החיפוש הניב 49 תוצאות

על ידי יהושע
א' אוקטובר 18, 2020 6:47 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: דעתו של פרופסור יורם לס והמסכימים עמו למחצה לשליש ולרביע
תגובות: 14
צפיות: 176

Re: דעתו של פרופסור יורם לס והמסכימים עמו למחצה לשליש ולרביע

חלק מתים ממחלות אחרות, וחלק מתים מהזנחה ופשיעה, וחלק הנשאר ספק אם מתים יותר משפעת, וגם הסגר גורם למוות, לא מובן איך רוב העם לא מתמרד.
על ידי יהושע
ד' יולי 15, 2020 12:27 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: רפואות לקורונה.
תגובות: 30
צפיות: 1127

Re: רפואות לקורונה.

אם יש מישהו מכיר א' שניסה את אחד מהרפואות הנ"ל ונרפא ב"ה, שיכתוב פה בבקשה לתועלת הציבור. מישהו שאל אותי בקשר לחולה שמרגיש נורא ומאושפז בבית חולים, הפנתי אותו לעסקן בארה"ב שמתמצא מאוד בכל הרפואות לקורונה קונבנציונלים וטבעיים, הוא דיבר איתו ועשה כעצתו, תוך יום יומיים הרגיש הרבה יותר טוב, ותוך שבוע יצ...
על ידי יהושע
ג' יולי 14, 2020 6:23 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שחמתה מרובה מצילתה
תגובות: 13
צפיות: 296

Re: סוכה שחמתה מרובה מצילתה

מה אתה מתכוון בגבוה מעשרים אמה ? אתה יכול להסביר את המקרה ולהביא מקור ? איצטבא באיטבא, אז המציאות בקרקע מראה שזה קטע נפרד מהסוכה. אם כוונתך שעצם האיצטבא מראה על שני מקומות נפרדים, אז האם כשיהיה איצטבא במקום הצל מרובה נכשיר? ואם כוונתך שהאיצטבא מראה שזה פסול וזה כשר, אז גם פה חלק הסכך המדולל ברובו מ...
על ידי יהושע
ג' יולי 14, 2020 4:29 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שחמתה מרובה מצילתה
תגובות: 13
צפיות: 296

Re: סוכה שחמתה מרובה מצילתה

גם יש לחקור כשיש פחות מג' אויר משני צדדי הסכך, וז' טפחים סכך שצלתה מרובה, אבל בצירוף האוויר מהצדדים חמתה מרובה, לכאורה מסתבר שכשר ואויר מהצדדים לא שייך לסכך, ואעפ"כ נחשב הדפנות מחוברים לסכך משום לבוד, עכשיו מה יהיה הדין אם במקום אויר יהיה סכך חמתה מרובה למה לא נימא לבוד מהדפנות עד תחילת הסכך שצלתה מ...
על ידי יהושע
ג' יולי 14, 2020 4:24 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שחמתה מרובה מצילתה
תגובות: 13
צפיות: 296

Re: סוכה שחמתה מרובה מצילתה

דוד ריזל כתב: מה אתה מתכוון בגבוה מעשרים אמה ? אתה יכול להסביר את המקרה ולהביא מקור ?
איצטבא
על ידי יהושע
ג' יולי 14, 2020 3:42 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שחמתה מרובה מצילתה
תגובות: 13
צפיות: 296

Re: סוכה שחמתה מרובה מצילתה

דוד ריזל כתב: הסברא היא, שהכל סוכה אחת, ומה פתאום שניקח קטע מסוים ונאמר שהוא סוכה בפני עצמו.
כמו שעושים בחלק שגבוה מעשרים אמה, למה לא נעשה כך גם בחלק שחתמה מרובה מצלתה?
על ידי יהושע
ג' יולי 14, 2020 11:54 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שחמתה מרובה מצילתה
תגובות: 13
צפיות: 296

Re: סוכה שחמתה מרובה מצילתה

דוד ריזל כתב: הסוכה פסולה, וזה המקרה עליו המשנה דיברה.

רק אם יש צורת הפתח או מחיצות שמפרידים את הקטע המוצל משאר הסוכה אז אפשר להתירה.
מסכים עם הדין, השאלה מה הסברא.
על ידי יהושע
ג' יולי 14, 2020 11:54 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שחמתה מרובה מצילתה
תגובות: 13
צפיות: 296

Re: סוכה שחמתה מרובה מצילתה

ענף עץ אבות כתב: עי' ביכו"י [תרלא סק"ב] שנסתפק בזה, ואכן הכריע כדברי ר' @דוד ריזל שליט"א
שיש לדונו כאויר שאין אומרים בו דופן עקומה. אמנם בתוספת ביכורים [שם] שדן להתיר, יעו"ש.
טעות, הביכורי יעקב הסתפק רק על סוכה שרובו צלתה מרובה, רק יש ז' על ז' שחמתה מרובה.
על ידי יהושע
ב' יולי 13, 2020 12:24 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שחמתה מרובה מצילתה
תגובות: 13
צפיות: 296

סוכה שחמתה מרובה מצילתה

סוכה שחמתה מרובה מצילתה, ויש ז טפחים באמצע הסוכה שצילתה מרובה,
האם נכשיר אותו מקום אם יש פחות מד' אמות עד הדפנות?
על ידי יהושע
ד' יולי 01, 2020 11:33 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: יו"ט שני של גלויות - בעיר אילת
תגובות: 3
צפיות: 224

Re: יו"ט שני של גלויות - בעיר אילת

אילת נחשבת כחוץ לארץ לענין קדושת ישראל, והשאלה אם גם לענין יו"ט שני. וראיתי שבפסקי תשובות סימן תצו אות ה' מבאר את הצדדים באריכות. לדעת הרמב"ם (פ"ה מהלכות קידוש החודש ה"ט - הי"ב) יו"ט שני של גלויות אינו תלוי בגבולות א"י, אלא בב' תנאים: א. שהיה מקום יישוב בזמן שקידשו על פי הראיה. ב. שהיו שלוחי בי"ד ב...
על ידי יהושע
ד' יולי 01, 2020 5:08 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע

אכן לא מספיק מוכרח כפי שאתה מעיר בטוב, אמנם אשאל אותך שאלה כזו, ומה ההגדרה שנעניק לחלל הריק הזה? בסוכה המקובלת לנו בגמ', אין חללים ריקים, יש רק ב' מרכיבים: סכך, וג' דפנות. כל השאר, או שדנים אותם כסכך פסול, או כדופן [דופן עקומה]. לא מצינו (כמדומני, אני לא מונח בסוגיא, אנא תרענן אותי מידיעותיך) מציאו...
על ידי יהושע
ד' יולי 01, 2020 1:51 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע

] אמנם אעיר את מה שעולה במחשבתי, דמאחר ותיחום הסוכה מושתת על צירוף הסכך ו הדפנות גם יחד, והא בלא הא לא קיימא. [ועי' בסוגיא דפסל היוצא י"ט ע"א, דמפשטות הסוגיא מתבאר שרק כאשר הדופן מתמשך יחד עם הסכך, יש לחשב את הפסל כתוספת לסוכה]. ומעתה נראה שאין בידינו לסלק את חלק האויר שמתוחם בתוך מקום דפנות הסוכה,...
על ידי יהושע
ג' יוני 30, 2020 9:56 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע

ממנ"פ יש לפסול: אם מחלק את הסוכה, אז אין כאן שיעור סוכה כלל. ואם הוא לא מחלק את הסוכה, אז זהו בדיוק "חמתה מרובה מצלתה". [הרי ברור הוא שהשיעור של "חמתה מרובה מצלתה" לא בא אלא על אופן כזה שיש שיעור סוכה ראוי, ורק שרוב חמה מפריע ופוסל]. הוא לא מחלק את הסוכה, אבל גם לא חלק מהסוכה, הוא לא חלק מהסוכה. כי...
על ידי יהושע
ג' יוני 30, 2020 4:34 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע

כי החלק האוויר הוא לא חלק מהסוכה, כי לא רק שלא מצטרף לשיעור סוכה, הוא גם מחלק את הסוכה לולא הסכך מהצדדים
על ידי יהושע
ג' יוני 30, 2020 2:40 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: רפואות לקורונה.
תגובות: 30
צפיות: 1127

רפואות לקורונה

אין שום מגיפה, יש רציחות בבתי חולים, בית חולים העמק יוכיח שמתוך 74 חולים שטופלו כראוי אף אחד לא נצטרך להנשמה וכולם התרפאו. הנתון שאתה אומר מאוד מעניין מצאתי בחיפוש בגוגל אתר שלך רופאים שהיה שם טיפול מיוחד, ו77 התרפאו, אבל אני לא יכול להיכנס לשם. https://doctorsonly.co.il/2020/05/193453/ היה טיפול ב...
על ידי יהושע
ג' יוני 30, 2020 1:10 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע
תגובות: 10
צפיות: 348

סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע

אם יש בסכך אויר יותר מג' באמצע ואינו הולך על פני כל הסוכה, ואין בשני צידי האוויר שיעור סוכה בפני עצמם רק בצירוף שניהם. רוב הפוסקים מכשירים, חוץ מהביכורי יעקב שמכשיר רק לדעת הב"ח שסובר שאין צריך להיות ז' על ז' במקום אחד רק כשר ארבע על 14. השאלה לפי המכשירים האם מצטרף מקום האוויר לחמתה מרובה מצלתה כדי...
על ידי יהושע
ג' יוני 30, 2020 1:08 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: רפואות לקורונה.
תגובות: 30
צפיות: 1127

רפואות לקורונה

אין שום מגיפה, יש רציחות בבתי חולים, בית חולים העמק יוכיח שמתוך 74 חולים שטופלו כראוי אף אחד לא נצטרך להנשמה וכולם התרפאו.
על ידי יהושע
ג' יוני 30, 2020 1:04 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דחוף אפתה חלות ושכחה להפריש חלה מה עושים?
תגובות: 4
צפיות: 214

Re: דחוף אפתה חלות ושכחה להפריש חלה מה עושים?

ראה שולחן ערוך יורה דעה הלכות חלה סימן שכח סעיף ה אם לא הפריש החלה בצק, אלא אפה הכל, הרי זה מפריש מן הפת. העצה כשהבצקות או הלחמים מופרדים, לצרפן בסל [לקחת מגבת ולעטוף את כולם] עי' שו"ע סי' רכה סעיף א. את שאלתך ראיתי רק עכשיו... אבל הכל לטובה, מן הסתם קבלת מענה מרב מוסמך, ולא מאיזה פורומני'ק. צריך ל...
על ידי יהושע
ג' יוני 30, 2020 12:40 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: רפואות לקורונה.
תגובות: 30
צפיות: 1127

Re: רפואות לקורונה.

אם יש מישהו מכיר א' שניסה את אחד מהרפואות הנ"ל ונרפא ב"ה, שיכתוב פה בבקשה לתועלת הציבור. מישהו שאל אותי בקשר לחולה שמרגיש נורא ומאושפז בבית חולים, הפנתי אותו לעסקן בארה"ב שמתמצא מאוד בכל הרפואות לקורונה קונבנציונלים וטבעיים, הוא דיבר איתו ועשה כעצתו, תוך יום יומיים הרגיש הרבה יותר טוב, ותוך שבוע יצ...
על ידי יהושע
ד' אפריל 22, 2020 9:17 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: רפואות לקורונה.
תגובות: 30
צפיות: 1127

Re: רפואות לקורונה.

אורח כתב: שמעתי על לבונה - בוסוואליה , מישהו יודע איך עושים את זה?
צריך ללעוס כשמונה גרגירים לעשר דקות עד חצי שעה, לא זוכר כמה פעמים ביום
על ידי יהושע
ב' אפריל 20, 2020 12:43 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: רפואות לקורונה.
תגובות: 30
צפיות: 1127

Re: רפואות לקורונה.

כמה הצעות פשוטות שעזרו לרבים להימנע מסיבוכי קורונה. זכור מעל לכל שהשם לא נוטש אותנו אפילו לרגע, ויחד עם זה תפילה וביטחון, במקום פחד ובהלה (מה שבעצמם יכול להזיק לבריאות ואפילו גורמים לקשיי נשימה), הצעות אלה סייעו לרבים להילחם במגיפה והימנעות מסיבוכים רציניים. 1. שתו תה חם וכו '- (פותח מעברי אוויר להק...
על ידי יהושע
ב' אפריל 20, 2020 12:42 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: רפואות לקורונה.
תגובות: 30
צפיות: 1127

Re: רפואות לקורונה.

ד"ר זאב (ולדימיר) זלנקו הציע לטראמפ טיפול אפשרי בקורונה, הוא טוען שבאמצעות השיטה שלו הוא טיפל במאות בני אדם שחלו בנגיף הקורונה בקרית יואל, וכי תוצאות הטיפול מוצלחות ביותר, כל מי שטופל על ידו לא אושפז בבית חולים. (המודיע ח' ניסן) אולי מזה ה' יצמיח לנו את הישועה ? אבל מה נעשה שהרפואה הקונבנציונלית לו...
על ידי יהושע
ב' אפריל 20, 2020 12:40 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה
תגובות: 20
צפיות: 696

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

בספר של החוזה מלובלין כותב שאם רואה שיהיה נחת רוח להשם ע״י איחור זמן קרי״ש ותפילה ראוי לעשות עבירה לשמה.
על ידי יהושע
ד' פברואר 19, 2020 12:40 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה
תגובות: 20
צפיות: 696

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

השאלה עדיין איך אמרו ברכות קרי"ש אחר חצות, וגם על שמונה עשרה קשה איך הכשילו את אלו שהתפללו עמהם ובפרט שמסתמא הם לא התכוונו לתפילת נדבה.
על ידי יהושע
ג' פברואר 18, 2020 8:34 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פולמוס מסורת העופות - הפטם מול הבראקל
תגובות: 19
צפיות: 996

Re: פולמוס מסורת העופות - הפטם מול הבראקל

מה שמצחיק בכל הסיפור הזה ששני הנידונים, של הפטם ושל הבראקל, כאילו תלויים הא בהא. כל מי שמתיר את הפטם אוסר את הבראקל, וכל מי שמצדד בבראקל אוסר (או מצדד להחמיר לאסור) את הפטם. ומה הקשר? וכי לא יכול להיות ששניהם כשרים או שניהם פסולים? הרב וובר מתיר את שניהם, גם הרב מזוז מתיר את הבראקל, ולא שמענו שאסר ...
על ידי יהושע
א' אוקטובר 13, 2019 2:20 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: הערות בסימן תרל
תגובות: 0
צפיות: 327

הערות בסימן תרל

א. בשער הציון ס״ק הקשה על הלבוש שכתב שהצורה הפתח בדופן שלישי צריך להגיע עד סוף הדופן שכנגדו, שהרי צורת הפתח הוא דופן גמור אף לעניין שבת, א״כ כמו שבדופן גמור לא צריך יותר משבעה טפחים, כך בצורת הפתח למה שנצטרך יותר משבעה טפחים. וקשה לי הרי גם בסוכה כמבוי כתב הרמא שסגי בשבעה טפחים ואעפ״כ צריך צורת הפתח...
על ידי יהושע
ו' אוקטובר 11, 2019 2:50 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה
תגובות: 11
צפיות: 490

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

ולגבי המשקל, היא לא יכולה לקבל משקל של אדם + כמה קילו של כרים וכסתות. המשקל של כרים וכסתות בדיעבד זה פחות מקילו, אז כיון שאין משקל מדויק של בן אדם שהרי יש שוקל פחות ויש יותר, אז משקל של כרים וכסתות הוא בכלל לא מדד. יתכן, שהסוכה הייתה עשויה כפי שעושים היום מסגרת של קורות, וסכך רך וגמיש. האדם עצמו יכ...
על ידי יהושע
ה' אוקטובר 10, 2019 9:26 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה
תגובות: 11
צפיות: 490

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

ולגבי המשקל, היא לא יכולה לקבל משקל של אדם + כמה קילו של כרים וכסתות. המשקל של כרים וכסתות בדיעבד זה פחות מקילו, אז כיון שאין משקל מדויק של בן אדם שהרי יש שוקל פחות ויש יותר, אז משקל של כרים וכסתות הוא בכלל לא מדד. יתכן, שהסוכה הייתה עשויה כפי שעושים היום מסגרת של קורות, וסכך רך וגמיש. האדם עצמו יכ...
על ידי יהושע
ה' אוקטובר 10, 2019 7:29 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות
תגובות: 6
צפיות: 314

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

למה כשיש דופן ז ע"י לבוד נקרא שחסר בדופן? אכן יש מאן דאמר שמועיל. אך יש שיטה שצריך היכר דופן ולכן צריך צורת הפתח. א. מהיכי תיתי שהסיבה שצריך צורת הפתח זה בגלל שאין היכר דופן ולא בגלל שפרוץ מרובה? ב. הרי לבוד נחשב כסתום יותר מצורת הפתח. ג. גם ארבעה נחשב דופן רק אין בו שיעור סוכה וע"י לבוד יש גם דופן...
על ידי יהושע
ה' אוקטובר 10, 2019 7:23 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה
תגובות: 11
צפיות: 490

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

דוד ריזל כתב: ולגבי המשקל,
היא לא יכולה לקבל משקל של אדם + כמה קילו של כרים וכסתות.
המשקל של כרים וכסתות בדיעבד זה פחות מקילו, אז כיון שאין משקל מדויק של בן אדם שהרי יש שוקל פחות ויש יותר, אז משקל של כרים וכסתות הוא בכלל לא מדד.
על ידי יהושע
ה' אוקטובר 10, 2019 7:18 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה
תגובות: 11
צפיות: 490

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

סוכה שהתחתונה אינה יכולה לקבל כו"כ של העליונה, ז.א. שהסוכה העליונה אינה ראויה לשימוש נפרד בתור סוכה נפרדת, כי הסכך של התחתונה אינו משמש כקרקעיתה של העליונה, וע"כ נחשבת התחתונה סוכה והעליונה לא סוכה, אבל זה לא פוסל את הסוכה העליונה. שאלתי היתה, מה יותר ראוי לדירה, סוכה שאין מקום לזוז ולשכב, רק לשבת ...
על ידי יהושע
ה' אוקטובר 10, 2019 7:14 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: משמשי מצטער
תגובות: 5
צפיות: 297

Re: משמשי מצטער

מי ששומר בשכר הוא מחוייב להישאר שם, אבל מי שעובד בחינם שיודיע לבעל השדה שהוא הולך לקיים מצוותו ולאכול בסוכה. א. פועל יכול לחזור באמצע היום ב. הפטור הוא לא משום שחיובו לבעל הבית, רק משום תשבו כעין תדורו. א. הוא צריך כסף לפרנסתו, כמו יוצא לדרך שפטור. ב. נכון. אבל בשביל סיבה מועטה, שרוצה לעשות חסד עם ...
על ידי יהושע
ה' אוקטובר 10, 2019 6:56 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות
תגובות: 6
צפיות: 314

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

כי יש כבר דופן שלימה, ומה חסר בה ? כשאין דופן שלימה צריך צורת הפתח כדי להשלים שיעור ז' טפחים. מקור אתה אומר שהוא מביא בשם הר"ן, תסתכל בדרכי משה כנראה שהוא מביא שם את לשון הר"ן. גם בשבעה ע"י ארבעה ולבוד מה חסר, רק שחסר במקום הפרוץ, אז גם בשבעה חסר במקום הפרוץ. בארבעה חסר בשיעור הדופן עצמה, אבל בשבעה...
על ידי יהושע
ה' אוקטובר 10, 2019 6:54 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: שינה בסוכה בחו"ל
תגובות: 2
צפיות: 250

Re: שינה בסוכה בחו"ל

חוטרא כתב: כנראה שהחשש מפני העתיד לא נחשב מצטער.
למה לא, תשבו כעין תדורו.
מי שצריך לילך לדרך משום צורך עתידי, אטו יהיה חייב בסוכה.
על ידי יהושע
ה' אוקטובר 10, 2019 6:52 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה
תגובות: 11
צפיות: 490

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

סוכה שהתחתונה אינה יכולה לקבל כו"כ של העליונה, ז.א. שהסוכה העליונה אינה ראויה לשימוש נפרד בתור סוכה נפרדת, כי הסכך של התחתונה אינו משמש כקרקעיתה של העליונה, וע"כ נחשבת התחתונה סוכה והעליונה לא סוכה, אבל זה לא פוסל את הסוכה העליונה. שאלתי היתה, מה יותר ראוי לדירה, סוכה שאין מקום לזוז ולשכב, רק לשבת ...
על ידי יהושע
ה' אוקטובר 10, 2019 6:46 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות
תגובות: 6
צפיות: 314

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

דוד ריזל כתב: כי יש כבר דופן שלימה, ומה חסר בה ?
כשאין דופן שלימה צריך צורת הפתח כדי להשלים שיעור ז' טפחים.
מקור אתה אומר שהוא מביא בשם הר"ן, תסתכל בדרכי משה כנראה שהוא מביא שם את לשון הר"ן.
גם בשבעה ע"י ארבעה ולבוד מה חסר, רק שחסר במקום הפרוץ, אז גם בשבעה חסר במקום הפרוץ.
על ידי יהושע
ה' אוקטובר 10, 2019 6:43 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: משמשי מצטער
תגובות: 5
צפיות: 297

Re: משמשי מצטער

דוד ריזל כתב: מי ששומר בשכר הוא מחוייב להישאר שם, אבל מי שעובד בחינם שיודיע לבעל השדה שהוא הולך לקיים מצוותו ולאכול בסוכה.
א. פועל יכול לחזור באמצע היום
ב. הפטור הוא לא משום שחיובו לבעל הבית, רק משום תשבו כעין תדורו.
על ידי יהושע
ד' אוקטובר 09, 2019 8:31 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות
תגובות: 6
צפיות: 314

סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

בסוכה העשויה כמבוי כתב הרמא בשם הר״ן בסימן תרל שאם דופן האמצעי הוא ז טפחים לא צריך צורת הפתח לכולי עלמא, וקשה לי מה הסברא ומה המקור לזה?
על ידי יהושע
ד' אוקטובר 09, 2019 8:30 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה
תגובות: 11
צפיות: 490

אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

סוכה תחת הסוכה שהתחתונה אינה יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה התחתונה כשרה, לכאורה בסוכה ז׳ על ז׳ בגובה י׳ טפחים שאי אפשר לזוז ולא לשכב ולא לעמוד, רק לשבת מטשוקמט עם הרגלים מחוץ לסוכה, וזה עדיין לא פוסל, רק שאין לו כרים וכסתות זה כבר פוסל אתמהה, ועוד אם הסוכה יכולה לקבל בן אדם ששוקל עשרות קילו איך ...
על ידי יהושע
ד' אוקטובר 09, 2019 8:28 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: משמשי מצטער
תגובות: 5
צפיות: 297

משמשי מצטער

במשנה ברורה פסק שמשמשי חולה פטורים מן הסוכה ומשמשי מצטער חייבים, אבל אם משמש בשכר פטורים כמו שומרי גנות ופרדסים, ולכאורה מה הסברא בזה, הרי הטעם הוא משום כעין תדורו אם כן מה לי עובד בשכר מה לי עובד כמתנדב? אטו מי ששומר כל השנה בהתנדבות יהיה חייב בסוכה ויהיה חייב להפקיר את המקום ששומר לגנבים? ועוד מאי...