לר' יוחנן אחרי תחיית המתים אם יהיו חייבים במצוות?

עיונים ודיונים במרחבי ים התלמוד כולו ובסדר הדף היומי
שלח תגובה
הודעה
מחבר
חוטרא
הודעות: 69
הצטרף: ה' יולי 18, 2019 3:15 pm

לר' יוחנן אחרי תחיית המתים אם יהיו חייבים במצוות?

#1 שליחה על ידי חוטרא » ג' יולי 30, 2019 10:29 pm

בגמ' נדה דף סא עמוד ב:
ת''ר בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לעובד כוכבים ולא יעשנו מרדעת לחמור אבל עושה ממנו תכריכין למת. אמר רב יוסף זאת אומרת מצות בטלות לעתיד לבא. א''ל אביי ואי תימא רב דימי והא א''ר מני א''ר ינאי לא שנו אלא לספדו אבל לקוברו אסור. א''ל לאו איתמר עלה א''ר יוחנן אפילו לקוברו, ור' יוחנן לטעמיה דא''ר יוחנן מאי דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות.
לכאורה נראה שלפי ר' יוחנן כיון שמת נעשה חפשי מן המצוות וגם אחרי שיחיה לא תתחדש שוב המצוה עליו, כי אם לא כן מה תירצנו על הקושיא שהרי בתחיית המתים הוא נכשל בכלאים.
ואם כן צריך הבנה, מה בין ר' יוחנן להא דמצוות בטלת לעתיד לבא.

אליקים
הודעות: 361
הצטרף: ו' אוקטובר 12, 2018 11:40 am

Re: לר' יוחנן אחרי תחיית המתים אם יהיו חייבים במצוות?

#2 שליחה על ידי אליקים » ד' יולי 31, 2019 12:04 am

לא מונח בסוגיא, אבל זה מוכרח שיש הבדל בין רב יוסף לרבי יוחנן?

חוטרא
הודעות: 69
הצטרף: ה' יולי 18, 2019 3:15 pm

Re: לר' יוחנן אחרי תחיית המתים אם יהיו חייבים במצוות?

#3 שליחה על ידי חוטרא » ד' יולי 31, 2019 12:12 pm

לא נראה משום מה שמצות בטלות לעת"ל וכיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות, הם עניינים זהים.

אליקים
הודעות: 361
הצטרף: ו' אוקטובר 12, 2018 11:40 am

Re: לר' יוחנן אחרי תחיית המתים אם יהיו חייבים במצוות?

#4 שליחה על ידי אליקים » ד' יולי 31, 2019 4:47 pm

לא הבנתי. אתה שואל אם הם עניינים זהים, או במה אינם זהים?

אורח

Re: לר' יוחנן אחרי תחיית המתים אם יהיו חייבים במצוות?

#5 שליחה על ידי אורח » ו' אוגוסט 02, 2019 9:28 am

מצוות בטילות - הכונה שהחפצא של מצוה מתבטלת. אבל במתים חפשי - הכונה שהגברא לא חייב. ואכן משמע שכל מי שמת ויחזור ויחיה בתחה"מ לרבי יוחנן נשאר פטור מן המצוות.
והנ"מ בין מצוות בטילות לבמתים חפשי, למי שלא מת מעולם והיה חי בזמן תחה"מ, שאם מצוות בטילות גם הוא פטור מהמצוות, ואם במתים חפשי הוא שלא היה מת מעולם לא נעשה חפשי.

חוטרא
הודעות: 69
הצטרף: ה' יולי 18, 2019 3:15 pm

Re: לר' יוחנן אחרי תחיית המתים אם יהיו חייבים במצוות?

#6 שליחה על ידי חוטרא » ו' אוגוסט 02, 2019 11:36 am

ועכ"פ אתה מודה שמי שהיה מת וחי בתחה"מ פטור מכל המצוות.

שלח תגובה