נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר

עיונים ודיונים במרחבי ים התלמוד כולו ובסדר הדף היומי
שלח תגובה
הודעה
מחבר
ריחמא
הודעות: 12
הצטרף: ב' מאי 06, 2019 6:31 pm

נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר

#1 שליחה על ידי ריחמא » ג' יוני 11, 2019 1:42 pm

בגמ' עירובין (נג ע"ב) איתא רבי יוסי הגלילי הוה אזיל קא באורחא, אשכחה לברוריה, אמר לה: באיזו דרך נלך ללוד. אמרה ליה: גלילי שוטה, לא כך אמרו חכמים: אל תרבה שיחה עם האשה? היה לך לומר באיזו ללוד?,עכ"ל.

ובגמ' עבודה זרה (יח, ב) אומרת שהיה "מעשה דברוריא", אבל לא מפרש מה קרה. ורש"י מפרש: "מעשה דברוריא שפעם אחת לגלגה על שאמרו חכמים נשים דעתן קלות הן עלייהו, ואמר לה: חייך סופך להודות לדבריהם, וציוה לאחד תלמידיו לנסותה לדבר עבירה והפציר בה ימים רבים עד שנתרצית וכשנודע לה, חנקה עצמה וערק רבי מאיר מחמת כיסופא (בושה)".

וקשה מה היה צריך להגיע לדבר זה שרבי מאיר ניסה את ברוריה אשתו עם תלמיד אחד כדי להוכיח לה שנשים דעתן קלה. והרי יכול להוכיח לה ממה שאמרה לרבי יוסי הגלילי שהרי רבי יוסי הגלילי ששאל אותה אמר ארבע מילים. והיא כשהוכיחה אותו אמרה שש עשרה מילים שזה פי ארבע ממה שהוא אמר לה, וא"כ ברור הוא שהיא גם כן מרבה שיחה עם איש שמסתבר שמה שאמרו אל תרבה שיחה עם האשה הוא גם על האשה שאין לה להרבות בדיבור עם האיש. ואף אם נאמר שדווקא לאיש אסור להרבות ולה מותר. אבל ברוריה בעצמה היתה אומרת שהיא דעתה לא קלה ואם כן היה לה לא להרבות בדיבור עם רבי יוסי הגלילי. וצ"ע.

מתודה
הודעות: 639
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר

#2 שליחה על ידי מתודה » ג' יוני 11, 2019 2:36 pm

ריחמא כתב: ואף אם נאמר שדווקא לאיש אסור להרבות ולה מותר. אבל ברוריה בעצמה היתה אומרת שהיא דעתה לא קלה ואם כן היה לה לא להרבות בדיבור עם רבי יוסי הגלילי. וצ"ע.
למה בגלל שדעתה לא קלה היא מחוייבת במצוות והלכות כאיש?

ריחמא
הודעות: 12
הצטרף: ב' מאי 06, 2019 6:31 pm

Re: נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר

#3 שליחה על ידי ריחמא » ג' יוני 11, 2019 3:07 pm

לא הייתה כוונתי שזה מחייב אותה במצות והלכות כאיש אך אם היא אין דעתה קלה לא היה לה להרבות בדיבור כי נראה שלהרבות בדיבור מראה על דעתה קלה.


מתודה
הודעות: 639
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר

#5 שליחה על ידי מתודה » ד' יוני 12, 2019 1:02 am

ריחמא כתב: לא הייתה כוונתי שזה מחייב אותה במצות והלכות כאיש אך אם היא אין דעתה קלה לא היה לה להרבות בדיבור כי נראה שלהרבות בדיבור מראה על דעתה קלה.
דעתן קלה הכוונה נוחה להתפתות (קידושין פ: ורש"י). לכאורה זה לא קשור ליצר פטפטנות.

אורח

Re: נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר

#6 שליחה על ידי אורח » ד' יוני 12, 2019 3:08 pm

אמת שדעתן קלה הכוונה שנוחה להתפתות אבל הפיתוי מגיע על ידי דיבור וזה מה שאמרו חכמינו אל תרבה שיחה עם האשה (אבות א, ה), וכתב הרמב"ם בפירוש המשנה, וז"ל: באשתו אמרו - ידוע כי השיחה עם הנשים על הרוב הוא בעניני משגל מפני זה אמר שהרבות השיח עמהן אסור כי הוא גורם רעה לעצמו ר"ל שיקנה פחיתות מדות לנפשו והוא רוב התאוה.

אורח

Re: נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר

#7 שליחה על ידי אורח » ד' יוני 12, 2019 4:58 pm

הא שהאריכה בדבריה היתה כדי להוכיחו וזה שאני אפילו מדיבור לצורך, וכן דעתן קלות ודברניות הן ב' דברים והיינו דנשים אפילו לא היו דברניות היה קל לפתותן, וכן לא קשה למה לא הוכיחה ממה שהיא מדברת עם אנשים כי לא מוכרח שהיה יודע מסיפור זה.

אורח

Re: נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר

#8 שליחה על ידי אורח » ב' יוני 17, 2019 6:07 pm

פלא הוא שרש"י בפירושו לתהילים מפרש בפשטות יתמו חטאים - חוטאים.
ולכאו' זה ממש להיפך מדברי ברוריא המובא בגמ'.
וראיתי בספר דברי תורה להרה"ק ממונקאטש (מהדו"ת מ"ו) שמאריך לסתור את דברי ברוריא מטעם שאין חכמה לנשים אלא בפלך, וכן מביא סייעתא לדבריו מפירוש רש"י.
האומנם? כי לכאורה מרגלא בפומיה דאינשי כאילו הלכה למשה מסיני שיתמו חטאים ולא חוטאים.

https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 928#p29481

אליקים
הודעות: 361
הצטרף: ו' אוקטובר 12, 2018 11:40 am

Re: נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר

#9 שליחה על ידי אליקים » ב' יוני 17, 2019 9:06 pm

לא מבין מה הבעיה, דברי ברוריה הם דרש, ורש"י מפרש לפי פשוטו של מקרא.

שלח תגובה