ברכות ח. הייתכן, הנהנה מיגיע כפו גדול מירא שמים ?!

עיונים ודיונים במרחבי ים התלמוד כולו ובסדר הדף היומי
שלח תגובה
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

ברכות ח. הייתכן, הנהנה מיגיע כפו גדול מירא שמים ?!

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » א' ינואר 12, 2020 12:51 pm

אמרו חז"ל בגמרא (ברכות ?) גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים, שנא' יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך ואילו בירא שמים נאמר וכו'.
והתקשו בזה גדולי האחרונים איך אפשר לומר שיש מעלה יותר מירא שמים, שעליו נאמר "כי זה כל האדם" שהוא תכלית הכל. ושמעתי שהמהר"ל מסביר שכיון שנהנה הוא זה מביא אותו לאהוב את ה'. א"כ הדברים אינם כפשוטם, והיה לו לפרש גדול האוהב את ה' יותר מירא שמים. (כעין דרך זו של המהר"ל הובא בשוטנשטיין בשם כמה מפרשים).

לולא דסתפינא לעמוד במקום גדולים, הייתי מפרש את הגמרא כפשוטה, ואני יוכיח זאת מתוך קושיא.

מדוע הגמרא תפסה את שני המידות האלו: 1. נהנה מיגיע כפו, 2. ירא שמים. כשרוצים למדוד מה יותר גדול ממה זה מתאים על שני דברים שיש להם איזה קשר, מכנה משותף כלשהוא. אבל כאן קשה, איזה קשר הגמרא ראתה בין שני הדברים האלו, שמתחילים בכלל לדון מה גדול ממה ?

וי"ל לענ"ד. עפ"י המובא בספרים הקדושים שהעולם נברא בשביל שתי מטרות. 1. שיתגדל שמו של הקב"ה ויכירו כוח מלכותו. ולזה באה מידת היראה וכל המצוות לא תעשה שבתורה. 2. להיטיב לברואיו. ולזה באה מידת האהבה והמצוות עשה. וידוע שאהבה גדולה מיראה וכן עשה דוחה ל"ת.
וזה הסיבה שהגמרא בחרה את שני אלו, כדי להראות שאהבה גדולה מיראה, עד כדי כך שהמדה הכי נמוכה של אהבה היא יותר גדולה מהמדה הכי גבוהה של יראה. המדה הכי גבוהה של יראה זה כמובן ירא שמים. באהבה - יש אהבות של תענוגי עוה"ז שזה דבר פסול, אבל ההנאה החיובית הכי נמוכה זה הסיפוק שיש לאדם מיגיע כפו, שזה משהו רוחני ומתקיים בו התכלית "להיטיב לברואיו". וגם יש בזה מצווה שעוסק ביישובו של עולם, ונחשב בהלכה כמצווה.

אז בעצם זה דומה למהלך שכתבו כמה אחרונים, שמדת אהבה גדולה מיראה. אך מדובר לא על העבודה של האדם, מה יותר גדול - שאהבה גדולה מיראה, אלא על התכלית של בריאת העולם, שהנאה מהתפקיד זו תכלית יותר חשובה לקב"ה מאשר שייראו ממנו.

שלח תגובה