החיפוש הניב 76 תוצאות

על ידי איש יהודי
ב' דצמבר 21, 2020 2:18 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית
תגובות: 22
צפיות: 188

Re: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית

בנושא הזה אין טעם להתווכח על אשתי או אשתך, פוק חזי מאי עמא דבר.

לדוגמא, עסקינן באשכול זה בהגר"ע יוסף זצ"ל - צא וראה בתמונת אמו, אשתו ובנותיו.
על ידי איש יהודי
ב' דצמבר 21, 2020 12:00 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית
תגובות: 22
צפיות: 188

Re: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית

חוץ מזה היא אומרת שיש היום אופנה חדשה שפאה לא מכסה את כל הראש, כך שאין פה שחור לבן. על ה"אופנה החדשה" הזאת שמעתי לפני שנים רבות, זו לא אופנה חדשה אלא תירוץ נבוב, 99.9 אחוז מלובשות הפאה לא מוציאות שיער וגם אין להן שום סיבה הגיונית להוציא, והשיער המכוסה הוא בדרך כלל יבש ומכוער (כי התייבש תחת הכיסוי)....
על ידי איש יהודי
ב' דצמבר 21, 2020 11:55 am
פורום: דרכה של תורה
נושא: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית
תגובות: 22
צפיות: 188

Re: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית

ואמרה לי אשתי לך תגיד לרב שהוא לא מכיר את הרחוב כי רוב הנשים שהולכות עם פאה גם יוצאות עם מטפחת ביתית לרחוב, וגם הן לא נזהרות לא לגלות שיער אין שום קשר, הן מהדרות לכסות ראשן פאה כשיכולות, ולא כל הזמן הן יכולות, אז נאמר להם שלא יכסו כלל בפאה בגלל שלא כל הזמן הן עם פאה? לכל הפחות, זמן קצר הן יכסו את ר...
על ידי איש יהודי
ב' דצמבר 21, 2020 11:07 am
פורום: דרכה של תורה
נושא: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית
תגובות: 22
צפיות: 188

Re: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית

הגר"מ גרוס: "ללכת עם פאה גם בבית"! מרן הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א, אב"ד חניכי הישיבות, בספר "והיה מחניך קדוש": "וצריכה להיזהר מאוד שלא יצא משיער ראשה אף משהו, ונשים שמשאירות שערות גדולות יקשה הדבר מאוד שלא יצאו מעט שערות דרך המטפחת, ועדיף שתלך עם פאה נכרית אף בבית, וע"י זה לא יצאו שערות". הגר"ג צי...
על ידי איש יהודי
ב' דצמבר 21, 2020 11:02 am
פורום: דרכה של תורה
נושא: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית
תגובות: 22
צפיות: 188

Re: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית

הסברתי מדוע הוא הורה בפועל לאסור, וגם מדוע הוא הורה להקל בשתי אצבעות. בענין פאה עדיפה על מטפחת, לא מדובר ברב אחד אלא בגלריה רחבה של רבנים מכל קצוות הקשת. חלקם הורו כך כדי שלא תתגנה על בעלה, ורובם משום שהפאה מכסה היטב והמטפחת מחליקה כל רגע מהראש. אצטט קצת מדבריהם: החזון איש: "לפאה יש יתרון" החזון איש...
על ידי איש יהודי
ב' דצמבר 21, 2020 7:58 am
פורום: דרכה של תורה
נושא: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית
תגובות: 22
צפיות: 188

Re: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית

"הלכה ואין מורין כן" זו לא גישה אלא מושג הלכתי שיסודו בחז"ל ומופיע בכמה מקומות בש"ס. ונראה שהגר"ע יוסף זצ"ל נטה לבו לאסור, למרות שמדינא מותר, היות ולא הורגל בזה ולא ראה אצל אמו ואשתו וחמותו, והיה זר בעיניו. ולכן לא הורה כן. ומאידך גיסא בהיתר "שתי אצבעות" למרות שהוא מפוקפק מאוד (עשרות אחרונים יצאו נג...
על ידי איש יהודי
א' דצמבר 20, 2020 2:56 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית
תגובות: 22
צפיות: 188

Re: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית

בפרק ח' (הערת המעתיק) מרן הרב זצ"ל העיר על הסתירה לכאורה בשו"ת יביע אומר בענין "דת יהודית", ואמרתי אענה אף אני חלקי, ואציגה נא עוד סתירות לכאורה בדברי הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, שהוקשו לי אחר העיון בדבריו הקדושים שם, כאשר מאותם הטעמים שאסר פאה נכרית, התיר בענין אחר, והוא פלא. וכל זה א...
על ידי איש יהודי
א' דצמבר 20, 2020 2:56 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית
תגובות: 22
צפיות: 188

Re: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית

בהקדמה ומצוי בימינו שבכל ענין שואלים את הרב שהוא מומחה לאותו ענין, וכן כתב הגר"ע יוסף זצ"ל בירחון "זכור לאברהם" (תשנ"ט, עמ' שי"ב): "מצינו למרן החיד"א בברכי יוסף בשיורי ברכה (יו"ד סי' רמ"ב סק"ח) שכתב, שהמנהג בארצות אשכנז למנות בתי דין לדון דיני ממונות, ומלבד זה ממנים רבנים מורי הוראות לדון ולהורות ב...
על ידי איש יהודי
א' דצמבר 20, 2020 2:55 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית
תגובות: 22
צפיות: 188

Re: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית

לדעתי כשענק שבענקים כמו הגר"ע יוסף כותב משהו לא מפריכים אותו בסתירות וכו', כשכל אחד יודע ש[עכ"פ בדוחק] אפשר ליישבם, אפשר לחלוק עליו כדרכה של תורה, אבל לא לכתוב שהוא עצמו אוחז אחרת ממה שהוא כתב אולי אינך יודע אבל בספר חן וכבוד לא כתב המחבר שום רמז כלשהו שהגר"ע "אוחז אחרת ממה שהוא כתב" (אלא הדברים מו...
על ידי איש יהודי
א' דצמבר 20, 2020 2:44 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית
תגובות: 22
צפיות: 188

Re: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית

וכך כתב הגאון המופלא רבי חנן אפללו שליט"א בהסכמה לספר חן וכבוד, אצטט קטעים מתוך ההסכמה: "ראיתי גליונות הספר "חן וכבוד" העוסק בהיתר פאה נכרית, לידידי הרה"ג ליאור עזרן שליט"א ראש כולל משכן יוסף באופקים, כל הרואה אומר "ברקאי" שהאיר והבריק סוגיא זו לכל העם היושב בציון ובגולה, וכל כולו מורה על אהבת ישראל...
על ידי איש יהודי
א' דצמבר 20, 2020 2:43 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית
תגובות: 22
צפיות: 188

Re: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית

א. אתה באמת חושב להתווכח אם התירוצים טובים? כל אחד אמר את דעתו, והבוחר יבחר. מה יועיל הויכוח הזה? ב. המעיין בתשובותיהם של פוסקי הדור שהתמקדו בדבריו של הגר"ע יוסף (כגון מרן הגר"ש משאש) יראה שדחו את דבריו מכל וכל. ג. אם כבודו היה מעיין בדיון בפורום 'מורשת מרן' היה רואה שגם בספר חו"כ כבר בהסכמת אחד מהר...
על ידי איש יהודי
ה' דצמבר 17, 2020 7:21 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית
תגובות: 22
צפיות: 188

Re: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית

ילקוט יוסף כתב: צ"ל שנה וחודשיים, והוא הקונטרס אשר השיב עליו הרב בקובץ בית יוסף
אכן, היה נדמה לי כשנתיים. טעיתי.
על ידי איש יהודי
ד' דצמבר 16, 2020 5:27 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית
תגובות: 22
צפיות: 188

Re: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית

הוא כ"כ הצליח עד שרואה אובייקטיבי {ודווקא אובייקטיבי לא מישהו שמוכרח להתיר לעצמו או לאשתו פאה ומוכרח לומר שהוא לא נגד הגר"ע זצ"ל כי הוא ספרדי וכדו'] רואה בעליל שמחבר הסתירות חיפש מתחת לאדמה קושיות אין צורך להכביר במילים ולהפוך את הדיון לויכוח ילדותי, מי הצליח ומי נכשל. אם מישהו חושב שהתירוצים הם טו...
על ידי איש יהודי
ג' דצמבר 08, 2020 6:32 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית
תגובות: 22
צפיות: 188

Re: הופיע ויצא לאור - קובץ בית יוסף גיליון מו + ביאור דעת מרן היבי"א בעניין פאה נכרית

כותב המאמר אכן ניסה לתרץ את הסתירות החזקות בדברי הגר"ע יוסף, אבל לא נראה שהצליח... את הניסיונות לתרץ ואת הדחיות, ניתן לראות בדיון ארוך בפורום "מורשת מרן".

https://forum.moreshet-maran.com/index. ... #post-2810
על ידי איש יהודי
ג' אוקטובר 13, 2020 2:12 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מדוע מותר לעשות חורים באוזניים לעגילים
תגובות: 57
צפיות: 2326

Re: מדוע מותר לעשות חורים באוזניים לעגילים

בפרקי דרבי אליעזר כתב שזה אחת מי' קללות שנתקללה האשה שנרצעת כעבד, אם כן זהו רצון ה'. ומכאן יש להקשות על דברי הגר"ל מינצברג שבדורות האחרונים הקללות של האדם והאישה מתבטלים אט אט... לא הבנתי מה הקושיה, אכן הקללות הולכות ומתבטלות. הקללה שתהא עטופה כאבל התבטלה כי חובשות פאה נכרית, הקללה של צער גידול בני...
על ידי איש יהודי
ג' אוקטובר 13, 2020 1:56 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מדוע מותר לעשות חורים באוזניים לעגילים
תגובות: 57
צפיות: 2326

Re: מדוע מותר לעשות חורים באוזניים לעגילים

והלא אסור לאדם לחבול בעצמו. עברתי על כל האשכול ואני רואה שאף אחד לא כתב את התשובה הפשוטה לשאלה הנ"ל. חבלה האסורה היא חבלה שאינה לצורך, אבל כל חבלה שהיא לצורך, לדוגמא - מנתחים אדם כדי לרפא אותו, או כדי לייפות אותו, אין בזה משום חובל בעצמו. ויעויין בשו"ת 'אגרות משה' (חו"מ ח"ב סי' סו), בדין ניתוח פלסט...
על ידי איש יהודי
ג' אוקטובר 13, 2020 1:48 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טבילת כלים חשמליים
תגובות: 4
צפיות: 152

Re: טבילת כלים חשמליים

ידוע. אבל יש לכתוב עיקר הדין, למי שאינו רוצה לטרוח או להסתכן. ולעיתים המכשיר עובד, ורק אחר שנתיים הוא מתקלקל, ולא יודעים שזה בגלל הטבילה.
על ידי איש יהודי
ג' אוקטובר 13, 2020 1:47 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גיליון בית מרן - השיעור השבועי הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
תגובות: 1
צפיות: 69

Re: גיליון בית מרן - השיעור השבועי הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א

ראוי לרכז כל הגליונות באשכול אחד, ולא להטריח.
על ידי איש יהודי
ב' אוגוסט 31, 2020 8:25 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1366

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

אולי. מה שבטוח, שהרבי מחב"ד לא הצליח להסיר מרוב חסידיו את הטעות [גם לא מהרבנים שבהם, וכתבי ההמלכה יוכיחו], והרב שך הצליח - עכ"פ לגבי כלל הציבור החרדי. אינני רוצה להרחיב, אבל כלל הדברים, שבכל פעם שעשו עסק גדול מידי מבן תמותה - באו לידי מכשול. לדעתי זה יסוד עיקרי בכל הסיפור. כיום הזרם השפוי בחב"ד הוא...
על ידי איש יהודי
ב' אוגוסט 31, 2020 8:19 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1366

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

סערצע כתב: 'כתבי ההמלכה' ברובם מזוייפים (וגריעי טובא אף מ'פאשקוויל' ממוצע), ואכמ"ל.
גם אני תיארתי לעצמי, אבל השאלה איך אפשר להוכיח דבר כזה.

אם היו מארגנים אפילו מכתב קטן של רבנים שמכחישים את חתימתם, זה היה מועיל מאוד, אבל הבעיה הגדולה היא שהזרם השפוי יושב בנחת ולא אכפת לו מכלום.
על ידי איש יהודי
ג' אוגוסט 25, 2020 9:08 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1366

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

א. הרב שך לא היה הראשון אלא הרבי מחב"ד היה הראשון, והוא עשה הכל כדי שלא יקרה מה שצריך לקרות. דיבוריו החריפים לאורך השנים, מדברים בעד עצמם. ב. הרבי דיבר על הדור השביעי, והציג את הריי"צ כנשיא הדור וכמשיח שבדור, וחזר על זה עשרות פעמים. אז להתעלם מכל האמירות המפורשות ולהתלות באיזה רמז, זה מגוחך. אל תשכח...
על ידי איש יהודי
ב' אוגוסט 17, 2020 9:28 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1366

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

קיים תמליל 'יחידות' להגה"ח ר' חיים ע"ה גוטניק, ובו כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מבהיר בפירוש (כצפוי): נצרכים סימני הרמב"ם בהל' מלכים פי"א ה"ד (והראשון: יעמוד מלך ), ולא נתקיימו בי... אי"ה אצרף זאת הֵנָּה בקרוב. והאמת היא, שהרי כך היא שיטתו הק' מאז ומעולם, והרבה לעורר בזה דד' הרמב"ם הנ"ל כפשוטם הינם הלכה ...
על ידי איש יהודי
ש' אוגוסט 15, 2020 11:58 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1366

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

מתודה כתב: אני חושב שכל אדם אחר במקומו היה ג"כ משוכנע שהוא משיח.
אבל הוא לא חשב, כי היה עניו גדול, וגם התבטל לגמרי לחמיו, ולא ראה את עצמו אפילו כמנהיג הדור, אלא מבחינתו הוא רק שליח של חמיו וכמו ידא אריכתא.
על ידי איש יהודי
ש' אוגוסט 15, 2020 11:57 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1366

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

א. זה דבר משונה להפריד כל כך בין חסידים לרבי. לומר שהחסידים הקצינו למקום אחד כל כך, ואילו הרבי כלל לא חשב, רצה, סבר. אפשר למצוא חסידויות שהחסידים לא הבינו לגמרי את הנקודה של הרבי, אבל לא בחריפות שכזו. מילא אם מדובר בכמה מופרעים, אבל כאשר מדובר בחסידות אינטלקטואלית וחושבת, ועובדת השי"ת, על ראשיה, מש...
על ידי איש יהודי
ש' אוגוסט 15, 2020 11:52 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1366

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

הריני להעלות כמה תהיות בדבר. לא כאומר אלא כמנסה להבין. א. קודם כל תוספת חשובה. יש התוועדות שהרב גרונר מספר שזוכר שבחיי הריי"צ הרבי הורה להתפלל ביום כיפור משהו כמו זה "אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח". והדבר פשוט שהרבי חשב שחמיו ראוי להיות משיח, כפי שרואים מכל המקורות שהביא איש יהו...
על ידי איש יהודי
ו' אוגוסט 07, 2020 12:41 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמיעת שירים בימי ספירת העומר ובימי בין המיצרים
תגובות: 6
צפיות: 154

Re: שמיעת שירים בימי ספירת העומר ובימי בין המיצרים

המנהג אכן פשט, אך מחוסר ידיעה בפוסקים שהבאתי. מה שכתבת שהדבר פשוט לאסור, אינו נכון, כי המג"א לא אסר אלא ריקודים ומחולות שמביאים לידי שמחה מרובה, ושמיעת שירים שכל אחד שומע לעצמו בבית או ברכב, אינה דומה כלל לאותה שמחה, אלא זה הפך אצלנו לדבר רגיל ושגרתי שנמצא כל הזמן ברקע. ובשלמא "הופעות חיות" עם תזמור...
על ידי איש יהודי
ב' אוגוסט 03, 2020 8:49 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אתר תורני הלכתי חדש
תגובות: 11
צפיות: 216

Re: אתר תורני הלכתי חדש

כמה הערות, בהנחה שלפותח האשכול יש קשר לאתר הנ"ל: א. כדאי לפתוח את דף הבית בשו"ת ולא בעלונים. ב. כדאי להוסיף אפשרות תגובה על השו"ת, אם יש לקוראים מה להגיב או להעיר, או לשואלים עצמם. ג. חסר מידע על המשיבים, הרה"ג הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א מו"ץ ברמות, הרה"ג הרב שמעון פלולי שליט"א מו"ץ בעיר מעלה אדומ...
על ידי איש יהודי
א' אוגוסט 02, 2020 10:34 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות מקילות
תגובות: 42
צפיות: 1518

Re: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות מקילות

יתייחס כבודו רק למשפטים אלה, שנכתבו באופן כללי, ללא גזירה שווה וללא קל וחומר: "בזמן הזה אשר מקלו יגיד לו וכל אחד חפץ לדמות בזה וכיוצא בו למת להיות חפשי מן המצוות, ביותר צריך להיות ערום ביראה ולקיים מאמר הכתוב "אל תצדק הרבה", כדי שלא תיכשל לעבור על סיפא דקרא "אל תרשע הרבה", כמו שאירע לשאול בן קיש כדא...
על ידי איש יהודי
א' אוגוסט 02, 2020 7:17 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות מקילות
תגובות: 42
צפיות: 1518

Re: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות מקילות

זו תוצאה של תעמולה להחמיר, זו לא גזירה שווה. לא צריך בכלל להתייחס לנדון שם.
על ידי איש יהודי
ו' יולי 31, 2020 12:04 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמיעת שירים בימי ספירת העומר ובימי בין המיצרים
תגובות: 6
צפיות: 154

Re: שמיעת שירים בימי ספירת העומר ובימי בין המיצרים

לא מדובר במנהג עתיק יומין אלא במנהג חדש (מאז נוצר הרדיו והקלטת) ופוסקים מעטים התייחסו לזה (ועוד יותר פחות נימקו את האיסור).
על ידי איש יהודי
ו' יולי 31, 2020 12:01 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מכונות גילוח
תגובות: 2
צפיות: 99

Re: מכונות גילוח

מצ"ב קונטרס בענייני מכונות גילוח של הגאון הרב יואל שילה שליט"א.
על ידי איש יהודי
ו' יולי 31, 2020 11:58 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: המכון הטכנולגי על פי ההלכה - גיליון אספקלריה
תגובות: 1
צפיות: 78

Re: המכון הטכנולגי על פי ההלכה - גיליון אספקלריה

אולי כדאי לרכז את כל הגליונות באשכול אחד.
על ידי איש יהודי
ג' יולי 28, 2020 4:38 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בדין נהיגה לנשים
תגובות: 2
צפיות: 129

Re: בדין נהיגה לנשים

מקור בבקשה. לא עיינתי בפנים אלא ראיתי מה שכתב אז נדברו.
על ידי איש יהודי
ו' יולי 24, 2020 12:01 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בדין נהיגה לנשים
תגובות: 2
צפיות: 129

בדין נהיגה לנשים

אקדים ואומר שידוע לי שיש קהילות או חסידויות שמחמירות בזה, ואצלן הדבר אינו מקובל כלל, וממילא אשה הנוהגת היא מבליטה עצמה ויש בזה חוסר צניעות, ולא על זה אני מדבר, אלא הלכה בלבד במקום שאין מנהג ברור. ולהלכה ידוע שיש כמה המחמירים בזה, ובראשם הגר"ש וואזנר. אלא שגם פסיקתו של הרב וואזנר לוטה בערפל ולא התפרס...
על ידי איש יהודי
ו' יולי 24, 2020 10:19 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בדין בגדים צמודים לנשים
תגובות: 8
צפיות: 239

Re: בדין בגדים צמודים לנשים

א. זה לא משנה במאי מיירי, אלא ללמדך שיתכן בגד אחד ואין חובה לשני חלוקים.

ב. בכבוד, תביא ראיה שחלוק סתמא הוא תחתון. המושג "חלוקא דרבנן" נאמר על עליון (או שבכלל מדובר על חלוק אחד, לא עליון ולא תחתון).

ג. בוודאי שיש ראיה, כאשר הביאו ראיה מדדי אשה הבולטים, ומשמע שזה דבר פשוט ורגיל בכל העולם.
על ידי איש יהודי
ו' יולי 24, 2020 10:16 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1366

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

אך לא הצליח להשתיק, כי הקולות רק הלכו וגברו, והגיעו לכדי משיחיות משוגעת שאת תוצאותיה אנו רואים היום. אני לא מצליח להבין איך אדם כל כך מוצלח כמו הרבי נכשל כשלון כל כך חרוץ בענין המשיחיות, אא"כ נאמר כמו שאני טוען, שהוא בעצמו האמין שהוא המשיח. אחרת אין הבנה איך קרתה התופעה הזאת של המשיחיות, ועוד יותר ...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 23, 2020 9:24 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בדין בגדים צמודים לנשים
תגובות: 8
צפיות: 239

Re: בדין בגדים צמודים לנשים

א. לא הבנת כי אתה מניח שבזמנם לבשו בגד פנימי ובגד עליון, ולא מעלה על דעתך שיתכן מצב שלבשו בגד אחד בלבד (כמו ההוא שהזכרתי מקודם בגמ' יומא ל"ה שהלך בלבוש אחד שקוף) ואז לא קשיא מידי. ב. בכל אופן, יש עשרות ראיות, שמוכיחות שהלשון חלוק הוא גם בגד עליון. חשבתי שתבין לבד, ולא תתווכח איתי על הראיה שהבאתי... ...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 23, 2020 9:14 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1366

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

משיח שמת אינו משיח, את זה גם הרבי ידע. ולכן ברמזו על חמיו שהוא היה המשיח אין בכך כדי להפקיע ממשיחיותו שלו בעצמו. יתכן מאד שהרבי האמין שיש לו את התכונות להיות משיח, ורק חיכה להתגלות. שוב, אני 'מאשים' את התנהגותו של הרבי בעצמו בכך שההמונים נכנסו לאקסטזה, וכיון שבחב"ד ישנה תחושת בלעדיות שאותה טיפח הרב...
על ידי איש יהודי
ה' יולי 23, 2020 5:05 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1366

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

גם אם כדבריך שלא רצה שיאמרו שהוא המשיח [ויש בזה עד היום ויכוח גם בתוך חסידי חב"ד]- עדיין הכנסת ההמונים לאקסטזה של 'משיח', בצירוף הדיבורים על הבלעדיות של חב"ד [רבותינו נשיאנו, הנשיא השביעי]- הם גרמו במישרין לציבור להתחיל לראות את הרבי כמשיח. יתכן גם שהרבי עצמו סבר שהוא משיח, ורק ציפה להתגלות נבואית ...