החיפוש הניב 12 תוצאות

על ידי יהודי פשוט
ה' אוקטובר 24, 2019 9:29 am
פורום: דרכה של תורה
נושא: הסבר נוסח המשנה [התמוה לכאורה] ע"פ פשט
תגובות: 9
צפיות: 644

Re: הסבר נוסח המשנה [התמוה לכאורה] ע"פ פשט

תגובה לרב 'מתודה' ולרב 'דוד ריזל' כאחד: אני מצטט מהקדמת הרמב"ם למשנה תורה: רבינו הקדוש חִבר המשנה. ומימות משה רבינו ועד רבינו הקדוש לא חִברו חִבור שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה. אלא בכל דור ודור ראש בית דין, או נביא שהיה באותו הדור, כותב לעצמו זכרון השמועות ששמע מרבותיו, והוא מלמד על פה ברבים. וכ...
על ידי יהודי פשוט
ד' ספטמבר 18, 2019 2:23 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: כ"ק האדמו"ר ה"באר יעקב" מנדבורנה זצוק"ל
תגובות: 8
צפיות: 547

Re: כ"ק האדמו"ר ה"באר יעקב" מנדבורנה זצוק"ל

האם אפשר להוריד התמונה הנפלאה של 4 דורות, כדי לשלחה באימייל כקובץ מצורף ?
תודה מראש
על ידי יהודי פשוט
ד' ספטמבר 18, 2019 2:21 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: הסבר נוסח המשנה [התמוה לכאורה] ע"פ פשט
תגובות: 9
צפיות: 644

הסבר נוסח המשנה [התמוה לכאורה] ע"פ פשט

כבוד הלומדים הת"ח שליט"א, אשמח לעזרתכם בדבר המטרידני. כמ"פ מצינו בגמ' 'מי ששנה זו לא שנה זו', והדבר צריך ביאור, הרי למעשה מה שכתוב במשנה, לפי ההבנה הפשוטה, אינו נכון ! לדוגמא במס' חלה פ"א מ"ו, התנא מחלק בין מעיסה לחליטה, כך מובן בפשטות הלשון, ובאמת אינו כן, כי אין שום נפק"מ ביניהם ! [עיי"ש במפרשים]....
על ידי יהודי פשוט
ד' ספטמבר 18, 2019 2:11 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: ספרים חדשים של עוז והדר
תגובות: 23
צפיות: 1345

Re: ספרים חדשים של עוז והדר

אני הקטן זוכה ב"ה מזה כשנתיים לעבוד כמבקר ברמב"ם עוז והדר. זה אכן בנוי במתכונת מתיבתא על הש"ס, יש את מדור הפשט [עם הערות למטה], ויש מדור הביאורים. בנוסף יש המדור 'מקור הדין'. ב"ה יצא כבר כמה כרכים. אגב, הם מחפשים כל העת עובדים נוספים, לעריכה, ביקורת, והגהה לשונית. עמך ישראל צריכין פרנסה, מצוה לפרסם ...
על ידי יהודי פשוט
ד' ספטמבר 18, 2019 2:04 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עישון ביו"ט
תגובות: 27
צפיות: 900

Re: עישון ביו"ט

מישהו יודע היכן ה'ויואל משה' שחולק בזה על החזו"א ?
ייש"כ !
על ידי יהודי פשוט
ד' ספטמבר 18, 2019 2:02 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: "ומה הרעש הלא מצינו גם לגדולי הראשונים כן"
תגובות: 5
צפיות: 453

Re: "ומה הרעש הלא מצינו גם לגדולי הראשונים כן"

הייתי מתקן שב'כל' הפעמים החיסרון הוא בהבנתנו. גם כי אנו קטנים מאוד [כידוע לכל מי שמשתדל באמת ללמוד כדבעי], וגם מבחינת המאגרים הממוחשבים, בד"כ כל שאלה טובה נשאלה כבר בעבר. באותו נושא, ראיתי פעם איגרת מאדונינו הרמב"ם, ששאל אותו אחד היכן המקור להלכה שכתב בס' הי"ד, ולא ידע הרמב"ם לענות לו ! הוא כותב שם ...
על ידי יהודי פשוט
ב' ספטמבר 09, 2019 10:10 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עישון ביו"ט
תגובות: 27
צפיות: 900

Re: עישון ביו"ט

חס ושלום, זו שאלה הלכתית מובהקת
על ידי יהודי פשוט
ב' ספטמבר 09, 2019 10:10 am
פורום: דרכה של תורה
נושא: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי
תגובות: 34
צפיות: 1607

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

ר' אביש הנ"ל אמר לי שהוא לא מצא זה בכתבי האר"י, אבל נאמן עליו אביו.
בספרי ר' משה וואלפסון שליט"א מבואר ענין זה בהרחבה גדולה מאוד כו"כ פעמים
על ידי יהודי פשוט
ג' אוגוסט 20, 2019 11:53 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: על מנהג וסגולה
תגובות: 55
צפיות: 2557

Re: על מנהג וסגולה

מישהו מכיר תשו' הרשב"א 'יקר לנו מה שהזקנות אומרות כדבר של תורה' ? [משהו כזה]
בכלל נכון להתייחס בכבוד לדורות הקודמים, כנלענ"ד
על ידי יהודי פשוט
ג' אוגוסט 20, 2019 11:49 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עישון ביו"ט
תגובות: 27
צפיות: 900

Re: עישון ביו"ט

בענין נגיעה אישית, ראיתי פעם מה'ויואל משה' זיע"א להיפך מהחזו"א, איני זוכר המקור. מישהו מכיר ?
ייש"כ [או בלשו אחינו הספרדים: שכמ"ה]
על ידי יהודי פשוט
א' אוגוסט 18, 2019 9:02 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי
תגובות: 34
צפיות: 1607

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

הרה"ח ר' אביש ציינוירט [מח"ס שו"ע האריז"ל] שליט"א, אמר לי בשם אביו ז"ל, שמקובל בשם האריה"ק שאפי' לאותו האיש יהיה תיקון בסופו של דבר, כי הוא מזרע ישראל, חלק אלוק ממעל.