דעת תורה על מגיפת הקורונה

בירורי הלכות וחקרי מנהגי ישראל
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

דעת תורה על מגיפת הקורונה

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מרץ 12, 2020 7:37 pm

הרב יצחק יוסף התייחס לקורונה באריכות בשיעורו השבועי.
קורונה 1.PNG
קורונה 1.PNG (320 KiB) נצפה 3388 פעמים
קורונה 2.PNG
קורונה 2.PNG (387.64 KiB) נצפה 3388 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מרץ 12, 2020 11:31 pm

מצורף מכתב הרה"ק רבי משה מקוברין בעת מגיפה, להתחזק בבטחון, ולחזור על הפסוק "ה' צבקות אשרי אדם בוטח בך".
אדמו"ר מסלונים שליט"א הורה היום להרבות בצדקה ובמעשים טובים.
מכתב הרהק מקוברין.PNG
מכתב הרהק מקוברין.PNG (118.42 KiB) נצפה 3383 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#3 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מרץ 12, 2020 11:42 pm

דרשות הר"ן הדרוש הששי:
ולפעמים מתחדשים מקרים בריחוק מקום ובאיים הרחוקים, כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה, וייראו ויפחדו פן יגיעם הפורענות, והוא מאמר הנביא (צפניה ג ו - ז) הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר, נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב, אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר.
וכשאינם מתיסרים ברעת האחרים, הפורענות הולך הלוך ונסוע, וילך הלוך וקרב. ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות אשר הם באמת התראות השם יתברך, ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה, הוא כמי שעובר עבירה וקיבל עליו התראה, שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך, עכ"ל.

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב
א"ר חייא בר אבא סמוך לימות המשיח דֶבֶר גדול בא לעולם והרשעים כלים, והגפנים סמדר נתנו ריח, אלו הנשארים ועליהם נאמר (שם /ישעיהו/ ד') והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם,

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#4 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מרץ 12, 2020 11:43 pm

מכתב רעקא 1.png
מכתב רעקא 1.png (396.49 KiB) נצפה 3380 פעמים
מכתב רעקא 2.png
מכתב רעקא 2.png (492.23 KiB) נצפה 3380 פעמים
מכתב רעקא 3.png
מכתב רעקא 3.png (546 KiB) נצפה 3380 פעמים
מכתב רעקא 4.png
מכתב רעקא 4.png (497.49 KiB) נצפה 3380 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#5 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מרץ 12, 2020 11:45 pm

מכתב היסוד העבודה.PNG
מכתב היסוד העבודה.PNG (573.66 KiB) נצפה 3379 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#6 שליחה על ידי דוד ריזל » א' מרץ 15, 2020 1:29 am

מעשה נורא ומופתי היה מספר ר' ישעיה (חשין זצ"ל). בימי המגפות הקשות ר"ל, שפרצו בירושלים בתקופת תלמידי הגר"א, היו נוהגים להוציא את המשפחות אל מחוץ לעיר ע"י מקום קבר שמואל הנביא, ושכנו שם באהלים של מחצלאות עד יעבור זעם, ורק את ילדי התשב"ר ומלמדיהם השאירו בתוך העיר, כי חששו למה שאמרו רז"ל "ויצא מבת ציון כל הדרה" אלו תנוקות של בית רבן, והחזיקו אותם בחצר סגורה לשמור מפני התדבקות המחלה, שבעיקרה באה מתוך השכנים הערבים, שלא ידעו את דרכי השמירה והבריאות. פעם אחת באו הורי הילדים לפני תלמידי הגר"א ר' הלל ור' מנדל והתחננו לפניהם להעביר גם את הילדים אל מחוץ לעיר. תלמידי הגר"א חששו מאד למלא בקשה זו, ויענו להורים הנבהלים לחכות עוד ימים אחדים. בלילה ההוא הלכו לכותל המערבי ויעשו שמה שאלת חלום מרבם הגר"א ז"ל ויקבלו תשובה: "חלילה להוציא את התשב"ר מהעיר, ובערב שבת בשעת הדלקת נרות שבת תפסק המגפה לגמרי". וכך נתקיים הדבר במלואו בסייעתא דשמיא.
הובא בספר דברי ישעיהו בהוספות בסוף חלק ב [מצורף קישור להיברובקס. (באוצר החכמה משום מה נשמט הדף הזה) https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.as ... &pgnum=189].

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#7 שליחה על ידי דוד ריזל » א' מרץ 15, 2020 1:38 am

מכתב הגרח קנייבסקי הדרך להינצל מהמגיפה.png
מכתב הגרח קנייבסקי הדרך להינצל מהמגיפה.png (722.62 KiB) נצפה 3347 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#8 שליחה על ידי דוד ריזל » א' מרץ 15, 2020 1:40 am

מכתב ר' אלה.jpg
מכתב ר' אלה.jpg (23.91 KiB) נצפה 3346 פעמים

אורח

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#9 שליחה על ידי אורח » א' מרץ 15, 2020 11:19 am

סדר פיטום הקטורת בכוונות האר"י נגד מגיפת הקורונה
https://www.simshalom.co.il/2020/03/15/ ... %a7%d7%95/

שניאור
הודעות: 94
הצטרף: ב' אוגוסט 19, 2019 6:25 pm

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#10 שליחה על ידי שניאור » א' מרץ 15, 2020 4:52 pm

אמנם הרמב"ם כתב בהלכות מלכים פרק יב הלכה ב' וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו שדברים סתומין הן אצל הנביאים, אבל כשרואין דבר מופלא במדרש אני רוצה לשתף בו את הציבור, וז"ל המדרש (במדבר רבה פרשת קרח פרשה יח): ופעמים ע"י צרעה שנאמר (שמות כג) ושלחתי את הצרעה אמרו רבותינו כששלח הקדוש ברוך הוא את הצרעה לפני ישראל להרוג את האמורים ראה מה כתיב בהן (עמוס ב) ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל וגו' היתה נכנסת לתוך עינו של ימין ושופכת אירסה והיה מתבקע ונופל ומת שכן דרכו של הקדוש ברוך הוא לעשות שליחותו ע"י דברים קלים לכל המתגאין עליו שלח להם בריה קלה להפרע מהם להודיעך שאין גבורתן ממש ולעתיד לבוא עתיד הקדוש ברוך הוא ליפרע מן האומות ע"י דברים קלים שנאמר (ישעיה ז) והיה ביום ההוא ישרוק ה' לזבוב אשר בקצה יאורי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור.

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#11 שליחה על ידי דוד ריזל » א' מרץ 15, 2020 11:52 pm

חברי הבד"ץ של ה'עדה החרדית' התכנסו הבוקר (ראשון) במעונו של הראב"ד מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בשכונת הר נוף שבירושלים לדיון חירום בעקבות התקנות החדשות של משרד הבריאות בעניין ההתגוננות מנגיף הקונה. במהלך הדיון החליטו חברי הבד"ץ על המשך הלימודים בישיבות ובתלמודי התורה כרגיל אך בכל זאת ישתדלו להישמע להנחיות משרד הבריאות בצמצום ההיתקהלויות. בטרם פרסמו את החלטותיהם, נערכה ישיבה מצומצמת במעונו של גאב"ד העדה החרדית, מרן הגאון הגדול רבי יצחק טוביה וייס שליט"א, שחתם על החלטות הבד"צ.

במכתבם שהתפרסם שעה קלה לאחר הישיבה כתבו הרבנים הגאונים חברי הבד"ץ, בראשות הגאב"ד והראב"ד, תחת הכותרת "לך עמי בוא בחדרי תורה": "הביד"צ שמעו היום במושב מיוחד על המצב בהתפשטות המכה בארה"ק ובעולם כולו, והצעדים שעומדים להפעיל ושמעו על המנהג בעוד ארצות, ולדעת רבים צריכים להחמיר כי חמירא סכנתא, וכבר שבנו זה פעמיים בקו"ק על חובת התפלה וכו', ומן השמים מעוררים אותנו לחזור בתשובה ולא נבראו אלא לפשט עקמימיות שבלב".

במכתבם כתבו הרבנים כי יש להמשיך את הלימודים כרגיל: "ועתה באנו ע"ד בתי התלמוד תורה לתשב"ר מעיקר הדין לא נבטל חלילה תורה מתשב"ר עליהם עומד העולם, וצריכים להמשיך בלימוד התורה, ומדור דור גם במצבי סכנה לא סגרו ת"ת, כי היא מגינה ומצלת, והיא מבטחינו האמיתי בבוכ"ע, ובסגירתם הסכנה יותר חלילה".

"רק תלמידים שיש בביתם חולה או מי שחש באחד מהסימנים או חום וכו', לא יצא מביתו לת"ת. ושאר התלמידים יבואו לסדר לימודים (או לסדר להם מקום וסדר מיוחד), והמלמדים והמנהלים שיחיו ידאגו לצמצם את הכתות ולהפריד בין הכתות בכל מה דאפשר ללימודי קודש, וכמובן שיש להקפיד ביותר על הוראות הנקיות והשמירה עליהם בכל החומר ולא להקל בזה, כמובן שישיבות לא יסגרו ח"ו את שעריהם, אלא יצמצמו את השהות במקום אחד ככל הניתן, ויקבעו סדר לימודים באופן שימשיכו סדרי הלימודים, ותורה מגינה ומצלי".

את המכתב סיימו חברי הבד"ץ: "והעיקר בימים אלו בהם להתחזק באמונה ובטחון בהשי"ת, ולהוסיף גדרי צניעות וקדושה, ולהרבות בתפלה ותחנונים, ונוסף על קפי' התהילים שקבענו, וסדר קטורת ומאה ברכות שכבר הודענו עליהם, יוסיפו בכל יום תפלת אבינו מלכינו על סדר התפלה ובמיוחד בבתי הת"ת והישיבות הק'. ומן השמים ירחמו עלינו להסיר כל נגע ומחלה, ובין גאולה לגאולה נוושע בתשועת עולמים בעגלא ובזמן קריב בב"א".

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#12 שליחה על ידי דוד ריזל » א' מרץ 15, 2020 11:53 pm

ביד סאטמער על הקורונה.jpg
ביד סאטמער על הקורונה.jpg (123.35 KiB) נצפה 3319 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#13 שליחה על ידי דוד ריזל » ב' מרץ 16, 2020 12:12 am

בבית הכנסת 'בני תורה' בשכונת הר נוף בירושלים, נשא רב המקום דברים, הגאון רבי יצחק מרדכי רובין, דיין מפורסם ובעל ה'ארחות שבת', נשא דברים בפני המתפללים הרבים, ותקף בחריפות את אלו המזלזלים בתקנות משרד הבריאות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.

"יש חשש לנדבקים רבים", הסביר הרב, "אבל כולם למדנים... לכל אחד יש 'חבורה', לכל אחד יש סברה איך הקורונה עוברת ואיך היא לא עוברת... זה לא עובד עם סברות ו'חבורות'! צריך לקיים את כל ההוראות, ולהקפיד עליהם".

ואלו דבריו המלאים של פוסק ההלכה:

"כתוב ב'פוסקים' שכשיש דברים שהם 'צורך הציבור', מכריזים עליהם באמצע התפילה, ואפילו לפני 'ברכו' ו'ישתבח'. עת צרה היא ליעקב, ובעזרת השם ממנה נוושע"
"לפי איך שאני רואה, הציבור לא מודע למה שקורה, כיוון שהמערכות הציבוריות לא מסבירות די הצורך, וזה מגיע טיפין טיפין. לכן ההתייחסויות משתנות בין בני אדם, ובין משפחה למשפחה".


הגרי"מ רובין המשיך וסיפר: "אתמול הייתי באיזה שהוא כינוס מאוד חשוב שהיה כאן, כל ראשי הקהילות בירושלים, ודיברו שם אנשים שאחראים ומבינים, בתוך התחום הזה. הנקודה הכי חשובה לדעת, היא שהחולי הזה עובר בצורה כל כך מהירה, ומספיק שיש חמישים אנשים שלא יודעים שהם חולים ואין להם שום תסמינים שהם חולים, בתוך 18 יום עד 20 יום הם יגרמו לכך בצורה ודאית שמיליון ומאתיים חמישים איש יהיו חולים. זה חשבון מאוד מאוד פשוט"."האזור של ירושלים לבד, כולל בית שמש, מישור אדומים ומעלה אדומים, מגיע באופן מאוד פשוט למיליון ומאתיים וחמישים איש. ישנם רק שלושה בתי חולים שמשרתים את האזור, ומספר המיטות הפנויות נכון להבוקר מגיע לצערנו לקרוב לאפס. ברגע שחס ושלום יגיעו אנשים, והם יצטרכו להיות מבודדים עם מכשירי הנשמה, יולדת שתצטרך להגיע לא יהיה לה מקום, אדם שיעבור התקף לב לא יהיה לו מקום, מישהו שנשבר לו יד לא יהיה לו מקום - וכל מערכת הבריאות קורסת".
הרב הדגיש: "מערכת הבריאות בהחלטות שלה לא עושה פה איזה דברים מוזרים או רחוקים מהדעת. הם עושים את הדברים בשיקול דעת. החיסון היחיד שקיים היום לקורונה זה בעצם המרחק שיש בין בני אדם, ולכן הם מבקשים לצמצם כמה שיותר. אי אפשר לבוא ולסגור הכל הרמטי. לעניות דעתי זה יקרה תוך כמה ימים, שיסגרו פה את הכול כמו באיטליה".
"נכון להיום הם עושים את זה בהדרגה. אנחנו רואים שהתחבורה הציבורית עובדת, אז יבוא מישהו וישאל, הרי אמרו שלא יתכנסו יותר מעשרה אנשים, ובאוטובוס מתכנסים יותר מעשרה ונמצאים שם בצורה הרבה יותר צפופה... מה מבקשים? לעשות מה שאפשר. פה בבית הכנסת המקום רחב, אז אפשר לפחות את שני המטרים שמבקשים להקפיד בין אדם לאדם, אז אפשר לעשות את זה ברווח".

"המושג של עשרה אנשים זה לא 'הלכה למשה מסיני' שיבוא מישהו וישאל למה באוטובוס כן נוסעים. צריך לעשות את הדברים הללו עם שכל. למשל, אני ממליץ לרב שמוסר שיעור בדף היומי והמקום צפוף והאוכלוסייה מבוגרת, להעביר את השיעור לאולם למטה", התייחס הרב לבית הכנסת 'בני תורה' שבראשותו. "נצטרך הרי כנראה לסגור את האולם".
"בכל מקרה - למנוע. הסוגיה היא למנוע את ההדבקות של האנשים. לא רואים את זה, אבל מי שיפתח את העיניים ויראה מה שקורה באיטליה ומה שקורה בספרד, זה הסדר, אין משהו שמחביאים".
וכאן הגרי"מ רובין ביקר תופעה המוכרת בציבור החרדי: "הבעיה, שבציבור שלנו כולם למדו בישיבות, וכולם למדנים, ולכל אחד יש 'חבורה', ולכל אחד יש סברה איך הקורונה עוברת ואיך היא לא עוברת... זה לא עובד עם סברות ו'חבורות'. צריך לקיים את ההוראות, להקפיד עליהם ולעשות כל מה שאפשר".
"אני אומר את זה בצורה זהירה", הדגיש רב 'בני תורה': "אחרי שהייתי בכינוס, אני אומר שאם היו יודעים במה מדובר ההתייחסויות היו אחרות. יש חיידר שלם בטלז סטון שנכנסו לבידוד, שישה כבר חולים, ילד אחד יכול להכניס את כולם לסכנה, כדאי לא להיות למדנים, צריך למלאות אחר ההוראות. בכל מקום יש את המנהיג, את הרב, שיכריע".

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#14 שליחה על ידי דוד ריזל » ב' מרץ 16, 2020 9:59 pm

שיחה מוקלטת מהרב ברוך סולבייציק בעת סגירת הישיבה.

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#15 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מרץ 18, 2020 2:04 pm

מכתב חיזוק מהאדמו"ר מסלונים שליט"א
פמליא של מעלה.PNG
פמליא של מעלה.PNG (86.31 KiB) נצפה 3286 פעמים

שניאור
הודעות: 94
הצטרף: ב' אוגוסט 19, 2019 6:25 pm

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#16 שליחה על ידי שניאור » ד' מרץ 18, 2020 4:50 pm

דוד ריזל כתב: מכתב חיזוק מהאדמו"ר מסלונים שליט"א
פמליא של מעלה.PNGמכתב חיזוק מכק מרן אדמור שליטא לקהל עדתינו.pdf
מכתב מופלא ומחזק מאוד.
אגב האדמו"ר שלכם כותב בתדירות מכתבים לקהל עדתו או שזה משהו חריג בעקבות המצב?

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#17 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מרץ 18, 2020 7:18 pm

שניאור כתב:
דוד ריזל כתב: מכתב חיזוק מהאדמו"ר מסלונים שליט"א
פמליא של מעלה.PNGמכתב חיזוק מכק מרן אדמור שליטא לקהל עדתינו.pdf
מכתב מופלא ומחזק מאוד.
אגב האדמו"ר שלכם כותב בתדירות מכתבים לקהל עדתו או שזה משהו חריג בעקבות המצב?
במקרים חריגים הוא כותב.

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#18 שליחה על ידי דוד ריזל » ש' מרץ 21, 2020 10:23 pm

מהרב שאול אלתר.PNG
מהרב שאול אלתר.PNG (111.76 KiB) נצפה 3239 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#19 שליחה על ידי דוד ריזל » ב' מרץ 23, 2020 10:14 pm

דעת תורה רמ שטרנבוך.pdf
(104.95 KiB) הורד 44 פעמים
מכתב האדמור מבעלזא.jpeg
מכתב האדמור מבעלזא.jpeg (344.34 KiB) נצפה 3202 פעמים

עושה שלום
הודעות: 6
הצטרף: ג' מרץ 24, 2020 5:01 pm

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#20 שליחה על ידי עושה שלום » ג' מרץ 24, 2020 5:18 pm

קורונה במבט התורה והיהדות
https://bit.ly/2UfF5MU

.
[/url]
קורונה במבט התורה והיהדות.MP3
קורונה במבט התורה והיהדות
(6.68 MiB) הורד 37 פעמים
קבצים מצורפים
קורונה במבט התורה והיהדות.MP3
קורונה במבט התורה והיהדות
(6.68 MiB) הורד 36 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#21 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מרץ 25, 2020 1:40 pm

עושה שלום כתב: קורונה במבט התורה והיהדות
https://bit.ly/2UfF5MU

.
[/url]קורונה במבט התורה והיהדות.MP3
מי מדבר פה ?

עושה שלום
הודעות: 6
הצטרף: ג' מרץ 24, 2020 5:01 pm

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#22 שליחה על ידי עושה שלום » ד' מרץ 25, 2020 2:40 pm

דוד ריזל כתב:
ד' מרץ 25, 2020 1:40 pm
עושה שלום כתב: קורונה במבט התורה והיהדות
https://bit.ly/2UfF5MU

.
[/url]קורונה במבט התורה והיהדות.MP3
מי מדבר פה ?
הרב יהודה אלטר רומפלער שליט"א מבית שמש
השיחה הועברה בשטיבל דחסידי בעלזא בשכונת רמת-אברהם בבית שמש
קבצים מצורפים
קורונה במבט התורה והיהדות.MP3
למי שהקישור חסום יכול להוריד מכאן, מומלץ בחום!
(6.68 MiB) הורד 36 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#23 שליחה על ידי דוד ריזל » ש' מרץ 28, 2020 9:36 pm


דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#24 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' אפריל 01, 2020 10:16 pm

דעת תורה מהאדמו"ר מאמשינוב בפרשת ויקרא.
קיבלתי ידיעה ש:
א. בניו הכחישו את ההודעה מכל וכל.
ב. השבוע, נכדו שהתארס בא לקבל מזל טוב, והוא לא רצה לתת לו יד רק איחל לו מרחוק.

אורח

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#25 שליחה על ידי אורח » ב' אפריל 06, 2020 4:13 am

כתוב על קורבן פסח: "ויהיה לכם למשמרת... אל תאכלו ממנו נא"

רש"י :שאינו צלוי כל צורכו "קוראו נא" בלשון ערבי.

מדרש ילקוט פרשת בא רמז קצ"א על הכתוב והיה לכם למשמרת: "מי פרע לכם ממדי וכו' מרדכי ואסתר וכו' מי פרע לכם מיון וכו' בני חשמונאים וכו' מי פורע לכם ממלכות רביעית נטרונא והיה לכם למשמרת אל תאכלו ממנו נא לא תבעיני' מהבהבה"

ופירש שם הזית רענן (מהמגן אברהם) נטורנא- פירוש שצריכין לשמור ולהמתין; לא תבעניני' מהבהבה - פירוש: "אל תבקשו לאכול אותם בהבהוב כלומר שאינו צלוי כל צרכו".

ומבואר בזה שאין לנו עכשיו זכות אחר לצאת מן הגלות אלא אותו הזכות לשמור ולהמתין שלא לאכול ח"ו ושלא להנות מהגאולה כזאת הבאה קודם הזמן וכו'

אם ח"ו לא מחכים לביאת המשיח ולוקחים חלק או רוצים בקיום של פעולות של דחיקת הקץ (חלק במדינה קודם הזמן) הרי זה כפירה בהבטחות הנביאים על גאולה דווקא ע"י מלך המשיח ותשובה, ועיכוב הגאולה האמיתית:
"אף על פי שיתמהמה אם כל זה אחכה לו"
"אין ישראל נגאלים אלא בתשובה"-(רמב"ם)
"אפס בלתך גואלנו לימות המשיח"

"זכורני בחורף שנת תרע"ח כשספרו לחפץ חיים על אודות השמחה שפשטה בבתי ישראל בגלל הצהרת בלפור, פרץ הח"ח בבכי ואמר לשמחה מה זו עושה? הקב"ה הבטיח לנו "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה" הרי זה שטר בטוח שהקב"ה יפרע אותו בזמנו. לבסוף באים אנשים ומודים רק על חלק קטן שבשטר זה של הקב"ה והכל שמחים בהצהרה הזאת ורואים בה כעין גאולה... מסתפקים במועט... ליותר הם לא מחכים... אוי מה היה לנו, והמשיך לבכות. ופעם הקריאו לפניו מאמר בעיתון, שבו הביע אחד המשכילים תקותו שסוף סוף ארץ ישראל תהיה עצמאית כמו מדינת בולגריה שקמה על חורבות המדינה הטורקית. הח"ח פרץ בבכי ואמר, היתכן הדבר? אלף ושמונה מאות שנה אנו סובלים, דמנו נשפך כמים, מרבים אנו בתפילה ותחנונים להחלץ מעול הגלות, וכאן מסתפקים המה במועט ושכחו לגמרי את היעודים של נביאינו והבטחת תורתנו הקדושה הרי דבר אחד לא ישוב ריקם." (חפץ חיים על התורה הערות מעשי למלך על פרשת בא הערה א)

קורונה פ' כתר.
וברכת המינים בשמו"ע היא כנגד ספירת "כתר" - "שגדולה מכל צרכי בני אדם" (רמב"ם)

ע"כ נראה שיש להתרחק מאנשים בעלי דעות של מינות לפחות כמו שמתרחקים מאנשים שיש "קורונה" (כמבואר בס') ובפרט צריך זהירות בעניין של דעות של דחיקת הקץ כי זה מצוי מאוד גם אצל הנקראים "חרדים"

לעולם אודך
הודעות: 2
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 1:31 pm

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#26 שליחה על ידי לעולם אודך » ב' אפריל 06, 2020 2:22 pm

בס"ד
מתנת הקרונה
כל כך הרבה מדברים על מגפת קרונה, המגפה המשתוללת בכל העולם. צריך לדעת שאם רק קצת נפתח את העיניים ונתבונן נראה שבארץ ישראל, אין בכלל מגפת קרונה אלא מתנת קרונה, כן ממש כך, מאז שהגיע הקרונה לארץ ישראל, מתים הרבה הרבה פחות יהודים – כן ממש כך!

מספר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א מצורף הקלטה, סיפר לי אחד ממנהלי החברא קדישא בירושלים, בכל יום בממוצע יש כארבעים לוויות בירושלים מכל העדות יחדיו, והנה עכשיו שיש את הקרונה, יש רק עשרה לוויות בכל יום, רבע מהרגיל, בכל יום מתים רק בירושלים פחות שלושים יהודים.
המעניין הוא שבאותו יום סיפר לי יהודי שגם במחוז חיפה ירד מספר הלוויות מאז תחילת הקרונה בערך כשלושים אחוז פחות, כך ממש אנשים לא מתים.
התקשרתי למנהל החברא קדישא בעירי לברר את העניין, עוד לא התחלתי לדבר והוא ישר אומר לי - כן גם אני שמתי לב לתופעה הזו, לא בכאלה ממדים עצומים, אבל ממש יש ההאטה.
והוא הוסיף וסיפר שאמש (יום א' י"א ניסן) בפורום של מנהלי החברא קדישא, כולם שאלו זה את זה – שמתם לב לתופעה שבזמן האחרון אנשים פשוט לא מתים!!!
גם אנשים לא חולים בתקופה הזאת, סיפר גיסי שעובד במוקד 101 לא של הקרונה, אלא של הדברים האחרים, שהוא פשוט יושב משועמם רוב היום, אין קריאות במוקד – שקט הטלפון פשוט לא מצלצל.
כמובן שכל זה רק בארץ ישראל, במקום, שכלשון הרב פנקוס זצ"ל שם הקב"ה שופך את אהבתו על עם ישראל, בחו"ל המצב בדיוק הפוך, שם מתקיים בהם ואנכי הסתר אסתיר פני, החברא קדישא לא משתלטים על העומס העצום של הלוויות, והם מבקשים מכל אלה שיש להם רכב גדול, שיבואו לעזור בפינוי המתים הרבים ל"ע (ובאמת הגיע הזמן שבני חו"ל יבינו שהשכינה כבר מזמן עלתה לארץ, והם נשארים שם ללא השגחת ה' מופקרים למקרים, והמעכב הגדול לגאולתנו הם בני חו"ל שלא עולים).

ובאמת סיפרו לי שכמה נגידים מארה"ב החליטו להקדים תרופה למכה, ועלו ובאו לארץ ישראל בידיעה שרק כאן הוא המקום הבטוח, וכסף וזהב בארה"ב לא יצילו אותם – רק ארץ ישראל היא ההצלה היחידה – בצלו חמדתי וישבתי!

חסד ה' מלאה הארץ
אם רק נפתח את עינינו נראה, שהקראו-נא מביא את עם ישראל כולו לעשיית חסד בקנה מידה שלא הכרנו, אם רק נסגור קצת את הפרשנות הנוראה של התשקורת ונפתח עיניים יהודיות, הרי נראה עולם נפלא מאין כמותו.
הצבא במקום להתעסק כל היום במלחמות אין סופיות עם המחבלים (שב"ה נהיו בשקט בדיוק עכשיו בצורה שלא היתה מזה שנים רבות), עבר תפנית שאין כדוגמתה, הקומנדו מגויס לחלק קמחא דפסחא לתושבי בני ברק. חייל גבעתי מגויס לחלק תרופות לזקנים, הצנחנים מגויסים לאסוף את החמץ מכל הבתים כדי שיוכלו לשורפו בשליחותם (סליחה עם החלפתי בתפקיד החיילות). צבא הגנה לישראל נהפך להיות צבא החסד לישראל, וכל זה עם מי, לא עם נכי צה"ל או עם אלמנות צה"ל, אלא עם אנשים שמעולם לא שרתו בצבא, אם אנשים שחלקם אולי כלל לא מעריך את אלו שמשרתים בצבא.
בימים נפלאים אלו, שוררת אהבה ואחדות שאין כדוגמתה, אין חשבונות ואין כעסים, אנשים אחים אנחנו כולנו יצאנו ממצרים, כולנו העם העברי שנולד בפסח, ואנו שמחים מאוד לעזור אחד לשני, וכך ארגן לנו ה' את הצלת הקרונה, באורח נס אין כרגע מחבלים ולא טילים, לא בלונים ולא מנהרות, כל מה שיש לצבא לעשות – זה רק חסד לשמה!!!
בואו נפתח עיניים ולב, אז נזכה להבין שאין כאן מגפת קורנה, אלא מתנת קורונה, ומה שכתבנו כאן זה אפילו לא קצה הקרחון של המתנות שמחכות לנו, ואולי במקום לחכות לחיסון שימצא, נחכה למתנות האפיקומן הנפלאה שה' מכין לנו - בימים ההם בזמן הזה.
בברכה יהודה טאוב – yudataub@gmail.com נשמח לקבל רעיונות והארות על עוד מתנות קרונה.

ציון המצינת
הודעות: 10
הצטרף: ד' נובמבר 27, 2019 12:40 am

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#27 שליחה על ידי ציון המצינת » ג' אפריל 07, 2020 8:58 pm

נאמנו מאד מכון י-ם.pdf
(2.24 MiB) הורד 56 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#28 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' מאי 05, 2020 2:00 am

בר מצוה במחנובקא סאסוב עם מסכות.jpg
בר מצוה במחנובקא סאסוב עם מסכות.jpg (603.67 KiB) נצפה 2743 פעמים
אדמו"ר שמקיים ונשמרתם בפרהסיא

סערצע
הודעות: 163
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#29 שליחה על ידי סערצע » ד' מאי 06, 2020 4:49 am

יישר חילי'! ממנו יראו וכן יעשו.

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#30 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' יוני 25, 2020 1:36 am

יש שמקצינים וחרדים לצאת מהבית, ויש המקצינים ואינם עושים כל פעולה למנית ההדבקה.
מישהו ציטט מדברי הנביא מהם משמע, ש"מזה ומזה אל תנח ידך". מצד אחד להירגע ולא להגזים בחרדה, ומצד שני להישמר כפי היכולת.

קהלת פרק ז:
יז) אַל תִּרְשַׁע הַרְבֵּה וְאַל תְּהִי סָכָל לָמָּה תָמוּת בְּלֹא עִתֶּךָ:
יח) טוֹב אֲשֶׁר תֶּאֱחֹז בָּזֶה וְגַם מִזֶּה אַל תַּנַּח אֶת יָדֶךָ כִּי יְרֵא אֱלֹהִים יֵצֵא אֶת כֻּלָּם:
מצודת דוד:
יז) אל תרשע הרבה. אם בא לך דבר המחריד, אל תחרד יותר מדאי ולא תבלבל דעתך : ואל תהי סכל. לבלי הרגיש כלום בדבר המחריד : למה תמות בלא עתך. למה תעשה כזאת אשר בעבורם תמות בעוד שלא נשלם ימיך, כי החרד ביותר הנה החרדה ממיתו, ומי שאינו מרגיש כלום אינו נשמר מדבר המחריד והמות נכון בידו :
יח) טוב וגו'. רוצה לומר להחריד מדבר המחריד : וגם מזה וגו'. רוצה לומר לאמן הלבב לבל ירגיש הרבה להטריד ביותר : כי ירא אלהים. מי שהוא ירא אלהים הוא יוצא ידי שניהם מעט להחריד ומעט לאמץ הלבב, כי החרד ביותר הוא כאלו מסיר בטחונו מה', ומי שאינו מרגיש כלום הוא כאלו אינו חושש על גזרת המקום אשר שלח עליו החרדה :

סערצע
הודעות: 163
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#31 שליחה על ידי סערצע » א' יוני 28, 2020 5:14 am

וכן בהקדמה ל'חובת הלבבות':
וכאשר זמותי להסיר משא הטורח הזה מעלי ולהניח לי מחברו, שבתי וחשדתי את נפשי על בחרה במנוחה ולשכון במעון העצלה בהשקט ובבטחה; ויראתי שיהי' רצון התאוה להניח המחשבה הזאת, ושהוא הטני אל דרך המנוחה והשלוה ולהסכים על ההנחה ולשבת במושב העצלות. וידעתי כי כמה (שׂכלים) [שׂכרים] אבדו בעבור המורא, וכמה חסרונים גרם אותם הפחד. וזכרתי דברי האומר: "מן הזהירות, שלא תרבה להיזהר". ואמרתי, שאם הי' כל מתעסק בענין מעניני הטובה או להורות הדרך הישרה הנכונה שותק ועומד עד אשר יגמר לו כל רצונו - לא הי' אדם מדבר דבר אחרי הנביאים עליהם השלום אשר בחרם ה' לשליחותו ואימצם בעזרתו; ואילו הי' כל מי שרוצה למלאות לו כל מידות הטוב ולא יכול להשיגם מניח מה שיזדמן לו מהן - היו כל בני אדם ריקים מן הטובות וחסרים מן החמודות ושבים במרוצת תוחלת נכזבה, והיו שבילי הטוב שוממים ומעונות החסד נעזבים.
והבינותי, כי הנפשות תאוותם רבה להשיג תכלית הרע, ומתרשלות לעסוק בדרכי החסד, ומתעצלות להקדים אל הטובות, והולכות תמיד בדרכי השחוק והשמחה; ואם נראה אליהן מראה תאווה שיקרא אתהן, בודות דברי שקר לנטות אליו, וסומכות את טענותיו להעמיד נטייתו ולחזק אודותיו ולחבר פרידותיו; ואם (יאור) [יאיר] להם נר האמת לקרוא אותן, בודות דברים בטלים להימנע מנטות אליו, וטוענות עליו ומחטיאות את שביליו וסותרות את עניניו להפריד (טבורו) [חבורו] ולהיפרד ממנו. וכל אדם אויבו בין צלעיו, אלא אם יהי' לו עזר מא'לדיו ומוכיח מזומן מנפשו, ושלטון גובר אשר יקשור אותה בחבל העבודה ויבלמנה ברסן הצדק ויכנה בשוט המוסר; וכאשר יחשוב לעשות טובה אל יאחר, ואם ישיאהו לבו לדרך אחרת - יגער בו ויתגבר עליו.

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#32 שליחה על ידי דוד ריזל » ו' יולי 17, 2020 12:43 am

שמחה ממרחק פיזי.
האדמו"רים מלעלוב, קרעטשניף וקוסוב.
האדמורים מלעלוב קוס וקרעטשניף בשמחת פדיון הבן ממרחק פיזי.jpeg
האדמורים מלעלוב קוס וקרעטשניף בשמחת פדיון הבן ממרחק פיזי.jpeg (187.04 KiB) נצפה 2102 פעמים

אורח

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#33 שליחה על ידי אורח » א' יולי 19, 2020 10:22 am

[quote="לעולם אודך" post_id=5301 user_id=83]
בס"ד
מתנת הקרונה....

כמובן שכל זה רק בארץ ישראל, במקום, שכלשון הרב פנקוס זצ"ל שם הקב"ה שופך את אהבתו על עם ישראל, בחו"ל המצב בדיוק הפוך, שם מתקיים בהם ואנכי הסתר אסתיר פני, החברא קדישא לא משתלטים על העומס העצום של הלוויות, והם מבקשים מכל אלה שיש להם רכב גדול, שיבואו לעזור בפינוי המתים הרבים ל"ע (ובאמת הגיע הזמן שבני חו"ל יבינו שהשכינה כבר מזמן עלתה לארץ, והם נשארים שם ללא השגחת ה' מופקרים למקרים, והמעכב הגדול לגאולתנו הם בני חו"ל שלא עולים).

ובאמת סיפרו לי שכמה נגידים מארה"ב החליטו להקדים תרופה למכה, ועלו ובאו לארץ ישראל בידיעה שרק כאן הוא המקום הבטוח, וכסף וזהב בארה"ב לא יצילו אותם – רק ארץ ישראל היא ההצלה היחידה – בצלו חמדתי וישבתי!

[/quote]
תגובה ל26#: א. הדברים הנ"ל הם כפירה (אולי בטעות) בביאת המשיח רח"ל שהוא יקבץ גלויתנו. ב. מתי ראית את השכינה? ג. למה החלטתה שבחו"ל הם מופרים למקרים "שזו דרך אכזרית" (רמב"ם)? ד. רק באמריקה היה הרבה נפטרים אולי השכינה הלכה רק מאמריקה?... ה. וכי אין עוד על מה לעשות תשובה חוץ מזה שלא באים לארץ?

ראובן לעוי
הודעות: 2
הצטרף: ג' יולי 21, 2020 11:25 pm

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#34 שליחה על ידי ראובן לעוי » ג' יולי 21, 2020 11:35 pm

פסוקים מקהלת עם פירוש מצודת דוד. לא צריך פרשנות נוספת.
קהלת פרק ז'
(יז) אַל תִּרְשַׁע הַרְבֵּה וְאַל תְּהִי סָכָל לָמָּה תָמוּת בְּלֹא עִתֶּךָ:
(יח) טוֹב אֲשֶׁר תֶּאֱחֹז בָּזֶה וְגַם מִזֶּה אַל תַּנַּח אֶת יָדֶךָ כִּי יְרֵא אֱלֹהִים יֵצֵא אֶת כֻּלָּם:
יז} אל תרשע הרבה. אם בא לך דבר המחריד, אל תחרד יותר מדאי ולא תבלבל דעתך : ואל תהי סכל. לבלי הרגיש כלום בדבר המחריד : למה תמות בלא עתך. למה תעשה כזאת אשר בעבורם תמות בעוד שלא נשלם ימיך, כי החרד ביותר הנה החרדה ממיתו, ומי שאינו מרגיש כלום אינו נשמר מדבר המחריד והמות נכון בידו : {יח} טוב וגו'. רוצה לומר להחריד מדבר המחריד : וגם מזה וגו'. רוצה לומר לאמן הלבב לבל ירגיש הרבה להטריד ביותר : כי ירא אלהים. מי שהוא ידא אלהים הוא יוצא ידי שניהם מעט להחריד ומעט לאמץ הלבב, כי החרד ביותר הוא כאלו מסיר בטחונו מה', ומי שאינו מרגיש כלום הוא כאלו אינו חושש על גזרת המקום אשר שלח עליו החרדה :

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#35 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' אוגוסט 06, 2020 11:08 am

כינוס חירום של ראשי הישיבות החסידיות בירושלים בראשות האדמורי"ם מויזניץ ודושינסקי - נשאו דברים הגר"מ ברזובסקי, הגר"צ רבינוביץ ואנשי החינוך הרב משה בלוי והרב יהושע פינק. את המעמד ארגוני הרב אברהם מרדכי ויס מויזניץ והרב יוסף גרליץ מבני ברק. האדמו"ר מויזניץ גייס כבר למעלה ממליון שח לסיוע לבחורים המתמודדים.

‏האדמו"ר מויזניץ בכינוס החירום:
"אין לי מנוח מכך שבחורים הסתובבו ללא ישיבות במשך כל התקופה, זו הצרה הגדולה ביותר שניחתה עלינו, לא יתכן שכל אחד ידאג רק לחצר שלו ולבחורים שלו, יש לנו אחריות על כלל ישראל. בכיות ההורים וזעקותיהם שמגיעות לשולחני על בניהם, קורעים את לבבי לגזרים".
ראשי הישיבות עם האדמורים (1).jpg
ראשי הישיבות עם האדמורים (1).jpg (41.06 KiB) נצפה 1909 פעמים
ראשי הישיבות עם האדמורים (2).jpg
ראשי הישיבות עם האדמורים (2).jpg (40.5 KiB) נצפה 1909 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#36 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' אוגוסט 12, 2020 2:13 pm

ר' אברהם יהושע סולבייציק ראש ישיבת בריסק.
שינה את דעתו בנוגע למסכה. בתחילת הקורונה על פי המלצת ד"ר שטיין הוא הקפיד על מסכה.
אך כעת הוא אמר שמה שכתוב ורפא ירפא מכאן שיש רשות לרופא לרפאות היינו דוקא כשהרופא יודע מאי קאמר, אך כשהרופאים אינם יודעים מה הם מדברים- אין דעתם נחשבת כלל.

וכן דעתו של דודו הגרמ''ד סולובייציק שליט"א בנושא זה מתחילת הקורונה,
הוא המשיך באמירת שיעורים על אף הקורונה (למרות גילו 98 לאוי"ט), היכל הישיבה היה פתוח לסדרי לימוד ולתפילות כל התקופה,
על אף שהמשטרה הגיעו כמה פעמים, הורה להמשיך בסדרי הישיבה,
אעפ''כ אמר שהוא מבין לרוחם של התלמידים שחוששים מלהגיע ואינו מחייב אותם לבוא להיכל הישיבה,
מנייני תפילה בביתו התקיימו כרגיל,
גם חילק בכל ראש חודש לאברכים את המלגה כולל ערב חג הפסח, ולא חשש לכל הרעש,

לדעתו אין להתייחס לכל זה בשעה של הרופאים אין שום מידע בנושא והכל בנוי על תאוריה שמשתנה מיום ליום, ובין כך אי אפשר להזהר , כך שלא שייך בזה השתדלות, ובפרט שדעתו הידועה כי לציונים אין כלל חזרת נאמנות, ועל כן יש לבדוק מה דעת הרופאים ברחבי העולם,

בסוף הזמן אף התקיים מעמד סיום מסכת זבחים בישיבה בשיעור שנמסר ע''י בנו הגרי''ז , וראש הישיבה הגרמ''ד הופיע למעמד הסיום ואף נשא דברים בפני התלמידים כאשר הי'ה זה בתשעת הימים, להאריך על מה שאבלים אנו על חורבן וביטול הקרבנות אך כל הלומד תורת הקרבנות מעלה עליו הכתוב כאילו הקריבו,

כמו''כ הופיע כמה וכמה פעמים במשך הזמן להיכל הישיבה לחזק את אלו הבאים ללמוד על אף כל ההפרעות.
הגרמד בחתונת נכדו בשטח פתוח.jpg
הגרמד בחתונת נכדו בשטח פתוח.jpg (63.4 KiB) נצפה 1812 פעמים
הצד של בריסק בלי מסכות.jpg
הצד של בריסק בלי מסכות.jpg (39.31 KiB) נצפה 1812 פעמים
רבי אברהם יהושע מגיע לחתונה.jpg
רבי אברהם יהושע מגיע לחתונה.jpg (42.28 KiB) נצפה 1812 פעמים

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#37 שליחה על ידי דוד ריזל » ו' אוגוסט 14, 2020 11:57 am

דברי האדמו"ר מסלונים שליט"א
בהילולת מרן אדמו"ר בעל נתיבות שלום זי"ע - ז' אב תש"פ
אודות המצב

הנה אנו חיים עתה בתקופה מאד קשה, סכנה בגוף, ויותר מזה סכנה בנפש, שכמין רפיון ירד לעולם מבחינה רוחנית,
וכל אחד מתמודד עם זה בצורה שלו. ואמנם יש להודות להשי"ת על הדברים הטובים שקיימים במחנינו בזמן זה,
קרני אור שדוקא עכשיו הם מתגלים, וכנראה גם בשאר מקומות יש דברים כאלו גם במצב הזה. ונראה שעכשיו אנו
עומדים כמו לפני כל צמיחה חדשה שהזרע הולך ונקלט עד שמגיע זמן שנראה שלא נשאר יותר מקוסטא דחיותא.

וכך נראה המצב עכשיו בחוץ ובישיבות, שב"ה יש קוסטא דחיותא, יש ממה שיצמח ויגדל, אך מאידך כל מה שכבר
צמח בעבר נפגם. שהוא זמן שהזריעה נקלטה כראוי, ופנים חדשות
באו לכאן, ואפילו שיש עכשיו חלקים שיש בהם רקבון, אך כך הוא סדר הגדילה, כך צומחים, עד שאחר כך מגיע
מצב שפנים חדשות באו לכאן.
ובאמת הגיע כבר הזמן שנשב ונחשוב איך מחזיקים מעמד במצב הזה, עוברת עלינו כזו תקופה עם כ"כ הרבה קשיים,
בגשמיות, בפרנסה, וברוחניות, ונלוה עם זה איזה רפיון מסוים, וכאשר יש רפיון הרי אדם אינו יודע מה לעשות, איך
להתגבר על הרפיון.
ומה גם שעכשיו מגיעים ימים הנוראים, ראש השנה, יום הכפורים, ימים שצריך לחיות בהם כל
השנה.

ולעת כזאת אני חושב "מה הוא היה אומר", וכפי שהיה אומר תמיד, שצריך לחשוב תמיד על רבוה"ק מה
הוא היה אומר, על משקל לשון המשנה בפרקי אבות 'הוא היה אומר'.
ומה הוא היה אומר לתקופה כזאת. אצלו אף
פעם לא היה מושג שעכשיו אין זה הזמן הראוי,
אין הזמן עכשיו מתאים לתכניות גדולות ולדברים גדולים, וצריך
להמתין שהמצב יהיה יותר טוב קצת. הוא זי"ע לא יכל לסבול כאלו דבורים, תמיד היה אומר 'איצטער, איצטער
איז די צייט', זו היתה השיטה שלו.

יש דברים שאיני יכול לשכוח אותם, כמו כאשר יצא מבית החולים לאחר שנה ממושכת ששהה שם, שנה שלימה של
קשיים, שגם לאחר מכן כשיצא הוא לא יצא אדם בריא, ונראה שלעולם כבר לא חזר להיות אדם בריא לגמרי. ומה
היו המחשבות שלו בזמן כזה, לאחר שנה בבית חולים, הרי בית חולים אינו ישיבה, בבית חולים אפילו אנשים שהם
כארזים נשברים מבחינה רוחנית, בפרט כאשר גם הגוף כ"כ לא בריא. הוא כינס אז אסיפה, ביום הראשון לאחר
שיצא, אסיפה להקים קבוצה לבנות שוב מחדש את כל העיקרים שהיה מדבר עליהם תמיד. הדבר הכי קשה בשבילו
היה לשמוע מי שאומר 'עכשיו אין זה הזמן', צריך למצוא זמן יותר טוב לזה, הוא לא היה מסוגל לשמוע סוג דברים
כאלו, הוא היה טוען שזה מעשה בעל דבר שהאדם יאמר שעתה אין זה הזמן, אצלו היה תמיד בבחי' "ותקם בעוד
לילה", דוקא עכשיו זה הזמן.
היה לו כזו רוח, שכמה שהיה יכול הוא הביע זאת בדיבורים, אך כאמור לא היה שייך להשיגה לאשורו. כשמביטים
היום במבט לאחור, עצם הרעיון להקים ישיבה, לפתוח ישיבה בעיצומה של ההשמדה, שהרי בתש"ב היה השנה
הקשה ביותר של ההשמדה, וכי אז הולך אדם לפתוח ישיבה, מהיכן תחיה הישיבה, עם ארה"ב נפסק הקשר ולא
היה יכול להגיע תמיכה משם. ומאנשי ארץ-ישראל הרי הם עצמם בקושי הצליחו להחזיק את עצמם אז בלחם ומים,
ומהיכן ירק זה יחיה ויצמח, אך מחשבות אלו אצלו היו מחשבות פיגול, הוא לא חשב עליהם כלל.
הוא רק הזכיר בשעתו, מה שכתוב בגמרא את המעשה של רבי חנינא בן תרדיון שהוציאוהו לשריפה, והקיפו אותו
בספר תורה ושרפו אותו, ושאלוהו מה הוא רואה, כלומר איך הוא רואה מה יהיה בעתיד, והשיב "גוילין נשרפין
ואותיות פורחות באויר", כלומר אפילו שגוילין נשרפין אך אותיות פורחות באויר וצריך לעשות להם כלי להחזיקם.
ועד"ז באותה שעה הרי ברנוביץ עם כל התורה שלה הכל בוער ונשרף באש, אבל האותיות פורחות באויר, וצריך
לעשות מקום היכן שהאותיות יגיעו. זו היתה המטרה שלו בישיבה, שאמנם הכל בוער ונשרף, אבל אצל יהודים
האותיות לא נשרפים, אלא שיש שני דרכים, או שהאותיות עולים השמימה, או שיעשו להם מקום להיכן שיגיעו.
וזה הוא רצה לבנות כאן מקום שתגיע לכאן הרוח.
עכשיו הוא הזמן שצריך כבר לפרוח. ודוקא עכשיו במצב הקשה הזה, – "ותקם בעוד לילה", כאשר מכל הצדדים יש חולים ויש
מחלות ואין פרנסה, ואי אפשר ללמוד כדבעי, והבתי המדרשות המובחרים ביותר סגורים, עכשיו זה הזמן.

זו היתה
הרוח שלו, וצריך להמשיך את הרוח הזאת, צריכה לבוא רוח של התחדשות, רוח של לבנות, דוקא עכשיו, כמו בת"ב
שדוקא כשהיה החורבן הגדול ביותר אז היה גם הבנין הגדול ביותר, שאז משיח נולד. עד"ז צריך להיות התפקיד
שלנו עכשיו, בימים של היאר-צייט, בימי האבלות של ת"ב והבנין הבא עמהם, ולקראת ראש השנה העומד כבר
בשער, והאלול שלפניו, שתהיה זו תקופה גדולה של עליה.

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

#38 שליחה על ידי דוד ריזל » א' אוגוסט 16, 2020 9:38 pm

מכתב הרב נתן קופשיץ.jpg
מכתב הרב נתן קופשיץ.jpg (1.16 MiB) נצפה 1726 פעמים

אורח

מכתב מעודכן של הרבה מבעלז

#39 שליחה על ידי אורח » ג' אוגוסט 18, 2020 10:13 am

היות שעדיין אנו במצב שכלל ישראל זקוקים לרחמי שמים מרובים ה"י והוירוס מדביק, והחולים מתרבים ל"ע, לכן חובה כפולה ומכופלת מוטלת על כל אחד ואחד להיזהר בקיום הציווי האלקי של "ונשמרתם מאד לנפשותיכם".

"על כן על דעת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א באנו להזהיר בחומרה רבה על הדברים דלהלן:

א. מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, גם אם הוא בספק, אל יצא מביתו, הוא ובני ביתו, ולא יבוא כלל לא לבית המדרש ולא למוסדות החינוך ושאר מקומות ציבוריים, שלא לגרום נזק חלילה לזולת.

ב. בכל יציאה מהבית לעטות מסכה ולשמור על מרחק ועל היגיינה.

ג. בהינתן הפניה מרופא יש לערוך בדיקת קורונה ולהמתין בבידוד עד לקבלת תשובה שלילית.

ד. הישיבות הק' יצטרפו למתווה וועד הישיבות.

בסיום המכתב כתבו "והשומר ישראל ישמרנו ויצילנו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברוב רחמיו וחסדיו רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ונזכה לתכלה שנה וכו' ותחל שנה וברכותיה, ונזכה עוד השתא לגאולה שלמה וקיבוץ נדחי ישראל בביאת גואל צדק בב"א".

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: מכתב מעודכן של הרבה מבעלז

#40 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' אוגוסט 18, 2020 3:50 pm

אורח כתב: היות שעדיין אנו במצב שכלל ישראל זקוקים לרחמי שמים מרובים ה"י והוירוס מדביק, והחולים מתרבים ל"ע, לכן חובה כפולה ומכופלת מוטלת על כל אחד ואחד להיזהר בקיום הציווי האלקי של "ונשמרתם מאד לנפשותיכם".

"על כן על דעת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א באנו להזהיר בחומרה רבה על הדברים דלהלן:

א. מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, גם אם הוא בספק, אל יצא מביתו, הוא ובני ביתו, ולא יבוא כלל לא לבית המדרש ולא למוסדות החינוך ושאר מקומות ציבוריים, שלא לגרום נזק חלילה לזולת.

ב. בכל יציאה מהבית לעטות מסכה ולשמור על מרחק ועל היגיינה.

ג. בהינתן הפניה מרופא יש לערוך בדיקת קורונה ולהמתין בבידוד עד לקבלת תשובה שלילית.

ד. הישיבות הק' יצטרפו למתווה וועד הישיבות.

בסיום המכתב כתבו "והשומר ישראל ישמרנו ויצילנו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברוב רחמיו וחסדיו רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ונזכה לתכלה שנה וכו' ותחל שנה וברכותיה, ונזכה עוד השתא לגאולה שלמה וקיבוץ נדחי ישראל בביאת גואל צדק בב"א".
אתה בטוח שהרבי מבעלז הורה כך ?
שוב ראיתי שהמכתב הזה פורסם באתרים שונים בשם דייני הבית של בעלז

שלח תגובה