דף 1 מתוך 1

שמעון הצדיק הכותים ואלכסנדר - מלחמת התורה והחכמה

נשלח: ד' דצמבר 05, 2018 12:12 am
על ידי תלמיד חכמים
שמעתי מידידי הרב יצחק שפירא הארה יפה, ויתכן שעמדו בה, נביא את דבריו ונרחיב.
ידוע המעשה בחז"ל על פגישתם של שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון שבה הציל את ישראל מידי הכותים. והנה אלכסנדר הוא ראש ותחילה ליון, ושמעון הצדיק הוא ראש לתורה שבעל פה שבימי בית שני, הוא התנא הראשון המוזכר במסכת אבות כמקשר בין אנשי כנסת הגדולה - שהוא היה משייריה - לתקופת הזוגות שהיא ראשית התנאים, ונמצא אז שכח התורה - שיון הוא המתנגד אליה - נפגש עם כחו של יון ונצחו, וגם היה המאבק על בית המקדש שיון הוא המתנגד אליו (ראה מהר"ל נר מצוה בתחילת המאמר השני)

ונוסיף, שאף הכותים ענינם קיום מחמת היראה, שהוא כמו צורך לקיים אבל בלי להתקשר ולהתחבר עם הדברים, והם היו גם כן במלחמה נגד המקדש - ואז נצחום.

ועיין במהר"ל הנ"ל שפך החתום בחותמו של כהן גדול משום שיון אינו יכול לשלוט בכהן גדול אף שיש לו שליטה במקדש, ולכן היה הנצחון על ידי שמעון הצדיק שהיה כהן גדול.
ויש להרחיב עוד.

Re: שמעון הצדיק הכותים ואלכסנדר - מלחמת התורה והחכמה

נשלח: ד' דצמבר 05, 2018 2:12 am
על ידי עוסק בתורה
תלמיד חכמים כתב: נפגש עם כחו של יון ונצחו,
אם נצחו לא היה את כל הבלאגן של היוונים והחשמונאים. ושמא הנצחון היה זמני. וע"ד המחשבה אולי הנצחון הזה השריש את הנצחון שהיה אח"כ בזמן החשמונאים.

Re: שמעון הצדיק הכותים ואלכסנדר - מלחמת התורה והחכמה

נשלח: ד' דצמבר 05, 2018 9:58 am
על ידי תלמיד חכמים
נצחון אינו הכרעה..
גם יעקב ניצח את שרו של עשיו ובכל זאת יצאנו והננו בגלות אדום..
כנראה שסיבב הקב"ה מראש שתהיה איזה בחינה של מפגש - מלחמה ביניהם, (לא היה פה כאן מאבק אלא מפגש שהטה את את הכף לטובת ישראל, וזה הכוונה למלחמה) ובכדי להחליש מראש את כחו של יון.
ותן לחכם ויחכם עוד.

Re: שמעון הצדיק הכותים ואלכסנדר - מלחמת התורה והחכמה

נשלח: א' אוקטובר 18, 2020 9:01 pm
על ידי איכא מאן דאמר
אני מקפיץ
לרגל הילולת שמעון הצדיק שחלה אתמול