החיפוש הניב 2 תוצאות

על ידי דניאל
ד' נובמבר 30, 2022 8:41 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: י"ל פתח האהל עמ"ס אהלות במהדורה חדשה
תגובות: 1
צפיות: 301

י"ל פתח האהל עמ"ס אהלות במהדורה חדשה

"פתח האהל" חדושים ביאורים ופלפולים עמ"ס אהלות והלכות טומאת כהנים, מגה"ג רבינו חיים משולם קויפמאן אוטרמן הכהן זצוק"ל תלמיד האדמו"ר מאוסטרובצה. אחר שנים שלא היה ניתן להשיגו בס"ד יו"ל במהדורה מפוארת מאירת עינים, עם תיקונים והוספת מ"מ, הערות, כותרות, השמטות, מכתבים מגדולי דורו ומפתחות. לספר הסכמות מהאדמ...
על ידי דניאל
ד' נובמבר 30, 2022 1:47 pm
פורום: חנוכה
נושא: מדוע הוצרכו לנס חנוכה הרי ס"ט ברה"ר טהור
תגובות: 0
צפיות: 309

מדוע הוצרכו לנס חנוכה הרי ס"ט ברה"ר טהור

ספק טומאה ברשות הרבים בנס פך השמן​ נלקט ונערך מתוך קו' השלחן הטהור - דיני ספק טומאה ישנו נושא ממה נטמאו השמנים, יש סוברים משום ספק טומאת מגע זב [תוס' שבת כ"א], או שבגדי היוונים היו בחזקת טמאים בטומאת מת [רא"ם על הסמ"ג], ויש סוברים משום טומאת ע"ז המטמאת באהל [שם בדרך השניה] (ובבית מאיר או"ח סי' תר"ע...