טלטול בשבת של הטופס בדף קשר

בירורי הלכות וחקרי מנהגי ישראל
שלח תגובה
הודעה
מחבר
כּוֹתָר
הודעות: 1217
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

טלטול בשבת של הטופס בדף קשר

#1 שליחה על ידי כּוֹתָר » א' ספטמבר 03, 2023 11:28 pm

איסור מוקצה בטופס של הדף קשר​
ביקשתי להעיר את תשומת לב המחנכים וההורים,
כולנו מכירים את "דף – הקשר", בו המחנך כותב להורים מה למדו במשך השבוע בכיתה ומוסיף דפים של חומר לימודי, ויש טופס שההורה כותב את התרשמותו מידיעותיו והתנהגותו של הילד.
ויש להעיר על דבר שרבים נכשלים בו מחוסר שימת לב, והדברים דלהלן הובאו לפני מורי הוראה חשובים.
במקרה שהטופס בו ההורה כותב את התרשמותו הוא בדף נפרד, ואין בו חומר לימודי או מידע להורים שמותר לקרוא בשבת, דף זה הוא מוקצה. וכשהוא נמצא באוגדן יחד עם דפי הלימוד שמשתמשים בהם בשבת צריך להיזהר שלא לדפדף דף זה.
עצתי למחנכים לארגן את דפי הקשר באחד מהאופנים הבאים כדי למנוע מכשול:
1. לשלב באותו דף גם תקציר של החומר שלמדו וגם ספח המיועד לכתיבת ההורים – כך אין זה מוקצה.
2. לעשות אוגדן נפרד עבור הטפסים המיועדים לכתיבה, כך שבעת הלימוד בשבת לא יצטרכו לדפדף בו. אוגדן זה כשיש בו דפים מלאים משבועות קודמים אינו מוקצה, ואין בעיה להכניס ולהוציא את האוגדן כולו מהתיקייה.

בספר מאור השבת (ח"א עמוד תצח, מכתב י' אות ג') מביא התכתבות עם הגרש"ז אוערבאך זצ"ל:
שאלה: בשלמי יהודה פרק י"ב סעיף ג' כתב בשם מרן שליט"א, נייר יחיד חלק המיוחד לכתיבה, אינו מוקצה. וצ"ע דמכל מקום יש לאסור כלי שמלאכתו לאיסור שהרי זה מיוחד לכתיבה, ואם תימצי לומר לא הוי כלי כלל, הרי שוב יש לאוסרו משום מוקצה מחמת גופו ?
תשובת הגרש"ז:
בזמנינו אין מקפידים לנגב הידים או שאר לכלוך בנייר העומד לכתיבה, כי לא כוונתי כלל על נייר מבלוק או של פירמא דאפשר שזה בודאי אסור.

שאלתי רב אחד ולא הסכים לפרסם איסור היות ודעתו נוטה להיתר, שמשתמשים עם טופס זה לשימושים נוספים. והביא לי כראיה את הגרש"ז אויערבאך דלעיל.
אך לא הבנתי את דבריו וכן הסכים עמי רב אחר - שהגרש"ז דיבר על נייר חלק, וגם לדעתו בטופס כזה שמיוחד לכתיבה, זה דומה לבלוק או לפירמא שאסר.

עוד נ"ל אחרי שדיברתי עם כמה ת"ח וכולם הסכימו שהיום המציאות היא, שגם דף A-4 למדפסת או דף דפדפת, לא מצוי שינגבו בו ידים או שאר לכלוך. וכנראה שבזמן הגרש"ז המציאות הייתה שונה. או שדיבר על נייר עיתון - דק ופשוט יותר. ולכאורה הדפים של היום הם מיוחדים לכתיבה ואין כלל את ההיתר של הגרש"ז. וצ"ע.

סמל אישי של משתמש
במאמר פיו
הודעות: 8
הצטרף: א' אוקטובר 08, 2023 9:02 pm
עיסוק תורני: כולל רבנות.

Re: טלטול בשבת של הטופס בדף קשר

#2 שליחה על ידי במאמר פיו » ב' אוקטובר 09, 2023 5:32 pm

הערה יפה.
אצל בני, וכן אצל כמה מה"חיידרים" באזורי בוחרים לשבץ אץ דף זה כדף האחרון ככה שחוץ מדף קשר הוא גם כריכה אחורית ששומרת על הדפים הפנימיים כמו כל כריכה אחרוית.
מצד זה נראה להקל למעשה.

שלח תגובה