החיפוש הניב 131 תוצאות

על ידי ענף עץ אבות
ב' יולי 13, 2020 8:56 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שחמתה מרובה מצילתה
תגובות: 13
צפיות: 296

Re: סוכה שחמתה מרובה מצילתה

עי' ביכו"י [תרלא סק"ב] שנסתפק בזה, ואכן הכריע כדברי ר' @דוד ריזל שליט"א
שיש לדונו כאויר שאין אומרים בו דופן עקומה. אמנם בתוספת ביכורים [שם] שדן להתיר, יעו"ש.
על ידי ענף עץ אבות
ב' יולי 13, 2020 8:49 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: קנאות וקנאה - מה הקשר שביניהם?
תגובות: 8
צפיות: 292

Re: קנאות וקנאה - מה הקשר שביניהם?

קנאות אינה מתחלקת לפי אגודה או קבוצה כזו או אחרת,
אלא באופן אישי ופרטי, האם הכוונה טהורה וזכה לשם שמים.
על ידי ענף עץ אבות
ב' יולי 13, 2020 8:13 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מדוע אין מקפידים בימינו להתחתן בימי חמישי-ששי
תגובות: 2
צפיות: 95

Re: מדוע אין מקפידים בימינו להתחתן בימי חמישי-ששי

בשולחן ערוך אבן העזר סימן סד פוסק שלא נוהג בזמנינו סעיף ג ומקום שאין בית דין יושבים בו אלא בשני ובחמישי בלבד, בתולה נשאת ביום רביעי, שאם היתה לו טענת בתולים ישכים לבית דין. וכן הוא בטור: ובזמן הזה שאין זמן קבוע לישיבת בית דין, יכול לישא בכל יום שירצה מימות החול, ובלבד שיהיה לו צרכי סעודה מוכן. ואם ...
על ידי ענף עץ אבות
ב' יולי 13, 2020 7:42 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: קנאות וקנאה - מה הקשר שביניהם?
תגובות: 8
צפיות: 292

Re: קנאות וקנאה - מה הקשר שביניהם?

קנאה = תבערה בלב. זו יכולה להיות התפרצות של שנאה בגלל חוסר פרגון לשני. וזו יכולה להיות אש של אהבת ה', שאדם מוכן למסור את נפשו עליה. זה מותאם נפלא עם הפסוק בשה"ש [ח, ו] כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה אכן יעו"ש במפרשים, יש שמבארים ש"רשפיה" וגו' הולך על הקנאה, ויש שפירשו על האהבה.
על ידי ענף עץ אבות
ב' יולי 13, 2020 9:47 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מדוע אין מקפידים בימינו להתחתן בימי חמישי-ששי
תגובות: 2
צפיות: 95

מדוע אין מקפידים בימינו להתחתן בימי חמישי-ששי

מה הייתם אומרים אם משהו היה מגדיר אתכם כ"לא עבריינים"... אני משער לעצמי שלא הייתם ששים מה"מחמאה", מה זה הדבר הטוב היחיד שמצאת לומר עלינו?! גם אני הייתי חש בעלבון צורב. ושבעתיים יכאב הלב אם כך יגדיר אותי אדם גדול וצדיק ידוע, מה כך הוא מגדיר אותי? שה' ישמור ויציל אותי! ומה תאמרו אם אראה לכם שכך מובא ב...
על ידי ענף עץ אבות
ב' יולי 13, 2020 9:36 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הקורונה בהומור
תגובות: 62
צפיות: 1556

Re: הקורונה בהומור

אם עד היום כשהיינו שואלים את החתן המאורס מתי הוא עומד להתחתן, או את חתן הבר מצוה מתי והיכן יחוג את הבר-מצוה שלו, תשובתם היתה ברורה ונקובה: בס"ד ביום פלוני בשעה פלמונית ובאולם אלמוני. אך השנה ה'תש"פ המצב השתנה, אף אחד לא יודע מתי והיכן, הכל מונח בספק גדול. הרב ברוך רוזנבלום שליט"א הביא על זה רמז נאה ...
על ידי ענף עץ אבות
ב' יולי 13, 2020 9:16 am
פורום: ויבינו במקרא
נושא: קנאות וקנאה - מה הקשר שביניהם?
תגובות: 8
צפיות: 292

Re: קנאות וקנאה - מה הקשר שביניהם?

מה כוונתך, כיצד זה שייך לפנחס שקינא לה' אלקיו?
על ידי ענף עץ אבות
ה' יולי 09, 2020 10:46 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: להיכנס לים בשלשת השבועות רק אם נכנס לפני
תגובות: 1
צפיות: 75

להיכנס לים בשלשת השבועות רק אם נכנס לפני

שמעתי שמועה, ספק אם יש לה בסיס מהימן, אשמח לקבל מקורות אם יש, דידוע מה שמדברים הפוסקים האם בימי בין המצרים צריכים לחשוש מלהכנס לים, משום שהוא מקום סכנה, ובימים אלו צריכים להשמר מענייני הסכנה [עי' שו"ע תקנא, יח] וטענו הטוענים שיש לחלק בין מי שנכנס לים לפני תקופה זו של ביהמ"צ שלו מותר להכנס גם כעת. אך...
על ידי ענף עץ אבות
ד' יולי 08, 2020 9:23 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ביאור התואר להר"ע מברטנורא - רע"ב
תגובות: 5
צפיות: 180

Re: ביאור התואר להר"ע מברטנורא - רע"ב

חוטרא כתב: כמדומה שהתואר רע"ב הוא שיבוש, והיה התואר מתחילתו הר"ב (הרב ברטנורא), ונשתבש בימינו.
אכן בתוס' יו"ט משתמש כמעט בכל המקומות בשם הר"ב, מלבד מספר מקומות קטן שרשם הרע"ב.
אך אין זו תופעה חדשה, והרבה מספרי האחרונים מכנים אותו כך.
על ידי ענף עץ אבות
ד' יולי 08, 2020 9:21 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ביאור התואר להר"ע מברטנורא - רע"ב
תגובות: 5
צפיות: 180

Re: ביאור התואר להר"ע מברטנורא - רע"ב

אורח כתב: את רוצה שיומרו את שמו לא כסדר: ער"ב - עבדיה ר' ברטנורא?
התשובה לשאלתך כתובה בהודעה הקודמת מ@חוטרא
על ידי ענף עץ אבות
ג' יולי 07, 2020 10:14 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: קנאות וקנאה - מה הקשר שביניהם?
תגובות: 8
צפיות: 292

קנאות וקנאה - מה הקשר שביניהם?

בסוף פרשת בלק ותחילת פרשת פנחס נעסוק במעשה של קנאותו של פנחס, נתעוררתי לחשוב, האם יש שייכות בין המילה 'קנאה' למילה 'קנאות', אכן מילים דומות וכמעט זהות, אך בפשטות רב המרחק בתוכן פירושם ובעוד שה'קנאי' זה אותו שמבקש את שיש לחבירו ורוצהו לעצמו, הרי שב'קנאות' הוא להיפך, לא רק שהוא בוחל בדרך שבחר בו הרשע,...
על ידי ענף עץ אבות
ג' יולי 07, 2020 10:04 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ביאור התואר להר"ע מברטנורא - רע"ב
תגובות: 5
צפיות: 180

ביאור התואר להר"ע מברטנורא - רע"ב

ידוע מנהגם של נקיי הדעת [ואחריהם דבקו כל מחברי הספרים] שכאשר ממספרים את עמודי הספר ומגיעים לעמו רח"צ או ער"ה וכיו"ב הרי שנמנעים מלרשום את העמוד "כסדרן" דהיינו ר-צ-ח או ר-ע-ה והטעם הפשוט הוא משום דרך החכמים לדבר בלשון נקיה [פסחים ג'], וכל סרך שמרמז לדבר לא טוב, הרי שיש ענין להמנע מלהעלותו בפיו ובכתב....
על ידי ענף עץ אבות
ג' יולי 07, 2020 8:13 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כלי שאינו בן יומו - בשר בחלב
תגובות: 4
צפיות: 175

Re: כלי שאינו בן יומו - בשר בחלב

עי' שוע יו"ד קג, ה ובסי' קכב ב
על ידי ענף עץ אבות
ד' יולי 01, 2020 8:10 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע

ומענין לענין קרוב לאותו ענין יש שדנו לענין אויר שנמצא מעל המקום, האם חל עליו קדושת המקום: אצטט לך קטע מתוך עלון מאורות הדף היומי [גליון 997 על מסכת זבחים] דף פז/ב דאויר מזבח כמזבח דמי דינו של אדם המרחף באויר העזרה גמרתנו מסתפקת, אם דיני המזבח תקפים גם לגבי האויר שמעליו. וכגון, הלכה היא, כי אברי קרבן...
על ידי ענף עץ אבות
ד' יולי 01, 2020 8:09 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע

ר' יהושע אתה מדבר ממש לענין! בקיצור אתה דן האם ניתן לדון את האויר שבתוך מסגרת הסוכה, כאוירא דעלמא שאינו קשור כלל לסוכה הדבוקה עמו, ומעין "קפיצת הדרך" [ע"פ דרכו של הרמב"ן בראשית, שפירש שעניינו "עקירת" הר המוריה ממקומו]. חשבתי גם לדון בהשלכה מעשית, במה שיש להקפיד שלא להניח סירים וכלים בזויים בתוך הסוכ...
על ידי ענף עץ אבות
ד' יולי 01, 2020 3:18 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע

אכן לא מספיק מוכרח כפי שאתה מעיר בטוב, אמנם אשאל אותך שאלה כזו, ומה ההגדרה שנעניק לחלל הריק הזה? בסוכה המקובלת לנו בגמ', אין חללים ריקים, יש רק ב' מרכיבים: סכך, וג' דפנות. כל השאר, או שדנים אותם כסכך פסול, או כדופן [דופן עקומה]. לא מצינו (כמדומני, אני לא מונח בסוגיא, אנא תרענן אותי מידיעותיך) מציאות...
על ידי ענף עץ אבות
ד' יולי 01, 2020 11:11 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע

אכן שאלה חריפה ושנונה, לתועלת הלומדים, אציין מראה מקום להבנת השאלה: לעיין ברא"ש [סוכה פ"א סי' לג] טוש"ע [סי' תרלב סעי' ב'] ביכור"י [סק"ז] ובמ"ב [סקט"ז]. וכוונתך א"כ לדון דמאחר שהאויר ג' הוא מקום פסול ואין לשבת תחתיו, אולי ניתן להוציאו לגמרי מתחום הסוכה, ולחושבו כמאן דליתיה. [ואולי יש להשוותו לחמתה מ...
על ידי ענף עץ אבות
ג' יוני 30, 2020 7:29 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: סוכה שיש בסכך אויר יותר מג' באמצע

ממנ"פ יש לפסול: אם מחלק את הסוכה, אז אין כאן שיעור סוכה כלל.
ואם הוא לא מחלק את הסוכה, אז זהו בדיוק "חמתה מרובה מצלתה".
[הרי ברור הוא שהשיעור של "חמתה מרובה מצלתה" לא בא אלא על
אופן כזה שיש שיעור סוכה ראוי, ורק שרוב חמה מפריע ופוסל].
על ידי ענף עץ אבות
ג' יוני 30, 2020 2:32 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דחוף אפתה חלות ושכחה להפריש חלה מה עושים?
תגובות: 4
צפיות: 214

Re: דחוף אפתה חלות ושכחה להפריש חלה מה עושים?

שו"ע יו"ד [סי' שכה סעי' א']:
ויש מי שאומר שאם מכסה הפת במפה חשוב כמו כלי לצרפן.
ועי' ש"ך [סק"ה] שמהני בלי חולק.
ומבואר שמספיק בכיסוי וכדבריך, אך יש להקפיד שיכסה הכל ולא ישאר מגולה מהצדדים,
[דאל"כ לכאו' יכנס לספק האם סל שאין לו בית קיבול מצרף את החלה, שיוצאת חוצה לכלי, יעו"ש]
על ידי ענף עץ אבות
א' יוני 28, 2020 9:36 am
פורום: מחשבת
נושא: להאכיל חתולים - ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 8
צפיות: 279

Re: להאכיל חתולים - ורחמיו על כל מעשיו

מניין שהיתה אמה אחת בבית רבי, והיא אמתיה דרבי של הפרפחינא היא גם אמתיה דרבי של הכרכושא, שמא הרבה אמהות היו לו? לכאו' אתה צודק, איני יודע אם זה מוכרח. אמנם ראיתי פעם בשו"ת אג"מ שמבאר בדברי הר"ן [נדרים מ' ע"א] הידועים שכותב דפעמים יש להתפלל על חולה (מיוסר) שימות, והוכיח כן מהמעשה בכתובות [ק"ג ע"ב] עם...
על ידי ענף עץ אבות
ה' יוני 25, 2020 3:06 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נפתחו שרוכי נעליו והציבור כבר התחילו להתפלל
תגובות: 6
צפיות: 174

Re: נפתחו שרוכי נעליו והציבור כבר התחילו להתפלל

דפח"ח.
אמנם אין למדין אפשר, מאי אפשר.
בנ"ד יל"ע האם מוטב היה לקשור את השרוכים, ולפספס קצת בכוונה של התפילה.
שגם זה מעין קפיצה ודילוג מריווח הכוונה, העיקר להתאים עצמו לארמון המלוכה.
[נשמע קצת דיון השנוי במחלוקת חסידים ומתנגדים, אך לא מוכרח].
על ידי ענף עץ אבות
ה' יוני 25, 2020 9:42 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נפתחו שרוכי נעליו והציבור כבר התחילו להתפלל
תגובות: 6
צפיות: 174

Re: נפתחו שרוכי נעליו והציבור כבר התחילו להתפלל

עדיין אינו פשוט לי, משום שגם בפני המלך לא נראה לי שהייתי מעיז להסתובב עם שרוכים פתוחים,
ועד כמה שניתן להסתיר זאת, אך ברור שהבוחן זאת מקרוב יראה בנקל שמדובר ב"שלומפר"...
אכן בחירת הרע במיעוטו יש כאן.
על ידי ענף עץ אבות
ד' יוני 24, 2020 1:58 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נפתחו שרוכי נעליו והציבור כבר התחילו להתפלל
תגובות: 6
צפיות: 174

Re: נפתחו שרוכי נעליו והציבור כבר התחילו להתפלל

האמת תאמר, שזה מה שעשיתי...
ועל זה גופא נסתפקתי, האם זה מועיל משהו...
על מי אני עובד כאן? על בוחן כליות ולב!
על ידי ענף עץ אבות
ג' יוני 23, 2020 10:49 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נפתחו שרוכי נעליו והציבור כבר התחילו להתפלל
תגובות: 6
צפיות: 174

נפתחו שרוכי נעליו והציבור כבר התחילו להתפלל

שאלה יסודית שיש לה השלכות רבות בהלכות תפילה. אמש מיהרתי לביכ"נ לתפילת מעריב, והנה על הדרך נפתחו לי שרוכי הנעלים. מאחר שהגעתי על הדקה בעת שהחזן כבר מזמזם את ה"והוא רחום", החלטתי להשאיר את הנעלים כפי שהן, וכך להתחיל את התפילה עם הציבור וברוגע. אולם התלבטתי בענין, דבפשוטו אין זה דרך כבוד המלך שניגשים ו...
על ידי ענף עץ אבות
א' יוני 21, 2020 2:50 pm
פורום: מחשבת
נושא: להאכיל חתולים - ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 8
צפיות: 279

Re: להאכיל חתולים - ורחמיו על כל מעשיו

חשבתי להביא ראיה לנידון מהגמ' הידועה בב"מ [פ"ה ע"א] על יסורין דרבי שע"י מעשה הלכו: יומא חד הוה קא כנשא אמתיה דרבי ביתא, הוה שדיא בני כרכושתא וקא כנשא להו, אמר לה: שבקינהו, כתיב ורחמיו על כל מעשיו. אמרו: הואיל ומרחם - נרחם עליה. ואין מכוונתי להוכיח כלימוד הלכה למעשה מהנהגת חסידותו של רבי, שאנו רקים מ...
על ידי ענף עץ אבות
ו' יוני 19, 2020 5:46 pm
פורום: מחשבת
נושא: להאכיל חתולים - ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 8
צפיות: 279

Re: להאכיל חתולים - ורחמיו על כל מעשיו

דבר מעניין וחשוב הובא בספר חסידים [סי' תתל"א] (וחשיבות כפולה בעצם מקורו מהספר "חסידים"): שנים היו אחד לא היה רוצה לשרוף הזבובים א"ל חבירו אל תהי צדיק הרבה (קהלת ז' ט"ז) מוטב לשרוף הזבובים כדי שלא יפלו במאכל ובמשתה ויבלעם ויחטא לכך נאמר אל תהי צדיק הרבה. וגם בזה יש להסתפק, מי שרואה בביתו נמלה שמסתובב...
על ידי ענף עץ אבות
ו' יוני 19, 2020 2:53 pm
פורום: מחשבת
נושא: להאכיל חתולים - ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 8
צפיות: 279

Re: להאכיל חתולים - ורחמיו על כל מעשיו

קצת קשה לישום, חתול כל עוד שאינו מושם בשק,
הוא זז ונע לכל מקום שאין "מפריעים" המעיפים אותו עם מקלות או מטאטא.
להיכן יצא, למדבריות? ואיך יוציא את החתול שרובץ לו בין האשפתות ליד הבנין?
על ידי ענף עץ אבות
ו' יוני 19, 2020 1:28 pm
פורום: מחשבת
נושא: להאכיל חתולים - ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 8
צפיות: 279

להאכיל חתולים - ורחמיו על כל מעשיו

כידוע נצטווינו בתורה לרחם גם על בעלי החיים, זה כולל איסור צעב"ח, וחיוב להאכילם קודם אכילת עצמו. אמנם בבד בבד כשיש לאדם צורך בהם, מותר לו להשתמש בהם ולעבוד בהם כרצונו, ולשוחטם ולאוכלם. ודברי הגמ' סנהדרין [ק"ח ע"א] "כלום בראתי בהמה וחיה - אלא בשביל אדם!" ומעתה יש לי לדון האם יש מדת חסידות להאכיל חתולי...
על ידי ענף עץ אבות
ה' יוני 18, 2020 9:33 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מאבד שמודיע על מתן שכר למי שישיב לו אבידתו
תגובות: 5
צפיות: 214

Re: מאבד שמודיע על מתן שכר למי שישיב לו אבידתו

ממוצא הדברים דלעיל משתמע, שבמידה והמוצא דורש את התשורה המובטחת, הרי שבעל האבידה נכנס לבעיה קשה...
שמצד אחד הוא הרי הבטיח, ואם הבטחת-תקיים!, אבל מצד שני זו בעייה הלכתית שתהיה ההשבה מותנת במתנה.
האם אכן כן? ולפ"ז שוב אינו מומלץ לרשום כך במודעת "השבת אבידה", דמי יודע מאיזה זן אנשים הוא המוצא.
על ידי ענף עץ אבות
ד' יוני 17, 2020 9:27 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מה עדיף קרי"ש בזמן ראשון או קרי"ש בברכותיה?
תגובות: 3
צפיות: 118

Re: מה עדיף קרי"ש בזמן ראשון או קרי"ש בברכותיה?

אגב שים לב שהגר"מ הוסיף בלשונו "ומועיל תנאי", שהרי יש מפקפקים בדבר אם מועיל תנאי במצוות [הגם שכידוע האבני נזר נתן עצה לעשות תנאי באכילת אפיקומן, אבל יש מפקפקים בזה]. בתשובות והנהגות [שם] מביא את העונג יו"ט שאכן פקפק כיצד מועיל שליחות במצות, והא לא ניתן לקיימו ע"י שליח. אולם הגר"מ שטרנבוך נוקט את דב...
על ידי ענף עץ אבות
ג' יוני 16, 2020 7:43 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מה עדיף קרי"ש בזמן ראשון או קרי"ש בברכותיה?
תגובות: 3
צפיות: 118

Re: מה עדיף קרי"ש בזמן ראשון או קרי"ש בברכותיה?

יעויין בביאור הלכה [סי' מ"ו סעי' ט' ד"ה ויוצא] שכך נוקט למעשה לקרוא ק"ש לפני התפילה בלא ברכותיה. כמדומני שהטעם לדבר מושתת בעיקר על כך שמצות ק"ש היא מדאורייתא, וא"כ יש לחשוש לכל הספקות, ולכן יש להקפיד על דעת המג"א ור"ת ככל שמתאפשר. עכ"פ יש גם את העצה להתנות וכפי שהאריך הגר"מ שטרנבוך שליט"א בתשוה"נ [ח...
על ידי ענף עץ אבות
ג' יוני 16, 2020 3:22 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מאבד שמודיע על מתן שכר למי שישיב לו אבידתו
תגובות: 5
צפיות: 214

Re: מאבד שמודיע על מתן שכר למי שישיב לו אבידתו

אין בידי הוכחה ברור ויתכן שהצדק עמך, אך ראה את לשונם של הטוש"ע [חו"מ סי' רס"ה] הרואה אבידה חייב להחזיר בחנם לכאו' יש במשמעות "חייב להחזיר בחנם" שכך צריך לנהוג ולא אחרת. כי אחרת הייתי מעדן את הלשון ל"אין יכול לתובעו לשלם". יעויין גם בסוגיא דכתובות [קה ע"א] בהלכה שאסור לדיין ליטול שכר כלל, ורק במקום ש...
על ידי ענף עץ אבות
ב' יוני 15, 2020 11:11 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מאבד שמודיע על מתן שכר למי שישיב לו אבידתו
תגובות: 5
צפיות: 214

מאבד שמודיע על מתן שכר למי שישיב לו אבידתו

לפני מספר שבועות ראיתי באחד עיתונים במודעות של "השבת אבידה" על אחד שנאבד לו חפץ יקר ערך (לא זוכר כעת מה), והמאבד הוסיף לרשום שם, שמובטחת גם תשורה למשיב. המשפט הזה קצת צרם לאזני, הרי ידוע מהמעשה עם רבי שמואל בר סוסרטיי שקידש שם שמים במה שהמתין מלהשיב את אבידתה של מלכת רומי, למרות שהוכרז על מתן שכר למ...
על ידי ענף עץ אבות
ב' יוני 15, 2020 10:22 pm
פורום: מחשבת
נושא: המאבד עצמו לדעת, או ההורג אחר - איזה מהם יותר חמור?
תגובות: 1
צפיות: 132

המאבד עצמו לדעת, או ההורג אחר - איזה מהם יותר חמור?

חידוש נפלא ראיתי בספר אורחות צדיקים (שער השמחה) שכותב כדבר פשוט ולא מציין לזה מקור: והמכניס עצמו לידי סכנה וממית עצמו, ענשו גדול ממי שממית אחרים כמובן שהוא היפך השקפת אוה"ע בני ה"תרבות המערבית"... אם כי אינו מרגש במיוחד, שכל ראשם הפוך לגמרי ומרוחק כממזרח למערב מדעת תורתינו הקדושה. אך גם מזוית "השקפת...
על ידי ענף עץ אבות
ב' יוני 15, 2020 10:18 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ד' אמות בלי ציצית
תגובות: 3
צפיות: 127

Re: ד' אמות בלי ציצית

קיום המצוה וממילא העבירה של לבישת ד' כנפות בלא ציצית - הוא בודאי בשעת הלבישה בלי שום הליכה, שכן מברכין "להתעטף בציצית". הדיון כאן [לפי מיעוט הבנתי] הוא על ה"מצוה קיומית", דיש מצוה להיות לבוש בבגד ציצית [למרות שאינו חיוב]. ובזה יש לדון שכל שלא מהלך ד' אמות, הרי שאינו נחשב כמבטל המצוה [ונפק"מ שלא יהיה...
על ידי ענף עץ אבות
ב' יוני 15, 2020 8:08 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אכילת בשר בלילה
תגובות: 6
צפיות: 249

אכילת בשר בלילה

הנהוג כאן בארץ הקודש לאכול את הארוחה המרכזית [בשרית] בצהרים, אולם בערב אוכלים ארוחה קלה יותר. מאידך חלק נכבד מבני חו"ל מורגלים לאכול את עיקר ארוחתם בלילה. [העובדות הללו לא נבדקו לעומק, אך כך נדמה לי]. אמנם מענין לציין שיש סעד גדול ל"מנהגם" של בני חו"ל והיא גמרא ערוכה ביומא [ע"ה ע"ב] ויאמר משה בתת ה'...
על ידי ענף עץ אבות
ב' יוני 15, 2020 7:36 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ד' אמות בלי ציצית
תגובות: 3
צפיות: 127

Re: ד' אמות בלי ציצית

מצאתי בעולת תמיד [סי' ח' סק"כ] שכתב בענין שיעור הפסק בהליכה
בין לבישה ראשונה לשניה של הטלית [המזקיקה ברכה פעם שנית]:
ושיעור הילוך דהוי הפסק נ"ל שהוא ד' אמות אבל פחות לא הוי הפסק, וראיה דאמרינן בש"ס [שבת קי"ח ע"ב] תיתי לי דלא מסגינא ד' אמות בלא ציצית, משמע דבפחות אין להקפיד.
על ידי ענף עץ אבות
ו' יוני 05, 2020 12:54 am
פורום: מחשבת
נושא: המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!
תגובות: 8
צפיות: 312

Re: המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!

ארשום את שעלה לי בענ"ד בביאור הענין, כמובן אשמח לשמוע את דעתכם חברים, אדם שדואג רק על הרוחניות של עצמו, ולא אכפת לו עם מה שקורה מסביבו, פירושו של דבר שלא באמת מעניין אותו מרצון ה'! כל מחשבותיו ועניניו הם על עצמו, מה שווה לי ומה כדאי לי, ואיך אוכל להשיג את השכר הטוב שלי!! זה לא רק איזה ביטול מ"ע אחת,...
על ידי ענף עץ אבות
ו' יוני 05, 2020 12:27 am
פורום: מחשבת
נושא: המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!
תגובות: 8
צפיות: 312

Re: המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!

אולי, אם כי איני יודע מנין אתה שואב את החילוקים למדרגות.
[גמול זה תרגום של שכר, האם יש לך מקור שזה סוג מאוד מסויים של שכר?]
על ידי ענף עץ אבות
ה' יוני 04, 2020 2:35 pm
פורום: מחשבת
נושא: המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!
תגובות: 8
צפיות: 312

המקיים את כל התורה אבל לא דואג שאחרים יקיימו - לא מגיע לו שום שכר!!

מובא בחובות הלבבות (שער הבטחון פ"ד) יסוד גדול ונפלא, אשר בעיקרו 'מחייב' עד למדי. וז"ל: שגמול העולם הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד, אך יהיה ראוי מן האלקים בשני דברים אחר המעשה הטוב. האחד, שיורה בני האדם עבודת הבורא יתעלה, וינהיגם לעשות הטוב. כמ"ש, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ואמר, ולמוכיחי...