פסח מצרים - סדנת גמילה בשלושה צעדים

הודעה
מחבר
חזקי
הודעות: 293
הצטרף: ד' ינואר 30, 2019 7:07 pm

פסח מצרים - סדנת גמילה בשלושה צעדים

#1 שליחה על ידי חזקי » ב' פברואר 04, 2019 1:38 pm

מאמר סדנת גמילה בשלושה צעדים

מי מאתנו לא ניסה לעקור הנהגה שלילית, התנתקות מחטא כלשהו, ואחר זמן מה לבסוף גם נפל. מהי אם כן הדרך הבטוחה להתנתק מהנהגה, חטא, הרגל, או כל דבר שלילי באופן שתוקף ההחלטה הראשוני ייתפס אצל האדם, ולא יפוג חלילה כעבור זמן מה.

עיון בפרשתנו ובפרט בסדר הקרבת קרבן פסח והנלווה עליו, יחשוף בפנינו דרך המבוססת על שלושה צעדים שיש בכוחה לסייע לאדם להתנתק ולהיגמל מחטא או הנהגה שלילית, וכשם שנעזרו עם ישראל ביציאתם ממצרים בדרך הזו, כך אדם בן דורנו יכול לאמץ את שלושת הצעדים שהתורה מתווה. כמובן שעיקרון הדברים תקף לכל סוג של חטא או התמכרות שיש לאדם.

הנה בפרשתנו אנו עומדים בפני סיום שרשרת המכות שנתכו על המצריים בלא הפסקה, וזאת עד למכה האחרונה - מכת בכורות, אז הקב"ה "לוקח" פסק זמן ומצווה את בני ישראל להקריב קרבן פסח. חז"ל מסבירים שחובת הקרבת קרבן פסח הוא בעצם כעין תחליף להקרבת קרבנות אלילים שהיו מקריבים עד אז עם ישראל השקוע בעבודה זרה. אבל כפי שנראה יש כאן עומק נוסף.

נשים לב לשלושה הוראות מרכזיות שהתורה מצוה בקרבן פסח א. לקיחת הקרבן ארבעה ימים קודם שחיטתו ב. הקרבת הפסח בכנופיה ובחיק בני המשפחה ג. מריחת דם הקרבן על שתי המזוזות והמשקוף. שלושת הציוויים הללו הם מסכת רעיונות אשר קו אחד מנחה אותם, וכל עניינם הוא להורות וללמד את האיש הישראלי את הדרך להינתק מחבלי יצרו על ידי שלושה צעדים, נתמצת אותם בתחילה במילים אחדות: א. מעשה הפוך- נגדי ב. קבוצה ג. חיצוניות והחצנה. וכעת נרחיב: מעשה הפוך - פעולה נגדית, הוא מעשה הסותר את האמונה או את ההנהגה השלילית שתפס בה האדם בעבר, ובכדי למגר ולעקור אותם לא די בהסכמת המחשבה ללא שהוא מבטא את שלילתו ודחייתו גם באמצעות מעשה דרמטי המביע סתירה לאמונה הישנה שהחזיק בה בעבר. במעשה הנגדי הוא בעצם מוציא את ההחלטה השכלית של עזיבת הרע מהכח אל הפועל בהשתתפות כל חושיו המתאחדים בדחיית השלילי ובכך עושה רושם גדול בנפשו.
ומשום כך מצווה הקב"ה את ישראל משכו ידיכם מעבודה זרה והקריבו קרבן פסח, הצאן בעיני המצריים היווה סמל לעבודת אלילים, הם היו עובדים למזל טלה בשמים, והסמל שלו היה הטלה והצאן בארץ שהיו קדושים בעיניהם עד כדי סגידה. ועתה כשעם ישראל נוטלים את הסמל של העבודה זרה שעד ליום אתמול היו שקועים ומאמינים בו וכעת שוחטים אותו, -דבר האסור כמובן על פי האמונה האלילית הישנה- הרי מלבד שמביעים בכך את דחייתם ואת עזיבת האמונה הנפסדת, גם עצם המעשה הנגדי מותיר רושם עמוק על החוטא בעבר, וחורת בנפשו את ההחלטה השכלית שקיבל להתרחק מהעבודה זרה -בצורה חדה יותר.

ועם כל זה, בקיום הציווי הראשון לחוד, לא היה די להרחיק את החוטא לשעבר מן החטא, בפרט לא ברגעי חולשה שהשכל והידיעות פחות תופסות מקום ובקלות יכול ליפול שוב למלכודות החטא, ובשביל כך באה ההוראה השנייה של הקב"ה להקריב קרבן פסח בחברת אנשים ובני המשפחה, שאז גם בשעות קשות האדם מחזיק מעמד. זאת משום ההבנה שאותה אמונה שאוחז בה לא הוא המייצג אותה בלבד אלא גם שאר האנשים שותפים לו בדעה זו, ושואב מכך חיזוק ותמיכה רגשית להתמודד עם המשיכה לחטא גם כשהשכל לא מתפקד. ויתירה מכך! האדם מטבעו לא מסוגל להרגיש נחות ביחס לאחרים, ולכך יודע שאם ייטה שוב לדרך החטא הוא מגדיר את עצמו נחות מהציבור ומהאנשים הרבים שהיו שותפים אתו במסע השינוי. וזאת מלבד מה כשאדם פועל דברים עם כלל הציבור ובפרט שמדובר על 'שינוי כיון', עוצמת המעשה גדולה לאין ערוך משינוי שעושה לבדו.

'והמכה בפטיש' של ההתנתקות מהמעשים השליליים, הוא הציווי השלישי של מריחת הדם על מזוזות הבית והמשקופים לעין כל ובפרסום, והוא הצעד השלישי בדרך הנכונה. וההסבר בזה, כשהאדם מחצין את המעשה הנגדי לעין כל, מלבד זה שעוד גורם להעמיק בנפשו את עזיבת החטא הוא גם קושר את עצמו לאמונה החדשה וההנהגה הישרה, שכן אחר שעשה אקט המביע 'שינוי כיון' בפני הרבים, טבע האדם שהוא לא מסוגל לסתור את עצמו ולשוב למעשה הקודם הסותר למעשה הנגדי, שאם לא כן הוא משווה עצמו לאדם שלא עומד בדיבורו, וכל המהות של האדם זה השליטה שלו עצמו על עצמו. [ובמיוחד בשביל לגשר על הפער בין הסתירות העצמיות של האדם, נולד השקר! הוא המתווך בין דיבורו למעשיו של האדם, זאת אומרת לתרץ את מעשיו שלא יתנגשו עם דיבורו; ומה שהוא מציג. אבל כל שמוציא בפועל את מחשבתו, השקר "תופס רגליים'! שכן כל תירוץ כוזב אין לו מקום להכחיש את מציאות המעשה].

אם נסכם את העקרונות בהם רצוי לאדם להשתמש ככלים להינצל מחטא או הנהגה שלילית א. להתעמת עם האמונה הכוזבת באמצעות מעשה סותר ונגדי ב. לקבל חיזוק מהסובבים בעיקר מבני המשפחה ג. להחצין את השינוי ברבים. וכל השלושה הללו כל אחד בפני עצמו יש לו את הייחודיות שלו להילחם במשיכה מלחזור שוב לחטא, ויישום שלושתם יחד מסוגל לחולל מהפך בנפש האדם שלא ישוב חזרה לעברו.

מסכימים עם הדברים או לא מסכימים אשמח לשמוע הערות והארות.

אורח

Re: פסח מצרים - סדנת גמילה בשלושה צעדים

#2 שליחה על ידי אורח » ג' פברואר 05, 2019 12:00 am

מי כתב את המאמר הזה אדם בר סמכא עם ניסיון?

חזקי
הודעות: 293
הצטרף: ד' ינואר 30, 2019 7:07 pm

Re: פסח מצרים - סדנת גמילה בשלושה צעדים

#3 שליחה על ידי חזקי » ג' פברואר 05, 2019 4:57 pm

אורח כתב: מי כתב את המאמר הזה אדם בר סמכא עם ניסיון?
בסייעתא דשמייא אנוכי כתבתי את המאמר. להעיד שאני בר סמכא או בר נסיון לא יהיה נכון. אבל כל אחד מתוך המלחמות הפרטיות - גם הקטנות, יוכל להעיד שהעקרונות שעליהם התבססנו במאמר הם מרכיבים חשובים בכל סוג של גמילה.

אליקים
הודעות: 361
הצטרף: ו' אוקטובר 12, 2018 11:40 am

Re: פסח מצרים - סדנת גמילה בשלושה צעדים

#4 שליחה על ידי אליקים » ד' מרץ 27, 2019 8:26 am

ראוי להעביר לפורום 'ענינא דיומא - פסח'

נדברו
מנהל הפורום
הודעות: 178
הצטרף: ד' אוגוסט 01, 2018 12:11 am

Re: פסח מצרים - סדנת גמילה בשלושה צעדים

#5 שליחה על ידי נדברו » ד' מרץ 27, 2019 1:47 pm

הועבר.

שלח תגובה