החיפוש הניב 473 תוצאות

על ידי דוד ריזל
ב' פברואר 24, 2020 1:15 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה
תגובות: 13
צפיות: 125

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

צבי כתב: אבל כמובן שכל עוד זה גובל בתחום ההלכה הפסוקה.
ואם כל אחד (יהיה גדול אשר יהיה) ירצה לשנות במשהו מיסודות השולחן ערוך אז מה יישאר לנו?
למי כוונתך להעיר ?
אני מקווה מאוד שלא לגדולים אשר יהיו, מדורות קודמים.
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 23, 2020 4:37 pm
פורום: פורים
נושא: זיכוי המתנות לאביונים לאשתו
תגובות: 1
צפיות: 34

Re: זיכוי המתנות לאביונים לאשתו

שאלתי רב על הנושא הזה, אז כפי שאמרת, הוא גם אמר שכמובן מועיל גילוי דעת לפני שזה היה של האשה, כי אין סיבה לומר ששינתה את רצונה. חוץ מזה הוא הוסיף, שכיון שבעלה מזכה לה רק עבור קיום המצוה, אז זה קנין עם תנאי, שאם היא כן הייתה משנית דעתה אז זה לא שלה. והאריך להוכיח כל מה שאמר מהמקורות, אבל בזה לא החזקתי...
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 23, 2020 3:09 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר למסור הנהלה של ת"ת למשרד החינוך ?
תגובות: 6
צפיות: 54

Re: האם מותר למסור הנהלה של ת"ת למשרד החינוך ?

הרב סילמן אומר, שלהלשין למשרד החינוך, יש בזה איסור של מסירה לערכאות.
אם לא באופן שאי אפשר ללכת לבית דין.
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 23, 2020 3:08 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: מנהיג ממשלת התורה - זה לא המצאה של דורנו
תגובות: 2
צפיות: 45

Re: מנהיג ממשלת התורה - זה לא המצאה של דורנו

א. אינני יודע מאיזה קובץ טקסט העתקת, אבל זה ממש לא לשונו . ב. אכן, החינוך מסביר שרוח המצוה ("ראוי") קיימת בכל אדם העומד בראש (או כלשון החינוך המדויקת - "הממונה לראש"), אבל גם אחרי ההסבר הזה בשרשי המצוה הוא חוזר וכותב שכמצוה זה נוהג רק במלך ובראש הסנהדרין. ולכן מה שהפכו את זה לחיוב והלכה זה כן המצאה...
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 23, 2020 2:34 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: יש מקרים שמותר לפנות לערכאות ?
תגובות: 9
צפיות: 69

Re: יש מקרים שמותר לפנות לערכאות ?

הרב סילמן מרחיב על פרטי ההלכה בנידון זה http://beinenu.com/lessons/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%96%D7%94-%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9C%D7%9B%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%97-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%A9%D...
על ידי דוד ריזל
ה' פברואר 20, 2020 4:44 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: גמ' ברכות מח:
תגובות: 1
צפיות: 10

Re: גמ' ברכות מח:

ב. יש כאן חידוש יסודי מהרשב"א, שהרי ידוע שברכת המזון מדאורייתא, וכאן בגמרא רואים שמשה תיקן ברכה אחת, יהושע תיקן ברכה אחרת וכו'. כותב הרשב"א בזה"ל: "ויש לומר דמטבען הוא שטבעו להן, דאי מדאורייתא אם רצה לאמרה באיזו מטבע שירצה אומר. ואתו משה ויהושע ודוד תיקנו להם מטבע לכל אחד ואחד בזמנה. וכדאמרינן בפרק ...
על ידי דוד ריזל
ה' פברואר 20, 2020 4:22 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: גמ' ברכות מח:
תגובות: 1
צפיות: 10

גמ' ברכות מח:

א. בגמרא יש מימרא בשם רב נחמן. "אמר רב נחמן: משה תקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן. יהושע תקן להם ברכת הארץ כיון שנכנסו לארץ. דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים - דוד תקן, על ישראל עמך ועל ירושלים עירך. ושלמה תקן, על הבית הגדול והקדוש. הטוב והמטיב - ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר. דאמר רב מתנא: אותו היום ש...
על ידי דוד ריזל
ד' פברואר 19, 2020 7:14 pm
פורום: פורים
נושא: פורים תורה
תגובות: 8
צפיות: 122

Re: פורים תורה

לכאורה איך מותר להשתכר הא כתיב לא תשכרו ? (לא תשקרו ובת קוף כבת כף) אלא עשה דחייב איניש דוחה לאו דלא תשכרו. ועשה דוחה לא תעשה נלמד מכלאים בציצית וזהו שאנו אומרים שושנת יעקב צהלה ושמחה (ויכלו להשתכר) בראותם יחד תכלת מרדכי והסיקו דעשה דוחה ל"ת כבר שמעתי מי שהקשה סתירה בין שני מקראות מפורשים, כתוב אחד...
על ידי דוד ריזל
ד' פברואר 19, 2020 7:11 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קוה אל ה'
תגובות: 6
צפיות: 85

Re: קוה אל ה'

פעם בנוסח אשכנז אמרו 'קוה' רק בשבת.
על ידי דוד ריזל
ב' פברואר 10, 2020 9:36 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרשת יתרו - מעמד הר סיני ביראה ובאהבה
תגובות: 0
צפיות: 14

פרשת יתרו - מעמד הר סיני ביראה ובאהבה

במעמד הר סיני היו גילויי אהבה גדולים ומופלאים. א. במדרש (שהש"ר א,יג) עה"פ ישקני מנשיקות פיהו, שהדיבור עצמו היה מחזר על כל אחד ואחד מישראל ואומר לו מקבלני את עליך, והוא אומר הן והן, מיד הדיבור נושקו על פיו. ב. כתוב בפסוק: פנים בפנים דיבר ה' עמכם (דברים ה,ד). ג. אחז"ל (שבת פח:) שבכל דיבור יצאה נשמתן ...
על ידי דוד ריזל
ב' פברואר 10, 2020 9:20 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אדמו"ר בעל הדברי שמואל מסלונים זי"ע - פועל למען הנוער בתקופתו
תגובות: 3
צפיות: 43

Re: האדמו"ר בעל הדברי שמואל מסלונים זי"ע - פועל למען הנוער בתקופתו

בימי הנהגתו של מרן זי"ע, היה אז קשר מופלא של אהבה ותשוקה בין החסידים לרבי. וכפי שיש ללמוד מהסיפור המובא בהקדמת דברי שמואל ששמע מפי בעל המעשה, אחד מחסידי מרן זי"ע, שהיה פליט בזמן המלחמה, והיה מנותק ממשפחתו מבלי שום ידיעה על מצבם. והגיע ליל כל נדרי, והוא עייף ויגע, שבור ורצוץ בגוף וברוח, ושכב על ספסל ...
על ידי דוד ריזל
ב' פברואר 10, 2020 9:15 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אדמו"ר בעל הדברי שמואל מסלונים זי"ע - פועל למען הנוער בתקופתו
תגובות: 3
צפיות: 43

Re: האדמו"ר בעל הדברי שמואל מסלונים זי"ע - פועל למען הנוער בתקופתו

נאמר באלישע כאשר נלקח ממנו אליהו (מ"ב ב,יב): והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. ופירשו בגמ' (מו"ק כו.) דאבי אבי ב' פעמים הוא כנגד אביו וכנגד אמו, ורכב ישראל ופרשיו זה רבו, ומבואר שם מה טעם הרב נקרא רכב ישראל. אך י"ל עוד, כי רכב מיועד להטעין עליו משאות וחבילות, ועד"ז הרבי הוא רכב ישראל, שכל מי שיש ל...
על ידי דוד ריזל
ב' פברואר 10, 2020 9:11 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אדמו"ר בעל הדברי שמואל מסלונים זי"ע - פועל למען הנוער בתקופתו
תגובות: 3
צפיות: 43

אדמו"ר בעל הדברי שמואל מסלונים זי"ע - פועל למען הנוער בתקופתו

לרגל יומא דהילולא - י"ט שבט אעלה כאן עובדות כפי שסיפר האדמו"ר מסלונים שליט"א. תקופת ההנהגה של מרן זי"ע, שהיתה תקופה מיוחדת בה התחוללו שינויים מכריעים בדמותו של עם ישראל. במשך אלפי שנות הגלות היה עם ישראל מורגל בסבל וצרות, אך יהודים היו תמיד שומרי תורה ומצוות, גם בזמנים הקשים ביותר לא היתה בעם ישראל ...
על ידי דוד ריזל
ב' פברואר 10, 2020 8:50 pm
פורום: פורים
נושא: פורים - הארה אשר מעולם לא נהיה כמוהו
תגובות: 0
צפיות: 18

פורים - הארה אשר מעולם לא נהיה כמוהו

איתא בכתבי האריז"ל (פע"ח שער הפורים): "והנה הארה הזאת לא היה לא בשבת ולא ביום טוב, אלא בפורים בלבד. וכמו שאמרו חז"ל כל המועדים עתידין להבטל וימי הפורים לא יהיו נבטלים, כמד"כ וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. והבן מה שאמר לא יעברו, כי תמיד נשאר הארה זו בזמן הזה של ימי הפורים וכו', והיא הארה אשר...
על ידי דוד ריזל
ב' פברואר 10, 2020 8:35 pm
פורום: פורים
נושא: מה הפירוש - שכל המועדים יהיו בטלים ?
תגובות: 4
צפיות: 35

Re: מה הפירוש - שכל המועדים יהיו בטלים

לכאורה פירוש זה צריך ביאור, דהרי קימ"ל בר"ה יט, ב, (כנ"ל) שכבר בטלה מגילת תענית אחר חורבן בית שני, וא"כ איך אמרינן דיבטלו רק לעתיד בימות המשיח? ואולי יש לפרש זה, לפי שיטת הראב"ד (בהשגות על בעה"מ מגילה ד, א, מדפי הרי"ף), דאעפ"י שבטלה מגילת תענית היינו לענין שאין לנו לעשותן יו"ט ולהמנע מהם מהספד, אבל ...
על ידי דוד ריזל
ב' פברואר 10, 2020 8:21 pm
פורום: פורים
נושא: מה הפירוש - שכל המועדים יהיו בטלים ?
תגובות: 4
צפיות: 35

מה הפירוש - שכל המועדים יהיו בטלים ?

כתב הרמב"ם בסוף הל' מגילה: "ואעפ"י שכל זכרון הצרות יבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתר מעיני, ימי הפורים לא יבטלו שנאמר וימי הפורים האלה וגו'". והמקור הוא במדרש משלי פ"ט ו'ילקוט שמעוני' משלי. והקשה הרשב"א בשו"ת ח"א סי' צג, דאיך שייך שמצוה מן התורה תעקר ח"ו ? וכן הקשה בשו"ת הרדב"ז סי' תרסו ו...
על ידי דוד ריזל
ב' פברואר 10, 2020 7:58 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרשת בשלח - אמירת שירה והלל
תגובות: 1
צפיות: 24

Re: פרשת בשלח - אמירת שירה והלל

ראיתי שמביאים קושיא נוספת של המהרש"א על מדרש זה: במסכת ברכות (ט, ב) אומרת הגמרא: "ק"ג פרשיות אמר דוד ולא אמר הללוי', עד שראה במפלתן של רשעים, שנאמר 'יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללוי''". והקשה על כך המהרש"א (בחדא"ג שלו) וז"ל: "מכאן קשה, למה שכתבו האחרונים בשם המדרש שאין אומרים...
על ידי דוד ריזל
ב' פברואר 10, 2020 7:33 pm
פורום: ענינא דיומא
נושא: שובבי"ם
תגובות: 8
צפיות: 78

Re: שובבי"ם

איינער מענטש כתב: באמת אין בספרות הליטאית שום התייחסות לשובבי"ם?
יש ספר חדש מרבי שריה דבילצקי - שיחות על שובבי"ם בשם "עת לדרוש"
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 09, 2020 4:37 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: עובדין טבין
תגובות: 39
צפיות: 357

Re: עובדין טבין

תודות ל סערצע אני מביא את סיום הסיפור. ר' יוסל קרס על מושבו, המום ומבולבל, ידיו רועדות, ראשו מסוחרר, עיניו קרועות. רבונו של עולם, מה קורה כאן? האומנם? הוא חסיד של הרבי, חסיד גדול אפילו. הנתבע הלז - לא רק שאיננו חסיד פינסק קארלין, הוא אף התנכל לא פעם לרבי ולמוסדותיו. לוותר לו על כל התביעה? אחרי כל הי...
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 09, 2020 12:52 pm
פורום: ענינא דיומא
נושא: האדם עץ השדה - מה שניתן ללמוד מעץ לעבודת האדם. לכבוד ט"ו בשבט
תגובות: 2
צפיות: 19

Re: האדם עץ השדה - מה שניתן ללמוד מעץ לעבודת האדם. לכבוד ט"ו בשבט

עוסק בתורה כתב: בשם הגר"א ידוע שכך גם לאידך גיסא, אם האדם זרוע במידות רעות אז התורה תצמיח אותם, כמו שמטר מצמיח את מה שזורעים.
לא זכה, נעשית לו סם המוות.
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 09, 2020 12:50 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: המלצה על אתר שמברר את סוגית ה:מדינה,בחירות, שלוש השבועות מומלץ!
תגובות: 42
צפיות: 663

Re: המלצה על אתר שמברר את סוגית ה:מדינה,בחירות, שלוש השבועות מומלץ!

אליקים כתב:
לא הבנתי. בכל מחלוקת כל אחד מבין שהשני חולק על דעתו, אלא שהוא סובר שהשני טועה.
לא בכל מחלוקת.
יש מחלוקות שאדם בחר צד אחד, אבל מבין את מי שבחר בצד השני.
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 09, 2020 11:39 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: עובדין טבין
תגובות: 39
צפיות: 357

Re: עובדין טבין

רגל במקום תביעה ר' יוסל - מכונה בחיבה גיבור סיפורנו, ולא בכדי, הוא נחשב איש חביב, שופע חיוכים, נחמד ואדיב. לפרנסתו הוא משמש כשיפוצניק, ושמו הולך לפניו - היו8שר, האמינות, מילה זו מילה. אלא שפעם אחת נקלע לתקרית עיסקית מול סוחר חומרי בניה שהתגלה כרמאי, ונוצר ביניהם ויכוח על סכום נכבד, למעלה ממאה אלף ש...
על ידי דוד ריזל
ו' פברואר 07, 2020 1:09 am
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: המלצה על אתר שמברר את סוגית ה:מדינה,בחירות, שלוש השבועות מומלץ!
תגובות: 42
צפיות: 663

Re: המלצה על אתר שמברר את סוגית ה:מדינה,בחירות, שלוש השבועות מומלץ!

יש מחלוקת שאחד מבין שהשני חולק על דעתו, במחלוקת זו הרב קרליץ אמר שסובר שהדעה החולקת טועה.
על ידי דוד ריזל
ה' פברואר 06, 2020 2:56 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: המלצה על אתר שמברר את סוגית ה:מדינה,בחירות, שלוש השבועות מומלץ!
תגובות: 42
צפיות: 663

Re: המלצה על אתר שמברר את סוגית ה:מדינה,בחירות, שלוש השבועות מומלץ!

לא הצלחתי להבין כלום. הגרנ"ק סבר מאז ומתמיד שצריך להצביע. נו, ומה הוא הוסיף בשיחה הזו? מה הכוונה "שכיום אין שום צד"??? פעם היה צד והיום לא? הקשבתי שוב לדבריו שם, ותיקנתי עכשיו בדבר רבי ניסים, שמי שלא מצביע הוא פושע. והרב סילמן מעצמו אומר שאין שום משמעות כיום למי שאוסר, ואפילו לחסיד סאטמר הוא מורה ל...
על ידי דוד ריזל
ה' פברואר 06, 2020 2:50 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: המלצה על אתר שמברר את סוגית ה:מדינה,בחירות, שלוש השבועות מומלץ!
תגובות: 42
צפיות: 663

Re: המלצה על אתר שמברר את סוגית ה:מדינה,בחירות, שלוש השבועות מומלץ!

הרב סילמן מעיד בשם הגר"נ קרליץ שכיום אין שום צד שלא להצביע בבחירות. ועוד הרבה פסקים בנושא ההצבעה. http://beinenu.com/lessons/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%99%D7%93-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%94-%...
על ידי דוד ריזל
ה' פברואר 06, 2020 2:02 pm
פורום: ענינא דיומא
נושא: האדם עץ השדה - מה שניתן ללמוד מעץ לעבודת האדם. לכבוד ט"ו בשבט
תגובות: 2
צפיות: 19

האדם עץ השדה - מה שניתן ללמוד מעץ לעבודת האדם. לכבוד ט"ו בשבט

במדרש (במד"ר א,ז), מכאן שנו חכמים, בג' דברים ניתנה התורה, באש ובמים ובמדבר. ויש לבאר את המשמעות שהתורה ניתנה במים. שכח התורה הוא כמים, שכל הצומח תלוי במים, המים מגדלים ומצמיחים ומפריחים את כל שרשי הצומח, ובלי מים לא תתכן שום צמיחה. כך גם בנפש האדם יש שרשים טובים, כי האדם עץ השדה, אלא שאינם יכולים לג...
על ידי דוד ריזל
ה' פברואר 06, 2020 12:21 pm
פורום: ענינא דיומא
נושא: שובבי"ם
תגובות: 8
צפיות: 78

Re: שובבי"ם

בספר קרבן אהרן (מובא ביסוה"ע ח"ב פ"ה,ה), "כי האיש שהוא תקוע בתאוות החומריות והעריבות אליו, בודאי לא ינתק נפשו מהם אלא בסבה חזקה וכו', והסימן בזה, כאשר מעתה ולהבא יתחזק נפשו בחוזק נפלא, ויקנה לנפשו ולדעתו את הדעת הטוב, עד שימאיס ויקוץ בעריבות החומריות". התפקיד העיקרי בימי השובבי"ם, להגיע ל"סיבה החזקה...
על ידי דוד ריזל
ד' פברואר 05, 2020 5:59 pm
פורום: ענינא דיומא
נושא: שובבי"ם
תגובות: 8
צפיות: 78

Re: שובבי"ם

איתא בספה"ק בשם האר"י הק', שימי השובבי"ם מסוגלים מאד לשוב ולתקן את הפגמים במדת היסוד. כי בשבועות אלו שבהם קורין את פרשיות שובבי"ם, מתעורר התיקון שהיה בגלות מצרים שנתקנה מדת היסוד. שהנשמות שנשתעבדו בגלות מצרים הן אותן הניצוצות של הנשמות שנפגמו ע"י אדם הראשון בפגם מדת היסוד, והתגלגלו שוב בדור המבול, א...
על ידי דוד ריזל
ד' פברואר 05, 2020 5:20 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: המלצה על אתר שמברר את סוגית ה:מדינה,בחירות, שלוש השבועות מומלץ!
תגובות: 42
צפיות: 663

Re: המלצה על אתר שמברר את סוגית ה:מדינה,בחירות, שלוש השבועות מומלץ!

הרב סילמן מעיד בשם הגר"נ קרליץ שכל מי שלא מצביע בבחירות הוא פושע. ועוד הרבה פסקים בנושא ההצבעה. http://beinenu.com/lessons/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%99%D7%93-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%...
על ידי דוד ריזל
ד' פברואר 05, 2020 2:58 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: יש מקרים שמותר לפנות לערכאות ?
תגובות: 9
צפיות: 69

Re: יש מקרים שמותר לפנות לערכאות ?

אורח כתב: בצעירותי ישבתי בכולל עם ת"ח מופלג ויר"ש, ולאחד מהאברכים היה צורך להגיש תלונה נגד משרד חילוני. הת"ח הנ"ל קיבץ שלש אברכים מהכולל שיישבו כמושב בי"ד, והתירו לאותו פלוני ללכת לערכאות.
(כך זכיתי להיות דיין בבי"ד...........)
לפי מכתב הפוסקים צריך בית דין מנוסה.
היתר ללכת לערכאות.PNG
היתר ללכת לערכאות.PNG (42.96 KiB) נצפה 35 פעמים
על ידי דוד ריזל
ג' פברואר 04, 2020 2:49 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרשת בשלח - במרה נצטוו על השבת
תגובות: 0
צפיות: 15

פרשת בשלח - במרה נצטוו על השבת

שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו.
רש"י מביא מאחז"ל (סנהדרין נו:) שבמרה נצטוו על השבת, וכמש"נ בעשרת הדברות (דברים ה,יב) שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' אלקיך, כאשר צוך במרה.

וצ"ב, לשם מה נצטוו על השבת קודם קבלת התורה, והרי עוד מעט היו עתידים לעמוד לפני הר סיני ולקבל את התורה עם כל המצוות ביחד ?
על ידי דוד ריזל
ג' פברואר 04, 2020 2:20 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרשת בשלח - אמירת שירה והלל
תגובות: 1
צפיות: 24

פרשת בשלח - אמירת שירה והלל

במסכת סנהדרין דף ל"ט ע"ב מופיע הנוסח: "דאמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן: מאי דכתיב 'ולא קרב זה אל זה כל הלילה' (ספר שמות, פרק י"ד, פסוק כ')? באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. אמר להן הקדוש ברוך הוא: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני?!". בשוטנשטיין בסנהדרין שם מבארי...
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 02, 2020 10:55 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: יש מקרים שמותר לפנות לערכאות ?
תגובות: 9
צפיות: 69

Re: יש מקרים שמותר לפנות לערכאות ?

מצאתי על זה תשובה מפורשת מרבי ניסים קרליץ
התשובה
הגרנ קרליץ על פניה למשטרה.PNG
הגרנ קרליץ על פניה למשטרה.PNG (31.23 KiB) נצפה 58 פעמים
הקובץ המלא בנושא פניה לערכאות
141_48_75.pdf
(241.84 KiB) הורד 3 פעמים
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 02, 2020 10:47 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: יש מקרים שמותר לפנות לערכאות ?
תגובות: 9
צפיות: 69

Re: יש מקרים שמותר לפנות לערכאות ?

אליקים כתב: מה זה העסק שלי מה המשטרה תעשה איתו?
בשביל מה אתה מגיש תלונה למשטרה ?
בשביל ש'המערכת' שהיא כוללת את המשטרה ובית המשפט תטפל בו. זה בדיוק כמו שתיגש למזכירות בית המשפט להגיש תביעה.
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 02, 2020 12:39 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר למסור הנהלה של ת"ת למשרד החינוך ?
תגובות: 6
צפיות: 54

Re: האם מותר למסור הנהלה של ת"ת למשרד החינוך ?

מבחינה הלכתית, לרוב הפוסקים למדינה יש דין של גזלנים. היות שמשרד החינוך הוא גזלן הכסף הוא כמו הפקר או משהו שאין לו ממונה, והת"ת שמקבל תקציבים הוא כמו "עני המהפך בחררה" ו"פורש מצודה", וכיון שהתקציב אמור להגיע אליו אסור לקחת ממנו את זה. [היות וכאן זה פורום ציבורי, כשאומרים צד שמותר לגנוב מהמדינה, ראוי ...
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 02, 2020 12:30 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר למסור הנהלה של ת"ת למשרד החינוך ?
תגובות: 6
צפיות: 54

Re: האם מותר למסור הנהלה של ת"ת למשרד החינוך ?

אל אם המנהל עושה שלא כפי תקנון משרד החינוך - הוא לוקח מהם כספים בניגוד לדעתם, והרי זה דומה למי שמשקר כדי לקבל הנחה בארנונה. וכאן חמור יותר, שאף מוציא מהם כספים, ואינו דומה לארנונה שרק משתמט מלשלם. (וידועה דעת הגריש"א שגם בארנונה זהו גזל גמור). יתכן המנהל לא בסדר, והוא גזלן. השאלה היא האם מותר להתלו...
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 02, 2020 12:12 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר למסור הנהלה של ת"ת למשרד החינוך ?
תגובות: 6
צפיות: 54

Re: האם מותר למסור הנהלה של ת"ת למשרד החינוך ?

לענ"ד גם מבחינה הלכתית אי אפשר. והעושה כן הוא מוסר, ואולי אפילו דינם כערכאות דהוי מרים יד בתורת משה רח"ל. היות ולמשרד החינוך אין זכות הלכתית לקבוע את הקריטוריונים, לכן הפסקת תקציב למוסד, זה מסירת ממונם של ישראל. אין אחד יכול לעשות דין לעצמו שנעשה לו עוול והוא עשוק, ועליו לגשת לבית דין. לראשי משרד הח...
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 02, 2020 11:39 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר למסור הנהלה של ת"ת למשרד החינוך ?
תגובות: 6
צפיות: 54

האם מותר למסור הנהלה של ת"ת למשרד החינוך ?

הורה שלא מוצא חן בעיניו התקנון של הת"ת או בית הספר, האם יכול להימנע מלחתום על התקנון ואם ביה"ס יעשה בעיות, לאלץ אותו לחדול מכך דרך משרד החינוך ? נניח שהוא עושה בצדק שלא נוהג כתקנון, ויש לו הסכמה מרב לכך. בנושא זה יש גם שאלה השקפתית, שנותן גיבוי למשרד החינוך להשתלט יותר על המוסדות שלנו. אבל חוץ מזה י...
על ידי דוד ריזל
א' פברואר 02, 2020 11:31 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: יש מקרים שמותר לפנות לערכאות ?
תגובות: 9
צפיות: 69

יש מקרים שמותר לפנות לערכאות ?

כשאני מוסר עבריין למשטרה, הם יביאו את הדיון לבית משפט. מתי יש בזה איסור של מסירה לערכאות, ומתי מותר ?

כשאתה רואה גנב שפורץ לבית, מה תעשה ?
תתקשר באמצע הלילה למזכירות בית הדין שיפתחו לך תיק לעוד חודש ?
הגנב ייתן לך פרטים אישיים ?
הוא יציית לדיינים ?
הוא יבוא בכלל ?
על ידי דוד ריזל
ו' ינואר 31, 2020 12:39 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך
תגובות: 14
צפיות: 92

Re: מצוות שאנשים מקיימים לרוב ולא תמיד שמים לב לכך

לקנות ספרים לבית כנסת או להשאילן לאחרים.
הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד רב.
"רב הונא ורב חסדא חד אמר זה הלומד תורה ומלמדה, וחד אמר זה הכותב
תורה נביאים וכתובים ומשאילן לאחרים (כתובות נ.)