נרות חנוכה במטוס

הודעה
מחבר
הצב''י
מנהל הפורום
הודעות: 99
הצטרף: ה' אוגוסט 02, 2018 4:52 pm
עיסוק תורני: עריכה תורנית מקצועית ביותר, במגוון סגנונות.
פרטים וקו"ח בדוא"ל.
דוא"ל: y0527633424@gmail.com

נרות חנוכה במטוס

#1 שליחה על ידי הצב''י » ה' דצמבר 06, 2018 4:01 pm

נתעוררתי ע"י אחד מידידי שליט"א, לדון בדין הדלקת נרות חנוכה לנוסע מארצות הברית לארץ הקודש, וכשיצא מארצות הברית עדיין לא הגיע זמן הדלקה, וכשיגיע לארץ הקודש כבר יהיה לאחר זמן ההדלקה.

ויש בזה כמה וכמה מהלכים:

א. אם מדליקים עליו בביתו.
ב. אם המטוס נחשב לבית.
ג. מתי הוא זמן ההלדקה.

ועוד יש להרחיב בזה. אשאיר מקום לחברי ורבני בי מדרשא קדישא הדין, לדון ולפלפל בכך.

עוסק בתורה
הודעות: 361
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: נרות חנוכה במטוס

#2 שליחה על ידי עוסק בתורה » ה' דצמבר 06, 2018 6:22 pm

א. אם מדליקים עליו בביתו פטור מעיקר הדין. ומה ששייך לדון הוא לגבי המהדרין, או במי שאין מדליקים עליו בביתו.
ב. בתוס' בסוכה מ"ו ע"א מבואר שהיושב בספינה אינו יכול להדליק (אין הכרח שפטור, אלא שאינו יכול לקיים חיובו), ולכן תקנו לו ברכת הרואה, וכן מוכח ברש"י שבת כ"ג ע"א סוד"ה הרואה בשם רבינו יצחק בר יהודה. ובשו"ת מהרש"ם ח"ד סי' קמ"ו כתב דהיינו דווקא בימיהם שהספינות היו פתוחות, אך ספינה שהיא מקורה כמצוי בימינו צריך להדליק, וה"ה לכל דירת עראי שהיא סגורה כעין בית. ולפי"ז לכאורה ה"ה מטוס (וזכורני שראיתי בס' הלכות חג בחג לרמ"מ קרפ שהקשה על המהרש"ם מדין הדלקה בקרון שלכאו' הוא סגור כבית. אין הספר לפני כעת).
ג. לכאורה תלוי בבית שבו מדליק, ולא במקום שבו נמצא (במיוחד לפי מה שהוכיח לי היום חכ"א באותות ובמופתים שעיקר החיוב אינו מעשה ההדלקה אלא שיהיו הנרות דולקים). ולכן כשמדליקים עליו בביתו ידליקו לפי זמן ההדלקה דשם.

ובר מן כל דין, השו"ע פסק בסי' תרע"ז ס"ג שהנמצא במקום שאין שם ישראל מדליק בברכה אפילו אם מדליקים עליו בביתו. ויש לדון במטוס שרובו נכרים או תינוקות שנשבו לבין הנכרים ומיעוטו ישראל.

אגב, מאי עמא דבר?

הצב''י
מנהל הפורום
הודעות: 99
הצטרף: ה' אוגוסט 02, 2018 4:52 pm
עיסוק תורני: עריכה תורנית מקצועית ביותר, במגוון סגנונות.
פרטים וקו"ח בדוא"ל.
דוא"ל: y0527633424@gmail.com

Re: נרות חנוכה במטוס

#3 שליחה על ידי הצב''י » ב' דצמבר 10, 2018 4:52 pm

עוסק בתורה כתב: אגב, מאי עמא דבר?
אין לי מושג. היום ראיתי בגליון שיצא לאור ע"י 'לשכת הפוסקים ביתר עילית', שייצרו חנוכיה מיוחדת להדלקה במטוס/רכבת.

תלמיד חכמים
הודעות: 63
הצטרף: ב' נובמבר 05, 2018 1:57 pm

Re: נרות חנוכה במטוס

#4 שליחה על ידי תלמיד חכמים » ה' דצמבר 13, 2018 12:34 am

ראה בנטעי גבריאל שדן בזה עם הגאון גאב"ד קארלסבורג, שרצה לומר שידליק בשירותים, והנט"ג תמה עליו מצד קיום מצוה במקום שאינו נקי.

עוסק בתורה
הודעות: 361
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: נרות חנוכה במטוס

#5 שליחה על ידי עוסק בתורה » ה' דצמבר 13, 2018 1:26 am

מה פתאום בבית הכסא?? (השאלה גם על ר"ג ציננער שלא תמה אלא מצד מקום שאינו נקי)


שלח תגובה