החיפוש הניב 59 תוצאות

על ידי חוטרא
ב' אוקטובר 26, 2020 9:52 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דעת תורה על מגיפת הקורונה
תגובות: 53
צפיות: 2227

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

מאן דכאיב ליה כאבא אזיל לבי אסיא - זה סברא פשוטה, לזה לא צריך לדרוש מהפסוק.
ללכת אצל חכם - זה צריך דרשה!
על ידי חוטרא
ד' אוגוסט 26, 2020 9:51 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?
תגובות: 13
צפיות: 467

Re: לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?

יש לחקור, מה המטרה בהזכרת כתיבה וחתימה טובה באגרת מר"ח אלול,
האם להזכיר למקבל האגרת כי אוט-אוט-טו מגיע יום הדין וצריך להתכונן,
או אולי להזכיר לכותב האגרת, בשעה שהוא עושה מעשה כתיבה, שיש גם כתיבה דלעילא שהוא צריך להתכונן אליה.
על ידי חוטרא
ב' אוגוסט 17, 2020 6:01 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גזירת הלבוש
תגובות: 6
צפיות: 110

גזירת הלבוש

איפה אני יכול למצוא פרטים על הגזירה שהיתה בזמן התפארת שלמה מרדומסק לשנות את מלבושי היהודים למלבושי גויים, שהיתה מחלוקת בין הרבנים אם זה יהרג ולא יעבור או לא.
אשמח לקבל מקורות מוסמכים, הן היסטורית והן הלכתית.
רוב תודות לכל העוזרים והמסייעים.
על ידי חוטרא
ו' אוגוסט 07, 2020 8:16 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמיעת שירים בימי ספירת העומר ובימי בין המיצרים
תגובות: 6
צפיות: 126

Re: שמיעת שירים בימי ספירת העומר ובימי בין המיצרים

לא צריך "נימוקים" מיוחדים לאסור שמיעת שירים בימי ספירת העומר ובין המצרים, הדבר פשוט כי שמיעת השירים מביאה שמחה והיא ביטוי של שמחה, והימים האלה הם ימים של מיעוט שמחה ואבל. והמנהג לנהוג אבלות חלקית בימים אלה הוא מנהג פשוט וקבוע. השאלה היא רק מה נכלל בתוך מנהג האבלות - איזה פעולות מותרות ואיזה אסורות -...
על ידי חוטרא
ו' יולי 31, 2020 12:09 pm
פורום: מערכת הפורום
נושא: רעיונות והארות לפיתוח הפורום
תגובות: 56
צפיות: 10460

Re: רעיונות והארות לפיתוח הפורום

לענ"ד ומתוך ניסיוני בפורומים אחרים- כדאי למעט במחיקת הודעות. אולי לאורחים אפשר למחוק קצת, אבל לא למשתמשים רשומים. ועוד, כדאי לחשוב על פלטפורמה יותר נוחה עבור הפורום. כרגע אין אפשרות לראות בצורה מסודרת את כל הנושאים האחרונים. תודה על דבריך. לגבי המחיקות, אכן אנו מוחקים רק כשזה עלול לגלוש למחוזות בלת...
על ידי חוטרא
ב' יולי 27, 2020 4:23 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמיעת שירים בימי ספירת העומר ובימי בין המיצרים
תגובות: 6
צפיות: 126

Re: שמיעת שירים בימי ספירת העומר ובימי בין המיצרים

אולי זה אחד מן הדברים עליהם נאמר: מנהג ישראל תורה היא, ואם עד כה ידעו כולם שאסור מוזיקה בספירת העומר ובימי בין המצרים, הרי הוקבע כך מנהג, ותורה היא.
על ידי חוטרא
ג' יולי 07, 2020 10:52 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ביאור התואר להר"ע מברטנורא - רע"ב
תגובות: 4
צפיות: 141

Re: ביאור התואר להר"ע מברטנורא - רע"ב

כמדומה שהתואר רע"ב הוא שיבוש, והיה התואר מתחילתו הר"ב (הרב ברטנורא), ונשתבש בימינו.
על ידי חוטרא
ד' יולי 01, 2020 12:33 pm
פורום: מחשבת
נושא: להאכיל חתולים - ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 8
צפיות: 266

Re: להאכיל חתולים - ורחמיו על כל מעשיו

הוא באג"מ חו"מ ח"ב סי' עד, והוסיף ג"כ: ומשמע מהגמ' שהובא זה להורות הלכה ששפיר עשתה וכו'.
על ידי חוטרא
א' יוני 28, 2020 8:02 am
פורום: מחשבת
נושא: להאכיל חתולים - ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 8
צפיות: 266

Re: להאכיל חתולים - ורחמיו על כל מעשיו

מניין שהיתה אמה אחת בבית רבי, והיא אמתיה דרבי של הפרפחינא היא גם אמתיה דרבי של הכרכושא, שמא הרבה אמהות היו לו?
על ידי חוטרא
א' יוני 07, 2020 1:14 am
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: החתונות הצנועות - כשחוזרים לשיגרה
תגובות: 27
צפיות: 775

Re: החתונות הצנועות - כשחוזרים לשיגרה

אגב, שמעתי ממישהו שעשה חתונה של 50-50, כי המחיר ששילם על זה היה יותר מאשר חתונת 400 אורחים בימים כתיקונם!
על ידי חוטרא
ג' יוני 02, 2020 5:31 pm
פורום: מחשבת
נושא: להכעיס אדם כדי לתהות על קנקנו
תגובות: 8
צפיות: 258

Re: להכעיס אדם כדי לתהות על קנקנו

בקידושין דף לב,א מסופר:
רב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה אמר איזול איחזי אי רתח אי לא רתח, ודלמא רתח וקעבר אלפני עור לא תתן מכשול, דמחיל ליה ליקריה, והא קעבר משום בל תשחית, דעבד ליה בפומבייני, ודילמא משום הכי לא רתח, דעבד ליה בשעת ריתחיה.
הרי שכבר למדנו כיוצא בזה.
על ידי חוטרא
א' מאי 10, 2020 8:15 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: היכן יוכלו לצפות בשידור חי מההדלקה במירון ?
תגובות: 5
צפיות: 213

Re: היכן יוכלו לצפות בשידור חי מההדלקה במירון ?

רצו"ב מודעת בד"ץ העדה החרדית בעניין:
על ידי חוטרא
ג' מאי 05, 2020 10:33 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ההנחיות כתובות מפורש בביאור הלכה
תגובות: 4
צפיות: 657

Re: ההנחיות כתובות מפורש בביאור הלכה

מה זה "חתיכה קאמפער"? - מסכה?
"מעט עשב מיאט"ע", ודאי שאין הכונה למסכה.
על ידי חוטרא
ב' ינואר 27, 2020 7:37 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נוסח בקשה שאחר הברית
תגובות: 5
צפיות: 287

Re: נוסח בקשה שאחר הברית

עיי' בש"ך, שהנוסחא הישנה ציוה בחירק, ולדעתו צריך לומר צוה בפתח וצירי.
ובבאר היטב כתב ודעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד.
אבל לכאורה לשניהם אין מקום!
על ידי חוטרא
ה' אוקטובר 24, 2019 4:03 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: הסבר נוסח המשנה [התמוה לכאורה] ע"פ פשט
תגובות: 9
צפיות: 521

Re: הסבר נוסח המשנה [התמוה לכאורה] ע"פ פשט

תגובה לרב 'מתודה' ולרב 'דוד ריזל' כאחד: אני מצטט מהקדמת הרמב"ם למשנה תורה: רבינו הקדוש חִבר המשנה. ומימות משה רבינו ועד רבינו הקדוש לא חִברו חִבור שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה. אלא בכל דור ודור ראש בית דין, או נביא שהיה באותו הדור, כותב לעצמו זכרון השמועות ששמע מרבותיו, והוא מלמד על פה ברבים. ו...
על ידי חוטרא
א' אוקטובר 13, 2019 7:50 am
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: כלים מאוסים תחת סכך פסול
תגובות: 1
צפיות: 190

כלים מאוסים תחת סכך פסול

אין להכניס בסוכה כלים מאוסים, כמו קדירות, או קערות אחרי האכילה וכדו'. מה הדין בסוכה שיש בה חלק קטן - יותר מד' טפחים - סכך פסול, שאסור לישב תחתיו, אבל פיזית הוא נראה אחד עם כל הסוכה. האם אני יכול להכניס שם באותו מקום את הכלים האסורים לכניסה בסוכה? האם זה נחשב כמו חוץ לסוכה, או שבעצם זה אחד עם הסוכה ר...
על ידי חוטרא
ה' אוקטובר 10, 2019 3:32 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה
תגובות: 11
צפיות: 474

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

סוכה שהתחתונה אינה יכולה לקבל כו"כ של העליונה, ז.א. שהסוכה העליונה אינה ראויה לשימוש נפרד בתור סוכה נפרדת, כי הסכך של התחתונה אינו משמש כקרקעיתה של העליונה, וע"כ נחשבת התחתונה סוכה והעליונה לא סוכה, אבל זה לא פוסל את הסוכה העליונה.
על ידי חוטרא
ה' אוקטובר 10, 2019 3:30 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: שינה בסוכה בחו"ל
תגובות: 2
צפיות: 239

Re: שינה בסוכה בחו"ל

כנראה שהחשש מפני העתיד לא נחשב מצטער.
על ידי חוטרא
ד' ספטמבר 18, 2019 5:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אכילה לפני תקיעת שופר
תגובות: 6
צפיות: 320

אכילה לפני תקיעת שופר

אני מחפש מקורות למנהגים השונים בדבר קידוש ואכילה לפני תקיעת שופר בראש השנה.
אשמח לעזרתכם
על ידי חוטרא
ה' ספטמבר 12, 2019 9:46 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרשת שופטים
תגובות: 5
צפיות: 386

Re: פרשת שופטים

הרב @עוסק בתורה שפיל לסיפיה דקרא "ואל השופט אשר יהיה בימים ההם".
על ידי חוטרא
ה' ספטמבר 12, 2019 4:16 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרשת שופטים
תגובות: 5
צפיות: 386

Re: פרשת שופטים

בפרק י"ז מונה הפסוק דברים בהם יכולה להיווצר מחלוקת. כי בעקרון מדובר בסנהדרין - בדיינים - ואכן התפקיד שלהם הוא בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע.
אבל בפרק כ"א מדובר בכהנים, והם אכן מופקדים על הנגעים, על פיהם יהיה כל נגע, אבל מה ענין ריבים לכאן? וכי על הכהנים מוטל לדון בריבים?
על ידי חוטרא
ד' ספטמבר 11, 2019 7:22 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: רבי ברכיה הנקדן
תגובות: 15
צפיות: 635

Re: רבי ברכיה הנקדן

חד ברנש כתב: איני יודע פרק בלשון, עברית ישנה או חדשה, אבל אין ספק ש'נקדן' בימי הביניים פירושו כפשוטו, אדם שניקד טקסטים, ויוכיחו זאת קולופונים רבים.
אשמח מאוד אם יעלה כאן איזה קולפון מסוג זה. בבקשה.
על ידי חוטרא
א' ספטמבר 08, 2019 9:54 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: רבי ברכיה הנקדן
תגובות: 15
צפיות: 635

Re: רבי ברכיה הנקדן

נקדן אינו מדקדק (הגם, שכנראה, הוא ידע דקדוק) אלא אומן שידע לנקד את כתבי היד שנוקדו (כמו חומשים וסידורים). הפקת כת"י נעשה לפעמים בידי כמה אנשים: סופר, נקדן, מסרן ומאייר. ובכך אזלה ליה תמיהת אליקים. כך זה בעברית בת ימינו, אולם בלשון חכמים בברכות דף נ' ע"א: תניא נמי הכי בין שאמר ברכו בין שאמר נברך אין...
על ידי חוטרא
ו' ספטמבר 06, 2019 12:46 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?
תגובות: 13
צפיות: 467

Re: לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?

איינער מענטש כתב: נראה שמי שמאחל כוח"ט רק בגלל שכתוב בפוסקים, לא מקיים אף את דברי הפוסקים עצמם, ודו"ק
לכל היותר זה כמו מי שמתענה בתענית צבור בלי תשובה.
על ידי חוטרא
ג' ספטמבר 03, 2019 5:18 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: שמות וכינויים אצל חכמי אשכנז וצרפת בתקופת הראשונים
תגובות: 120
צפיות: 4161

Re: שמות וכינויים אצל חכמי אשכנז וצרפת בתקופת הראשונים

סליחה על הבורות, אבל זכור לי חידושי רבינו קרשקש, וגם רבינו וידאל, לא יודע מקום פעלם והאם זה שמם האמיתי או הכינוי.
על ידי חוטרא
א' ספטמבר 01, 2019 10:11 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?
תגובות: 13
צפיות: 467

Re: לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?

מדוע לא חתמת את הודעתך בברכת כוח"ט?
אתה משלם על כל מלה?
כוח"ט
על ידי חוטרא
א' ספטמבר 01, 2019 9:50 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?
תגובות: 13
צפיות: 467

לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?

מובא בפוסקים שהכותב אגרת לחבירו מר"ח אלול כותב לו בראש המכתב או בסופו כתיבה וחתימה טובה.
האם זה כולל גם כתיבה בפורום, למשל?
על ידי חוטרא
א' ספטמבר 01, 2019 4:47 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם יש להקפיד על כשרות התקיעות בחודש אלול?
תגובות: 1
צפיות: 222

האם יש להקפיד על כשרות התקיעות בחודש אלול?

המנהג לתקוע אחרי תפלת שחרית בכל חודש אלול. לפעמים לוקחים את התקיעה חסרי נסיון והתקיעות יוצאות יותר "זכר לתקיעת שופר", תקיעות קטועות וקצרות, או מרשרשות עולה ויורד. תרועות מופסקות וכדו' - השאלה היא האם זה מספיק בשביל קיום המנהג, והנח להם שבמשך הזמן ילמדו לתקוע - או שיש ענין שהתקיעות של חודש אלול יהיו ...
על ידי חוטרא
ד' אוגוסט 28, 2019 3:45 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גדר מוחזק לגבי לשון הרע.
תגובות: 4
צפיות: 159

Re: גדר מוחזק לגבי לשון הרע.

אם בית דין קבל עדות וקבע זה יותר חזק מהוסכם בפי אנשי העיר.
על ידי חוטרא
ג' אוגוסט 27, 2019 9:11 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: על מנהג וסגולה
תגובות: 55
צפיות: 2082

Re: על מנהג וסגולה

אני שמעתי:
שבת - לשון נקבה, ע"כ בערבית כאשר כל השבת לפנינו אומרים: וינוחו בה - בשבת;
יום - לשון זכר, ע"כ בשחרית כאשר יום השבת לפנינו אומרים: וינוחו בו - ביום השבת;
שבתות - לשון רבים, ע"כ במנחה כאשר מהשבת הזו כבר אין הרבה לפנינו, ואנו מתפללים על כל השבתות אומרים: וינוחו בם.
על ידי חוטרא
ה' אוגוסט 22, 2019 6:11 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: "רישום נישואין" על שום מה?
תגובות: 23
צפיות: 887

Re: "רישום נישואין" על שום מה?

יש כאן קצת אי סדר באשכול הזה. "רישום נישואין" - הוא חלק מהתהליך של רישום במשרד הפנים במצב האישי של האדם. כל מדינה מנהלת רישום של אזרחיה, כולל רישום של נישואין וגירושין, כדי לדעת את מצבו האישי של כל אחד ואחד. והדבר נעשה בתהליך אזרחי במשרד ממשלתי או עירוני המופקד על זה. כאן תהליך הנישואין והגירושין בי...
על ידי חוטרא
ג' אוגוסט 20, 2019 9:47 pm
פורום: מחשבת
נושא: השתדלות לדעת החזו"א
תגובות: 8
צפיות: 511

Re: השתדלות לדעת החזו"א

יהודה כתב:
פשוטו של מקרא כתב: לא הבנתי הרי הציע את עצמו לעבד, לא?
לא, אליהו הוא שהיצע את עצמו לעבד. ואני שאלתי על אותו חסיד מה חשב לחפש בשוק?
אולי להשכיר את עצמו כפועל?
על ידי חוטרא
ג' אוגוסט 20, 2019 4:53 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: אחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים
תגובות: 12
צפיות: 541

Re: אחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים

אני לא יודע מאיפה יצא הכלל שאחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים. זכור לי שיש רמ"א בחו"מ שאם יראו חכמי הדור מכח קושיות וראיות נגד הגאונים קודמיהם, יכולים לעשות כדבריהם.
זה באיזה שהוא מקום בחו"מ.
על ידי חוטרא
ג' אוגוסט 20, 2019 12:40 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ט"ז או י"ו
תגובות: 4
צפיות: 111

Re: ט"ז או י"ו

יש ליישב, כי הסיבה שלא כותבים צירוף אותיות שיש בו שם שמים, לא בגלל שזה קדוש, אלא בגלל שדרך בני אדם להזכיר שמותם בפה, אומרים: יו"ד אל"ף, יו"ד בי"ת. וכיון שיש איסור הוגה את השם באותיותיו, נמצא שיוציא מפיו אותיות השם באיסור. וזה שייך במספור דף וכדו' שדרך בני אדם לקרותם בשמם, אבל בעצם הכתיבה לא נזהרו כי...
על ידי חוטרא
ג' אוגוסט 20, 2019 12:38 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לומר שיש ליקוי לבנה
תגובות: 1
צפיות: 68

Re: לומר שיש ליקוי לבנה

הבדל גדול ביניהם:
הקשת - אות ברית שהדור ראוי לרדת מבול והקב"ה נותן קשת תמורת זאת.
ליקוי לבנה - סימן רע (כמובן על מעשים שנעשו, אבל לא ברור הדרגה של המעשים, וייתכן שזו רק שעת תשלום הגומל ולא עדות על מעשים מסוימים).
על ידי חוטרא
ב' אוגוסט 19, 2019 12:48 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אדמו"רים שירדו מאדמו"רותם
תגובות: 37
צפיות: 1584

Re: אדמו"רים שירדו מאדמו"רותם

אחרי מלחמת העולם הראשונה, עם המהפכה התעשייתית, החל תהליך העירוניות (אורבניזציה) - ואחוז גדול של האוכלוסיה יושבי עיירות וכפרים עברו לערים, ביניהם גם אחב"י, שעזבו ברבבותיהם את העיירות והכפרים ועברו לערים גדולות.
על ידי חוטרא
ב' אוגוסט 19, 2019 12:44 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: פתגמים המיוחסים בטעות לחז"ל
תגובות: 21
צפיות: 798

Re: פתגמים המיוחסים בטעות לחז"ל

יש גם
יותר מששמרו ישראל את השבת שמרה השבת את ישראל
על ידי חוטרא
ש' אוגוסט 17, 2019 11:48 pm
פורום: ענינא דיומא
נושא: ט"ו באב- הותרו שבטים לבוא זה בזה
תגובות: 6
צפיות: 339

Re: ט"ו באב- הותרו שבטים לבוא זה בזה

לא על כל הלכה שנתחדשה עשו יום טוב, רק על הלכה שנתחדשה שהיה בה משמעות רבה לכלל-ישראל. עמוני ולא עמונית היא הלכה שהיתה משמעותית רק לגבי נשים בודדות באותו דור (למרות שאחר כך נתגלגלו הדברים למלכות בית דוד) ועל כן לא עשו יו"ט, אבל הותרו שבטים לבוא זב"ז הלכה שהיתה משמעותית לכלל ישראל בכללותו, היתה שמחה וע...
על ידי חוטרא
ו' אוגוסט 16, 2019 12:15 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: ירידת הדורות - האמנם?
תגובות: 27
צפיות: 1075

Re: ירידת הדורות - האמנם?

מתודה כתב:
זוכט כתב: מהיכן לקחת שיפתח בדורו קשור לדור?
לא הבנתי את השאלה
הכונה היא, יפתח הוא קטן משמואל - זה ודאי כתוב במאמר הזה: יפתח בדורו כשמואל בדורו.
אבל אולי דורו של יפתח היה חשוב יותר מדורו של שמואל?
ואיך נוכיח ממאמר זה שהדורות משתבחים?