דף 1 מתוך 1

סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

נשלח: ד' אוקטובר 09, 2019 8:31 pm
על ידי יהושע
בסוכה העשויה כמבוי כתב הרמא בשם הר״ן בסימן תרל שאם דופן האמצעי הוא ז טפחים לא צריך צורת הפתח לכולי עלמא, וקשה לי מה הסברא ומה המקור לזה?

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

נשלח: ה' אוקטובר 10, 2019 6:16 pm
על ידי דוד ריזל
כי יש כבר דופן שלימה, ומה חסר בה ?
כשאין דופן שלימה צריך צורת הפתח כדי להשלים שיעור ז' טפחים.
מקור אתה אומר שהוא מביא בשם הר"ן, אני מצאתי בבית יוסף לשון זו:
"ונראה דה"ק ה"ה שלא הכשירו בפרוץ מרובה על העומד אלא בדופן שלישית".

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

נשלח: ה' אוקטובר 10, 2019 6:46 pm
על ידי יהושע
דוד ריזל כתב: כי יש כבר דופן שלימה, ומה חסר בה ?
כשאין דופן שלימה צריך צורת הפתח כדי להשלים שיעור ז' טפחים.
מקור אתה אומר שהוא מביא בשם הר"ן, תסתכל בדרכי משה כנראה שהוא מביא שם את לשון הר"ן.
גם בשבעה ע"י ארבעה ולבוד מה חסר, רק שחסר במקום הפרוץ, אז גם בשבעה חסר במקום הפרוץ.

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

נשלח: ה' אוקטובר 10, 2019 6:50 pm
על ידי דוד ריזל
יהושע כתב:
דוד ריזל כתב: כי יש כבר דופן שלימה, ומה חסר בה ?
כשאין דופן שלימה צריך צורת הפתח כדי להשלים שיעור ז' טפחים.
מקור אתה אומר שהוא מביא בשם הר"ן, תסתכל בדרכי משה כנראה שהוא מביא שם את לשון הר"ן.
גם בשבעה ע"י ארבעה ולבוד מה חסר, רק שחסר במקום הפרוץ, אז גם בשבעה חסר במקום הפרוץ.
בארבעה חסר בשיעור הדופן עצמה,
אבל בשבעה יש שיעור דופן, רק הבעיה שפרוץ מרובה על העומד, ועל זה הבאתי מהב"י (כי לא עיינתי בסוגיא) שבדופן שלישית אין פסול של פרוץ מרובה על העומד.

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

נשלח: ה' אוקטובר 10, 2019 6:56 pm
על ידי יהושע
דוד ריזל כתב:
יהושע כתב:
דוד ריזל כתב: כי יש כבר דופן שלימה, ומה חסר בה ?
כשאין דופן שלימה צריך צורת הפתח כדי להשלים שיעור ז' טפחים.
מקור אתה אומר שהוא מביא בשם הר"ן, תסתכל בדרכי משה כנראה שהוא מביא שם את לשון הר"ן.
גם בשבעה ע"י ארבעה ולבוד מה חסר, רק שחסר במקום הפרוץ, אז גם בשבעה חסר במקום הפרוץ.
בארבעה חסר בשיעור הדופן עצמה,
אבל בשבעה יש שיעור דופן, רק הבעיה שפרוץ מרובה על העומד, ועל זה הבאתי מהב"י (כי לא עיינתי בסוגיא) שבדופן שלישית אין פסול של פרוץ מרובה על העומד.
למה כשיש דופן ז ע"י לבוד נקרא שחסר בדופן?

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

נשלח: ה' אוקטובר 10, 2019 6:58 pm
על ידי דוד ריזל
יהושע כתב:

למה כשיש דופן ז ע"י לבוד נקרא שחסר בדופן?
אכן יש מאן דאמר שמועיל. אך יש שיטה שצריך היכר דופן ולכן צריך צורת הפתח.

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

נשלח: ה' אוקטובר 10, 2019 7:29 pm
על ידי יהושע
דוד ריזל כתב:
יהושע כתב:

למה כשיש דופן ז ע"י לבוד נקרא שחסר בדופן?
אכן יש מאן דאמר שמועיל. אך יש שיטה שצריך היכר דופן ולכן צריך צורת הפתח.
א. מהיכי תיתי שהסיבה שצריך צורת הפתח זה בגלל שאין היכר דופן ולא בגלל שפרוץ מרובה?

ב. הרי לבוד נחשב כסתום יותר מצורת הפתח.

ג. גם ארבעה נחשב דופן רק אין בו שיעור סוכה וע"י לבוד יש גם דופן וגם שיעור, אז מה חסר חוץ מפרוץ מרובה, והרי אם יהיה עומד מרובה הרי לא נצטרך צורת הפתח אע"פ שיש רק דופן ארבעה.