ברובד אחר.
[מכל הדוגמאות שציינת אין ראיה, אלא על עני שגם חש בחוסר
ורק שאינו מספר לאחרים מבושה או מטעם אחר, אבל במי שאינו מרגיש
אבל המציאות טופחת בפנים שבודאי חסרים לו מוצרי יסוד, האם יחשב לצדקה?]

כּוֹתָר
הודעות: 1264
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עני שאינו מרגיש צורך האם נחשב לצדקה

#4 שליחה על ידי כּוֹתָר » ש' אוגוסט 28, 2021 9:48 pm

ענף עץ אבות כתב:
[מכל הדוגמאות שציינת אין ראיה, אלא על עני שגם חש בחוסר
ורק שאינו מספר לאחרים מבושה או מטעם אחר, אבל במי שאינו מרגיש
אבל המציאות טופחת בפנים שבודאי חסרים לו מוצרי יסוד, האם יחשב לצדקה?]
גם כן משערים מה צריך לפי כבודו. וזה הרבה יותר ממוצרי יסוד.
גם אם אני רואה שהבגד שלו הוא ישן והוא צריך חדש - זה בכלל מצוות צדקה.

ענף עץ אבות
הודעות: 136
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: עני שאינו מרגיש צורך האם נחשב לצדקה

#5 שליחה על ידי ענף עץ אבות » ב' אוגוסט 30, 2021 3:44 pm

יש"כ על הדברים,
אמנם ברצוני לחדד כאן קצת את הנושא, וכפי שמתלבן מתוך הדברים שכתבת:
א. כאשר אנו יודעים שהעני זקוק לדבר מסויים, אין מתחשבים עד כמה זה בסיסי וכו',
שאם לעני זה 'מחסור' הרי שמצוה לתת לו כדי מחסורו. ולכן יתכן מצב שיכלכלו את העני בליטרא בשר בכל יום [כתובות סז ע"ב],
למרות שאפילו על שולחן עשירי העיר לא בטוח שיעלו כמויות כאלו על שולחנם.
ב. כאשר אין אנו יודעים האם זה נצרך לעני, מסתברים הדברים שכתבתם, שאין צריך לשאול את העני בפרוטרוט האם זה נצרך לו,
שאין מצוה לגרום אי נעימות לעניים, ולא די שחסר להם מעות, אלא גם נוסיף למשמש ולחקור עמהם מה מוגדר אצלם לצורך, ודי בזיון וקצף.
ג. אולם מוצא הספק שהנני עדיין מסתפק בו, הוא כאשר העני מצהיר שהוא לא צריך לא את הכובע ולא החליפה החדשה,
בשבילו החליפה המרופטת ממש מושלמת. חבל לבזבז כסף על חליפה חדשה שבעוד מספר חודשים ג"כ תראה כפי החליפה הנוכחית.
האם כאן עלינו ללכת ע"פ הכללים בספר, שלפי כבודו דורש חליפה יותר נאה מהסמרטוט שיש לו.
או שמא העני הוא המכריע את הכתוב בספר, ואם מרגיש שלא חסר לו כלום,
שה' נותן לו את מה שהוא צריך, וממילא אם אין לו את זה ברור בעיניו שאינו נצרך לזה.
כיצד נדון להאי דינא?

תיבת גמא
הודעות: 5
הצטרף: א' נובמבר 27, 2022 9:02 am

Re: עני שאינו מרגיש צורך האם נחשב לצדקה

#6 שליחה על ידי תיבת גמא » א' נובמבר 27, 2022 4:42 pm

ענף עץ אבות כתב: יש"כ על הדברים,
אמנם ברצוני לחדד כאן קצת את הנושא, וכפי שמתלבן מתוך הדברים שכתבת:
א. כאשר אנו יודעים שהעני זקוק לדבר מסויים, אין מתחשבים עד כמה זה בסיסי וכו',
שאם לעני זה 'מחסור' הרי שמצוה לתת לו כדי מחסורו. ולכן יתכן מצב שיכלכלו את העני בליטרא בשר בכל יום [כתובות סז ע"ב],
למרות שאפילו על שולחן עשירי העיר לא בטוח שיעלו כמויות כאלו על שולחנם.
ב. כאשר אין אנו יודעים האם זה נצרך לעני, מסתברים הדברים שכתבתם, שאין צריך לשאול את העני בפרוטרוט האם זה נצרך לו,
שאין מצוה לגרום אי נעימות לעניים, ולא די שחסר להם מעות, אלא גם נוסיף למשמש ולחקור עמהם מה מוגדר אצלם לצורך, ודי בזיון וקצף.
ג. אולם מוצא הספק שהנני עדיין מסתפק בו, הוא כאשר העני מצהיר שהוא לא צריך לא את הכובע ולא החליפה החדשה,
בשבילו החליפה המרופטת ממש מושלמת. חבל לבזבז כסף על חליפה חדשה שבעוד מספר חודשים ג"כ תראה כפי החליפה הנוכחית.
האם כאן עלינו ללכת ע"פ הכללים בספר, שלפי כבודו דורש חליפה יותר נאה מהסמרטוט שיש לו.
או שמא העני הוא המכריע את הכתוב בספר, ואם מרגיש שלא חסר לו כלום,
שה' נותן לו את מה שהוא צריך, וממילא אם אין לו את זה ברור בעיניו שאינו נצרך לזה.
כיצד נדון להאי דינא?
לכאו, יש להוכיח מעני בן טובים שנותנים לו סוס לרכב וכו וכו .. וא,כ חזינן דאזלינן כל א, לפי צרכו, וממוצא דבר אף להיפוך שאם מרגיש שאינו צריך , אז אין מצווה ..(ובאמת שכן הוא בסברא פשוטה.)

שלח תגובה