החיפוש הניב 62 תוצאות

על ידי איש יהודי
א' יולי 19, 2020 2:02 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ביאור מחודש בדין "שוק באשה ערוה"
תגובות: 24
צפיות: 431

Re: ביאור מחודש בדין "שוק באשה ערוה"

ב."בבתי שוקים - הוא מנעלים ארוכים המגיעים עד ארכובות הרגל היינו סמוך לשוק ושרי" - פירוש דבריו בזה הוא ד"ארכובות הרגל" היינו הקרסול דהוא הארכובה השייכת לרגל, (וכדברי הרד"ק בספר השרשים וז"ל "ולא מעדו קרסלי - והם הארכובות או היתדות שממעל לרגלים") דגם הקרסול קרוי ארכובה, וכוונת המ"ב היא דמעת שהמנעלים א...
על ידי איש יהודי
א' יולי 19, 2020 1:49 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ביאור מחודש בדין "שוק באשה ערוה"
תגובות: 24
צפיות: 431

Re: ביאור מחודש בדין "שוק באשה ערוה"

אורח כתב:
"וכן בפרסות רגל עד השוק [והוא עד המקום שנקרא קניא בל"א = ברך]" אין הכוונה שעד הברך אפשר לגלות, אלא שהשוק הוא עד הברך
מצטער, זה לא כתוב שם. כתוב ש"עד השוק" פירושו "עד הברך". זאת אומרת שהשוק מתחיל מהברך.
על ידי איש יהודי
א' יולי 19, 2020 11:26 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ביאור מחודש בדין "שוק באשה ערוה"
תגובות: 24
צפיות: 431

Re: ביאור מחודש בדין "שוק באשה ערוה"

כוונתו לזרועה מעל המרפק, ושוקה מעל הברך. דאי לא תימא הכי, הרי הוא סותר עצמו מיניה וביה, שכתב "וכן בפרסות רגל עד השוק [והוא עד המקום שנקרא קניא בל"א = ברך] במקום שדרכן לילך יחף מותר לקרות כנגדו שכיון שרגיל בהן אינו בא לידי הרהור, ובמקום שדרכן לכסות שיעורן טפח כמו שאר גוף האשה, [ה] אבל זרועותיה ושוקה ...
על ידי איש יהודי
ו' יולי 17, 2020 5:51 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות מקילות
תגובות: 42
צפיות: 1450

Re: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות שמקילות בזה

מי אמר שזה תוצאה של תעמולה להחמיר, אולי זה תוצאה של חינוך לקוי. כתב זאת בשו"ת סתרי ומגיני (ח"ב סימן מ"ד), לגבי פאה נכרית: "ומאיש נאמן שמעתי שזה זמן לא כביר אשר דרש רב אחד בקהילה גדולה בענין זה במדינה ממדינות פולין, ושפך כוס חמתו על אותן הנשים המכסין ראשם בפאה נכרית ולא במצנפת כמו בימים הראשונים, וק...
על ידי איש יהודי
ו' יולי 17, 2020 2:50 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות מקילות
תגובות: 42
צפיות: 1450

גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות שמקילות בזה

ההיתר של בני עקיבא נתמך גם ע"י הרב יחיאל וינברג זצ"ל עברתי על דבריו מקופיא ואיני רואה היתר (הוא דיבר במציאות אחרת לגמרי) ולא לחינם נקראו בני עקיבא ע"ש עקיבא בזמן שהיה עקיבא ולא רבי עקיבא, ואמר מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור. וזו דרך המזרחי לפסוע על שני הסעיפים ולעשות הטוב בעיניהם, אבל כיום חלקם הפכו ל...
על ידי איש יהודי
ו' יולי 17, 2020 2:46 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות מקילות
תגובות: 42
צפיות: 1450

גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות שמקילות בזה

חד ברנש כתב: אבקש לתקן את הכותרת.
חצאית קצרה אינה רק אצל המזרחי, אלא גם אצל אלו הנקראים "חרדים", לצערנו ולבושתנו. צאו וראו ברחובות המרכזים החרדיים.
זו תוצאה ישירה של תעמולה להחמיר ולהחמיר, עד שהנשים לא מתייחסות לעיקר הדין אליבא דכולי עלמא שהחצאית חייבת לכסות את הברך בכל מצב.
על ידי איש יהודי
ו' יולי 17, 2020 2:44 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות מקילות
תגובות: 42
צפיות: 1450

גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות שמקילות בזה

וכידוע מסתובבת קולא של בני עדה"מ להתיר כיסוי חשוף פחות מטפח. ונשמח לשמוע על מקורם ועל הדיון בזה.. זו לא קולא של עדות המזרח דוקא, המקילים הם אגרות משה ויביע אומר, אגרות משה התיר מסברא שפחות מטפח מותר, ואיני מבין את זה, והיביע אומר התיר על סמך מהר"ם אלשקר, וגם זה טעות כי מהר"ם אלשקר דיבר על היוצא מהכ...
על ידי איש יהודי
ו' יולי 17, 2020 2:40 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות מקילות
תגובות: 42
צפיות: 1450

Re: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות מקילות

ברצוני לשאול האם יש מי שיודע האם יש למזרחי שלבושות חצאיות קצרות מעל הברך איזה סוג של "היתר"? אין שום היתר שבעולם, מעל הברך זוהי ערווה דאורייתא ואסורה משום והיה מחניך קדוש, ולא יועיל שום מנהג להתיר. יש אחד מהפוסקים שלימד זכות על חצאיות גבוליות שלפעמים נגלה הברך, אבל לא למעלה ממנו. ופשוט שזאת טעות, כ...
על ידי איש יהודי
ו' יולי 17, 2020 2:35 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ביאור מחודש בדין "שוק באשה ערוה"
תגובות: 24
צפיות: 431

Re: ביאור מחודש בדין "שוק באשה ערוה"

איני נכנס להתפלפל על כל מה שכתוב למעלה רק יש לדעת ככל חשוב שאין לדמות דיני שוק באשה וכו' שזה מדובר על אשתו ולק"ש, לעניין היציאה לרה"ר. כנראה שרוב הפוסקים לא למדו כמוך, והראשונים והאחרונים דיברו על יציאה לרה"ר כפועל יוצא מדין ערווה לק"ש, וכן הוא בשלושת הדברים שוק קול ושיער, ולגבי קול למדו מכך דין שא...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 16, 2020 9:54 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות
תגובות: 9
צפיות: 303

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

"ראיות" לאסור התקשטות ברה"ר ומה שמביאים ראיות מספרים שכתבו בדרך מוסר שלא תתקשט האשה בחוץ, כוונתם שלא תתקשט יותר מדי, ואין כוונתם לאסור התקשטות לגמרי. ולדוגמא מביאים מספר פלא יועץ שכתב "אפילו בתולות מי שהיא יראת השם לא תתראה בפני הבחורים ובפרט כשהיא מקושטת". ומלבד שזה נגד ההלכה (כמפורש בטור שאין האש...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 16, 2020 9:53 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות
תגובות: 9
צפיות: 303

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

חובת האשה להקפיד על לבוש נאה וכן כתב הרב פסח אליהו פאלק בספר "עוז והדר לבושה", שהסכימו עליו גדולי הדור: "ההלכה מכירה בהחלט בצורך הקיים אצל נשים להתלבש בצורה נעימה ובטוב טעם, ואף מעודדת אותן לכך" (עמ' ט'). ועוד כתב: "גם אשה או נערה הלובשת בגדים צנועים מדי, בצורה שתפגין את צניעותה בפני כל, מנצלת את ב...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 16, 2020 9:53 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות
תגובות: 9
צפיות: 303

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

שלא תתגנה על בעלה וכדבריו כתב הגאון רבי גבריאל ציננער שליט"א, וזה לשונו: "עוד מקובל מגדולי ישראל טעם על שלא רצו להחמיר כל כך בזה [ולאסור לבישת פאה], מפני שלא תתגנה על בעלה. ובפרט בדורותינו אלה ראו ענין זה נחוץ למאוד, שדרכו לצאת חוצות לפרנסתו". ראיה ממעשה באבא חלקיה וכדבריהם מפורש בגמ' תענית כ"ג, וה...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 16, 2020 9:49 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות
תגובות: 9
צפיות: 303

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

מצאתי עכשיו בגמ' שבת דף מו, בראש ע"ב זו אינה ראיה חזקה כ"כ, אבל תימה שצריך לחפש ראיות, כאשר יש ראיות לזה כחול הים... ראשית, מובא בכמה מקומות בתלמוד ובראשונים, שיש לאשה להתקשט לבעלה, כדי שתישא חן בעיניו ולא יתן עיניו בנשים אחרות, ועל אחת כמה וכמה בדור פרוץ זה. וכן מובא בגמ' במסכת שבת (כה:), "מאי ותז...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 16, 2020 9:42 pm
פורום: מחשבת
נושא: לימוד באוניברסיטה לאדם חרדי (או לימוד מקצוע בכלל) - מדברי הרבי מליובאוויטש
תגובות: 5
צפיות: 240

Re: לימוד באוניברסיטה לאדם חרדי (או לימוד מקצוע בכלל) - מדברי הרבי מליובאוויטש

ואעתיק שני סיפורים שיכולים להמחיש מעט את דמותו של הרבי באותם ימים (יש הרבה בספר הנפלא "חד בדרא". מומלץ בחום). מספר הרה"ג רבי שלום דוב קובלקין שליט"א: כאשר הגאון המפורסם הרב יוסף דב סולבייציק מבוסטון נסע לנחם את הרבי מליובאוויטש בשנת תשכ"ה (כשישב 'שבעה' על אמו הרבנית חנה ע"ה) ליוותי אותו בנסיעתו לרבי...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 16, 2020 9:42 pm
פורום: מחשבת
נושא: לימוד באוניברסיטה לאדם חרדי (או לימוד מקצוע בכלל) - מדברי הרבי מליובאוויטש
תגובות: 5
צפיות: 240

Re: לימוד באוניברסיטה לאדם חרדי (או לימוד מקצוע בכלל) - מדברי הרבי מליובאוויטש

ואם ישאל השואל, איך זה מסתדר עם זה שהרבי עצמו למד באוניברסיטה? התשובה פשוטה. נשקפה לו סכנה ברוסיה, ולכן הוא עזב לברלין, ועל מנת שלא יגרשוהו משם, למד באוניברסיטה. לאחר מכן עלה היטלר לשלטון, וכתוצאה מכך הוא עזב לפריז, ושוב למד כדי לקבל אזרחות. אלא שגם את פריז כבשו הנאצים, ולכן היה צריך להגר לארה"ב (וד...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 16, 2020 9:40 pm
פורום: מחשבת
נושא: לימוד באוניברסיטה לאדם חרדי (או לימוד מקצוע בכלל) - מדברי הרבי מליובאוויטש
תגובות: 5
צפיות: 240

לימוד באוניברסיטה לאדם חרדי (או לימוד מקצוע בכלל) - מדברי הרבי מליובאוויטש

מדברות קדשו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל: "הלימוד באוניברסיטה - יש בו איסור חמור וסכנה (והרי "חמירא סכנתא מאיסורא" - חולין י, א). א. האוירה וההשקפה במוסדות אלו (בדורנו זה) חדורה בכפירה בהשגחה פרטית, ורווחת בהם הדעה שאין דבר או כח שמסוגל להתערב בהנהגת העולם ובחוקיו. ולא עוד אלא שמתייחסים אל זה כאל דבר המ...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 16, 2020 9:38 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טבילת כלים חשמליים
תגובות: 4
צפיות: 124

טבילת כלים חשמליים

בנושא זה כולם מכירים את המחמירים ומצריכים טבילה (או לכל הפחות השאלה לגוי שהיא בעייתית בפני עצמה) או פירוק הכלי ע"י יהודי שגם בזה יש לדון (ראה לקמן). ורבים מטבילים, מחלק שמעתי שהתקלקל להם, מחלק שמעתי שחוששים ולא יודעים מה לעשות, ומהרבה שמעתי גם שלא התקלקל להם, והניחו בשמש לייבוש, ואין מה לחשוש כלל. ע...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 16, 2020 9:36 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמיעת שירים בימי ספירת העומר ובימי בין המיצרים
תגובות: 6
צפיות: 127

שמיעת שירים בימי ספירת העומר ובימי בין המיצרים

למעשה האיסור על שמיעת כלי שיר הוא כל השנה, אלא שנוהגים כיום להקל בזה מטעמים שונים, ובימי הספירה ובימי בין המיצרים להחמיר. ומקור המנהג הוא במגן אברהם, באו"ח סי' תצ"ג, שכתב "לעשות ריקודין ומחולות של רשות נהגו לאסור". אחריו בא ערוך השולחן שם, וכתב "כל שכן שאסור לזמר בכלי זמר". הסיבה - כלי זמר מביאים לי...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 16, 2020 9:32 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ביאור מחודש בדין "שוק באשה ערוה"
תגובות: 24
צפיות: 431

ביאור מחודש בדין "שוק באשה ערוה"

אמנם בית ישראל הולך לאור פסק המשנ"ב בנושא הזה, אך אי אפשר להתעלם מכל מכלול הראיות שמצביעות בפשטות על העובדה שהשוק הוא החלק התחתון של הרגל. ולאחרונה אינשי דלא מעלי מנצלים זאת כדי לנגח את מנהג רוב בנות ישראל הכשרות בימינו, ולהכריחן ללבוש גרביים עבות מאוד, או בצבע שחור דוקא, או לכסות עם שמלה ארוכה עד ה...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 16, 2020 9:31 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: ביאור מחודש בסוגיות הגמ' המדברות על פ"נ - שלפיו מיושבות כל הקושיות לכאן ולכאן
תגובות: 2
צפיות: 126

Re: ביאור מחודש בסוגיות הגמ' המדברות על פ"נ - שלפיו מיושבות כל הקושיות לכאן ולכאן

היסוד ההלכתי של שלטי הגיבורים מהגמ' בשבת (סד:) למד הש"ג יסוד הלכתי, ששיער תלוש דינו כבגד ואין בו משום "שיער באשה ערוה", ומראה השיער אינו ערוה בעצם אלא רק שטח הקרקפת טעון כיסוי, וממילא שיער המכסה שיער העשוי לקישוט אין בו משום ערוה ואינו נחשב לפריעת ראש. ועוד הביא ראיה מברכות (דף כד.) ורש"י ורא"ש שם,...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 16, 2020 9:30 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: ביאור מחודש בסוגיות הגמ' המדברות על פ"נ - שלפיו מיושבות כל הקושיות לכאן ולכאן
תגובות: 2
צפיות: 126

Re: ביאור מחודש בסוגיות הגמ' המדברות על פ"נ - שלפיו מיושבות כל הקושיות לכאן ולכאן

ולפ"ז מבוארות כל הקושיות כמין חומר, ולא נותר בהם נפתל ועיקש. ובגמ' בנזיר (כח:) איירי שבחצר לבשה פאה שלימה, ובחוץ כיסתה את עיקר ראשה וגילתה את קליעת שערותיה, וזו ראיית שלטי הגיבורים משם - ששערות תלושות אע"פ שנמצאות על הראש ואע"פ שנראות כשיער ממש, אין בהם משום פריצות ולא משום גילוי ראש (ואמנם בפאה שלי...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 16, 2020 9:30 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: ביאור מחודש בסוגיות הגמ' המדברות על פ"נ - שלפיו מיושבות כל הקושיות לכאן ולכאן
תגובות: 2
צפיות: 126

ביאור מחודש בסוגיות הגמ' המדברות על פ"נ - שלפיו מיושבות כל הקושיות לכאן ולכאן

הקטע הבא מועתק מהקדמת ספר חו"כ, והוא ביאור מחודש שאינו מופיע באף ספר אחר, ונגד כל הבנת האוסרים וגם המתירים, ומיוסד ע"פ התבוננות מעמיקה בדברי הגמ' והראשונים, ובמציאות שהיתה בזמן הגמ', ולפיו מיושבות כל הקושיות משני הצדדים. [אבקש מהמנהלים היקרים ולמחוק ולחסום כל ניסיון להכניס לאשכול זה את הדיון על לביש...