דף 1 מתוך 1

ממעטין במשא ומתן - האם זה כולל גם מלאכה?

נשלח: ג' יולי 30, 2019 10:31 pm
על ידי חוטרא
דינא דגמ' הוא למעט במשא ומתן לפני ת"ב, ויל"ע האם הדין הוא רק בסחורה וכדו', אבל מלאכה לא מיירי בה, או דלמא אף במלאכה יש למעט רק לכדי חייו.