לימוד תורה לנשים

בירורי הלכות וחקרי מנהגי ישראל
שלח תגובה
הודעה
מחבר
איש יהודי
הודעות: 76
הצטרף: א' יולי 05, 2020 11:45 am

לימוד תורה לנשים

#1 שליחה על ידי איש יהודי » ד' יולי 22, 2020 4:24 pm

מובא בשו"ע (יורה דעה סימן רמו סעיף ו), "כל המלמד את בתו תורה, כאילו מלמדה תיפלות (פי' דבר עבירה). בד"א בתורה שבע"פ; אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחלה, ואם מלמדה אינו כמלמדה תיפלות. הגה: ומ"מ חייבת האשה ללמוד דינים השייכים לאשה". ומציין לאגור בשם סמ"ג. והגר"א הביא לזה מקור מתוס' בסוטה כ"א.

ודעת הרבי מליובאוויטש זצ"ל היתה שבימינו הבנות צריכות ללמוד אף משנה וגמרא בנושאים הקשורים למצוות שבהן הן מחויבות, ואף את תורת החסידות שהיא נחוצה כדי לקיים את מצוות אהבת ה' ויראתו. לשיטתו, בימינו, כשהבנות לומדות את כל המקצועות והן חשופות לכל הרוחות המנשבות בעולם, אין היגיון למנוע מהן דווקא לימוד תורה.

ולהלן שיח מרתק בין הרבי מליובאוויטש זצ"ל להאדמו"ר מבעלז:

אדמו"ר מבעלז שאל: האם הרבי מתיר לבנות ללמוד משנה או גמרא?

הרבי ענה שמשניות הן הלכות, הכוללות הלכות שבת הלכות ברכות וכו', שנשים חייבות בהן! וממילא מותר להן ללמוד, והלכות אלה יש ללמוד גם מתוך הגמרא. אנחנו חיים בדור שונה מן הדורות הקודמים שבהן היו הבנות בבית, וכל דבר שלא ידעו שאלו את הוריהן. היום אנו חיים בדור שהבנות יודעות הכל, ויש להן כל האמצעים ללמוד גמרא בעצמן. הן הולכות לבית כנסת ופוגשות חברות שיודעות דברים מהגמרא. ואם תלמידה שומעת שיש גמרא שעוסקת במה שלמדה, היא תפתח את הגמרא ותעיין בכל השקלא וטריא שמסביב לנושא שלמדה. ועדיף שמורים יראי שמים יכוונו אותה, ולא שתפתח ספרים שאין ראוי ללמוד בהם.

ושאל האדמו"ר מבעלז, אז מה נחשב ל"מלמדה תפלות"?

ומשיב הרבי, לכאורה, על פי שולחן ערוך מותר ללמד את הבנות תורה שבכתב בלבד, ואילו כל התורה שבעל פה נחשבת ל"מלמדה תפלות". אולם הרבי מדייק, שכיום ה"תפלות" כבר קיימת אצל הבנות, אלא שצריך לכוון אותן לאמת.

הרבי אמר שפגש בנות שלמדו רק תורה שבכתב בבית ספר, אולם בלימודי חול, או לימים כשהגיעו למכללות וכיו"ב, לימדו אותן דברים היפך התורה. כגון שהעולם קיים מליוני שנים ועוד דברים מסוג זה. וכשפנתה תלמידה למורה שלה וביקשה ממנה לישב את הסתירה, ענתה המורה, ש"כל המלמד את בתו תורה כאילו לימדה תפלות". וכתוצאה מכך, תתייחס תלמידה כזו, למה שלמדה בלימודי חול כעובדה, ואל דברי התורה שהעולם נברא בשבעה ימים תתייחס כאילו הם דברי אגדה. ובסך הכל תהיה מבולבלת. תלמידה כזו תהיה אם בישראל, ואיך היא תחנך את ילדיה?… והתייחסות בעניין זה לבנות שיהיו אמהות מחנכות חשובה אפילו יותר מלבנים. אמא כמחנכת צריכה לדעת להשיב לילדיה על כל שאלותיהם, כדי שלא יתבלבלו בדרכם בעבודת ה'. ויש להקדים את הנשים בלימוד תורה כמו במתן תורה, ולהקדים תרופה למכת ה"תפלות" שנוצרה בימינו, על ידי לימוד תורה שבעל פה לנשים!

ולטענת אדמו"ר מבעלז שיש ללמד לימודי חול על טהרת הקודש,

השיב הרבי, עד שמשרד החינוך יאשר, ועד שיתקנו את הספרים יכול לגדול דור שלם, שאין לו תשובות על שאלות יסודיות.

ועוד הוסיף הרבי וסיפר שהיה רב שלא רצה ללמוד "מורה נבוכים", כי טען שיש לו סדר יום עמוס, וחשש שאם יתחיל בסוף היום ללמוד "מורה נבוכים", יישן רק עם הקושיא כי לא יגיע לתרוץ.

אולם בימינו, הסביר הרבי, כבר יודעים את כל הקושיות, ומה שנשאר זה רק לתרץ אותן. לכן אין מנוס אלא ללמוד תורה שבעל פה בעומק גברים ונשים כאחת.

(נכתב על פי שיחת הרבי עם אדמו"ר מבעלז ביום ג', ד' אדר שני ה'תשמ"א, כפי שפורסמה בספר "בצל החכמה" מסעיף יא עמ' 119)

ויש בדברי הרבי מליובאוויטש הנ"ל חידוש נפלא, דבזמנם היו מחוסרי ספרים ואם לא היו מלמדים תורה לאשה, לא היתה יודעת כלום (וגם לאחר שהודפס, הספרים לא היו כ"כ מצויים ונגישים, והפירושים קשים, ובאותיות קטנות) אבל היום? בלחיצת כפתור יכולה לדעת כל גמרא שתרצה וכל פירוש שיהיה, והכל ברור ופשוט ונגיש ואין צורך ללמדה כלל, ואם כבר עדיף שתלמד בצורה מסודרת.

ועוד חידש, שכיום לומדת ויודעת תיפלות ממקומות אחרים ואדרבה טוב שתלמד תורה ויהיה לה פחות תיפלות בראש.

ועוד חידש, שלימוד הדינים השייכים לה כולל לימוד בעמקות משרשי הדין בגמ' וכו'.

שלח תגובה