אמר בקיץ מוריד הגשם ותיקן תוך כדי דיבור

הודעה
מחבר
כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

אמר בקיץ מוריד הגשם ותיקן תוך כדי דיבור

#1 שליחה על ידי כּוֹתָר » ו' מאי 03, 2019 2:45 pm

שמעתי במוצ"ש שיעור מאוד יפה מהרב יצחק יוסף, על דין תוך כדי דיבור.
עיין בתמונות והקובץ המצורפים.

הוא הביא סברא מהשבט הלוי, שתיקון מועיל תוך כדי רק להוסיף שבח, אבל לא מועיל למחוק את המילים שאינם כהוגן, ולכן כשטעה בקיץ ואמר "משיב הרוח ומוריד הגשם" לא מועיל לתקן תוכ"ד "מוריד הטל", כיון שהזכיר קללה, והתיקון תוכ"ד לא מועיל למוחקה. (וכן דעת הגרש"ז בהליכות שלמה, אמנם באשי ישראל הביא שהגרי"ש חולק וסובר שמועיל תיקון תוכ"ד עכ"פ בדיעבד כפי שכתב הבה"ל בסימן קיד על טל ומטר "בדיעבד ודאי יצא")

הרב יצחק יוסף הביא ראיה יפה מהר"ן בנדרים שתיקון תוכ"ד מועיל למחוק את השבח הקודם, ומזה דחה את דברי השבט הלוי, שכיון שמועיל התיקון גם למחוק, אז נחשב שלא הזכיר כלל גשם.
בדעת השבט הלוי נלענ"ד ליישב,
שדווקא במגרש ומקדש (עיין בקובץ המצורף את הראיה מהר"ן בנדרים באריכות), שמגלה דעתו בפירוש שמתחרט מהקידושין מועיל למחוק דבריו הקודמים, משא"כ כשמוסיף "מוריד הטל" הוא לא מגלה להדיא שחוזר בו מהזכרת הגשם, ולכן לא מועיל למחוק.
גם לא היה שייך לתקן באופן שיאמר "לא משיב הרוח" כי זה לא דרך כבוד כלפי מעלה, כי רק בקיץ זה לא טוב, אבל בחורף זה כן שבח. ובלאו הכי לא שייך לעשות גילוי דעת שחוזר בו באמצע התפילה כי זה הפסק. ולכן שייך תיקון רק בצורה שמוסיף שבח הקיץ, ומובן שחוזר בו מהזכרת הגשם. וזה לא מועיל לדעת הגרש"ז ושבט הלוי כנ"ל.

ביררתי סוגיא זו עם כמה ת"ח והאמת שיש כאן עוד קושיה על השבט הלוי, וכפי שטוען הגרי"ש, שאם הבה"ל כותב שמועיל תיקון בקיץ כשטעה וביקש "טל ומטר" מדוע שלא יועיל מחיקה זו במוריד הטל.
והשבט הלוי והגרש"ז עמדו על זה וכתבו שלומר זה בדרך שבח חמיר טפי, אבל לכאורה לא מובן החילוק. וצ"ע.

על זה נלענ"ד ליישב,
במשל ממלך בשר ודם, אם טעית וביקשת ממנו בקשה לא מתאימה, הסברא נותנת שייתן אפשרות לחזור מהבקשה, כי למה לא ?
אבל אם הזכרת דבר גנאי בפניו בטעות, מה יועיל שתתקן מיד ותגלה שטעית, מכל מקום הגנאי כבר נאמר.
ולכן הזכרת גשם בקיץ שהיא גנאי לא מועיל בה תיקון תוכ"ד - לדעתם.
דעת הרב ואזנר והסכים עמו הגרשז      בתיקן תוכד מוריד הטל.PNG
דעת הרב ואזנר והסכים עמו הגרשז בתיקן תוכד מוריד הטל.PNG (154.32 KiB) נצפה 418 פעמים
הוכחת הרב יצחק יוסף מדעת הרן ששיך מחיקה בתיקון תוכד.PNG
הוכחת הרב יצחק יוסף מדעת הרן ששיך מחיקה בתיקון תוכד.PNG (301.16 KiB) נצפה 418 פעמים