החיפוש הניב 8 תוצאות

על ידי מלאך
א' אוגוסט 18, 2019 2:13 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה
תגובות: 38
צפיות: 723

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

(לא הבנתי מה כוונתך שכך לימדו אותך על חסידות, האם לימדו אותך שבחסידות התורה היא המרכז שהכל סובב סביבו???) היא לא המרכז ועדיין אין זה סתירה לזה שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיה. אגב, מעניין מאד שהרה"ק מקוזניץ בקטע הנ"ל כותב: "נִמְצָא ׁשֶזֶּה ׁשֶּלֹומֵד אֶת הַּתֹוָרה נִקְָרא ֵרעַ , ּכִי כְמֹו ׁשֶהַּבֹ...
על ידי מלאך
א' אוגוסט 18, 2019 1:47 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה
תגובות: 38
צפיות: 723

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

"הַּבֹוֵרא יִתְּבֵָרְך ׁשְמֹו ּבָָרא עֹולָמֹו ּבַּתֹוָרה, וְנִמְצָא עִּקָר ּב ַ ְִריאת הָעֹולָם הָיָה עִם הַּת ַ ֹוָרה. וְא ַחר ּכְָך ּ כְׁשֶאֲנַחְנּו לֹומְדִים אֶת הַּתֹוָרה נִמְצָא בָּזֶה מְבִיאִין חַּיּות וְהַשְּׁפָעֹות קְדֹוׁשֹות אֶל הָעֹולָם, וְעַל יְדֵי זֶה הּוא קַּיָם , נִמְצָא ׁשֶזֶּה ׁשֶּלֹ...
על ידי מלאך
א' אוגוסט 18, 2019 1:09 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה
תגובות: 38
צפיות: 723

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

מנין שהוא לא נמנה במוצהר על תלמידי המגיד, יתכן שהוא היה מהם ממש אבל לא היה מוכר בציבור ככזה (אולי לזה התכוונת 'מוצהר'). מה האסמכתא לומר שכנראה הוא זכה להכיר את הבעש"ט? (ציטוט של ספריו אצל הספרים שאחריו אינם מוכיחים מאומה על דעותיו שלו, אם כי כפי הנראה אין צריך לזה). אדרבה, אם תמצא מי מגדולי החסידות...
על ידי מלאך
ה' אוגוסט 15, 2019 11:15 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה
תגובות: 38
צפיות: 723

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

מתודה סוף דבר הכל נשמע זה ברור כי רבי ברוך לא נמנה במוצהר על החבריא קדישא תלמידי המגיד ובוודאי לא תלמידי הבעש"ט. ובאותה מידה מוכח מבין דבריו כי הוא נחשף לתורת הבעש"ט (וכנראה אף זכה להכירו) ובוודאי לתורת המגיד (אותו הוא וודאי הכיר כמו שמביא מה ששמע ממנו), והושפע מהם וכל תפיסת עולמו הייתה לשיטתם, כך ...
על ידי מלאך
ה' אוגוסט 15, 2019 8:48 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה
תגובות: 38
צפיות: 723

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

מתודה א. בכל ההסכמות מדובר על 'כתבים' קונטרסים' וכדו' שנשארו ממנו (יעויי"ש), ואין שום סיבה שיבא אחד וישחיל שני מאמרים מהמגיד בתוך כתבי ר"ב ומובן לכל (חוץ מאם אתה רוצה לצאת בכותרת מרעישה בעולם התורה על "זייופים חמורים ונוראים בכתבי ר"ב מקוסוב שהתגלו 160 שנה אחרי הדפסתם"...) ב. הראיה מרמ"מ לינסקער אכ...
על ידי מלאך
ד' אוגוסט 14, 2019 7:19 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה
תגובות: 38
צפיות: 723

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

מתודה ב. למען הגילוי הנאות, עיין ב'גירסאות קודמות' של ערך זה בהמכלול מבטן מי יצאו הפנינים האלו... אכן הניסוח שם לא מדוייק (ויתוקן), כוונתי הייתה לומר שהוא לא הספיק להכינו לדפוס וללקט עליו הסכמות (כל ההסכמות שניתנו לו עד תקכ"ה ובכללם ההסכמה המדוברת, התייחסו רק לשני ספריו הראשונים), אך בהקדמת יסוד הא...
על ידי מלאך
ד' אוגוסט 14, 2019 2:37 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה
תגובות: 38
צפיות: 723

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

מתודה ב. לספר קוראים 'נחמד ונעים' ויש שם מדור 'ליקוטי אמרים', הספר נמצא במהדורה חדשה באוצה"ח. ואגב, כל ספריו של ר"ב לא נדפסו על ידו אלא ע"י צאצאיו, ספרו הראשון נדפס 74! שנים אחרי פטירתו (תרי"ד), ובאותה שנה נדפסו כל שלושת ספריו. אך כולם נערכו בכתב ידו כמו שמפרטם בהקדמותיו. ולגבי ההסכמות אין ראיה לא ...
על ידי מלאך
ד' אוגוסט 14, 2019 10:52 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה
תגובות: 38
צפיות: 723

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

כמדומה שכבר פקפקו בשייכות של רבי ברוך מקוסוב לתנועת החסידות מפקפקים גם בהיותו תלמיד המגיד? כעת ראיתי בערכו באתר דעת שיש הערה על הערך וז"ל הערות לערך: שם המעיר: הערה: ב"ה א. הוא חי בימי הבעש"ט ולא היה תלמיד של ר' מנחם מענדל מויטביסק שהיה תלמיד של המגיד ממעזריטש, ומאוחר לבעש"ט בשני דורות. ב. הוא לא מ...