עישון ביו"ט

בירורי הלכות וחקרי מנהגי ישראל
שלח תגובה
הודעה
מחבר
אורח

עישון ביו"ט

#1 שליחה על ידי אורח » א' מאי 26, 2019 2:08 pm

מעודי לא הבנתי איך ניתן להגדיר את העישון כאינו שווה לכל נפש,
איני יודע כמה אחוזים בדיוק מעשנים היום בעולם,
אבל ודאי מדובר על למעלה ממיליארד (!!!)


מחיפוש קצר שערכתי לא ראיתי שנפתח ע"ז אשכול,

דוד ריזל
הודעות: 911
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: עישון ביו"ט

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » א' מאי 26, 2019 6:11 pm

לאלו הסוברים כך,
סברתם היא, מכיון שהרופאים הגדירו את העישון כמסוכן לבריאות, אז זה לא נקרא שווה לכל נפש.

עוסק בתורה
הודעות: 369
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: עישון ביו"ט

#3 שליחה על ידי עוסק בתורה » ד' מאי 29, 2019 8:45 pm

מה באמת דעות פוסקי זמננו בזה?

דוד ריזל
הודעות: 911
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: עישון ביו"ט

#4 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מאי 29, 2019 9:56 pm

עוסק בתורה כתב: מה באמת דעות פוסקי זמננו בזה?
בערך בשנת תשנ"ה מישהו פרסם בשם המון פוסקי אותו דור, שהיות ומזיק לבריאות זה אסור.
נדמה לי שביניהם היו הגרי"ש אלישיב והרב ואזנר. איני זוכר את השמות.

אני רק יודע שכמה רבנים למדו וביררו את הנושא, והכריעו להיתר.

אבן יקרה
הודעות: 80
הצטרף: ה' פברואר 07, 2019 2:27 am

Re: עישון ביו"ט

#5 שליחה על ידי אבן יקרה » ו' מאי 31, 2019 12:36 am

אני יודע בוודאות כמה רבנים שלמדו וביררו את הנושא, והכריעו לאיסור דאורייתא, והמעשן ביו"ט ברבים דינו כמחלל יום טוב בפרהסיא.

אורח

Re: עישון ביו"ט

#6 שליחה על ידי אורח » ו' מאי 31, 2019 4:23 pm

אבן יקרה כתב: אני יודע בוודאות כמה רבנים שלמדו וביררו את הנושא, והכריעו לאיסור דאורייתא, והמעשן ביו"ט ברבים דינו כמחלל יום טוב בפרהסיא.
שטויות.

אבן יקרה
הודעות: 80
הצטרף: ה' פברואר 07, 2019 2:27 am

Re: עישון ביו"ט

#7 שליחה על ידי אבן יקרה » ש' יוני 01, 2019 11:39 pm

אורח כתב:
אבן יקרה כתב: אני יודע בוודאות כמה רבנים שלמדו וביררו את הנושא, והכריעו לאיסור דאורייתא, והמעשן ביו"ט ברבים דינו כמחלל יום טוב בפרהסיא.
שטויות.
מה שטויות?
אני אומר שאני יודע בוודאות כמה רבנים שפוסקים ומורים שהמעשן ביו"ט הוא מחלל יו"ט לכל דבר וענין, ואתה אומר שטויות?

מתודה
הודעות: 640
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: עישון ביו"ט

#8 שליחה על ידי מתודה » א' יוני 02, 2019 12:45 am

צ"ל דהאורח הנז' מרגיש בעצמו שהוא בבחינת "כמה רבנים", ולכן קים ליה דליכא כלל רבנים הפוסקים ומורים וכו'.

הצב''י
מנהל הפורום
הודעות: 91
הצטרף: ה' אוגוסט 02, 2018 4:52 pm
עיסוק תורני: עריכה תורנית מקצועית ביותר, במגוון סגנונות.
פרטים וקו"ח בדוא"ל.
דוא"ל: y0527633424@gmail.com

Re: עישון ביו"ט

#9 שליחה על ידי הצב''י » ב' יוני 03, 2019 10:05 am

לתועלת הדיון,

מבקשים מכל החברים היקרים הדנים בנושא זה ובשאר הנושאים, להימנע מהשימוש בהגדרות מכלילות דוגמת "כמה רבנים", ולפרט את שמות הרבנים בצירוף הבאת מקורות מפורטים.

אורח

Re: עישון ביו"ט

#10 שליחה על ידי אורח » ב' יוני 03, 2019 4:55 pm

אבן יקרה כתב:
אורח כתב:
אבן יקרה כתב: אני יודע בוודאות כמה רבנים שלמדו וביררו את הנושא, והכריעו לאיסור דאורייתא, והמעשן ביו"ט ברבים דינו כמחלל יום טוב בפרהסיא.
שטויות.
מה שטויות?
אני אומר שאני יודע בוודאות כמה רבנים שפוסקים ומורים שהמעשן ביו"ט הוא מחלל יו"ט לכל דבר וענין, ואתה אומר שטויות?
עי’ ביאור הלכה סימן תקיא סעיף ד ד”ה אין עושין, שהביא דעות הפוסקים בזה ושהכרעת הפוסקים נוטה להקל, ואף בזמנינו כתבו מאחרוני זמנינו להתיר. כך דעת האגרות משה להקל כמ”ש בספרו אגרות משה אורח חיים ח”ה סימן לד וכן דעת הגאון רבי ישראל יעקב פישר באבן ישראל. וכך כתב בפסקי תשובות. וכן דעת הגאון רבי בן ציון אבא שאול שהתיר כמש"כ בספר אור לציון ח"ב. וכן דעת הגר”ע יוסף להתיר וכמ”ש בשו”ת יביע אומר ח”א או”ח סימן לג אות יב וח”ה או”ח סי’ לט ולאחרונה האריך בזה שוב בחזון עובדיה (יום טוב, הלכה יד והערה עט) ובשו"ת השבי"ט ח"ג דף קלד ע"ב ואדמור"י בית חב"ד. וכן דעת הציץ אליעזר חלק יז סימן כא וכן דעת הרב משה שטרנבוך בתשובות והנהגות.

עוסק בתורה
הודעות: 369
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: עישון ביו"ט

#11 שליחה על ידי עוסק בתורה » ב' יוני 03, 2019 8:26 pm

יישר כוחו של האורח. עכשיו תורו של @אבן יקרה להביא את החולקים.

אבן יקרה
הודעות: 80
הצטרף: ה' פברואר 07, 2019 2:27 am

Re: עישון ביו"ט

#12 שליחה על ידי אבן יקרה » ב' יוני 03, 2019 8:48 pm

החזו"א אסר כבר בזמנו.
הגרי"ש אלישיב הביא בשמו הגרמ"מ קארפ שאסור בזמננו מדאורייתא.
הגר"ש וואזנר כתב הגרמ"ש קליין בשמו בזמנו לפני 20 שנה, שבזמננו יש לחוש להחמיר בזה לכו"ע. והגרמ"ש קליין עצמו, וכן גם פירסם במכתב הגרי"מ שטרן, וכן עוד מהדיינים והמוצים של הרב וואזנר מורים בשמו שהוא אחז לאחמ"כ לגמרי שזה אסור מן הדין, אלא שלא רצה לכתוב בפירוש מחללי יו"ט כדי לא להוציא לעז על אותם שוגגים. וכן כתב תלמידו הגרש"א שטרן שבכל שאיפה ושאיפה עוברים על איסור דאורייתא ביו"ט.
הגר"נ קרליץ פרסם שזה אסור מדינא.

הגרש"ז אויערבאך כתב במכתב ש"מסתבר" שבזמננו זה אסור לכו"ע.
הגר"מ שטרנבוך כתב בתשוה"נ שזה אסור מדינא מדאורייתא, מלבד למי שמצטער לאכול ללא עישון שיש מקום לומר שאי"ז דאורייתא מצד חילול יו"ט כיון שעושה לצורך אוכ"נ ממש.
הגר"ע טולדנו כתב בספרו שזה "חשש איסור תורה"
הגר"ב זילבר כתב באז נדברו, שזה איסור תורה ממש.
הגר"ש גראס כתב בשבט הקהתי שהוא איסור תורה ממש ושצריך למחות ביד המעשנים ביו"ט
הגר"ש דבילצקי כתב בתשנ"ט, שבזמננו [הוא כתב "בעשור האחרון"] קשה מאוד לומר שזה שוה לכל נפש, ויש להחמיר ולהימנע מזה ביו"ט. יצויין כי בשנים קודמות הוא עצמו היה מעשן גם ביו"ט.

וכ"ז רשימה חלקית.

עוסק בתורה
הודעות: 369
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

סיכום שיטות הפוסקים שהובאו כאן

#13 שליחה על ידי עוסק בתורה » ג' יוני 04, 2019 8:06 pm

סיכום:
(כיון שחוששני שיש מי שיראה בהודעה זו סיכום סופי של שיטות הפוסקים בנושא, אני מרגיש צורך לתקן כמה פרטים עפ"י הודעת @אבן יקרה בהמשך)

אוסרים:
החזו"א
הגריש"א
הגרשז"א
הגר"ש ואזנר
הגר"ב זילבר
הגר"ש דבליצקי (יש להחמיר)
הגר"נ קרליץ
הגר"מ שטרנבוך (מלבד מי שמצטער עי"ז באוכל)
הגר"ע טולדנו (חשש איסור תורה)
הגרש"ק גרוס
הגר"א וייס

מתירים:
משנ"ב (אמנם בזמנו לא ידעו את סכנת העישון)
אג"מ
הגרי"י פישר
הגרב"צ אבא שאול
הגר"ע יוסף
ציץ אליעזר
שו"ת השבי"ט
אדמור"י חב"ד (גם עליהם חלה ההערה שעל המשנ"ב, מלבד על האדמו"ר האחרון)
הגר"מ שטרנבוך


בטח שמתם לב לסתירה בדעת הגר"מ שטרנבוך. אולי הפתרון נמצא בהסתייגותו לגבי מצטער. אולי יואילו האורח ו@אבן יקרה לציין את המקום בתשוה"נ.
נערך לאחרונה על ידי עוסק בתורה ב ד' יוני 05, 2019 1:48 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

אבן יקרה
הודעות: 80
הצטרף: ה' פברואר 07, 2019 2:27 am

Re: סיכום שיטות הפוסקים לגבי עישון ביום טוב

#14 שליחה על ידי אבן יקרה » ד' יוני 05, 2019 1:00 am

עוסק בתורה כתב: סיכום:

אוסרים:
החזו"א
הגריש"א
הגרשז"א
הגר"ש ואזנר
הגר"ב זילבר
הגר"ש דבליצקי (יש להחמיר)
הגר"נ קרליץ
הגר"מ שטרנבוך (מלבד מי שמצטער עי"ז)
הגר"ע טולדנו (חשש)
הגרש"ק גרוס

מתירים:
משנ"ב
אג"מ
הגרי"י פישר
הגרב"צ אבא שאול
הגר"ע יוסף
ציץ אליעזר
שו"ת השבי"ט
אדמור"י חב"ד
הגר"מ שטרנבוך


בטח שמתם לב לסתירה בדעת הגר"מ שטרנבוך. אולי הפתרון נמצא בהסתייגותו לגבי מצטער. אולי יואילו האורח ו@אבן יקרה לציין את המקום בתשוה"נ.
המתירים, חלק לא רלוונטיים.
למשל משנ"ב, למרות שגם בזמנו היה ידוע לו שעישון לא בריא, אבל לא היה מודעות בעולם שהוא מסוכן, ולא היה מצב שרוב העולם סלדו מעישון ומכל מגע עם עישון. וכנ"ל אדמור"י חב"ד.

הגר"מ שטרנבוך הוא בתשוה"נ ח"א סי' שטז. ולא דייקת במובאה, הוא לא כותב מלבד מי שמצטער, אלא מלבד מי שיצטער באוכל. וזה חילוק מהותי. רק לצורך אוכל הוא מצרף להיתר.
גם בגר"ע טולדנו לא דייקת. הוא לא כותב "חשש", אלא "חשש דאורייתא". וזה שמים וארץ.
יש עוד רבנים גדולים בין האוסרים. למשל הגר"א וייס פרסם תשובה ארוכה, והעלה שזה אסור, אבל סייג שמפחד לכתוב בצורה נחרצת שאסור, כיון שעדיין יש שומרי שבת שמעשנים ואינו רוצה להוציא עליהם פסק שכולם מחללי יו"ט, ואולי כן יש להם על מי לסמוך...

איני חושב שמי שיש בו טיפת ירא"ש, יכול לעשן ביו"ט כשיש רשימה כזו של רבנים ופוסקי הדור שסוברים שזה חילול יו"ט דאורייתא.
נ.ב. אני עצמי מעשן [לא חפיסות שלמות חלילה] בימות השנה, וביו"ט כמו בשבת איני מעשן ח"ו. כתבתי זאת, כי לדעתי ממבט של מעשן יותר קל לדבר בסוגיא הזו.

אורח

Re: עישון ביו"ט

#15 שליחה על ידי אורח » ד' יוני 05, 2019 1:16 am

אבן יקרה כתב: אני יודע בוודאות כמה רבנים שלמדו וביררו את הנושא, והכריעו לאיסור דאורייתא, והמעשן ביו"ט ברבים דינו כמחלל יום טוב בפרהסיא.
כמה מגוחך לכתוב "המעשן ביו"ט ברבים דינו כמחלל יום טוב בפהרסיא" בלי לסייג. אחרי שהובא כאן האגרות משה הציץ אליעזר הרב עובדיה הרב פישר הרב אבא שאול ועוד להתיר!

אבן יקרה
הודעות: 80
הצטרף: ה' פברואר 07, 2019 2:27 am

Re: עישון ביו"ט

#16 שליחה על ידי אבן יקרה » ד' יוני 05, 2019 1:45 am

אורח כתב:
אבן יקרה כתב: אני יודע בוודאות כמה רבנים שלמדו וביררו את הנושא, והכריעו לאיסור דאורייתא, והמעשן ביו"ט ברבים דינו כמחלל יום טוב בפרהסיא.
כמה מגוחך לכתוב "המעשן ביו"ט ברבים דינו כמחלל יום טוב בפהרסיא" בלי לסייג. אחרי שהובא כאן האגרות משה הציץ אליעזר הרב עובדיה הרב פישר הרב אבא שאול ועוד להתיר!
אמרתי מה שאותם רבנים גדולים וידועים סוברים, ולשיטתם אכן כן המעשן ביו"ט דינו כמחלל יו"ט בפרהסיא על כל המשתמע.

אורח

Re: עישון ביו"ט

#17 שליחה על ידי אורח » ה' יוני 06, 2019 1:54 am

לא כתבת כך. החלטת על דעת כמה רבנים גדולים ככל שיהיו שזו הדעה ואין בלתה!
חכמים הזהרו בדבריכם. טפשים קל וחומר. אתה חכם לא?

פיניפיני
הודעות: 1
הצטרף: ג' יולי 30, 2019 12:43 pm

Re: עישון ביו"ט

#18 שליחה על ידי פיניפיני » ג' יולי 30, 2019 12:49 pm

המעניין הוא שרוב הפוסקים או כל הפוסקים שעישנו / מעשנים מתירים לעשן ביו"ט
ויתכן שהם יותר הבינו את העניין

חוטרא
הודעות: 62
הצטרף: ה' יולי 18, 2019 3:15 pm

Re: עישון ביו"ט

#19 שליחה על ידי חוטרא » ג' יולי 30, 2019 2:51 pm

לשון בעל הקרבן נתנאל, על הלומדים המעשנים ביו"ט: "ש"ס היצר הרע שלהם התיר להם".
כך שגם אם הדבר נכון עובדתית (דבר שעדיין לא הוכח, לא ראינו רשימות מתירים ואוסרים אם הם מעשנים או לא), הרי הקרבן נתנאל, לשיטתו, מסביר את הדבר בדרך אחרת מאשר הרב @פיניפיני.

דוד ריזל
הודעות: 911
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: עישון ביו"ט

#20 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' יולי 30, 2019 5:36 pm

חס ושלום לדבר על גדולי ישראל - פוסקי הדורות האחרונים, כאילו הכרעתם תלויה בנטיות אישיות, והם יותר מבינים בדבר שהם עצמם צורכים.

החזון איש כותב, שמה ששוחד יעוור עיני חכמים, הוא כוח מיוחד שה' ברא שמטה דעתם בפסק ממוני, אבל בדיני האיסורים אין לחכם שום נגיעה ונטייה אישית, ולכן חכם יכול להתיר לעצמו בבהמה שיש בה שאלה של טריפה, למרות שלאסור זה הפסד של אלפים.

יהודי פשוט
הודעות: 12
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 8:57 pm

Re: עישון ביו"ט

#21 שליחה על ידי יהודי פשוט » ג' אוגוסט 20, 2019 11:49 pm

בענין נגיעה אישית, ראיתי פעם מה'ויואל משה' זיע"א להיפך מהחזו"א, איני זוכר המקור. מישהו מכיר ?
ייש"כ [או בלשו אחינו הספרדים: שכמ"ה]

אליקים
הודעות: 362
הצטרף: ו' אוקטובר 12, 2018 11:40 am

Re: עישון ביו"ט

#22 שליחה על ידי אליקים » ב' אוגוסט 26, 2019 11:27 am

יהודי פשוט כתב: בענין נגיעה אישית, ראיתי פעם מה'ויואל משה' זיע"א להיפך מהחזו"א, איני זוכר המקור. מישהו מכיר ?
ייש"כ [או בלשו אחינו הספרדים: שכמ"ה]
זה כבר ענין פוליטי, וד"ל
(עיין ערך גאב"ד טשעבין ומהר"א מבעלזא)

יהודי פשוט
הודעות: 12
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 8:57 pm

Re: עישון ביו"ט

#23 שליחה על ידי יהודי פשוט » ב' ספטמבר 09, 2019 10:10 am

חס ושלום, זו שאלה הלכתית מובהקת

תנא-קמא
הודעות: 12
הצטרף: ד' יוני 12, 2019 3:52 pm

Re: עישון ביו"ט

#24 שליחה על ידי תנא-קמא » ד' ספטמבר 11, 2019 8:45 pm

דוד ריזל כתב: חס ושלום לדבר על גדולי ישראל - פוסקי הדורות האחרונים, כאילו הכרעתם תלויה בנטיות אישיות, והם יותר מבינים בדבר שהם עצמם צורכים.

החזון איש כותב, שמה ששוחד יעוור עיני חכמים, הוא כוח מיוחד שה' ברא שמטה דעתם בפסק ממוני, אבל בדיני האיסורים אין לחכם שום נגיעה ונטייה אישית, ולכן חכם יכול להתיר לעצמו בבהמה שיש בה שאלה של טריפה, למרות שלאסור זה הפסד של אלפים.
איפה הוא כותב זאת?

דוד ריזל
הודעות: 911
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: עישון ביו"ט

#25 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' ספטמבר 12, 2019 5:51 pm

תנא-קמא כתב:
דוד ריזל כתב: חס ושלום לדבר על גדולי ישראל - פוסקי הדורות האחרונים, כאילו הכרעתם תלויה בנטיות אישיות, והם יותר מבינים בדבר שהם עצמם צורכים.

החזון איש כותב, שמה ששוחד יעוור עיני חכמים, הוא כוח מיוחד שה' ברא שמטה דעתם בפסק ממוני, אבל בדיני האיסורים אין לחכם שום נגיעה ונטייה אישית, ולכן חכם יכול להתיר לעצמו בבהמה שיש בה שאלה של טריפה, למרות שלאסור זה הפסד של אלפים.
איפה הוא כותב זאת?
אני כמעט בטוח שזה ב"אמונה ובטחון".

אחד מעיר
הודעות: 33
הצטרף: ו' פברואר 01, 2019 3:30 pm

Re: עישון ביו"ט

#26 שליחה על ידי אחד מעיר » ה' ספטמבר 12, 2019 9:04 pm

ספר אמונה ובטחון כתב:
ל. יש עוד רעה חולה אשר היצר ילפת בה להניא אמונת חכמים מלב בני אדם, והוא משקל המרמה של הנגיעה:
חובת התלמיד להאמין כי אין נגיעה בעולם בעלת כח להטות לב חכם לעות משפט, כי מגמת החכם לזכות נפשו, ולהתגאל באיזה אשמה יכאב לנפשו יותר מכל מכה ופצע, ואיך יתכן כי בשביל בצע כסף או לעגי חנף, יחבל נפשו לעות משפט, נוסף לזה כי תכונת האמת היא אצל חכם תכונת נפשו ושרש מציאותה, וכל אבקת שקר ממנו והלאה, וכן היא אמונת המון ישרים המתאבקים בעפר רגלי חכמים:
אך היצר חתר חתירה תחת כסא הנאמן, לצודד נפשות הנוטות להתחכמות, ומביא להם לימוד שלם מן הגמרא כי הנגיעה היא בעלת כח מכריע לקטנים ולגדולים יחד, לפניה יכרעו גם הנבונים ביותר, גם חסידים ואנשי מעשה, ואין זה גנאי לחכמים אחרי שכן הוחק בטבע אנושי, ואינם יודעים כי לפי ההנחה הזאת מתיתם כל הדור, ואין שופט בארץ, ונתבטלה סנהדריה של הארץ, כי אף אם יסכים האדם על גדלות חכמתו של החכם לא יחייב את נפשו לשמוע אליו אחרי שימצא לתלות את הוראתו באיזה נגיעה, וזה לא יבצר מכל מי שאינו שבע רצון מהוראת החכם, ועל ידי זה קם דור ששופט את שופטיו, וכל איש הישר בעיניו יעשה, ובכל מקרה רב הערך מתלחשים המתחכמים על נגיעה פלונית שהטתה לב החכם ולפעמים המובהק שבדור - בעמדתו הבלתי נכונה, וכל אוירה של העיר ולפעמים אוירה של כל הארץ - מתמלאה שוט לשון, קטטות ומריבות, וללא אמונה בחכמים גברו בארץ:
יסוד הדעה הזאת מצאוה בגמ' סנהדרין י"ח ב' אין מושיבין מלך וכה"ג בעיבור שנה, מלך משום אפסניא, כה"ג משום צינה, והדין נאמר במלך החסיד שבחסידים, ובכה"ג כשמעון הצדיק, ועוד אמרו כתובות ק"ה ב' ריבר"י הוה רגיל ארימי' דהוה מייתי לי' כל מעלי שבתא כנתא רפירי יומא חד אייתי לי' בה' כו', בהדי דקאזיל ואתי אמר אי בעי מעין הכי כו', וכן אמרו שם בריב"א:
ואמנם השוחד ענין מיוחד, והוא כי מקח שוחד הוא מן הגנויות במוחלט, שהתורה תיעבתו, ובעקבו בסוד כחות הנפשות לעור עיני חכמים ולסלף משפט, ובהיות שאמרו שהסתכל הקב"ה בתורה וברא עולמו, חייבה התורה כח בשוחד לעור ולסלף, ולהזהיר לברוח ממנה, והנה נוסף על כח נגיעה שהוא ממנהג העולם כפי טבעת בני אדם, הוזמן כח טומאה בשוחד לטמטם הלב ולרדם את הבינה, להנעים בפי הדיין לזכות את משחדו, ואחרי שהתורה פסלתו לדיין זה לדון בין משחדו לרעהו, הוסר ממנו גם מחסה החכמה - אשר הובטח בה תמיד לבלי להכשל בחטא ואשמה - אם יעבור על מה שהזהירה התורה וישב על כסא המשפט בניגוד למצות התורה:
והנה אין הזהרת השוחד מכלל המשפטים אלא מכלל החקים, שהרי לא אסרה תורה הוראה לעצמו ואדם רואה טריפה לעצמו, אף אם הוא דל וכל חייו תלוים בו:
והוא מורה בחמץ שעבר עליו הפסח אף ברכוש גדול, וכשיורה להיתר ואחד הנרגנים יהרהר אחריו כי הפסד ממונו הטעתו, הרי זה מן המהרהרים אחר רבם, ואנו בטוחים בחכמים שהנם מורמים מפחיתיות כאלה, ולא יחשדו בם אלא קטני הדעת נעדרי בינה אשר לא ידעו ולא יבינו נפש משכיל:
ואף במשפט בין איש לרעהו, לא פסלה תורה רק בשוחד שבזמן המשפט, אבל לא אמרה תורה לשפוט את אהובו ואת שנואו, רק שושבינו, ושונאו שלא דיבר עמו ג"י לדעת י"א בחו"מ סי' ז' ס"ז בהגה', ואף שנטיה הטבעית יש במוחלט להטבת אהובו ולרעת שנואו, אך כח טומאת השוחד אין כאן והתורה האמינה בבטחה גמורה את החכם הדיין כי יראה נכוחות, ולא יטה לבו לשאיפת טבעו כהרגל שנעשה טבע שני אצל חכם והאמת תמיד נר לרגלו ואור לנתיבתו, וצדקו ישוב משפט:
ולא עוד אלא שאמרו במקום פסידא עביד אינש דינא לנפשו, ולא חשדוהו לעוות דינו, ואמרו ב"ב נ"ח ב' האי דיינא דמתקרי לדין ומפקין מני' ממונא בדין לאו שמי' דיין, ולא למדו עליו זכות מפני אונס הנגיעה:
והנה פסלו חכמים נוגע בעיבור השנה דאיקרי משפט כדאמר ר"ה כ"ה ב' [אע"ג דקרא בקידוש החדש כתיב גם עיבור שנה דינו כקה"ח] ויהבינן לי' דיני משפט, וכל זה בכלל חקי המצוה שהוזהרנו ממקח שוחד, ומהם פסולי דרבנן ומהם מדת חסידות, ומה שאמרו ריבר"י וריב"א שהרגישו בנפשם [ול' הגמ' אמר היינו בלב] קירוב הדעת, היינו קירוב הטבעי של נגיעה, ובגדולים הטבע יותר חזק כלפי שכלם החזק, למען יעמדו על משקל הנסיון ויבחרו בטוב, בטוב בחירתם, שזה סוד בריאת האדם, ואפשר שמדת החסידות הוא גם בסוד היצירה, וכשניתן כח בשוחד לעור, ניתן כח גם בשוחד של מדת חסידות לעור החסיד:
אבל מה גדלה השואה ומה רב החשך, בהתרת החשד בכשרים, במקום דהתורה הכשירתם לדון ולהורות, ובכלל זה כל הנהגת העולם בדברים המתרחשים יום יום:
והנה תורת המוסר המחמרת מאד נגד השחתה במדות בני אדם, והמזהרת בלהבי אש שלא להכשל בהטלת דופי בזולתו, אף במחשבה, וכש"כ בדיבור, ואף בדבר אמת, וכש"כ בשקר, ואם זה שמתעולל בו הוא ת"ח הרי זה מבזה ת"ח שהוא בכלל אפיקורס, והרי טעות בהלכה מבלה את הכל, אחרי שהלכה פסוקה שאין לך חכם שיעמוד בפני נגיעה, ומה חטא יש כאן אם אגיד שעיות את המשפט מפני נגיעתו, הלא זה חק טבעי ולא נגרע כבוד החכם בזה, והנה שפך את היין ושמר את החבית:
ונקח הדוגמא - למען יצטיירו הדברים בלב מתלמד צורה קבועה קיימת - את ההתאבקות של בני אדם בקבלת רב ופרנס על הציבור, זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה, ומן הראוי שיסמכו כולם על הכרעת גדולי הדור, ואם הכרעת החכם אינה קובעת הדבר מפני הרצון העקשני של עמי הארץ, אפשר לקרוא עליהם שזדונות נעשה להם כשגגות, ואמנם הם מכירים בחטאם, אך לא הורגלו לבטל רצונם מפני הוראות שכליות, אך מה רב ההרס, בעמדה עדינה של המתימרים ביושר ומגולה הטוב, ולפי גאות לבם יצר טוב
שופטם, ומשפטם נושא עליו אופי של מדע, וכאילו דנו על הדבר בישיבה במתון ובכובד ראש, ואחרי כן הוציאו משפט חרוץ שאין להתחשב עם גדול הדור בזה, שהרי לא גדול הוא מריבר"י וריב"א, והרי הדבר נוגע אליו, הוא רוצה יותר ברב זה מפני..:
והנה באה ליצנות אחת ודחתה מאה תוכחות, ועובדים ע"ז בטהרה, ועושים את הפלסתר תורה:
וכל זה מפני שלא יסדו את מוסרם בהלכה, ובעלי הלכה ראו שאילה, במה שנאמר בגמ' דריבר"י וריב"א קבעו להם דיין לדונם, ולכאורה מפני הנגיעה לא היה ראוי שהם יבחרו להם דיין, כי ידוע הרבה פעמים בעלי הדין אינם משתוים לפני מי לדון, וברירת דיין אפשר שיהי' בו כעין זכות לזה וחוב לזה, וראוי לנוגע להתרחק מליחד את הדיין, ולמדו מזה כי אין פסול בשביל נגיעה ליחד את הדיינים, וכמבואר ברמ"א שם סי' ז' ס"ז, וכש"כ שאין חכם הדור נפסל להגיד בבחירת רב בשביל נגיעה וזה בכלל הוראה, והנה נכשלים בעון המר של אמירת לא חטאתי, ומהרסים את יסודי התורה, ומטבע הדברים שבודים נגיעות שלא עלו כלל על לב החכם, ושגגת תלמוד עולה זדון:

יהודי פשוט
הודעות: 12
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 8:57 pm

Re: עישון ביו"ט

#27 שליחה על ידי יהודי פשוט » ד' ספטמבר 18, 2019 2:04 pm

מישהו יודע היכן ה'ויואל משה' שחולק בזה על החזו"א ?
ייש"כ !

אליקים
הודעות: 362
הצטרף: ו' אוקטובר 12, 2018 11:40 am

Re: עישון ביו"ט

#28 שליחה על ידי אליקים » ד' ספטמבר 18, 2019 2:41 pm

עיין גם חו"י סי' קכא

שלח תגובה