החיפוש הניב 49 תוצאות

על ידי חוטרא
ג' יוני 02, 2020 5:31 pm
פורום: מחשבת
נושא: להכעיס אדם כדי לתהות על קנקנו
תגובות: 8
צפיות: 64

Re: להכעיס אדם כדי לתהות על קנקנו

בקידושין דף לב,א מסופר:
רב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה אמר איזול איחזי אי רתח אי לא רתח, ודלמא רתח וקעבר אלפני עור לא תתן מכשול, דמחיל ליה ליקריה, והא קעבר משום בל תשחית, דעבד ליה בפומבייני, ודילמא משום הכי לא רתח, דעבד ליה בשעת ריתחיה.
הרי שכבר למדנו כיוצא בזה.
על ידי חוטרא
ג' מאי 05, 2020 10:33 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ההנחיות כתובות מפורש בביאור הלכה
תגובות: 3
צפיות: 108

Re: ההנחיות כתובות מפורש בביאור הלכה

מה זה "חתיכה קאמפער"? - מסכה?
"מעט עשב מיאט"ע", ודאי שאין הכונה למסכה.
על ידי חוטרא
ב' ינואר 27, 2020 7:37 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נוסח בקשה שאחר הברית
תגובות: 5
צפיות: 145

Re: נוסח בקשה שאחר הברית

עיי' בש"ך, שהנוסחא הישנה ציוה בחירק, ולדעתו צריך לומר צוה בפתח וצירי.
ובבאר היטב כתב ודעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד.
אבל לכאורה לשניהם אין מקום!
על ידי חוטרא
ה' אוקטובר 24, 2019 4:03 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: הסבר נוסח המשנה [התמוה לכאורה] ע"פ פשט
תגובות: 9
צפיות: 301

Re: הסבר נוסח המשנה [התמוה לכאורה] ע"פ פשט

תגובה לרב 'מתודה' ולרב 'דוד ריזל' כאחד: אני מצטט מהקדמת הרמב"ם למשנה תורה: רבינו הקדוש חִבר המשנה. ומימות משה רבינו ועד רבינו הקדוש לא חִברו חִבור שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה. אלא בכל דור ודור ראש בית דין, או נביא שהיה באותו הדור, כותב לעצמו זכרון השמועות ששמע מרבותיו, והוא מלמד על פה ברבים. ו...
על ידי חוטרא
א' אוקטובר 13, 2019 7:50 am
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: כלים מאוסים תחת סכך פסול
תגובות: 1
צפיות: 126

כלים מאוסים תחת סכך פסול

אין להכניס בסוכה כלים מאוסים, כמו קדירות, או קערות אחרי האכילה וכדו'. מה הדין בסוכה שיש בה חלק קטן - יותר מד' טפחים - סכך פסול, שאסור לישב תחתיו, אבל פיזית הוא נראה אחד עם כל הסוכה. האם אני יכול להכניס שם באותו מקום את הכלים האסורים לכניסה בסוכה? האם זה נחשב כמו חוץ לסוכה, או שבעצם זה אחד עם הסוכה ר...
על ידי חוטרא
ה' אוקטובר 10, 2019 3:32 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה
תגובות: 11
צפיות: 196

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

סוכה שהתחתונה אינה יכולה לקבל כו"כ של העליונה, ז.א. שהסוכה העליונה אינה ראויה לשימוש נפרד בתור סוכה נפרדת, כי הסכך של התחתונה אינו משמש כקרקעיתה של העליונה, וע"כ נחשבת התחתונה סוכה והעליונה לא סוכה, אבל זה לא פוסל את הסוכה העליונה.
על ידי חוטרא
ה' אוקטובר 10, 2019 3:30 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: שינה בסוכה בחו"ל
תגובות: 2
צפיות: 138

Re: שינה בסוכה בחו"ל

כנראה שהחשש מפני העתיד לא נחשב מצטער.
על ידי חוטרא
ד' ספטמבר 18, 2019 5:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אכילה לפני תקיעת שופר
תגובות: 6
צפיות: 173

אכילה לפני תקיעת שופר

אני מחפש מקורות למנהגים השונים בדבר קידוש ואכילה לפני תקיעת שופר בראש השנה.
אשמח לעזרתכם
על ידי חוטרא
ה' ספטמבר 12, 2019 9:46 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרשת שופטים
תגובות: 5
צפיות: 224

Re: פרשת שופטים

הרב @עוסק בתורה שפיל לסיפיה דקרא "ואל השופט אשר יהיה בימים ההם".
על ידי חוטרא
ה' ספטמבר 12, 2019 4:16 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרשת שופטים
תגובות: 5
צפיות: 224

Re: פרשת שופטים

בפרק י"ז מונה הפסוק דברים בהם יכולה להיווצר מחלוקת. כי בעקרון מדובר בסנהדרין - בדיינים - ואכן התפקיד שלהם הוא בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע.
אבל בפרק כ"א מדובר בכהנים, והם אכן מופקדים על הנגעים, על פיהם יהיה כל נגע, אבל מה ענין ריבים לכאן? וכי על הכהנים מוטל לדון בריבים?
על ידי חוטרא
ד' ספטמבר 11, 2019 7:22 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: רבי ברכיה הנקדן
תגובות: 15
צפיות: 325

Re: רבי ברכיה הנקדן

חד ברנש כתב: איני יודע פרק בלשון, עברית ישנה או חדשה, אבל אין ספק ש'נקדן' בימי הביניים פירושו כפשוטו, אדם שניקד טקסטים, ויוכיחו זאת קולופונים רבים.
אשמח מאוד אם יעלה כאן איזה קולפון מסוג זה. בבקשה.
על ידי חוטרא
א' ספטמבר 08, 2019 9:54 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: רבי ברכיה הנקדן
תגובות: 15
צפיות: 325

Re: רבי ברכיה הנקדן

נקדן אינו מדקדק (הגם, שכנראה, הוא ידע דקדוק) אלא אומן שידע לנקד את כתבי היד שנוקדו (כמו חומשים וסידורים). הפקת כת"י נעשה לפעמים בידי כמה אנשים: סופר, נקדן, מסרן ומאייר. ובכך אזלה ליה תמיהת אליקים. כך זה בעברית בת ימינו, אולם בלשון חכמים בברכות דף נ' ע"א: תניא נמי הכי בין שאמר ברכו בין שאמר נברך אין...
על ידי חוטרא
ו' ספטמבר 06, 2019 12:46 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?
תגובות: 9
צפיות: 218

Re: לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?

איינער מענטש כתב: נראה שמי שמאחל כוח"ט רק בגלל שכתוב בפוסקים, לא מקיים אף את דברי הפוסקים עצמם, ודו"ק
לכל היותר זה כמו מי שמתענה בתענית צבור בלי תשובה.
על ידי חוטרא
ג' ספטמבר 03, 2019 5:18 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: שמות וכינויים אצל חכמי אשכנז וצרפת בתקופת הראשונים
תגובות: 115
צפיות: 2153

Re: שמות וכינויים אצל חכמי אשכנז וצרפת בתקופת הראשונים

סליחה על הבורות, אבל זכור לי חידושי רבינו קרשקש, וגם רבינו וידאל, לא יודע מקום פעלם והאם זה שמם האמיתי או הכינוי.
על ידי חוטרא
א' ספטמבר 01, 2019 10:11 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?
תגובות: 9
צפיות: 218

Re: לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?

מדוע לא חתמת את הודעתך בברכת כוח"ט?
אתה משלם על כל מלה?
כוח"ט
על ידי חוטרא
א' ספטמבר 01, 2019 9:50 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?
תגובות: 9
צפיות: 218

לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?

מובא בפוסקים שהכותב אגרת לחבירו מר"ח אלול כותב לו בראש המכתב או בסופו כתיבה וחתימה טובה.
האם זה כולל גם כתיבה בפורום, למשל?
על ידי חוטרא
א' ספטמבר 01, 2019 4:47 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם יש להקפיד על כשרות התקיעות בחודש אלול?
תגובות: 1
צפיות: 137

האם יש להקפיד על כשרות התקיעות בחודש אלול?

המנהג לתקוע אחרי תפלת שחרית בכל חודש אלול. לפעמים לוקחים את התקיעה חסרי נסיון והתקיעות יוצאות יותר "זכר לתקיעת שופר", תקיעות קטועות וקצרות, או מרשרשות עולה ויורד. תרועות מופסקות וכדו' - השאלה היא האם זה מספיק בשביל קיום המנהג, והנח להם שבמשך הזמן ילמדו לתקוע - או שיש ענין שהתקיעות של חודש אלול יהיו ...
על ידי חוטרא
ד' אוגוסט 28, 2019 3:45 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גדר מוחזק לגבי לשון הרע.
תגובות: 4
צפיות: 61

Re: גדר מוחזק לגבי לשון הרע.

אם בית דין קבל עדות וקבע זה יותר חזק מהוסכם בפי אנשי העיר.
על ידי חוטרא
ג' אוגוסט 27, 2019 9:11 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: על מנהג וסגולה
תגובות: 55
צפיות: 1060

Re: על מנהג וסגולה

אני שמעתי:
שבת - לשון נקבה, ע"כ בערבית כאשר כל השבת לפנינו אומרים: וינוחו בה - בשבת;
יום - לשון זכר, ע"כ בשחרית כאשר יום השבת לפנינו אומרים: וינוחו בו - ביום השבת;
שבתות - לשון רבים, ע"כ במנחה כאשר מהשבת הזו כבר אין הרבה לפנינו, ואנו מתפללים על כל השבתות אומרים: וינוחו בם.
על ידי חוטרא
ה' אוגוסט 22, 2019 6:11 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: "רישום נישואין" על שום מה?
תגובות: 23
צפיות: 513

Re: "רישום נישואין" על שום מה?

יש כאן קצת אי סדר באשכול הזה. "רישום נישואין" - הוא חלק מהתהליך של רישום במשרד הפנים במצב האישי של האדם. כל מדינה מנהלת רישום של אזרחיה, כולל רישום של נישואין וגירושין, כדי לדעת את מצבו האישי של כל אחד ואחד. והדבר נעשה בתהליך אזרחי במשרד ממשלתי או עירוני המופקד על זה. כאן תהליך הנישואין והגירושין בי...
על ידי חוטרא
ג' אוגוסט 20, 2019 9:47 pm
פורום: מחשבת
נושא: השתדלות לדעת החזו"א
תגובות: 8
צפיות: 263

Re: השתדלות לדעת החזו"א

יהודה כתב:
פשוטו של מקרא כתב: לא הבנתי הרי הציע את עצמו לעבד, לא?
לא, אליהו הוא שהיצע את עצמו לעבד. ואני שאלתי על אותו חסיד מה חשב לחפש בשוק?
אולי להשכיר את עצמו כפועל?
על ידי חוטרא
ג' אוגוסט 20, 2019 4:53 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: אחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים
תגובות: 12
צפיות: 266

Re: אחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים

אני לא יודע מאיפה יצא הכלל שאחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים. זכור לי שיש רמ"א בחו"מ שאם יראו חכמי הדור מכח קושיות וראיות נגד הגאונים קודמיהם, יכולים לעשות כדבריהם.
זה באיזה שהוא מקום בחו"מ.
על ידי חוטרא
ג' אוגוסט 20, 2019 12:40 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ט"ז או י"ו
תגובות: 2
צפיות: 34

Re: ט"ז או י"ו

יש ליישב, כי הסיבה שלא כותבים צירוף אותיות שיש בו שם שמים, לא בגלל שזה קדוש, אלא בגלל שדרך בני אדם להזכיר שמותם בפה, אומרים: יו"ד אל"ף, יו"ד בי"ת. וכיון שיש איסור הוגה את השם באותיותיו, נמצא שיוציא מפיו אותיות השם באיסור. וזה שייך במספור דף וכדו' שדרך בני אדם לקרותם בשמם, אבל בעצם הכתיבה לא נזהרו כי...
על ידי חוטרא
ג' אוגוסט 20, 2019 12:38 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לומר שיש ליקוי לבנה
תגובות: 1
צפיות: 22

Re: לומר שיש ליקוי לבנה

הבדל גדול ביניהם:
הקשת - אות ברית שהדור ראוי לרדת מבול והקב"ה נותן קשת תמורת זאת.
ליקוי לבנה - סימן רע (כמובן על מעשים שנעשו, אבל לא ברור הדרגה של המעשים, וייתכן שזו רק שעת תשלום הגומל ולא עדות על מעשים מסוימים).
על ידי חוטרא
ב' אוגוסט 19, 2019 12:48 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אדמו"רים שירדו מאדמו"רותם
תגובות: 37
צפיות: 880

Re: אדמו"רים שירדו מאדמו"רותם

אחרי מלחמת העולם הראשונה, עם המהפכה התעשייתית, החל תהליך העירוניות (אורבניזציה) - ואחוז גדול של האוכלוסיה יושבי עיירות וכפרים עברו לערים, ביניהם גם אחב"י, שעזבו ברבבותיהם את העיירות והכפרים ועברו לערים גדולות.
על ידי חוטרא
ב' אוגוסט 19, 2019 12:44 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: פתגמים המיוחסים בטעות לחז"ל
תגובות: 21
צפיות: 409

Re: פתגמים המיוחסים בטעות לחז"ל

יש גם
יותר מששמרו ישראל את השבת שמרה השבת את ישראל
על ידי חוטרא
ש' אוגוסט 17, 2019 11:48 pm
פורום: ענינא דיומא
נושא: ט"ו באב- הותרו שבטים לבוא זה בזה
תגובות: 6
צפיות: 164

Re: ט"ו באב- הותרו שבטים לבוא זה בזה

לא על כל הלכה שנתחדשה עשו יום טוב, רק על הלכה שנתחדשה שהיה בה משמעות רבה לכלל-ישראל. עמוני ולא עמונית היא הלכה שהיתה משמעותית רק לגבי נשים בודדות באותו דור (למרות שאחר כך נתגלגלו הדברים למלכות בית דוד) ועל כן לא עשו יו"ט, אבל הותרו שבטים לבוא זב"ז הלכה שהיתה משמעותית לכלל ישראל בכללותו, היתה שמחה וע...
על ידי חוטרא
ו' אוגוסט 16, 2019 12:15 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: ירידת הדורות - האמנם?
תגובות: 26
צפיות: 530

Re: ירידת הדורות - האמנם?

מתודה כתב:
זוכט כתב: מהיכן לקחת שיפתח בדורו קשור לדור?
לא הבנתי את השאלה
הכונה היא, יפתח הוא קטן משמואל - זה ודאי כתוב במאמר הזה: יפתח בדורו כשמואל בדורו.
אבל אולי דורו של יפתח היה חשוב יותר מדורו של שמואל?
ואיך נוכיח ממאמר זה שהדורות משתבחים?
על ידי חוטרא
ה' אוגוסט 15, 2019 11:34 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פירות הפקר בתרו"מ
תגובות: 5
צפיות: 194

Re: פירות הפקר בתרו"מ

מתי הפקירו אותם? לפני גמר מלאכה או אחרי?
על ידי חוטרא
ג' אוגוסט 13, 2019 8:31 am
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: מה הכתובת לבירורים על כשרות העירובין במקומות הנופש?
תגובות: 2
צפיות: 108

מה הכתובת לבירורים על כשרות העירובין במקומות הנופש?

יש בבני ברק מישהו שמטפל בעירובי חצרות בארץ, ומחזיק מידע על רמת העירוב בהרבה ישובים בארץ.
אולי מישהו מכיר את הכתובת שלו? איך מגיעים אליו לקבל מידע?
תודה
על ידי חוטרא
ג' אוגוסט 13, 2019 8:29 am
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: מקווה מהודר בכרמיאל
תגובות: 2
צפיות: 67

Re: מקווה מהודר בכרמיאל

מה אתה מחפש: זריעה, השקה, שניהם, חב"ד?
על ידי חוטרא
ג' אוגוסט 06, 2019 9:44 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הגר"א ובית העלמין בווילנא
תגובות: 1
צפיות: 76

Re: הגר"א ובית העלמין בווילנא

יש לפעמים שצאצאים של מי שקבורים בבית הקברות זכאים לדרוש את המשך קיומו של בית הקברות, גם אם אין להם זכויות בעלות יש להם את הזכות של שמירת קברי אבותיהם.
יתכן וגם צאצאים של נקברים אחרים באותו בית קברות יועילו בחתימתם, אלא שאין מי שיודע את ייחוסם ואת תולדותיהם, ואת של הגר"א לפחות יודעים.
על ידי חוטרא
ב' אוגוסט 05, 2019 11:09 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הפיוט איש חסיד היה
תגובות: 5
צפיות: 156

Re: הפיוט איש חסיד היה

אני מחזיק מהדורה מנוקדת שנדפסה בבני ברק תשס"ג עם ציוני הגר"ח קניבסקי ולשון חכמים בעמ' עח מתחיל: אמרו חז"ל שהיה איש אחד עני ביותר וכו'. ובלשון חכמים שם מועתק הסיפור מס' מעיל צדקה סי' תקסח, ומתחיל: מדרש אמרו חכמים ז"ל מעשה באיש א' עני ביותר וכו'. ובדפוס וורשא תרמ"ו בעמ' 57 כך הוא הלשון. ספר מעשיות.docx
על ידי חוטרא
ב' אוגוסט 05, 2019 8:04 am
פורום: בין המצרים
נושא: קינות במנגינה
תגובות: 9
צפיות: 264

קינות במנגינה

אני מכיר רק את "אלי ציון ועריה", שמנגנים ושרים בסיום הקינות.
האם יש פיוטים אחרים שיש להם מנגינה, או נעימה מסורתית?
על ידי חוטרא
א' אוגוסט 04, 2019 7:00 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נתן לאשה טבעת אחרת לקידושין
תגובות: 3
צפיות: 42

Re: נתן לאשה טבעת אחרת לקידושין

אחרי שהמנהג לשאול אם זה שוה פרוטה, כדי שהאשה תתקדש בכל אופן בלי שום מחשבות קודמות, מה יש לחשוש ממשומש?
הבנתי שכל השאלה היא רק כי הטבעת לא של המקדש.
על ידי חוטרא
ו' אוגוסט 02, 2019 11:36 am
פורום: ים התלמוד
נושא: לר' יוחנן אחרי תחיית המתים אם יהיו חייבים במצוות?
תגובות: 5
צפיות: 54

Re: לר' יוחנן אחרי תחיית המתים אם יהיו חייבים במצוות?

ועכ"פ אתה מודה שמי שהיה מת וחי בתחה"מ פטור מכל המצוות.
על ידי חוטרא
ו' אוגוסט 02, 2019 11:35 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נתן לאשה טבעת אחרת לקידושין
תגובות: 3
צפיות: 42

Re: נתן לאשה טבעת אחרת לקידושין

האם יש למוכר נאמנות לומר לא שלי היתה הטבעת אלא של מישהו אחר?
לכאורה האשה מחזיקה את הטבעת ואינה צריכה להשיב אלא בעדים, וכל זמן שאין עדים אין למה לחוש, והיא מקודשת.
על ידי חוטרא
ד' יולי 31, 2019 12:12 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: לר' יוחנן אחרי תחיית המתים אם יהיו חייבים במצוות?
תגובות: 5
צפיות: 54

Re: לר' יוחנן אחרי תחיית המתים אם יהיו חייבים במצוות?

לא נראה משום מה שמצות בטלות לעת"ל וכיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות, הם עניינים זהים.