בקביעת זמן השבת בכל מקום ומקום בכדור הארץ

בירורי הלכות וחקרי מנהגי ישראל
שלח תגובה
הודעה
מחבר
אבגדה
הודעות: 40
הצטרף: ד' אפריל 07, 2021 2:53 pm

בקביעת זמן השבת בכל מקום ומקום בכדור הארץ

#1 שליחה על ידי אבגדה » א' אפריל 18, 2021 12:10 am

בקביעת זמן השבת בכל מקום ומקום בכדור הארץ

א) היממה בכדור הארץ היא באופן שאם במקום אחד יש יום, הרי במקום שני יש לילה. ויש הלומדים כך את פשט הפסוק (בראשית א, ה): "ויהי ערב ויהי בקר יום אחד"; היינו שביום אחד יש בכדור הארץ ערב ובקר ביחד. ולכן נאמר: "יום אחד", ולא "יום ראשון".
וכך הוא בדרך הטבע, שהרי הצד של כדור הארץ המופנה לשמש מואר, בשעה שהצד השני חשוך.
וז"ל הפסוקים בספר בראשית פרק ב (פסוקים א-ב):
"ויכלו השמים והארץ וכל צבאם. ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה".
ומכאן משמע לכאורה שלמרות שהשבת הייתה צריכה לבוא בהדרגה, לפי השקיעה בכל מקום בכדור הארץ, היא באה בבת אחת.
ואכן לא היה זה בדרך הטבע, אלא באותה העת הייתה השקיעה בכל מקום כפי מקומו.
ואם כן, השבת הייתה אף היא באופן לא טבעי. וזה משמעות הכפילות בפסוק: "ויכל... וישבות"; היינו שאף שהשמש עמדה על מהלכה הטבעי, אבל שקיעת השמש הייתה בבת אחת בכל העולם. היינו שהשביתה לא הייתה רק בכילוי העבודה, אלא נעשתה כאן שביתה מיוחדת, שאותה מדגיש הפסוק ב:"וישבות".
ואם כן זמן קביעת השבת הוא בכל העולם לפי חשבון הימים שעברו מיום ששי הראשון, שהיה שווה בכל העולם. ואם כן זמן השבת שווה בכל העולם באותו יום.

ב) וז"ל המהר"ל בספר "גבורות ה'" (הקדמה שניה):
" ...עוד הניח הנחה אחת, שאי אפשר שיהיה שנוי בגרמיים השמימיים; וזה: כי פועל אלו הנפלאות, הוא השכל הפועל אשר הוא מושפע מן גרמיים השמימיים; ולפיכך לא יוכל שכל הפועל לפעול בגרמיים השמימיים כי הוא עלול מהם. ועוד כי בהתחדש הפסד לאלו גרמיים השמימיים יתחדש הפסד גדול לאלו השפלים אשר בתחתונים, לכך הסכים שלא יתכן שיהיה שנוי נפלאות בגרמיים השמימיים...
אבל אנו אומרים כי הוא יתברך מחדש נסים ונפלאות בעולמו, ויכול לחדש נסים ברצונו אף בגרמיים השמימיים... גם כן כך אני אומר: כיון שאל האדם השמש בגלגלה יש לו זריחה או שקיעה ואמצע השמים – יבאו אליו הדברים אשר התבארו. ודבר זה ופירוש זה מכריע אשר נפרש, כי לא היה העמידה רק ליהושע ועמו, וכן לבני אדם אשר היו באופק ההוא; ולשאר בני אדם הייתה תנועת השמש כדרכה. וזה יותר הפלא ופלא, כי ליהושע ועמו באופק ההוא הייתה עומדת, ולשאר בני אדם באופק אחר הולכת".
היינו שאף שהשמש המשיכה במהלכה, הייתה בכל זאת עמידה. וכך גם היה במעשה בראשית, שאף שהשמש המשיכה מהלכה, היה זמן השקיעה בכל מקום בעולם באותה העת.
וממילא יוצא שבכל העולם יום השבת הוא תמיד באותו יום, ואין זה משנה מתי השקיעה, אלא לפי חשבון הימים מאז בריאת העולם, תמיד יהיה יום השביעי אותו יום בכל העולם.

שלח תגובה