דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

הודעה
מחבר
כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

#1 שליחה על ידי כּוֹתָר » ג' אפריל 09, 2019 2:19 pm

עיין בפסחים קח. אשה בפני בעלה, והטעם שמפרש שם הרשב"ם שאשה כפופה לבעלה ואימת בעלה עליה.


הב"ח בסימן תע"ב כותב שהרשב"ם גורס:
"אשה אצל בעלה" לא בעיא הסיבה. ולכן פירש שהטעם באשה כי כפופה לבעלה ואימת בעלה עליה.
והקשה הב"ח על טעם הרשב"ם:
1. גם באשה חשובה, אמאי אינה מסיבה הלוא צריך שתהא עליה אימת בעלה.
2. אימת בעלה עליה, ודאי אינו כ"כ כאימת האב על הבן, ואף על פי כן בן אצל אביו חייב בהסיבה.
ולענ"ד קשה מאוד לדעת הרשב"א למה בשמש ובעבד צריך להסב, ואין את הטעם שכפופים לאדונם, ואשה פטורה מהסיבה.
לפי הב"ח אפשר לחלק, שגם אשה פטורה רק בפני בעלה, והירושלמי באמת משווה עבד בפני אדונו לאשה בפני בעלה בספק שמסתפק שם.
ולבבלי שפשט שאשה בפני בעלה פטורה, אה"נ שגם עבד בפני אדונו פטור.

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

#2 שליחה על ידי כּוֹתָר » ג' אפריל 09, 2019 2:19 pm

מראי מקומות חשובים לנידון:

בירושלמי ריש ערבי פסחים:
אמר רבי לוי: לפי שדרך עבדים להיות אוכלין מעומד וכאן (לכן תיקנו חכמים – שוטנשטיין) להיות אוכלין מסובין. להודיע שיצאו מעבדות לחירות. וכו'.
רבי יוסי בעא קומי רבי סימון:
אפילו עבד לפני רבו ? אפילו אשה לפני בעלה ?
אמר ליה: ברבי, עד כאן שמעתי.

בחק יעקב סימן תעב ס"ו ד"ה השמש מאריך בזה, וז"ל:
הכס"מ פ"ז (מבאר ששמש הוא עבד עברי) כתב השמש אע"פ שמתעסק בצרכי הבית מיסב, לפי שהקונה עבד עברי קונה אדון לעצמו".
וכ"כ מהרי"ל בהלכה הגדה, דעבדים ושפחות חייבין בהסיבה, וכ"ה בירשולמי ריש ערבי פסחים.
אכן בסמ"ק סימן קמד כתב דעבד לפני אדוניו אינו מיסב. - ואפשר דמיירי בעבד כנעני. אבל שלא בפני אדוניו צריך הסיבה, דהא מחוייב בכל המצוות שהנשים חייבות, אף שהסיבה היא זכר לחירות והוא ובניו משועבדים מ"מ אפשר להם בשחרור.
עכ"ל החק יעקב שם.

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

#3 שליחה על ידי כּוֹתָר » ג' אפריל 09, 2019 4:48 pm

בדעת הרשבם לענין הסיבת אשה.PNG
בדעת הרשבם לענין הסיבת אשה.PNG (90.4 KiB) נצפה 1329 פעמים
הרב @בירור הלכות העלה לפורום קונטרס שלם על הלכות הסיבה,
ומבאר שם גם דעת הרשב"ם, אני מצרף קטע זה, אבל עדיין לא מתיישב לי, זה שאשה היא כפופה לבעלה, והשמש וכפי שמפרש הכס"מ זה עבד עברי הוא חייב בהסיבה
- וכי הוא פחות כפוף לאדונו ?

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

#4 שליחה על ידי כּוֹתָר » ג' אפריל 09, 2019 7:46 pm

דוד ריזל כתב:
ולענ"ד קשה מאוד לדעת הרשב"א למה בשמש ובעבד צריך להסב, ואין את הטעם שכפופים לאדונם, ואשה פטורה מהסיבה.
לפי הב"ח אפשר לחלק, שגם אשה פטורה רק בפני בעלה, והירושלמי באמת משווה עבד בפני אדונו לאשה בפני בעלה בספק שמסתפק שם.
ולבבלי שפשט שאשה בפני בעלה פטורה, אה"נ שגם עבד בפני אדונו פטור.
על תירוץ זה, עדיין קשה לי.
למה בשמש, אמרו שהוא צריך לאכול כזית מצה בהסיבה, ולאשה בפני בעלה פטרו אותה, ולא אמרו שתאכל כזית מצה שלא בפני בעלה כדי לקיים מצוות הסיבה.

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

#5 שליחה על ידי כּוֹתָר » ג' אפריל 09, 2019 7:54 pm

אמנם ידידי הרב יוסף אנשין תירץ
שאשה היא תמיד כפופה לבעלה, גם שלא בפניו. לכן אין לה דרך לאכול כזית מצה בהסיבה, משא"כ העבד והשמש שהם משועבדים למלאכת האדון, אבל כשמסתיימת העבודה הם יכולים לקחת הפסקה לאכול מצה בהסיבה.

אני חשבתי לחדש, שאשה יוצאת ידי חובה בהסיבה של בעלה, כי אשתו כגופו.
וכעיו מה שכתבו תוספות לגבי ארבע כוסות, שאין צורך שכל אחד מבני הבית ישתה כוס שלם, אלא בשתיית ראש הבית יוצאים כולם ידי חובה. וכן נוהגים ב"לחם משנה" כל שבת שראש הבית בוצע עבור כולם.

עוסק בתורה
הודעות: 361
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

#6 שליחה על ידי עוסק בתורה » ג' אפריל 09, 2019 9:19 pm

דוד ריזל כתב: אני חשבתי לחדש, שאשה יוצאת ידי חובה בהסיבה של בעלה, כי אשתו כגופו.
וכעיו מה שכתבו תוספות לגבי ארבע כוסות, שאין צורך שכל אחד מבני הבית ישתה כוס שלם, אלא בשתיית ראש הבית יוצאים כולם ידי חובה. וכן נוהגים ב"לחם משנה" כל שבת שראש הבית בוצע עבור כולם.
כמדומה שיש כזה משנ"ב בשם עולת שמואל. אחפש בל"נ.

עוסק בתורה
הודעות: 361
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

#7 שליחה על ידי עוסק בתורה » ג' אפריל 09, 2019 9:22 pm

אוי התבלבלתי, המשנ"ב זה לגבי הדלקת נר חנוכה שלכן נשים אינן צריכות להדליק מדין נר לכל אחד ואחד.
אבל אין לדמות להסיבה שהיא דבר שבגופו, משא"כ נר חנוכה שכל עיקרו הוא דין על הבית, ולכן שייך לומר אשתו כגופו גם לגבי ההידור של נר לכאו"א.

עוסק בתורה
הודעות: 361
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

#8 שליחה על ידי עוסק בתורה » ג' אפריל 09, 2019 9:25 pm

ומה שהבאת מהתוספות, כידוע דברי התוס' האלו הם תמוהים מאוד, עד שמרן החזו"א התבטא ש"אין כזה תוספות"...

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

#9 שליחה על ידי כּוֹתָר » א' אפריל 14, 2019 1:02 pm

עוסק בתורה כתב: אוי התבלבלתי, המשנ"ב זה לגבי הדלקת נר חנוכה שלכן נשים אינן צריכות להדליק מדין נר לכל אחד ואחד.
אבל אין לדמות להסיבה שהיא דבר שבגופו, משא"כ נר חנוכה שכל עיקרו הוא דין על הבית, ולכן שייך לומר אשתו כגופו גם לגבי ההידור של נר לכאו"א.
דווקא ת"ח חשוב הביא לי את מה שכב המשנ"ב שאשתו כגופו כראיה לעניין הסיבה, ומה שהקשית מאי שנא מכל המצוות שלא אומרים שהבעל פואר את אשתו, צריך לומר שבהסיבה יש קשר מיוחד בין האשה לבעלה שהיא שותפה לחירות שלו ע"י מה שהיא כפופה לו ואינה מיסבת.
וכעין הדין ש"מוזגין לו" שלכאורה בפשטות מוזגים לראש הבית, ואה"נ שזה דרך חירות לראש הבית, אך מה החירות למי שמוזג ? אלא שהוא גם משתתף בחירות של ראש הבית.

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

#10 שליחה על ידי כּוֹתָר » א' אפריל 14, 2019 1:03 pm

המסקנא שהגעתי ביישוב דעת הרשב"ם:

על קושיות הב"ח. יש את הדרכים שפירש רבנו מנוח פ"ז הל' חמץ ומצה ה"ח.
בנוגע לחיוב הסיבה באשה חשובה, פירש בדרך א' שמיירי בגברת הבית שאין לה בעל. (וזה תירוץ על קושיית הב"ח למה אשה חשובה חייבת בהסיבה).
ובדרך ג' שם פירש שמה שאשה כפופה לבעלה, הכוונה שטרודה בהכנת הסעודה (וראיתי בשו"ת חזון עובדיה סימן יד שהביא כפירוש זה גם מהר"ן וגם מהר"י מנרבונא)
וזה תירוץ על קושיית הב"ח שבנים יותר כפופים לאביהם וחייבים בהסיבה, והטעם מפני שאינם טרודים בהכנת הסעודה.

ולפי דברי הירושלמי מיושבת הקושיה שהקשיתי, למה עבד עברי שהוא כפוף יותר לאדונו חייב בהסיבה, כפי שמבואר בירושלמי, שהעבד שדרכו לאכול בעמידה, זו הסיבה שתיקנו לו תקנה מיוחדת שיסב כדי "להודיע שיצאו מעבדות לחירות.

עוסק בתורה
הודעות: 361
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

#11 שליחה על ידי עוסק בתורה » א' אפריל 14, 2019 3:16 pm

דוד ריזל כתב:
עוסק בתורה כתב: אוי התבלבלתי, המשנ"ב זה לגבי הדלקת נר חנוכה שלכן נשים אינן צריכות להדליק מדין נר לכל אחד ואחד.
אבל אין לדמות להסיבה שהיא דבר שבגופו, משא"כ נר חנוכה שכל עיקרו הוא דין על הבית, ולכן שייך לומר אשתו כגופו גם לגבי ההידור של נר לכאו"א.
דווקא ת"ח חשוב הביא לי את מה שכב המשנ"ב שאשתו כגופו כראיה לעניין הסיבה, ומה שהקשית מאי שנא מכל המצוות שלא אומרים שהבעל פואר את אשתו, צריך לומר שבהסיבה יש קשר מיוחד בין האשה לבעלה שהיא שותפה לחירות שלו ע"י מה שהיא כפופה לו ואינה מיסבת.
וכעין הדין ש"מוזגין לו" שלכאורה בפשטות מוזגים לראש הבית, ואה"נ שזה דרך חירות לראש הבית, אך מה החירות למי שמוזג ? אלא שהוא גם משתתף בחירות של ראש הבית.

לא הבנתי, איך הכפיפות לבעל מהווה שותפות בחירות שלו (יותר מבשאר המצוות שהוא מקיים) ?

ומה המקור למשפט האחרון שכתבת?
הפשטות היא שאה"נ אין דין למזוג לכל אחד, אלא שזה מצורת הסעודה שמוזגים לבעה"ב.

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

#12 שליחה על ידי כּוֹתָר » א' אפריל 14, 2019 5:33 pm

עוסק בתורה כתב:

לא הבנתי, איך הכפיפות לבעל מהווה שותפות בחירות שלו (יותר מבשאר המצוות שהוא מקיים) ?

ומה המקור למשפט האחרון שכתבת?
הפשטות היא שאה"נ אין דין למזוג לכל אחד, אלא שזה מצורת הסעודה שמוזגים לבעה"ב.
1. אשתו כגופו - פועל שדרך החירות של הבעל עוזר לאשה, אבל צריך שלאשה תהיה שותפות במעשה זה, על זה אמרתי, שמה שאינה מסיבה הוא מפני כבודו זה משתף אותה במעשה ההסיבה שלו.
2. למה רק הבעה"ב צריך שימזגו לו דרך החירות, והמוזג נוהג בדרך עבדות ?

עוסק בתורה
הודעות: 361
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

#13 שליחה על ידי עוסק בתורה » א' אפריל 14, 2019 6:27 pm

1. איך זה משתף אותה במעשה שלו? איך שייך בכלל לשתף מישהו אחר בדבר שבגופו???
2. זה לא דרך עבדות למזוג למישהו אחר (מקסימום זה דרך גומלי חסדים). זה כן דרך חירות שמישהו אחר מוזג לך.

שלח תגובה