שאלה עיונית בסוגיא דבורר

עיונים ודיונים במרחבי ים התלמוד כולו ובסדר הדף היומי
שלח תגובה
הודעה
מחבר
אורח

שאלה עיונית בסוגיא דבורר

#1 שליחה על ידי אורח » ד' פברואר 17, 2021 8:34 pm

ברירה במין אחד.
קשיא לי מה טעם החילוק בין מין אחד לשתי מינים בבורר, שמבואר ברמ"א שמותר לברור חתיכות גדולות מחתיכות קטנות הרי מדובר באדם שמקפיד דוקא על גודל מסוים, ואותו קפידא אם יהיה לאדם בשתי מינים זה יחשב ברירה וזה מוכח מהט"ז שחולק שם על הרמ"א, שהביא לו ראיה מדברי התוס' ע"ד. שכ' דהא דאיכא ברירה משתי מינים משום שאותו שאינו רוצה חשיב פסולת, ואם נאמר שכל הנידון בברירה במין אחד הוא בדרגת הקפידא א"ה היכא אשכח לזה רמז בתוס' מהו דרגת הקפידא הנצרכת בברירה.
ויש לכך עוד ראיות מהמג"א בשי"ט סקי" גבי חלבון וחלמון, שהתם ודאי שייך קפידא גמורה, וכמו"כ מהפמ"ג ש"כ סק"ז.
ומעתה צ"ת מהו פישרא דהאי ענינא דליכא איסור בברירת מין אחד.
אם יש מי שיודע פשר דבר יואיל נא להודיעני!

דוד ריזל
הודעות: 941
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: שאלה עיונית בסוגיא דבורר

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » ב' פברואר 22, 2021 12:32 am

כדי שיהיה ברירה צריך שיהיה כאן 'תערובת' שמתקנים אותה, וזו סברת הרמ"א שכיון ששניהם מין אחד בעצם,
ההקפדה שלו על גדולות או קטנות היא לא כ"כ דומיננטית לעומת המכנה המשותף שלהם שהם מחומר ומין אחד,
ולכן אנחנו מתייחסים אליהם כמין אחד ולא כתערובת של 2 סוגים.
אפשר להבין גם את דעת הט"ז שחולק וסובר, שאצלו שהוא מקפיד זה כן נחשב כ2 סוגים.
זה מחלוקת בשיקול הדעת.

שניאור
הודעות: 81
הצטרף: ב' אוגוסט 19, 2019 6:25 pm

Re: שאלה עיונית בסוגיא דבורר

#3 שליחה על ידי שניאור » ה' פברואר 25, 2021 12:17 am

אורח כתב: ברירה במין אחד.
קשיא לי מה טעם החילוק בין מין אחד לשתי מינים בבורר, שמבואר ברמ"א שמותר לברור חתיכות גדולות מחתיכות קטנות הרי מדובר באדם שמקפיד דוקא על גודל מסוים, ואותו קפידא אם יהיה לאדם בשתי מינים זה יחשב ברירה וזה מוכח מהט"ז שחולק שם על הרמ"א, שהביא לו ראיה מדברי התוס' ע"ד. שכ' דהא דאיכא ברירה משתי מינים משום שאותו שאינו רוצה חשיב פסולת, ואם נאמר שכל הנידון בברירה במין אחד הוא בדרגת הקפידא א"ה היכא אשכח לזה רמז בתוס' מהו דרגת הקפידא הנצרכת בברירה.
ויש לכך עוד ראיות מהמג"א בשי"ט סקי" גבי חלבון וחלמון, שהתם ודאי שייך קפידא גמורה, וכמו"כ מהפמ"ג ש"כ סק"ז.
ומעתה צ"ת מהו פישרא דהאי ענינא דליכא איסור בברירת מין אחד.
אם יש מי שיודע פשר דבר יואיל נא להודיעני!
פשטות הדבר הוא שמלאכת ברירה באה לתקן את המאכל, וכדי לתקנו צריך שמקודם יהא מקולקל, מעתה אם זה מין אחד גם אם אתה כאדם פרטי רוצה רק חלק מסויים זה עדיין לא מקולקל בעולם, ולכן אין שייך בו ברירה.

שלח תגובה